یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۰۰

بیانیه جمعی از شاعران و نویسندگان ایران در اعتراض به خشونتهای رخ داده علیه مردم در وقایع اخیر

ما ... از قربانیان این فجایع و خانواده هایشان دلجویی می کنیم و جسارتشان را در بازگویی آنچه بر ایشان رفته، می ستاییم و به کسانی که با اعلام این فجایع و پیگیری آن مصلحت مردم را بر مصلحت خود مقدم دانسته اند آفرین میگوییم و بر سر آنها که با هر مصلحتی در برابر این فجایع سکوت کردهاند فریاد می زنیم که "وجدان انسانیتان کجا رفته است؟"!

بهشت من جنگل شوکران هاست
و شهادت مرا پایانی نیست
(احمد شاملو)

حقیقت گاهی آنچنان تلخ است که به سختی میتوان با آن روبهرو شد. حقیقت ستمی که در حوادث اخیر بر مردم به ویژه جوانان این مرز و بوم رفته، چنین است. خبر وقایعی که به دنبال اعتراضهای قانونی مردم و جوانان این سرزمین در بازداشتگاهها و زندانها رخ داد، هرچند بیسابقه نبود، اما به سبب وسعت و شدتی که داشت، اهل فرهنگ و ادب را بیش از پیش متاثر ساخت. تجاوز به شرافت و حیثیت جوانان پرشور این سرزمین تنها نشان از عناد با یک حزب یا گروه خاص ندارد و نمیتوان آن را در لوای درگیری دو جناح سیاسی برای انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات توضیح داد، بلکه چنین حادثه ای نشان دهنده دشمنی با مردمی است که سابقه چند هزار سال تمدن و فرهنگ جایگاه والای ایشان را در جهان مشخص کرده است.
ما شاعران و نویسندگان امضاء کننده این متن از قربانیان این فجایع و خانواده هایشان دلجویی می کنیم و جسارتشان را در بازگویی آنچه بر ایشان رفته، می ستاییم و به کسانی که با اعلام این فجایع و پیگیری آن مصلحت مردم را بر مصلحت خود مقدم دانسته اند آفرین میگوییم و بر سر آنها که با هر مصلحتی در برابر این فجایع سکوت کردهاند فریاد می زنیم که “وجدان انسانیتان کجا رفته است؟”!
کتمان این فاجعه از سوی هر کسی ظلمیست که در حق شرافت انسانی روا میشود و راهیست که برای مرتکبین، جهت تکرار آن گشوده میشود. چه بسا کسانی که امروز با سکوت خود مهر خاموشی بر این فجایع میگذارند فردا خود و خانوادههایشان قربانی ارتکاب چنین عمل شنیعی باشند و شک نداریم حتا اگر امروز همه کسانی که دستشان آلودهی این زشتکاریهاست، با هر ابزاری امکان کتمان این وقایع را فراهم کنند، تاریخ و آینده به بهترین شکل پاسخ آنها را خواهد داد .
چهار شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸۸ – ۰۲ سپتامبر ۲۰۰۹

بکتاش آبتین (شاعر)، شبنم آذر (شاعر)، م. آذرفر (نقاش و شاعر)، سعید آرمات (شاعر)، محمد آشور (شاعر)، شمس آقاجانی (شاعر)، علی آموختهنژاد (شاعر)، مریم آموسا (شاعر و روزنامهنگار)، یاشار احد صارمی (شاعر)، سوری احمدلو (شاعر)، کبوتر ارشدی (شاعر)، مهدی استعدادیشاد (داستاننویس)، علی اشرفدرویشیان (داستاننویس و محقق)، سامان اصفهانی (شاعر)، زهره اکسیری (مترجم)، هوشیار انصاریفر (شاعر و مترجم)، علی باباچاهی (شاعر و منتقد)، علیرضا بابایی (شاعر)، فرهاد بابایی (داستاننویس)، مهناز بدیهیان (شاعر)، رضا براهنی (شاعر، منتقد و داستاننویس)، کامران بزرگنیا (شاعر)، موسی بندری (شاعر و داستان نویس)، محسن بوالحسنی (شاعر)، سیمین بهبهانی (شاعر)، علی بهبهانی ( نویسنده و محقق)، علیرضا بهنام (شاعر)، بیژن بیجاری (داستاننویس)، روشنک بیگناه (شاعر)، کوشیار پارسی (داستاننویس)، ناصر پاکدامن (نویسنده و محقق)، یونس تراکمه (داستاننویس)، رویا تفتی (شاعر)، محمد تنگستانی (شاعر)، ملیحه تیرهگل (شاعر)، مجید تیموری (شاعر و داستاننویس)، مرتضی ثقفیان (شاعر)، سپیده جدیری (شاعر)، نوشین جعفری (روزنامهنگار)، مهری جعفری (شاعر)، شاپور جورکش (شاعر و منتقد)، رضا چایچی (شاعر)، چوکا چکاد (شاعر)، معصومه چوپانی (داستاننویس)، علیاصغر حاجسیدجوادی (نویسنده و محقق)، فرخنده حاجیزاده (شاعر و داستاننویس)، حسن حسام (داستاننویس)، محسن حسام (داستاننویس)، مینا حسنی (شاعر)، پرویز خائفی (شاعر)، منصور خاکسار (شاعر)، نسیم خاکسار (داستاننویس)، ابوتراب خسروی (داستاننویس)، اسماعیل خویی (شاعر)، محسن خیمهدوز (منتقد)، شهناز دارابیان (شاعر)، شیریندخت دقیقیان (داستاننویس)، آزاده دواچی (شاعر)، خسرو دوامی (داستاننویس)، حسین دولتآبادی (داستاننویس)، رسول رخشا (شاعر)، فروغ رخشا (شاعر)، آناهیتا رضایی (شاعر)، یدالله رویایی (شاعر)، فریبرز رییسدانا (نویسنده و فعال حقوق بشر)، ایرج زبردست (شاعر)، ناصر زراعتی (داستاننویس)، ناصر زرافشان (نویسنده و حقوقدان)، رویا زرین (شاعر)، علی زرین (شاعر)، محمد زندی (شاعر)، فرامرز سدهی (شاعر)، اکبر سردوزامی (داستاننویس)، سعید سلطانی طارمی (شاعر)، پیمان سلطانی (شاعر و موزیسین)، بابک سلیمیزاده (شاعر)، رضا شمسی (شاعر)، لیلا صادقی (داستاننویس)، حمید صدر (نویسنده و محقق)، عباس صفاری (شاعر)، ایرج صفشکن (شاعر)، مهدی صمدانی (شاعر)، مسیح طالبیان (شاعر)، رضا عامری (داستاننویس و مترجم)، پویا عزیزی (شاعر)، محسن عمادی (شاعر)، حسین فاضلی (شاعر)، حسین فاضلی (نانام) (شاعر و سینماگر)، لیلا فرجامی (شاعر)، بهاره فریسآبادی (شاعر)، بنفشه فریسآبادی (شاعر)، رضا قاسمی (داستاننویس)، عزتالله قاسمی (شاعر)، علی قنبری (شاعر)، داریوش کارگر (نویسنده و محقق)، یاسمن کاظمی (شاعر)، زیبا کرباسی (شاعر)، بهزاد کشمیریپور (داستاننویس)، شیما کلباسی (شاعر)، منصور کوشان (شاعر)، محمود کویر (شاعر و داستان نویس)، سعدی گلبیانی (شاعر)، لیلی گله داران (شاعر)، زهرا گنجی (شاعر)، سجاد گودرزی (شاعر)، شمس لنگرودی (شاعر، داستان نویس و محقق)، جواد مجابی (شاعر، داستاننویس و محقق)، رباب محب (شاعر)، آذر محلوجیان (مترجم)، مهرنوش محمدزاده (روزنامهنگار)، محمد محمدعلی (داستاننویس)، رضا مرادی اسپیلی (مترجم و روزنامهنگار)، محمدحسین مرتجا (شاعر)، مهرنوش مزارعی (داستاننویس)، علی مسعودینیا (شاعر و روزنامهنگار)، وریا مظهر (و.م.آیرو) (شاعر و نویسنده)، اکبر معصومبیگی (نویسنده و محقق)، داریوش معمار (شاعر)، شهاب مقربین (شاعر)، الهام ملکپور (شاعر)، شهریار مندنیپور (داستاننویس)، حسن موذنزاده (داستاننویس)، بهزاد موسایی (نویسنده و محقق)، حافظ موسوی (شاعر)، گراناز موسوی (شاعر)، علیشاه مولوی (شاعر)، باقر مومنی (نویسنده و محقق)، داریوش مهبودی (شاعر)، نعمت میرزازاده (م.آزرم) (شاعر)، افتخار نبوینژاد (مترجم)، امیر نجاتحسینی (شاعر)، مینو نصرت (شاعر)، آرش نصرتاللهی (شاعر)، مجید نفیسی (شاعر)، علی نگهبان (داستاننویس)، پروین نگهداری (شاعر)، یاسر نوروزی (منتقد و روزنامهنگار)، پرتو نوریعلا (شاعر)، حسین نوشآذر (داستاننویس)، مازیار نیستانی (شاعر)، پیمان وهابزاده (شاعر)، فرزاد هاشمپور (داستاننویس)، افشین هاشمی (شاعر)، گلاله هنری (شاعر)، مهدی یزدانیخرم (داستاننویس و روزنامهنگار)، مهناز یوسفی (شاعر)

تاریخ انتشار : ۱۲ شهریور, ۱۳۸۸ ۵:۵۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی