جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۷

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۳:۳۷

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

جوانان نیروی تغییر و تحول در ایران- بخش چهارم

امروزه نسل جوان كشور ... توانسته است با تاكید بر لذت، زیبائی، عشق، دوستی، ارتباط دو جنس و نیازهای اولیه انسانی، ارزش های سنتی خانواده، دینی و فرهنگی جامعه و نیز حكومت اسلامی ایران را به چالش بكشد ... این همه باعث شده است كه بطور روزانه پایه های سنتی و بنیادی خانواده، فرهنگ و حكومت دینی در ایران، هر چه بیشتر از قبل تعضیف و تعدیل شود

ششم- سکس و سکسوالیته در میان جوانان: با توجه به جمعیت جوان کشور نیاز جنسی و چاره جوئی برای آن به صورت واقعیتی غیرقابل کتمان و حاد در آمده است. تغییرات انجام گرفته در دیدگاه ها و زندگی جوانان، کمابیش موجب این شده است که تابو بودن روابط جنسی دیگر موضوعیت خود را رفته رفته دارد در میان نسل جوان کشور از دست می دهد. نبود گفتگوهای وسیع اجتماعی در میان نسل های گذشته با نسل جوان و تابو بودن امر جنسی به دلیل رعایت اخلاقیات اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، منجر به پدیدار شدن مشکلات عدیده أی در جامعه شده است. البته با جرات می توان گفت که در سه دههی اخیر، افزایش شدید پدیده سکس و سکسوالیته در ایران به طور مستقیم محصول سیاستگذاریهای نا کارآمد تفکیک سازی جنسیتی حکومت اسلامی ایران بوده است.

در حال حاضر در جامعه و بویژه در میان نسل جوان، بخش های وسیعی از زندگی و روابط اجتماعی آنها تحت تاثیر نیاز جنسی قرار گرفته است. رفتارهای جنسی «هنوز» در جامعه، فرهنگ و خانواده به عنوان موضوعات انحرافی، ممنوعه و خط قرمز به حساب می آیند و سخن گفتن از آن ناپسند و غیر اخلاقی محسوب می شود. نسل های پیشین هنوز درکی سنتی و نسبتاً بسته در این عرصه از خود بروز می دهند. آنها بشدت تحت تاثیر فرهنگ، آموزش و تربیت سنتی و دینی قرار دارند. بالطبع آنها نیز در ادامه همه سعی و تلاش شان این است که این ارزش ها و آموزه های فرهنگی را که نسل به نسل به آنها انتقال یافته است را به جامعه و نسل های جدید انتقال دهند. اما با مراجعه به آمارهای دولتی و تجربیات روزانه زندگی جوانان در سالهای اخیر می توان ملاحظه کرد که شرایط و نگرش نسل جوان در جهت حفظ این ارزش های سنتی و مذهبی دچار تغییر و تحولات اساسی شده است. امروزه روابط جنسی با درجاتی متفاوت به صورت امری نسبتاً «پذیرفته شده» و «عادی»، در میان نسل جوان کشور در آمده است. آمارهای رسمی و غیر رسمی نشانگر این واقعیت است که شکلهای گوناگون و پرتنوع رفتار جنسی و تمایل جنسی در جوانان رو به رشد بوده است و این واقعیت در سال های اخیر منجر به تعدیل نگاه جنسیتی در میان بخش هایی از مردم شده است.

در سطح کشور و در فرهنگی که جوانان در آن زندگی میکنند یک تحول اساسی بوجود آمده است. آنها در دهه اخیر به شیوه های گوناگون نشان داده اند که ماندن در دنیای مدرن امروز، لازمه اش امروزی، زمینی و این دنیایی بودن و فکر کردن است و و برای این کار در عمل به اشکال گوناگون، رفتارهایی را در فضاهای مجازی و حقیقی در تمام سطوح جامعه اشاعه داده و می دهند. روشن است که رفتارهای اجتماعی، علایق و نوع تفکر نسل جوان کنونی کشور، متفاوت با نسلهای گذشته می باشد. زیرا که دسترسی جوانان به وسایل ارتباطی چون اینترنت، ماهواره و موبایل باعث شده که آنها بتوانند از مزایا و امکانات بى شمارى در ارتباط ها، فرهنگ سازی ها و بازتاب آن در میان خود، بهره مند شوند. در دهه اخیر در ایران، سطح اطلاعات، آموزش، دانش نسل جوان کنونی بسیار افزایش یافته است. و این موجب ایجاد تغییراتی در نوع نگرش آنها به زندگی و رابطه میان خود و نیز با نسل های دیگر شده است. در واقع شاید بتوان گفت که این وضعیت، آنها را نسبتاً در موقعیت برتری نسبت به نسل های دیگر، قرار می دهد. علاوه بر این می توان مشاهده کرد که در رفتارها و دیدگاههای همین نسل نیز دگرگونیهای اساسی و ساختاری در حال شکلگیری است که بخش عمده آن متاثر از ورود و شیوع فناوری نوین ارتباطات یعنی اینترنت و ماهواره است. در دنیای کنونی با بوجود آمدن مفاهیم نو و نیز راه های ارتباطی جدید در میان جوانان، رفتارهایی که در گذشته به عنوان انحراف اخلاقی و جنسی و یا ضعف شخصیتی و فرهنگی به حساب میرفت، دستخوش «تغییر و دگرگونی» در میان آنها شده است.

جوانان به سکس و سکسوالیته به عنوان یک واقعیت و یک نیاز اساسی در زندگی توجه دارند. معاون فرهنگی سازمان ملی جوانان «عصارنیا» در تاریخ ۵ دی ماه ۱۳۸۷ در گزارشی اعلام کرد:” متاسفانه ۵۶ درصد جوانان ما بر اساس اظهارات خود اعلام کردهاند که در طول دوران جوانی با یک دختر در ارتباط بودند که متاسفانه از این تعداد ۲۶ درصد منجر به رابطه نامشروع جنسی شده است. وی اضافه کرد: جای تاسف است که ۱۳ درصد روابط نامشروع جنسی در بانوان منجر به حاملگی ناخواسته شده که این افراد ناچار به سقط جنین شدهاند”(۱). ایشان اضافه کردند: “هماکنون ۱۵ میلیون جوان در آستانه ازدواج، در کشور وجود دارد که هنوز مجرد هستند… ۷ میلیون نفر از این تعداد دچار ازدواج معوق شدهاند به طوری که سن ازدواج آنها از سن عرفی بالاتر رفته است.” او گفت که “سالانه ۵/۱ میلیون نفر به تعداد مجردین افزوده میشود.” وی با ابراز نگرانی از بالارفتن سن ازدواج در دختران و پسران گفت: “سن ازدواج در پسران که ۱۹ تا ۲۹ سال است به بیش از ۴۰ سال رسیده و سن ازدواج دختران که ۱۵ تا ۲۹ سال است به ۳۵ سال نزدیک شده است”(۲).

آمار و گزارشهای فوق به مجموعه ای از واقعیت ها که منجر به فشارهای روحی، انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها و شرایط سخت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی در میان جوانان که موجب افزایش سن ازدواج شده، پرداخته اند. این آمارها و بسیاری دیگر از نظر سنجی ها گویای این حقیقت اند که نیاز به سکس از طریق مجراها و کانالهای مجاز و رسمی ارضا نمیشود و همین امر رابطه جنسی را به عنوان یکی از مسائل مهم اجتماعی در ایران تبدیل کرده است. سازمان ملی جوانان در گزارشی دیگر در تاریخ روز سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۸۷ ادعا کرده است: “بیش از ۵۵ درصد کاربران اینترنت در ایران که چیزی در حدود ۱۲ میلیون کاربر فعال هستند به سرچ (جستجوی) سایتهای مبتذل مبادرت می کنند و بیشترین میزان عبارات سرچ شده در اینترنت از سوی کاربران ایرانی کلماتی شامل عبارات سکس و یا ابزار جنسی بوده است”(۳). آمارها و گزارش های ارگان های رسمی جمهوری اسلامی به اندازه کافی گویاست و نشان می دهد که حاکمیت در مواجهه با جوانان به این واقعیت اجتماعی توجه نمی کند که برخورداری از لذت جنسی برای نسل جوان بسیار دارای اهمیت می باشد. حکومت مناسب است به شکل مستقیم وغیرمستقیم امکان رشد گفتگو و بحث های لازم و ضروری حول محور سکس و سکسوالیته را به شکل آموزشی و تربیتی از طریق نهادهای مستقل مدنی و نیز از طریق خود شهروندان در جامعه و در میان جوانان برای روشنگری ایجاد کند. اما دولت جمهوری اسلامی بجای این کار آمده و دست به مبارزه برای ارائه طرح هایی در مجلس شورای اسلامی، جهت سرکوب و محدود کردن این نیازهای اجتماعی زده است. برخی از ناظران، این اقدام سازمان ملی جوانان که به ریاست یکی از معاونان رئیس جمهور اسلامی ایران آقای احمدی نژاد، اداره می شود را « زمینه سازی» برای تصویب نهایی «طرح تشدید مجازات با اخلال گران امنیت روانی»، عنوان می کنند. این طرح که از سوی محمد رضا باهنر، روح الله حسینیان، حسن غفوری فرد و ۱۶ تن از نمایندگان حامی دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است، دارندگان «وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد» را در کنار متهمان «راهزنی و سرقت مسلحانه»، «تجاوز به عنف»، « تشکیل باندهای فساد و فحشا» و مواردی از این قبیل قرار داده، و ضمن معرفی آنها به عنوان «مفسد فی الارض و محارب»، مجازات آنها را «اعدام» تعیین کرده است. یک فوریت این طرح در ۱۲ تیر ۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در صورت نهایی اعدام دارندگان «وبلاگ و وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد» شکل قانونی به خود خواهد گرفت”(۴).

در کشورهای دمکراتیک و آزاد چنین مسائلی بهصورت درس یا بحث علمی مطرح می شوند و از مقاطع ابتدائی و متوسطه به اشکال گوناگون با زبان های متفاوتی موضوع سکسوالیته به دانش آموزان آموزش داده می شود، اما در کل در مراکز آموزشی ابتدائی، متوسطه و عالی ایران، سخنی از جنسیت، آموزش جنسی و هویت جنسی گفته نمی شود. این موضوع فقط در ترم سوم دانشگاه در واحدی به نام تنظیم خانواده، آن هم به صورت کلاس های جداگانه پسران و دختران و محدود به راه های جلوگیری از بارداری و بهداشت، آموزش داده می شود. در واقع کاری که دولت ایران برای «روشنگری» در امور جنسی انجام میدهد، آنقدر ناچیز است که جایی برای اظهار نظر، بحث و گفتگو پیرامون آن، باقی نمیگذارد.

همانطور که پیشتر متذکر شدم، موضوعات مربوط به سکس و سکسوالیته در میان بسیاری از رهبران و دولتمردان جمهوری اسلامی و نیز بخش هایی از مردم همچنان جزء مسائل ممنوعه و تابو اند. در صورتی که امروزه در شهرهای بزرگ، بسیاری از جوانان به صورت مشترک بدون ازدواج با هم زندگی می کنند و این در حالی است که موضوع «بکارت» روز بروز بیشتر از قبل اهمیت خود را در میان نسل جوان کشور از دست می دهد.

شواهد و فاکتورهای بسیاری گویای این واقعیت است که جامعه و بویژه جوانان نیاز به آموزش و روشنگری جنسی دارند. تعیین روش درست و نیز آموزش و روشنگری در این عرصه می بایست از طریق گفتمان های دمکراتیک توسط خود جوانان، شهروندان و نهادهای مستقل مدنی و با کمک و حمایت ارگان های حکومتی به اشکال متنوع صورت گیرد. در چنین شرایطی است که امکان تحول و گذشت از وضعیت بحرانی موجود فراهم می شود و جامعه از این طریق با آسیب های اجتماعی بزرگی مواجه نخواهد شد. در اینجا لازم به تاکید است که وظیفه حکومت علاوه بر برقراری امنیت و محیط مناسب و آزاد برای گفتگو در جامعه می بایست نیز به اشکال گوناگون و دمکراتیک به یاری و پشتیبانی از تلاش ها و همکارهای صورت گرفته توسط ارگان های دولتی، غیردولتی و نهادهای مستقل مدنی متمرکز شود. در این خصوص روشن است که در سه دهه گذشته، حکومت اسلامی ایران نتوانسته تجربه و راهکارهای مناسبی را در این عرصه برای نسل جوان کشور فراهم کند.

امروزه ضرورت تحقیق و پژوهش در خصوص موضوعات مربوط به نگرش های جنسیتی در میان جامعه و بویژه نسل جوان کشور حائز اهمیت است و حکومت دیگر نخواهد توانست با قوانین معطوف به تفکیک جنسیتی به سرکوب نیازهای اولیه جوانان بپردازد. امروزه نسل جوان کشور و بویژه زنان جوان جزو اصلی ترین نیروهایی هستند که در دهه اخیر در جامعه توانسته اند با تاکید بر لذت، زیبائی، عشق، دوستی، ارتباط دو جنس و نیازهای اولیه انسانی، ارزش های سنتی خانواده، دینی و فرهنگی جامعه و نیز حکومت اسلامی ایران را به چالش بکشند و آنها را در دنیای مدرن امروزی به زیر سوال ببرند و این همه باعث شده است که بطور روزانه پایه های سنتی و بنیادی خانواده، فرهنگ و حکومت دینی در ایران، هر چه بیشتر از قبل تعضیف و تعدیل شود.

پایان بخش چهارم

ادامه دارد

۱- http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60498

۲-http://www.asriran.com/fa/pages/?cid=60498

۳-http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/29/f4_web_search_sex_Iran_inte…

۴-http://www.radiofarda.com/Article/2008/07/29/f4_web_search_sex_Iran_inte…

تاریخ انتشار : ۸ آبان, ۱۳۸۸ ۶:۵۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»