یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۴

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۷:۴۴

دادگاه کبودوند با اتهامی جدید در مهاباد- مصاحبه با تونیا کبودوند

براساس این گزارش و به نقل از خانواده آقای کبودوند؛ از ابتدای هفتهی جاری تماس وی با خارج از زندان قطع شده و با توجه به اطلاع حاصله از همبندان ايشان روز شنبه وی را از بند محل نگهداریشان در زندان اوين به قصد انتقال به شهرستان مهاباد جهت حضور در دادگاه خارج ساخته و تا كنون هيچ خبری مبنی بر حضور ايشان در زندان مهاباد نيز حاصل نگرديده است

سوسن محمدخانی غیاثون

دUnews4@gmail.com

محمد صدیق کبودوند، موسس و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که به دلیل فعالیت های حقوق بشری، نوشته هایش و تاسیس سازمان غیردولتی دفاع از حقوق بشر کردستان به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده است، در ۲۵ تیرماه سالجاری با اتهامی تازه، جهت رسیدگی به پرونده جدیدش از زندان اوین به مهاباد منتقل شد.
کبودوند که بیش از ۲ سال است در زندان به سر می برد قبل از انتقال به مهاباد بارها از زندان اوین خارج و به یکی از بازداشتگاههای قوه قضائیه در تهران منتقل شد و چندروزی را نیز همانجا در سلول انفرادی به سر برد.
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بنابر اظهارات تونیا کبودوند (دختر ایشان) در پرونده جدید به تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و دستور به توزیع کتا بچه یا جزوه ای موسوم به «حقوق زنان» متهم شده است.
کبودوند در جلسه دادگاه که کمتر از یک ربع ساعت به طول انجامید، اتهام وارده را کاملاً رد نموده است.
پس از پایان جلسه رسیدگی به پرونده و اتهام جدید محمد صدیق کبودوند در دادگاه انقلاب مهاباد که تا این لحظه هنوز حکم نهایی آن صادر نشده است، مسئولان زندان مهاباد برای انتقال کبودوند از زندان مهاباد به اوین تقاضای دریافت مبلغ هفتصدهزارتومان وجه نقد از وی جهت تامین مخارج ماموران بدرقه، نموده اند.
در خصوص اتهام جدید محمد صدیق کبودوند و تقاضای مطرح شده توسط مسئولان زندان مهاباد برای انتقال ایشان به اوین، گفتگویی را با تونیا کبودوند، دختر محمد صدیق کبودوند داشته ام که در ذیل می خوانید.

————————————————————-

تونیا کبودوند: جرم پدر من جاسوسی و ترویج خشونت نیست او فقط در پی اعتلای شان و عزت انسانی افراد جامعه است

آقای کبودوند در چه تاریخی و به چه علت به زندان مهاباد منتقل شدند؟
در ۲۵ تیر ۸۸ پدرم را برای تشکیل دادگاه برای رسیدگی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه و دستور به توزیع کتابچهای موسوم به «حقوق زنان» به مهاباد منتقل کردند. البته باید یادآور شد که یک سال پیش به همین اتهام در شعبه ۳ بازپرسی دادگاه نیابت تهران تفهیم اتهام شده بودند.

گویا چندین بار به بهانه انتقال به مهاباد، ایشان را از اوین به مکان دیگری منتقل کردهاند و در آنجا چند روزی را در سلول انفرادی به سر بردهاند لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید؟
بله همین طور است، در ابتدا تاریخ دادگاه ۱۶/۴ اعلام می شود که چند روز پیش از این تاریخ و چند روز پس از آن ایشان را جهت اعزام از زندان خارج و به بهانه نداشتن مامور، این خروج و برگشت به زندان چندین بار تکرارمی گردد که نهایتاً از ۲۱/۴ به بعد در یک بازداشتگاه انفرادی به مدت ۴ روز وی را نگه داشتهاند.

خانواده به چه شکل از انتقال ایشان به مهاباد مطلع شد؟
خروج اولیه ایشان از طریق یکی از هم بندی های ایشان به اطلاع ما رسید و حضورش در زندان مهاباد نیز پس از یک هفته توسط تماسی از طریق خودشان از حضور وی در زندان مهاباد مطلع شدیم.

دقیقاً موضوع پرونده ایشان درمهاباد و مستندات دادگاه انقلاب آن شهر در خصوص طرح اتهام جدید آقای کبودوند چه بود؟
همانطور که پیشتر گفتم اتهام ایشان تبلیغ علیه نظام می باشد که مربوط به کتابچه یا جزوهای درخصوص زنان بوده است. گویا افرادی از توزیع کنندگان دستگیر می شوند و ظاهراً بنا به اعتراف آنها در اداره اطلاعات، مطالب کتابچه مربوط به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بوده. همچنین براساس گفته آنها دستور توزیع کتاب از سوی آقای کبودوند بوده است.

جلسه دادگاه ایشان چقدر طول کشید؟ 
دقیقاً اطلاعی ندارم ولی ظاهراً کمتر از یک ربع ساعت بوده است. آقای کبودوند اتهام وارده را کاملاً رد و با اعلام عدم دخالت در تهیه و توزیع آن کتاب گفته بود که کتاب فاقد آدرس و نام و نشانی است.

دفاعیات آقای کبودوند درخصوص پرونده ی جدید چیست؟
آقای کبودوند فعالیت تبلیغی از طریق کتاب غیرقانونی مذکور را مردود دانسته بود و با توجه به فعالیتهای علنی سازمان هرگونه فعالیت مخفیانه و یا بینام و نشان از جمله تهیه کتاب مذبور که هیچگونه تناسبی با مواضع و یا ادبیات سازمان نداشت را رد کرده بود. لازم به یادآوری است که سازمان همه مواضع و مطالب خود را به طور علنی و شفاف و آشکار و با آرم و نشانی منتشرمی کند. جهت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده در این رابطه تنها مطالب و بیانیهها و اطلاعیههایی که در پایگاه رسمی سازمان یعنی سایت «انسانیت» منتشر شود مرتبط با موضع سازمان است و کلیه مسئولیتهای آن را پدرم یا آقای کبودوند به عنوان رئیس سازمان میپذیرد.

نتیجه ی جلسه دادگاه چه بود و آیا حکم قطعی صادر شده است؟ آیا جلسه دادگاهی دیگری در انتظار ایشان نیست؟
نتیجه دادگاه فعلاً مشخص نمیباشد ولی طبق صحبتهای وکیل و همین طور گفتههای پدرم به احتمال زیاد ایشان تبرئه خواهند شد ولی در هر حال حکمی هنوز صادر و یا به پدرم ابلاغ نشده و بعید میدانم دادگاه دیگری در این رابطه برگزار شود.

آقای کبودوند در زندان مهاباد در کدام قسمت نگهداری می شدند؟ سلول انفرادی یا بند عمومی؟ آیا اجازه ملاقات داشتند؟ آیا با ایشان در مهاباد ملاقاتی داشتهاید؟
پدرم در مدت اقامت در مهاباد در زندان عمومی این شهر تحت نظر بود و در این مدت توانستند یک بار با خواهران و برادرانش ملاقات داشته باشند. به دلیل بعد مسافت من و برادران و مادرم امکان ملاقات نداشتیم ولی همان طور که گفتم برادران و خواهران پدرم از سنندج برای ملاقات ایشان رفته بودند.

آقای کبودوند پیشتر گفته بودند که در جلسه دادگاه مهاباد حاضر نمی شوند علتش چه بود و چطور تغییرعقیده دادند و در دادگاه حاضر شدند؟
همانطور که همه اطلاع دارند حکمهای دادگاه انقلاب براساس کیفرخواست دادستانی که از روی گزارشهای بازجویان اطلاعات تهیه میشوند، صادر میگردد. بنابراین دفاع متهم و یا وکیل مدافع هیچگونه تاثیری در حکم نهایی که از پیش توسط اطلاعات و دادستانی تعیین میشوند، ندارد. از اینرو آقای کبودوند رفتن به مهاباد و یا دفاع در دادگاه را بی فایده میدانست اما پس از مطالعهی پرونده توسط وکیل و صدور ۲ بار قرار منع تعقیب توسط بازپرس برای ایشان که با مخالفت معاونت دادستانی مواجه شده بود و همین طور برخورد مناسب خود دادستان که روز ورود پدرم به مهاباد با ایشان دیدار و گفتگویی داشته و همچنین برخورد بسیار مناسب رئیس دادگاه انقلاب مهاباد با پدرم موجب شد تا پدرم در دادگاه شرکت کنند.

آیا وکیل ایشان در جلسه دادگاه حضور داشتهاند؟ نظرشان در خصوص پرونده جدید و جلسه دادگاه چه بود؟
قبل از ورود آقای کبودوند به مهاباد آقای جمالی از وکلای پدرم پرونده را مطالعه کرده بود و در زندان مهاباد نیز با پدرم ملاقات داشت و همانطور که در سوال قبلی گفته شد وکیل پرونده را دقیق مطالعه و از نامربوط بودن اتهام به پدرم اطمینان حاصل کرده بود. بنابراین در دادگاه به دفاع از آقای کبودوند پرداختند و این نکته را که پدرم به عنوان شخصیتی سرشناس در کردستان پای بند و صادق به اعمال خویش است و مسئولیت هرگونه فعالیتی که انجام داده باشد را میپذیرد به دادگاه گوشزد کرده بود.

گویا برای انتقال آقای کبودوند از زندان مهاباد به اوین از خانوادهشان تقاضای دریافت مبلغ هفتصد هزارتومان وجه نقد کردهاند آیا این خبر را تایید میکنید؟ علت طرح چنین تقاضایی چیست؟ چه اقداماتی در این زمینه انجام دادید و نتیجهی اقداماتتان چه بود؟ 
مطالبه مبلغ پول دقیقا درست است و خود مسئولان زندان پس از رسانهای شدن این خبر به آن اذعان داشته و دلیل آن را عدم تامین مخارج سفر از جمله وسیله نقلیه، مخارج خورد و خوراک و حق ماموریت ماموران اعلام نمودند که ظاهراً از سوی مسئولان قضایی گفته شده «این هزینه ها را باید زندانی تامین کند». در هرحال توافقی انجام شد که پدرم نیمی از مبلغ درخواستی را تامین و با این هزینه به تهران برگشت.

اخیراً نامهای نوشتهاید و نسبت به وجود تبعیض در رابطه با پدرتان، مواردی را مورد اشاره قرار داده بودید دراین باره توضیح دهید؟
بله، متاسفانه ما شاهد تبعیضاتی از این دست هستیم. تبعیضاتی که در برخورد با فعالین مدنی، سیاسی، حقوقبشری و…، گروههای قومی و دیگر فعالین از سوی حاکمیت به طور آشکارا و علنی هرروز و هر روز تکرار میگردد. فعالیتهای مدنی و حقوقبشری در رسته جرمهای سیاسی با آن ها برخورد میگردد در حالیکه عدم تعریف قانونی از جرم سیاسی دست حاکمان را برای افزایش گسترده این برخوردها باز میگذارد، عدم تقسیم و تفکیک زندانیان سیاسی از غیرسیاسی از موارد آزاردهنده و پایمالی حقوق اولیه این فعالین میباشد.
هرگونه تحرک و فعالیت فعالین قومی با سرکوب و خشونت روبرو میگردد. بالاترین آمار زندانیان سیاسی ایران مربوط به همین قومیت هاست. آنان با احکام سنگینی چون اعدام، حبس ابد و حبسهای طولانی روبرو میشوند و متاثرکننده است که نه روزنامه های سراسری و نه روزنامه های منتقد دولت نامی از آنها نمی برند. کسانی که نه جرمشان جاسوسی است و نه به ترویج خشونت پرداختهاند. کسانی که تنها به دنبال فعالیت های مدنی و مسالمت جویانه و یا همچون پدرم درپی اعتلای شان و عزت انسانی افراد جامعه بودهاند.
مصداق بارز این مسئله پدرم می باشد که با اندکی توجه به وضعیت ایشان، نحوه دادگاهی، نحوه اطلاع رسانی رسانه ها، میزان حکم و بررسی تناسب میان اتهام وارده و حکم صادر شده به خوبی نمایانگر این تبعیض میباشد. بعد از گذشت ۲۶ ماه از حبس ایشان و با توجه به ۲ بار سکته قلبی پدر و وضعیت جسمانیش بدون هیچگونه توجیه قابل پذیرشی آقای حداد- معاون اول دادسرای انقلاب- حتی از صدور مرخصی برای ایشان اجتناب میورزد.

————————————-

متاسفانه پس از تنظیم این مصاحبه، سایت انسانیت که تریبون سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان محسوب می شود، گزارش داد؛ محمد صدیق کبودوند طی چند روز گذشته هیچ گونه تماس تلفنی با خانواده خود نداشته و این بی خبری باعث نگرانی اعضای خانواده ایشان و سازمان حقوق بشر کردستان گردیده است.
براساس این گزارش و به نقل از خانواده آقای کبودوند؛ از ابتدای هفتهی جاری تماس وی با خارج از زندان قطع شده و با توجه به اطلاع حاصله از همبندان ایشان روز شنبه وی را از بند محل نگهداریشان در زندان اوین به قصد انتقال به شهرستان مهاباد جهت حضور در دادگاه خارج ساخته و تا کنون هیچ خبری مبنی بر حضور ایشان در زندان مهاباد نیز حاصل نگردیده است.
در پایان گزارش فوق، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اعلام مبهم بودن علت حضور محمد صدیق کبودوند در دادگاه مهاباد بدون اطلاع وکلا و خانواده ایشان نسبت به بیخبری از وضعیت این فعال حقوق بشر ابراز نگرانی نموده و خواستار تسریع در فراهم نمودن امکانات جهت تماس تلفنی آقای کبودوند با خانواده از سوی مقامات مسئول در زندان گردید.

تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور, ۱۳۸۸ ۹:۲۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی