جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۸

جمعه ۲۵ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۸

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان
در حال حاضر اساس علمِ کیهان‌شناسیِ را نظریه نسبیت عام اینشتین که یک نظریه کلاسیک است تشکیل می‌دهد. اما این نظریه توسعه و تحولات کیهان را فقط تا مرز به...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: حسن بلوری
نویسنده: حسن بلوری
انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!
ماه مشروطه در این ملک طلوعیدن کرد، انتخابات دگر بار شروعیدن کرد، شیخ در منبر و محراب خشوعیدن کرد، حقه و دوز وکلک باز شیوعیدن کرد، وقت جنگ و جدل...
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نویسنده: محمد تقی بهار (ملقب به ملک‌الشعرا)
نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است
والریا همسر نوام چامسکی از طریق ایمیل به آسوشیتدپرس گفت که او پس از سکته مغزی در ژوئن سال گذشته اکنون در بیمارستانی در سائوپائولو در کشور برزیل بستری است....
۲۵ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
نویسنده: ترجمه و تلخیص: نرگس
جدیت یک نمایش مسخره
حکومت به ماشین قراضه‌ای تبدیل شده که مدام در معرض سانحه است. به پیچ مهم تعیین رهبر آینده که مسئله‌ی مسئله‌ها در نظام ولایی است نزدیک می‌شوند. همه‌ی سهم‌بران به...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: محمدرضا نیکفر
نویسنده: محمدرضا نیکفر
تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 
در اعتراض به اهمال و کوتاهی وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان بازنشستگی کشوری در انجام تکالیف قانونی و تاخیرهای متعدد در انجام تعهدات خود صدها معلم از نقاط مختلف کشور روز...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
نویسنده: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند
برای جلوگیری از سرقت ادبی بهتر است این تصور را کنار بگذاریم که سرقت ادبی ضرورتاً به معنای فاسد و شریر بودن سرشتِ شخص است یا آنکه باید او را...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
نویسنده: فیلیپ رید. برگردان: افسانه دادگر
سخنان مریم سطوت در یادمان بیژن جزنی و یاران
سخنان رفیق مریم سطوت در مراسم سازمان فداییان خلق ایران بمناسبت سالگرد ۲۹ فروردین و قتل دولتی رژیم شاه در تپه های اوین که رفقای فدایی خلق و مجاهد خلق...
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

بحران اقتصادی، خواسته های عدالت خواهانه را در دستور روز قرار خواهد داد

به قوت می توان گفت که جنبش مردمی آبستن پتانسیل های نوینی می باشد که باید آنرا از همین الان دید و با آگاهی به اهمیت حیاتی آن، گامهای ضرور را در راستای ادای وظیفه برای پاسخگویی به این ضرورت تاریخی برداشت

امواج خروشان کاروان تحول اجتماعی وارد مرحله جدیدی میگردد. دیگر تنوع، تکّثر و رنگارنگی آن را نمیشود در سبزینگی آن زندانی کرد، بلکه رنگین کمان اقشار، طبقات و گروههای اجتماعی این کاروان تحول پتانسیل آنرا داراست که وارد فاز جدیدی گردد. این فاز و بعد جدید سیل امواج خروشان، خیزش اعتراضی کارگران و زحمتکشان در راه اسقرار عدالت اجتماعی میباشد.

افزایش بحران اقتصادی کشوری با در نظر گرفتن شاخصه های مختلف “رکود تورمی” از یک طرف، افزایش بیکاری و تعطیلی هر چه بیشتر کارکاهها، محدودیتهای کارکردی موسسات بزرگ تولیدی خدماتی از طرف دیگر، از ابعاد اصلی این بحران اقتصادی اجتماعی میباشند. بعد دیگر این بحران، عدم قابلیّت های مدیریّتی اقتصادی، مالی حکومتی و دولتی میباشد که شاخصه های آن را در نقدینگی دولت، سیاستهای دولتی در زمینه یارانه ها و عدم قابلّیت دولت در کنترل بحران اقتصادی کشوری میتوان دید.

از ماهها پیش ابعاد ، اخراجهای کارگران،اعتراضات کارگری و بالاخره دستگیری و زندانی شدن پیشگامان اعتراصات کارگران و زحمتکشان در راه استقرار نسبی شرایط کار عادلانه و پرداخت دستمزدهای عقب افتاده و دیگر خواسته های آنها، ابعاد ویژه ای گرفته و وارد مرحله جدیدی میگردند. این اعتراضات از کوچکترین شهر ها دو اقصا نقاط کشور گرفته تا شهرهای بزرگ و شهرک های صنعتی ادامه دارد. این وضعیت را صادق کار در مقاله اخیر خویش با شیوایی خاص خویش تشریح می کند.

“فقر و فلاکت توده عظیم مزدبگیران و تحمل ناپذیر شدن وضع موجود و پی بردن زحمتکسان به ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال و پرداخت و افزایش به موقع دستمزدها و رفتار خشن و سرکوبگرانه حکومت با کارگران گرسنه که انتظار میرود با اجرایی کردن قانون یارانه ها، اثرات تحریمهای اقتصادی و افزایش ورشسکستگی واحد های تولیدی، باز هم بدتر شود شرایط را برای برآمد کم سابقه جنبش مزدبگیران در آینده نزدیک فراهم آورده است”۱

اگر بر آمد این خیزش های کارگری را بعنوان برجستگی، بالندگی و افزوده شدن نقش خواسته های بر محور “عدالت اجتماعی” به خواسته های آزادیخواهانه و دموکراتیک و حقوق بشری این جنبش ارزیابی بکنیم؛ به قوت می توان گفت که جنبش مردمی آبستن پتانسیل های نوینی می باشد که باید آنرا از همین الان دید و با آگاهی به اهمیت حیاتی آن، گامهای ضرور را در راستای ادای وظیفه برای پاسخگویی به این ضرورت تاریخی برداشت.

در شرایطی که یکی از ویژه گی های حکومت ولایی سپاهی کودتا، برمحور آماده کردن شرایط برای ظهور امام دوازدهم می چرخد، آنها از هرج و مرج و طغیان مردمی در شرایط بی بند و باری اجتماعی اقتصادی هراسی ندارند. آنها در چنین شرایطی که به امنیت اقتصادی، شغلی و چرخش اقتصادی زندگی روزمره کارگران و زحمتکشان در این بلبشوی حاکم کمترین اهمیتی نمی دهند، به ابزار سرکوب، تحدید، زندان و ترساندن اعضای خانواده پیشگامان حرکتهای اعتراضی میپردازند.

در شرایطی که بمباران تبلیغات حکومتی از یکطرف، سوء استفاده از احساسات دینی مردم از طرف دیگر و بالاخره با ایجاد جو تشنج سیاسی منطقه ای حول مساله انرژی اتمی و با نّت سوء استفاده از شعار “در خطر بودن منافع ملی” جهت ممانعت از مطرح شدن خواسته های صنفی اقتصادی کارگران و زحمتکشان، همراه با تحدیدها، دستگیریهای پیشگامان جنبش کارگری و ایجاد محدودیتهای فراوان در راه شکل گیری ستدیکاهای کارگری، در چنین شرایطی تکنولوژی جدید ارتباطاتی چگونه میتواند به کمک ایجاد شبکه های تبادل آگاهی ها و وحدت عمل شبکه ای توسط کارگران می تواند منجر شود؟

در شرایطی که فاکتور “عدالت اجتماعی” با قوت گیری خویش، قدرتمندانه وارد پردایم مجموعه ای خواستارهای جنبش خروشان کاروان تحوّل اجتماعی میگردد، جای آن دارد که به چندین مساله محوری تاکید مجدّد شده باشد. یکی از این مسائل آن میباشد که با باور به اینکه محور اساسی این جنبش تحول گرایانه بر پایه های بر چیدن پایه های هر گونه تبعیض اقتصادی، اجتماعی و ایجاد شرایط لازم برای استقرار جامعه ای مبتنی بر پذیرش و اجرای تمامی اصول ازادیهای فردی و اجتماعی حقوق بشری میباشد، باید تمامی جبهه های نیروهای اجتماعیی را که مورد تبعیض واقع شده اند ، در اندرون امواج خروشان سیل کاروان تحول دموکراتیک آینده جای داد.

در شرایطی که بازوهای اجتماعی این تحول تاریخی بر پایه های فداکاریهای جوانان، دانش پژوهان، هنرمندان، کارکنان فکری و کارگران، دیگر زحمتکشان شهری و روستایی، جنبش ضد تبعیض و برابری طلبانه ملیتها، جنبش آزادی و برابری زنان،جنبش ازادیخواهانه هنرمندان، وکلا ونویسندگان و دیگر جنبش های برابری طلبانه و آزادیخواهانه می چرخد، هرگونه افکار برتری طلبانه ملی، نژادی، جنسی، طبقاتی، دینی و غیره تحت هر پوششی در درون این جنبش، نه تنها سعی در به بیراهه بردن آن را دارد، بلکه یک نوع تبعیض را می خواهد جایگزین تبعیض دیگری بکند.

با باورمندی به تنوع اقشار، طبقات و گروههای اجتماعی مختلف شرکت کننده در این کاروان تحول و تنوّع ویژه و گوناگون خواسته های آزادیخواهانه، ضد تبعیض و عدالت جویانه آنها و با باور به این رنگارنگی، تکثر و گوناگونی این طیفهای اجتماعی، برنامه و منشور این تحول اجتماعی را بر محور خواسته های مرحله ای تمامی این اقشار و طبقات در این مرحله تاریخی تنظیم کرد. منشور برنامه ای که پتانسیل اراده این اقشار در این شرایط جهانی توانایی تحقق بخشیدن به آن را دارا میباشند. کسانی که با اسیر کردن رنگین کمان متنوع کاروان تحول در چهارچوب رنگ سبز حسینی اقدام به زندانی کردن این ارمانها در چهارچوبه پیامهای بریدگان از حکومت فقها میکنند، فقط می توانند نقش ترمز کننده این سیل امواج در شرف رسیدن را ایفا بکنند.

موضوع بعدی این است که آیا در این شرایط “جنبش سوسیال دموکراسی” آمادگی لازم جهت هدایت جنبش خفته در حال بیدار شدن عدالت اجتماعی را دارا میباشد؟ در حالی که جنبش فدائی چهلمین سالگرد آغاز مبارزات آزادی خواهانه و عدالت جویانه خویش را با افتخار جشن گرفته و آغاز کرده است، بعنوان ستون فقرات جنبش سوسیال دموکراسی در راستای یگانگی ساختاری و برنامه ای سوسیال دموکراسی تا چه اندازه موفّقیت آمیز و استوار گام برمیدارد؟ آیا جنبش سوسیال دموکراسی مثل گروه کوچک بنیانگزاران خویش، به نقش پیشاهنگی آرمانی و ارادی خویش در زمینه پذیرش مسئولیّت ساربانی این کاروان تحول باورمند میباشد؟

نقش سوسیال دموکراسی در زمینه راهبرد یک ساختار فراگیر بمثابه چطری رنگین کمانی که نقش کنگره ملّی فراگیر تمامی نیروهای سیاسی راهرو راه آزادی و عدالت را در بر میگیرند تا چه اندازه با پیشاهنگی، استواری و موفقّیت ایفا کرده است؟ اگر قبول کنیم که انسجام ساختاری برنامه ای جنبش سوسیال دموکراسی، باید به موازات انسجام ساختاری برنامه ای جنبش سکولار دموکراسی در حرکت بوده و شکل بگیرند، برنامه های اجرائی عملی شکل گیری چنین انسجامهای برنامه ای و ساختاری چگونه تنظیم شده و اجرا میگردند؟

با همان قوتی که که تاثیر کم بها دادن به تاثیرات تبعیضات ملی، بازمانده های افکار نژادپرستانه را تحت تاثیر اندیشه های هژمونی طلبانه ملیتی بر ملیتهای دیگر بعد از قیام خرداد سال گذشته شاهد بودیم، به همان قوت به نقش طوفانی موتور محرکه بازوهای کارگران و نیروهای عدالت اجتماعی واقف هستیم. آیا با وجود واقف بودن به نقش تحولگرانه و طوفانی کارگران در تحولهای اجتماعی، به طوفانی که از راه میرسد بهای لازم را خواهیم داد، یا اینکه مثل کم بها دادن به برابری خواهی ملی در جنبش سال گذشته،همان اشتباه را در مورد جنبش کارگری تکرار خواهیم کرد . اگر به این دو مهم توجّه لازم نشود، امکان آن پیش خواهد آمد که هر دو اشتباه را در کنار همدیگر تکرار بکنیم.

باز به نوشته “صادق کار” برمیگردم که میگوید:”جنبش مزدبگیران در آینده نزدیک برآمد خواهد کرد و با همبستگی تنگاتنگ با جنبش عمومی شرایط را برای خلع قدرت از دولت نا کار آمد احمدی نژاد و ایجاد زمینه برای تغیر و تحولات دمکراتیک در کشورو چاره اندیشی برای حل بیکاری، فقر و بحران اقتصادی آماده خواهند کرد”۲

فکر می کنم بشود در ادامه این گفتار صادق کار اضافه کرد که جنبش مزد بگیران نه فقط از طریق “خلع ید از دولت ناکارآمد احمدی نژاد”، بلکه از طریق عبور از نظام سیاسی ولایی سپاهی فقها به نظامی سیاسی اجتماعی مدنی، آزاد، مدرن و دموکراتیک قادر خواهد بود زمینه ها را برای چاره اندیشی برای بحران فقر، بیکاری و بحران اجتماعی اقتصادی فراهم بکند. تنها در چنین شرایطی میباشد که نه تنها تمامی ملیتهایی که در چهارچوب جغرافیایی ایران زندگی میکنند، بلکه تمامی جبهه فراگیر اقشار، طبقات و گروههای کاروان تحول در اتحاد با همدیگر و در داخل مجموعه خانواده بزرگ ملتهای جهانی بطوری آزاد و سربلند مسیر رشد، بالندگی، آزادی، عدالت، برابری و مدرنیسم را طی خواهیم کرد.

——————-

۱- دولت احمدی نژاد مانع مقدم رسیدن کارگران به مطالباتشان است. صادق کار

۲- دولت احمدی نژاد مانع مقدم رسیدن کارگران به مطالباتشان است. صادق کار

تاریخ انتشار : ۱۳ آبان, ۱۳۸۹ ۱:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: لحظهِ آغازِ کیهان

انتخابات دگر بار شروعیدن کرد!

نوام چامسکی، ۹۵ ساله، پس از سکته مغزی در بیمارستانی در کشور برزیل بستری است

جدیت یک نمایش مسخره

تجمع اعتراضی معلمان بازنشسته در مقابل وزارت آموزش و پرورش 

چرا بسیاری از سارقانِ ادبی منکرِ خطای خودند