دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۴

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۵۴

خیز بلند حکومت برای تثبیت موقعیت خود

بدیهی است که این تعرض حلقهای است از زنجیره تعرضات اقتدار گرایان تندروری که در حاکمیت فرادستی دارند، و هدف نهایی آنان کنترل کامل قدرت به هر نحوه و قیمتی است. یقینا این نیرو برای دست یافتن به مقصود خویش از دست زدن به هیچ اقدامی حتی علیه اصولگرایانی که با حمایتهای خویش از کودتای انتخاباتی و اقدامات سرکوبگرانه و جنایتکارانه دولت کودتا موجب فرادستی آنان در حکومت را بوجود آوردند، درنگ نخواهد کرد.

در هفته گذشته، تلاش دولت کودتا برای تثبیت و تمرکز کامل قدرت در دست خود، با خیزی که برای خارج کردن کنترل دانشگاه آزاد از دست هاشمی رفسنجانی و در اختیار قرار گرفتن کنترل این نهاد بسیار موثرکه یکی از مهمترین حوزههای نفوذ رفسنجانی است برداشت، وارد مرحله تازهای شد.

تصویب طرحی، در روز یکشنبه هفته گذشته در مجلس  که توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با نیت بی اثر کردن مصوبه شورای عا لی انقلاب فرهنگی و در حمایت از دانشگاه آزاد تهیه و تدوین شده  بود  با ضد حمله شدید جناح  احمدی نژاد مواجه شد. پس از این ضد حمله مجلس بار دیگر بطور خفت باری بسرعت از  موضع خود عقب نشست وبا تصویب طرح دیگری مصوبه خود  را پس گرفت اما با این حال جناح احمدی نژاد به این عقب نشینی نیز بسنده نکرد، وضد حمله خود را تبدیل به تعرض نمود.

این خیز بلند گرچه به تنشهای درونی اصولگرایان حاکم به نحوه بارزی دامن زد، و حامیان اصولگرای دولت در مجلس و خارج از آن با اصولگرایان منتقد دولت را بار دیگربه رویارویی و صف آرایی در مقابل هم کشاند، اما واکنش و تسلیم دگرباره مجلس فرمایشی در مقابل این تعرض نشان از پیشرفت و کامیابی نسبی طرفداران خامنهای احمدی نژاد در این کشمکش دارد، اینبار نیز همانگونه که بهنگام تصمیم گیری در باره سرنوشت نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها شاهد بودیم چنانکه تعرض اینباردولت کودتا با مقاومت جدی جامعه روبرو نشود، سر انجام کار با عقب نشینی مجلس به سود جریان خامنهای احمدی نژاد تمام خواهد شد، و کنترل رسمی دانشگاه آزاد که بالغ بر ۱،۴ ملیون دانشجوی شهریه پرداز و ۱۲۴ ملیارد دلار داریی دارد از دست هاشمی رفسنجانی خارج و بدست دولت کودتا خواهد افتاد، و ضربه سنگین دیگری نیز به موقعیت تضعیف شده هاشمی رفسنجانی وارد خواهد شد، و زمینه برای تعرض های بعدی به او بمراتب مهیاتر خواهد شد.

در مورد ماهیت و دلایل کشمکشی که بر سر کنترل دانشگاه آزاد میان جناح های اصولگرا و جریانات خارج از آنها صورت می گیرد، بی شک دلایلی مانند موقعیت، در آمد و دارایی ها نقش و تاثیر دانشگاه آزاد در رویدادهای سیاسی و بویژه حمایت گسترده دانشجویان و اساتید آن از نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات سال گذشته وغیره دخیل و موثر هستند. اما بنظر می رسد که دلیل اصلی این کشاکش که البته التهاب های جدی و جدایی هایی را نیز با خود هم در جامعه و هم در میان جناحهای حاکمیت بهمراه خواهد آورد تنبیه و تضعیف موقعیت جناح رفسنجانی و جنبش سبز و تسریع زمینه به سمت تمرکز هرچه بیشتر قدرت در دست دولت کودتا است. بی تردید خیزش برای حذف سریعتر رفسنجانی در مقطع حاضر از صحنه اصلی قدرت نقطعه عطفی مهم در روند تمرکز و تثبیت قدرت توسط حکومت کودتا است.

بدیهی است که این تعرض حلقهای است از زنجیره تعرضات اقتدار گرایان تندروی که در حاکمیت فرادستی دارند، و هدف نهایی آنان کنترل کامل قدرت به هر نحوه و قیمتی است. بنابراین هدف آنها بسیار فراتر از کنترل بر دانشگاه آزاد است. یقینا این نیرو برای دست یافتن به مقصود خویش در صورتی که فرصت و موقعیت داشته باشد از دست زدن به هیچ اقدامی حتی علیه اصولگرایانی مانند لاریجانی، محمد رضا باهنر علی مطهری، احمد توکلی و … که با حمایتهای خویش از کودتای انتخاباتی و اقدامات سرکوبگرانه و جنایتکارانه دولت احمدی نژاد موجب فرادستی آنان در حکومت را بوجود آوردند، درنگ نخواهد کرد. در چنین شرایطی هیج چیز بدتر از آن نیست که این گروه از اصولگرایان به جای مقاومت در مقابل تعرض اوباشان وابسته به دولت کودتا در خارج و داخل (مجلس) بطور جدی در مقابل اقدامات ویرانگرانه آنها که تا هم اکنون نیز ضربات خرد کنندهای براقتصاد، امنیت، ثبات، موقعیت، فرهنگ و جامعه ما وارد نمودهاند، به مانند آنچه لاریجانی رییس مجلس کرد در بست تسلیم شوند، و بجای دفاع از استقلال و رای مجلس، مجلس را به خامنهای تسلیم کند. افزایش عملیات جناح احمدی نژاد علیه منتقدین درون حکومتی، دولت کودتا بدنبال یک رشته اقداماتی که در این اواخر به تعدادی از هواداران و نزدیکان اصلاح طلبان صورت گرفت در هفته گذشته با بسیج و تعرض نیروهای وابسته به این جناح به محافظه کاران منتقد دولت وارد مرحله تازهای شد. این حملات که با تظاهرات اوباشان طرفدار احمدی نژاد در مقابل و در درون مجلس اوج گرفت، زنگ خطر را برای حامیان منتقد دولت کودتا به صدا در آورد، و آنها را به تلاش و تقلا وادار کرد. این (نمایندگان) پس از اقدامات طرفداران دولت برای بدست گرفتن کنترل دانشگاه آزاد که حذف هاشمی رفسنجانی را آماج اقدامات خود قرار داده بودند، به مخالفت با آن پرداختند. آنها دانستند که این جریان حد و مرزی برای خود قایل نیست، و ای چه بسا که بعد از اصلاح طلبان و رفسنجانی نوبت حذف آنها نیز فرارسیده باشد.

تلاش دیر هنگام برخی از (نمایندگان) اصولگرای مجلس برای جدا کردن حساب خود از جریان احمدی نژاد، تنها زمانی می تواند از طرف جامعه باور شود که با اقدامات ملموس جدی و قابل لمس آنان علیه دولت کودتا و یکه تازی روزافزون نظامیان و دستجات اوباشان شبه فاشیستی وابسته به آنها همراه باشد، وگرنه بسنده کردن به پارهای انتقادات صرف از اعمال جناح احمدی نژاد و تسلیم و رضا درمقابل حمایت های بیدریغ خامنهای از اعمال احمدی نژاد هیچ دست آوردی برای این گروه در بر نخواهد داشت.

تعرض و توهین به سید حسن خمینی در حصور خامنهای، تلاش برای سلب موقعیت و قدرت از رفسنجانی توهین و فحاشی به علی مطهری، جلوگیری از حضور با هنر در هییت رییسه مجلس در زندان نگاه داشتن فرزند بهشتی، فتنه گر و منافق خواندن یاران نزدیک خمینی و زندانی کردن صدها نفر از کادرهای گذشته جمهوری اسلامی و اعمال بسیاری از این دست توسط دولت کودتا، تردیدی باقی نمی گذارد که حکومت همچنان که در عمل و به دفعات متعدد نشان داده است برای حفظ قدرت و بلا منازعه کردن قدرت خویش حاضر نیست حتی نزدیکترین منتقدان به حکومت را تحمل کند. جریان حاکم خواستار تسلیم محض است. بدیهی است همانگونه که تجربه ۳۰ سال گذشته و همین حکومت بشدت کوچک شده و پر تضاد و ستیز باقی مانده از (جمهوری اسلامی) نشان داده است، محال است بتوان ولو به زور لوله تفنگ در این نظام بی نظام حداقلی از تمرکز قابل دوام بوجود آورد. حتی رهبری کاریزمای آیت اله خمینی نیز با وجود شرایط از هر جهت مناسبی که در اختیار داشت در این کار کامیاب نبود. از همین روی به هیج وجه انتظار نمی رود که جریان حاکم در یک دست کردن حکومت آنهم در شرایطی که حکومت فاقد وجاهت و پایگاه مردمی و فاقد کاراێی و دانش لازم کشورداری است، بتواند موفقیعتی ولو نسبی بدست بیاورد. تلاش برای ایجاد تمرکز و تک صدایی بجای اینکه باعث تقویت و طولانی شدن عمر حکومت شود، سبب تقویت عناصر فرساینده آن می گردد، واضمحلال آنرا تصریح می کند. با اینحال نمی توان خسارتها و زیانهای و تلفات سنگینی را که از این رهگذر به جامعه وارد می شود نادیده گرفت. با آن به مبارزه برنخاست، از تضادهای که شکل می گیرند بهره نبرد، و بر اهمیت و ضرورت سازماندهی گسترده ترین نیروهای اجتماعی برای اجتناب از این فاجعه سخن نگفت، و در این راستا قدم بر نداشت. امروز جامعه ما نیازمند این همکاری است. بکوشیم تا هریک از ما به مسئولیت خود عمل کنیم!

تاریخ انتشار : ۸ تیر, ۱۳۸۹ ۱۰:۳۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…