دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۳

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۰:۳۳

بی‌خانمان‌ها فقیرترین فقرایند!

اندک سازمان های غير دولتی نيز که به همت افراد دلسوز و متعهد برای کمک به به کاهش چنین چالش هايی تَشکيل شدهاند، گروگان تنگ نظری های نظام نظم گريز سياسی امروز ایران هستند. وچنانکه می دانيم افراد فعال این تشکل ها به بهانه های واهی هميشگی مورد تهديد، شکنجه و يا در بندند.

اخبار خبرگزاری ها از “مرگ کارتن خواب‌ها” در تهران گستردگی واقعیتی را نشان می دهد که تنها بخشی از آن به ثبت می رسد. رقم ۴۲ مورد کشف اجساد مجهول الهویه در خیابانهای پایتخت طی ۲۱ روز گذشته که خبرگزاری دانشجویان ایران جمعه ۲۰ آذر ماه مخابره کرده است مشتی است نمونه خروار که بحران بی‌خانمانی و بی خانمانان در تهران و دیگر شهرهای ایران را بازتاب می دهد.
بی‌خانمانی، پیش از هر چیز، پدیده ای است اجتماعی و فرزند خلف و نامیمون فقر. فقر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی . بی خانمان ها فقیرترین فقرایند. در همه کشورهای جهان کم و بیش حضور جامعه بی خانمانان امری محسوس است، اما در کشورهای در حال توسعه به سبب وجود فقر شدیدتر ، نابرابری های عمیق تر، نظام های اقتصادی و اجتماعی ضعیف‌تر و ناکارآمدتر و ساختارهای جمعیتی جوان تر که در گردونه معیوبی همواره همدیگر را بازتولید می کنند، پدیده بی خانمانی از رشد و حدت افزون تری برخوردار است. در ایران اما، وقتی پیامدهای وجود حکومتی بنیادگرا را که سرکوبگر آزادی و ویرانگر بالندگی نسل های پیشین و پسین انقلاب در همه عرصه های زندگی فردی و اجتماعی آنان بوده است را به این عوامل می افزائیم ماجرا بس اسفبارتر و بحران هر چه مهار نشدنی تر می شود. 
‌بی خانمانان کسانی هستند که نه فقط فاقد غذای مفیدی برای خوردن و تن پوش مناسبی برای محافظت خویش اند که از داشتن سقف حداقلی برای خوابیدن محرومند. در پیاده‌روها، در حاشیه چهارراه ها، بر نیمکت پارک ها، کنج معابر زیر گذر، و یا گوشه توالت های عمومی پناه می گیرند. اگر بخت یار باشد با غذا های پس مانده رستوران ها و یا زباله های اغذیه فروشی ها سدجوع می کنند. غالبا به هیچگونه امکانات بهداشت فردی دسترسی ندارند. آنها در زیرین ترین لایه های خط فقر زندگی می کنند. اما این همه ی ماجرا نیست. افراد بی خانمان معمولا شبکه ارتباطیشان با دیگران را از دست داده‌اند. منزوی و فاقد ارتباط با افراد خانواده یا دوستان و آشنایان هستند. محتاج حداقلی ازحمایت های روحی و روانی بوده و ارضا نشدن نیازهای ضروری و انسانی اشان در داشتن حس تعلق، همبستگی و همدلی با سایرین هر چه بیشتر آنان را افسرده و ناتوان می سازد. بی‌خانمان های مسن به خصوص دچار انواع بیماری های روحی و افسردگی های مزمن هستند.
امروز در کشور ما، شمار بسیاری از جوانان زیر آسمان شهرهای بزرگ و در سایه اماکن و ساختمان های بزرگ دولتی ، مالی و تجاری بر بسترهایی از مقوا و نایلون با رواندازی ژنده و حقیر شب را به صبح می آورند. ما بخشی از آنان را با نام زنان و دختران خیابانی می شناسیم که هر روزه از چرخه زندگی روسپی گرایانه در محیطهای بسته ( به قولی عشرتکده‌ها) به خیابانها منتقل می شوند. دختران یا پسران جوان فراری از بی توجهی ها و تعصبات خانواده ها که برای یافتن پناهگاه امن تری متواری می شوند و پس از زندگی در خانه های ناامن راهی خیابان ها می شوند. جوانان بی سرپرست و بی بضاعتی که چارهای جز ره سپردن به خیابان ها را ندارند. اعتیاد، آزارهای جنسی، ایدز، خشونت، تحقیر، تجاوز و تکدی جزء تجارب روزمره بیخانمانهای جوان در این چرخههای بیپناهی و سرگشتگی است، تا خود بی آنکه بخواهند و بدانند سوداگر فلاکت هایشان به دیگران باشند. و سرانجام شبی از شبها تن های بیجان و نشانشان، اگر پیدا شود، روانه پزشکی قانونی می شود تا البته بی آداب و قانون! به دنیای آخرت راهی نشده باشند.
چه امیدی می توان برای درمان این آسیب ها و واقعیت های دردناک داشت؟ 
آیا دولت و شبکه های آن که مدیریت و برنامهریزی سرمایه های ملی، چه انسانی و چه مادی ، ایران را در اختیار دارند قدمی هر چند ناچیز در ایفای نقش پیشگیرانه و آموزش دهنده خود برای اصلاح روابط خانوادگی، مناسبات فرهنگی مردم، کارا نمودن نظام آموزش و پرورش، تغییر شیوه های گفتمان و برخورد با جوانان، و چارهجوئی معضل بی کاری و مشاغل کاذب، اوقات فراغت و… برداشتهاند؟ آیا دولت نیروی انسانی و سرمایه های مالی کشور را که ثروت مشترک همه مردم و خانواده های ایرانی است قدری هم در جهت ایجاد نهادهای حمایتی و پشتیبانی از قربانیان این فجایع به کار گرفته؟ بهطور مثال اقدامی برای تاسیس خانهها و محل هاییِ برای پناه و سکنا دادن بی خانمان ها و درمان و توانمند سازی آنان انجام داده است؟ در ایران همان طور که می بینیم دولت نه فقط کفایت و لیاقت ایفای چنین نقشی را از خود نشان نداده است که با پنهان کردن چهره واقعی مسئله، کمک رسان گستر ش بی حد و حصر آن شده است. 
اندک سازمان های غیر دولتی نیز که به همت افراد دلسوز و متعهد برای کمک به به کاهش چنین چالش هایی تَشکیل شدهاند، گروگان تنگ نظری های نظام نظم گریز سیاسی امروز ایران هستند. وچنانکه می دانیم افراد فعال این تشکل ها به بهانه های واهی همیشگی مورد تهدید، شکنجه و یا در بندند.
اگرچه تصور جامعهای خالی از مصادیق متنوع آسیب های اجتماعی در ایران به این زودیها امری محال می نماید، اما کاهش آن چشم اندازی است که می شد به آن امید بست. 

 

تاریخ انتشار : ۲۸ مهر, ۱۳۸۴ ۶:۴۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…