شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۱۹

بە راست تندرو میدان ندهید

گمانی در این نیست کە چین با توجە بە داشتن استراتژی دیگر کە در سال ٢٠٠٣، آن را تحت عنوان 'خیزش صلح آمیز' فورمولە کرد، بعلت عدم دخالت فیزیکی و نظامی در دیگر کشورها، امکان استفادە نیروهای نیابتی علیە خود را تقریبا بە صفر رسانیدەاست. بنابراین امکان آمریکا برای تجهیز، سازماندهی و ارسال نیروهائی تندرو علیە این کشور منتفی است. خیزش صلح آمیز، دست رقیب مقابل را بستە است.

آنگاە کە چپ برای دنیای سرمایەداری خطری جدی بودەاست؛ از راست ترین جناحهای موجود در دنیای سیاست برای مقابلە و بە عقب نشاندن آن، بدون هیچ ملاحظەای کمک گرفتە شدەاست: از فاشیسم گرفتە، تا فالانژها و نیروهای مذهبی تندرو کە هیچ وقت در ارتکاب جنایت کم نیاوردەاند. فاشیسم آلمانی، موسولینی، نیروهای مجاهد افغانی و نیز کمک بە نیروهای مذهبی در ایران برای در دست گرفتن قدرت در جریان انقلاب بهمن در قرن گذشتە (کە بخوبی در خاطرات سولیوان، سفیر آمریکا در تهران از آن صحبت بە میان آمدەاست)، از نمونەهای بارز آن هستند.

باید گفت چنانکە تجربە فاشیسم آلمانی نشان می دهد، جنایت فاشیستی را تنها جنایت استالینیستی توجیە نمی کرد. حملە بە سوسیال دمکراتها کە بە مبارزە پارلمانی معتقد بودند و از راههای مسالمت آمیز امر تغییر را نیز تعقیب می کردند، بخوبی موید این امر است کە برای فاشیسم نە جنایت طرف مقابل، بلکە برنامەهای ضد سرمایەداری اصل موضوع است و برای همین آنچە کە در چنتە دارند را برای سرکوب آن بکار خواهند بست.

اما جریان فاشیستی و مذهبی تنها مختص بە قرن گذشتە نیست، و با پایان عمر شوروی این بازی هنوز پایان نیافتەاست. درست است از یک فاشیسم منسجم و بشدت قدرتمند در سطح منطقەای و جهانی بمانند سابق خبری نیست، اما هم اکنون در اقصاء نقاط دنیا جریانات راست تندرو، فاشیستی و مذهبی بنیادگرا، از جملە در خود اروپا فعالند و کماکان در مقابل چپ عمل می کنند. این جریانات، دیگر بطور عمدە خود را تنها در مقابل کمونیستها نمی یابند، بلکە جریانات میانە چپ موضوع اساسی آنهایند و از تمام امکانات موجود استفادە می کنند تا چپ را در گستردەترین معنای خود عقب برانند. بریویک، تروریست نروژی کە در سال ٢٠١٢، در نروژ دهها تن را از جوانان سوسیال دمکرات این کشور بە قتل رساند، بخوبی نفرتی را منعکس می کند کە سالها قبل بیشتر علیە کمونیستها عمل می کرد.

حال این سئوال مطرح است کە در تقابل با چین کە خود را کمونیستی معرفی می کند و بهرحال رقیب ایالات متحدە آمریکا محسوب می شود،١ آیا ما دوبارە شاهد استفادە غرب از نیروهای مافوق راست فاشیستی و مذهبی علیە این کشور خواهیم بود، یا اینکە این بار اساسا با توجە بە حساسیت موجود در قبال اینگونە نیروها و خطر آنها برای دنیای بشدت درهم تنیدە کنونی، غرب با احتیاط بیشتر عمل خواهد کرد؟

گمانی در این نیست کە چین با توجە بە داشتن استراتژی دیگر کە در سال ٢٠٠٣، آن را تحت عنوان ‘خیزش صلح آمیز’ فورمولە کرد، بعلت عدم دخالت فیزیکی و نظامی در دیگر کشورها، امکان استفادە نیروهای نیابتی علیە خود را تقریبا بە صفر رسانیدەاست. بنابراین امکان آمریکا برای تجهیز، سازماندهی و ارسال نیروهائی تندرو علیە این کشور منتفی است. خیزش صلح آمیز، دست رقیب مقابل را بستە است.

استفادە تاریخی و مستمر جهان لیبرال دمکراسی از نیروهای ارتجاعی و پیشامدرن برای مقابلە با نیروهای رقیب خود، اشتباە فاحش و ننگ بزرگی برای جهان مدرن است. باشد کشورهای مسئول یک بار برای همیشە از دست زدن بە تکرار دوبارە چنین تجربەهائی پایان دهند و با این کار خود جهان را محل امن تری برای زندگی کنند.

زیرنویس:

١ـ در تازەترین نشستی کە جو بایدن با ینس استولتنبرگ مسئول ناتو داشتە، بر خطر عروج چین برای غرب و مقابلە با آن دوبارە تاکید شدەاست.

تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد, ۱۴۰۰ ۱۲:۵۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج