دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۷

دوشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۰۷

غم دیگر
شنیدستم غمم را میخوری، این هم غم دیگر، دلت بر ماتمم می‌سوزد، این هم ماتم دیگر
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
نویسنده: ابوالقاسم لاهوتی
پایان تلخ یک ریاست جمهوری
بایدن می‌داند که باید برود، اما این بدان معنا نیست که از این موضوع خوشحال است. ننسی پلوسی کسی بود که با هوش و ذکاوت سیاسی به رئیس‌جمهور گفت که...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
نویسنده: سیمور هرش - برگردان : گودرز اقتداری
کاش میشد
کاش میشد چهره ها رنگ پریشانی نداشت، برق تیز خنجر و کینه نداشت. مثل دریا بود شفاف و زلال، مثل ابریشم نرم لطیف
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کاوه داد
نویسنده: کاوه داد
نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور
ایجاد، تقویت و توسعه و حفظ نهادهای مدنی و تشکل‌های صنفی و سیاسی باید در کانون برنامه های افراد، شخصیت ها و احزاب و سازمان ها قرار داشته باشد، چه...
۳۱ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
نویسنده: گروە خرداد، هواداران سازمان فداییان خلق ایران اکثریت ـ داخل کشور
بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴
بر اساس بیانیۀ دادگاه بین‌المللی دادگستری، سیاست‌های شهرک‌سازی و بهره‌برداری اسرائیل از منابع طبیعی در سرزمین‌های فلسطینی نقض قوانین بین‌المللی است. دادگاه، گسترش قوانین اسرائیل به کرانۀ باختری و بیت‌المقدس...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: محسن نجات حسینی
نویسنده: محسن نجات حسینی
سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان
قوانین نابرابر، عدم حمایت‌های لازم و محیط‌های مردسالارانه، زنان را از مشارکت فعال در سیاست بازمی‌دارد. حضور کم‌رنگ زنان در سیاست به معنای نبود صدای نیمی از جمعیت در تصمیم‌گیری‌های...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
نگاره‌ها
نسل‌ها می‌آیند ومی‌روند؛ گاه مبارزه می‌کنند برای زندگی. گروهی کوچ می‌کنند با دل در گرو خاک آبا و اجدادی ... و شاید اندکی تاریخ و سرنوشت بسازند. حاکمان هم گاه...
۳۰ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان

اول ماه مه از آغاز تا همیشه …

واقعیت امروز این است که جنبش کارگری، پایه و اساس جنبش چپ جهانی، در سیاستهای آزمون و خطا درگیر بوده و همواره هم موفق نبوده است. تشکیل دولت کارگری امروز دیگر از منظر آماجهای بسیاری از کوشندگان جنبش چپ بیرون رفته است و مقابله با دیکتاتوری هر نیرویی جای آن را گرفته است

از سال ۱۸۷۱ که کمون پاریس، فرانسه و از آنجا اروپا را به لرزه درآورد، تا امروز که بحران اقتصاد جهانی در همه کشورهای سرمایه داری، تمامی تئوریهای مقدس پیشرفت و توسعه را به چالش گرفته است، جنبش کارگری اوج و حضیضهای فراوانی را از سر گذرانده است. در اوج و حضیضها و فراز و فرودهای این جنبش، تمام جهان رزمیده، به خاک نشسته، برخاسته و بالیده است.
فقط یک سال پس از کمون پاریس در حالی که اروپا گمان می کرد همه پس لرزه های کمون را نیز در غرش بی امان توپها به کمونارها و در نفیر تیرباران کارگران به جان آمده خاموش کرده است، خیل عظیم گرسنگان و آوارگان آسیب دیده از آتش سوزی بزرگ شیکاگو، موج تازه ای از اعتراضات کارگری را در قاره جدید، در جهان نو به پا کرد. شعارهای تظاهرکنندگان از جنس و شکل شعارهای کارگران اروپا بودند.
تنها سه سال بعد در ۱۸۷۵ گویی روح کمون به قاره امریکا وارد شده است. در شرایط سختترین پیگرد و تعقیب رهبران و فعالان جنبش کارگری در امریکا «اتحادیه مرکزی کارگری» قطعنامه ای را منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «ما از طبقه کارگر می خواهیم که فوراً خود را مسلح کند. تنها با ابزار قهر می توان در مقابل استثمارگران صف آرائی کرد.»
این نتیجه چهارسال خشونت و سرکوب و ارعاب کارگران بود. در یکی از روزنامه های پرتیراژ نوشتند: «عناصری از اهالی مجارستان، آلمان و کمونیستهای فرانسوی که خود را سوسیالیست می دانند و نیهیلیستهای روسی در اینجا جلسات مخفیانه می گذارند . رنگ پرچمهای آنان سرخ است…» این تهمت نبود، راست بود و نمایانگر وحدت ناگزیر طبقه کارگر و انقلابی که در تمامی جهان در مقابل هجوم سرمایه بیدفاع بود. بسیاری از کادرهای ورزیده جنبش کارگری اروپا و بویژه آلمان از رهبران و سردمداران این اعتصابات بودند. کسانی همچون «آگوست شپایز» مهاجر آلمانی که روزنامه «آربایتر سایتونگ» را منتشر می نمود و بعدها همراه با «آلبرت پارسون» از تدارک کنندگان تظاهرات اول ماه مه ۱۸۸۶ بود و به همراه سه تن دیگر از رهبران جنبش کارگری در ۱۸۸۷ در آمریکا اعدام شد. آنها جنبش ۸ ساعت کار را در آمریکا رهبری می کردند که تمامی جهان حتی اروپای زادگاه مارکس و انگلس را به سوی خود کشیده بود. آگوست شپایز پس از آن که در دادگاه حکم اعدام او و رفقایش قرائت شد، از جا برخاست و گفت: “اگر فکر می کنید با اعدام کردن ما شعله های جنبش کارگری را به خاموشی می کشانید، ما را اعدام کنید. اما شما با این کارتان جرقه ای ایجاد خواهید کرد. جرقه ای که به آتشی عظیم بدل خواهد شد. شعله های این آتش، همه جا اطراف شما زبانه خواهد کشید و شما قادر به خاموش کردن این آتش نخواهید بود.”
شک نیست که این تنها برگی و لحظه ای از فداکاری آگاهانه و شجاعانه کارگران جهان است و البته که جای جای جهان از این حماسه ها سرشار است. شاید گذشته از نگاهی صرفاً تاریخی همین بحران کنونی جهانی نیز ما را به تأملی در تاریخ مبارزات طبقه کارگر آمریکا وا دار می کند. تأملی بر لحظه ای سرخ در تاریخ آمریکا، سلطان سرمایه جهان، که اینک بحران و بیماری اش تمام بدنه متصل سرمایه داری را در خطر افکنده است.
البته این راست است که کارگران در تمامی جهان از وضعیت فاجعه باری که منجر به تشکیل کمون پاریس و جنبشهای عظیم و خونین در سراسر جهان شد، فرا رفته اند و برآمد آگاهی جمعی زحمتکشان در هیچ کجای این کره خاکی اجازه تجاوزات آشکاری را که صاحبان سرمایه در پناه قانون مقدس «سود» به کارگران روا می داشتند به آنها نمی دهد. این نیست مگر نتیجه تلاش قهرمانانه کارگران و پیشاهنگان جان بر کف آنان در سیاه ترین ایام. نتیجه آن تلاش و آن ایثار است که خود را در تمام جهان به سرمایه داری و روابط منحط آن تحمیل کرد.
اما جنبش کارگری تا به اینجا برسد که علیرغم این که هنوز تمامی حقوق خود را در هیچ کجای جهان به دست نیاورده، ولی وسعت و قدرت و دانشش نادیده انگاشتنی نباشد، تنها از راه راست رستگاری نرفته است. بارها و بارها رهبران جهانی طبقه کارگر به خطا و اشتباه در غلطیده اند. قریب یک قرن پیش بود شاید، اولین باری که سوسیال دموکراسی اروپای مرکزی که از توانمندترین گوشه های جنبش جهانی سوسیالیستی بود، در مقابل آزمون و خطا قرار گرفت. آزمون دفاع از یکی از مهمترین اعتقاداتش! دفاع از صلح، مخالفت با جنگ! سوسیال دموکراسی و مشخصاً سوسیال دموکراسی اروپایی مرکزی، چنان که می دانیم، از این آزمون سربلند بیرون نیامد. گروه پارلمانی نیرومند « اس .پ. د» آلمان قویترین حزب انترناسیونال دوم کارگری، در حالی که ۱۱۰ نماینده در مجلس ملی آلمان داشت، در ژوئن ۱۹۱۳ به افزایش مالیاتها برای تدارک هزینه احتمالی جنگ رأی مثبت داد. البته که دلیل آن مخالفت با صلح نبود. دلیل یا بهانه این بود که مالیاتها بر ثروتهای بزرگ بسته می شدند! یک حفره برای فریب! و این فقط آغاز بود. یک بار دیگر در اگوست ۱۹۱۴ در میان حیرت و بهت و اعتراض اقلیت حزب خود، این هیئت پارلمانی به اعتبارات نظامی هنگفت رایش رأی مثبت داد و یعنی آن را تصویب کرد؛ ۱۱۰ نماینده یعنی تصویب یا رد هر لایحه ای. و صد البته که این بار نیز دلیل طبقاتی موجود بود. دلیل قاطع و همه فهم دفاع از میهن متمدن پرولتاریا در مقابل تزاریسم وحشی! به فوریت احزاب سوسیالیست فرانسه، انگلستان، ایتالیا به آنها و یعنی به بورژوازی جنگ طلب اروپا پیوستند! همه آنهایی که تا دیروز در انترناسیونال جهانی، با مخدوش کردن پیام سلیم “کارگران جهان متحد شوید”، پیام افراطی «کارگران جهان میهن ندارند» را سر داده بودند، اینک زیر شعار دفاع از میهن به یکی از هولناکترین جنگهایی که بشر دید، رأی دادند.
بعد از آن روز احزاب سوسیالیست اروپای مرکزی به مشارکت در آغاز آن جنگ ویرانگر و نابودی بیست میلیون انسان تنها به این جرم متهم شدند که با سیاستهای تجاوزگرانه حکومتهای سرمایه داری به مخالفت برنخاستند. آیا خاطره آن سیاست ویرانگر که انترناسیونال دوم را از هم پاشید و آنهمه قربانی گرفت، داشت فراموش می شد وقتی که در دهه نود قرن بیستم ناتو به رهبری امریکا و با مشارکت همه دولتهای سوسیالیست اروپایی به بالکان لشکر کشید؟ یوگسلاوی را قطعه- قطعه کرد، بوسنی و صربستان را طی ۷٨ روز بمباران بی امان و بی منطق با خاک یکسان و سرمایه های مادی چند نسل را منهدم کرد و موج فجایع انسانی …؟
واقعیت امروز این است که جنبش کارگری، پایه و اساس جنبش چپ جهانی، در سیاستهای آزمون و خطا درگیر بوده و همواره هم موفق نبوده است. تشکیل دولت کارگری امروز دیگر از منظر آماجهای بسیاری از کوشندگان جنبش چپ بیرون رفته است و مقابله با دیکتاتوری هر نیرویی جای آن را گرفته است. اما آنچه باقی مانده و باقی ماندنی است، تلاش عدالتجویانه جنبش چپ جهانی به محوریت اولین جنبش علمی تاریخ جنبش طبقه کارگر است. تلاشی علیه همه بیعدالتی هایی که در کمین جامعه انسانی نشسته است و آفت هر تمرکز قدرتی با هر گونه منشأ طبقاتی است.
۱۲۳ سال پس از نخستین جشن روز کارگر در اول ماه مه ۱۸۸۶ کارگران ایران در کنار کارگران جهان سرمایه داری، با جای خالی منصور اسالو و همرزمانش در میانشان با نگرانی و امید به آینده جنبش کارگری و از آنجا آینده عدالت و آزادی توأمان چشم دوخته اند، زیرا علیرغم بسیاری دستاوردها به نظر می رسد که زیان صاحبان سود را باز و هنوز باید زحمتکشان بپردازند.
کارگروه کارگری سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
۱ ماه مه ۱۳۸۸

بخش : کارگری
تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۲:۱۹ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

غم دیگر

پایان تلخ یک ریاست جمهوری

کاش میشد

نهادهای مدنی و نقش آنها در تحولات آینده کشور

بیانیه دادگاه بین المللی دادگستری- ۱۹ جولای ۲۰۲۴

سیاست‌گریزی زنان یا سیاستِ گریزِ دولت از زنان