سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۶

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۵:۱۶

به انگیزه کشتار بیرحمانه مردم غزه حقیقت و عدالت نخستین قربانیان جنگ در غزه

تهاجم نظامی اسراییل به غزه که با بمباران مداوم نیروی هوایی مجهز و سوپر مدرن اسراییل، به بهانه و با هدف
پیشگیری از موشک اندازی حماس اغاز شد، از سه روز پیش با اعلام تغییر استراتژی اسراییل توسط نخست وزیر این کشور با گسترش جنگ هوایی به یک جنگ خشونتبار تمام عیار وارد مرحله تازهای شد.

ابعاد این جنگ ظالمانه و غیر انسانی که تاکنون حدود ۶۰۰ قربانی، بالغ بر ۲۰۰۰ مجروح و خرابی و خسارات انبوه برای مردم غزه تنها بخشی از اثرات آن است، آن چنان عظیم است که سبب انزجار، ترس و خشم گروه بزرگی از مردم جهان و محکوم کردن عوامل آن و همبستگی آنها با قربانیان این جنایت را باعث گردیده است. همبستگی مردم، سازمانهای مختلف و بسیاری از دولتهای جهان از مردم غزه در حالی انجام می گیرد که دولت اسراییل از آغاز تهاجم خود تا کنون به خبرنگاران مستقل اجازه ورود به غزه برای تهیه عکس و گزارش را نمی دهد، رادیو و تلویزیونهای فلسطینی توسط ارتش مهاجم غیرفعال شدهاند، سیستم ارتباطی از جمله ارتباط تلفنی فلج شده است و رسانه های بسیاری در جهان که تحت کنترل دوستان ثروتمند و با نفوذ اسراییل قرار دارند در این جنگ نابرابر و غیرعادلانه، که باید باعث شرم انسان باشد، جانب اسراییل را می گیرند. براشفتگی افکار عمومی از رفتار متکبرانه و خیره سرانه اسراییل در جهان آن چنان است که تبلیغات جنگی عظیم آنها پاسخگو نیست. تقریباً همه دولتهای با نفوذ جهان به استثنای دولت فعلی آمریکا، چک و هلند بخصوص پس شروع جنگ همه جانبه توسط اسراییل ضمن محکوم کردن عملیات جنگی این کشور خواهان آتش بس و مذاکره طرفین برای حل مناقشه فی ما بین شدهاند. تداوم مبا رزه مردم فلسطین برای آزادی مناطق تحت اشغال اسراییل و تشکیل دو دولت جداگانه علی رغم موانع و مصیبت هایی که تا کنون خلق فلسطین برای دست یافتن به آن تحمل کرده است و همین طور تجربیات اشغال و جنگهای عراق، افغانستان و سایر مناقشات بین الملی آشکارا نشان داده اند که حتی قدر قدرت ترین کشور ها و نیروها نیز قادر نیستند خودسرانه امیالی را که خارج از تحمل و ظرفیت جهان معاصر و میل انسانها با شد عملی کنند. حتی تجربه بحران اقتصادی اخیر نیز این را نشان می دهد. اسراییل و دوستان آن تلاش می کنند با مستمسک قرار دادن مو شک اندازی حماس و گفتن این که حماس در این جنگ آماج حمله آنها است و نه مردم عادی، افکار عمومی مردم فلسطین و غیرفلسطینی ها را گمراه کنند، اما همه می دانند که هدفها و انگیزه های دیگری نیز برای انجام این عملیات وجود دارد که مقصود همه آنها کاهش قدرت چانه زنی فلسطینی ها در مذاکرات صلح، به خصوص حفظ کنترل کامل اورشلیم در دست اسراییل است. حمله اسراییل به هر حال چه با هماهنگی امریکا و دوستان دیگر او انجام گرفته باشد، چه بدون هماهنگی با آنها،حتی اگر به تعضیف موقت حماس منجر شود، روند صلح میان فلسطینی ها و اسراییلی ها را کند خواهد کرد، حماس و رادیکالهای مذهبی و محافظه کاران افراطی حاکم در ایران را در نهایت تقویت خواهد کرد و دشواریها و مشکلات تازهای برای منطقه، دولت آینده آمریکا و دوستان دیگر اسراییل به بار می آورد. نه آینده منطقه و نه موقعیت اسراییل و دوستان آنها در پایان کار بعید است که بهتر از پیش از جنگ گردد. مسئله اصلی این است که آیا امریکا و دیگر دوستان نزدیک اسراییل واقعاً طالب صلح عادلانه میان فلسطین و اسراییل هستند یا نه؟ اگر آنها طالب صلح باشند، قطعاً صلح دست یافتنی است. فلسطینی ها همان طور که نشان دادهاند طرفدار صلح اند، مجا ب کردن اسراییل نیز برای کسانی که تاکنون از دادن هر نوع کمک به این کشور کمتر دریغ کردهاند، نباید زیاد دشوار باشد. متحدین اسراییل و اسراییل اگر بخواهند با عواقب غیرقابل پیش بینی تهاجم فاجعه بار اسراییل به غزه مقابله کنند، باید سیاست گرفتن امتیاز از طریق جنگ را رها کنند؛ حمایت یک جانبه از اسراییل را تعدیل کرده و موازنه معقولتری را ایجاد کنند، مانع تصویب قعطعنامه شورای امنیت نشوند و به اسراییل برای قطع فوری جنگ و بازگشت به میز مذاکره برای رسیدن به صلح واقعی فشار بیا ورند. حمایت یک طرفه متحدین اسراییل از عملیات نظامی این کشور در غزه علاوه بر تلفات انسانی و مالی به مردم فلسطین حقیقت و عدالت را نیز قربانی کرده است. در واقع حقیقت و عدالت نخستین قربانی این جنگ هستند. نیروهای دمکراتیک ایرانی همواره از مبارزات ملتهائی که برای استقلال و آزادی سرزمین خویش از دست اشغالگران و یا دیکتاتورهای حاکم بر کشورشان مبارزه می کنند، ازجمله از مبارزات مردم فلسطین برای آزاد نمودن مناطق اشغالی سرزمین شان، حمایت سیاسی و معنوی کرده و می کنند. در عین حال این نیروها بر خلاف حکومت و برخی از گروه های مذهبی تمامیت گرا و متعصب که دولت اسراییل را به رسمیت نمی شناسند و شعار نابودی آن را می دهند، با این گونه برخورد مخالفت و مبارزه کرده و از تشکیل دو دولت ودو کشور فلسطین واسراییل در کنار هم، که در صلح و دوستی بسر برند حمایت کردهاند. نیروهای دمکراتیک ایرانی مخالف تقسیم مذهبی، نژادی و تقسیمات مشابه آنها هستند. منظور از حمایت دخالت در امور دیگران نباید باشد. ما با دخالت کشورها در امور یک دیگر مخالفیم. متأسفانه حکومت ایران نیز مانند تعدادی از کشورها، در امور داخلی برخی کشورها از جمله در امور مردم فلسطین دخالت و میان نیروهای فلسطینی تفرقه ایجاد می کند. حکومتی که دوست مردم خود نیست، مردم خود را اعدام و شکنجه، زندانی و سرکوب می کند، چگونه می تواند دل سوز مردم فلسطین باشد؟ چگونه می توان لاف دفاع از مردم فلسطین را زد و همزمان با تهاجم اسراییل موجی از سرکوب و اختناق و بگیر و ببند راه انداخت. میان رژیمهای ایران و اسراییل شباهتها کم نیستند، اما تفاوت هم وجود دارد. یکی از این تفاوت ها، که البته امتیاز مثبت اسراییل محسوب می شود، این است که در اسراییل اگر فلسطینی ها مورد سرکوب و تبعێض هستند، اما در آنجا برای کسانی که شهروند اسراییل هستند دمکراسی وجود دارد. حکومت اسراییل مانند حکومت اسلامی از هر فرصتی مانند فرصت حمله اسراییل به غزه برای سرکوب ملت خود استفاده نمی کند، مانند آقای خامنهای شش ماه قبل از انتخابات به ملت حکم نمی کنند که به که رای بد هند به که ندهند. بالغ بر صد هزار شهروند اسراییلی درست به هنگام جنگ در غزه به خیابان می آیند، علیه دولت شعار می دهند، عملیات جنگی در غزه را محکوم می کنند و خواهان خاتمه جنگ می شوند. رادیو و تلوزیون هم اخبار تظاهرات مخالفین را پخش می کند و در پایان کار مردم به خانه های خود بر میگردند؛ بدون این که مانند ایران آنها را دستگیر کنند و آزار دهندد یا به آنها اتهام مزدوری ایران زده شود! مردم و کشور ما تنها از سرکوب، استبداد و بیداد حکومت رنج نمی برند. از دخالت و برخوردهای غیرمتعارف، افراطی و ماجراجویانه با برخی از کشورها نیز آسیب می بینند. این که مردم فلسطین چه عقیده و نظری راجع به مسایل و امورات کشورشان دارن، این که می خواهند به حماس یا الفتح رای دهند و با اسراییل چگونه رفتار و مراوده داشته باشند، نه به جمهوری اسلامی مر بوط است و نه به هیچ کس دیگر. ما تنها می توانیم از مبارزه مردم فلسطین حمایت سیاسی، معنوی و انسانی کنیم. انتقاضه فلسطینی ها آن زمان که تنها سلاح تظاهرکنندگان فلسطینی سنگ بود، در عین حال که موفق تر و مؤثرتر بود، سرکوب مسلحانه آن برای اسراییل دشوارتر بود. امروز وجود تعدادی موشک کم خاصیت در دست حماس تنها خاصیتش بهانه جنگ خونین کنونی است. بنابراین اگر انها دست ساز و تولید حماس نباشند، کادوهای مرگ آوری بیش برای مردم فلسطین نیستند.

تاریخ انتشار : ۲۷ دی, ۱۳۸۷ ۱:۵۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…