جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۱

جمعه ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ - ۰۸:۳۱

سیاست سرکوب پیشگیرانه هم راه بجائی نخواهد برد

ازشروع سال تحصیلی جدید روزانه دانشجویان دریک یا چند مرکز آموزشی عدم مقبولیت دولت برآمده از انتخابات ساختگی خرداد ۸۸ را فریاد می کنند. این اعتراض ها در اکثر دانشگاههای دولتی و یا آزاد با اینکه بیش از دو ماه از شروع کلاسهای درس گذشته است، همچنان ادامه دارد

دانشجویان ایران همیشه پیشگامان مبارزات آزادیخواهانه و ضد دیکتاتوری ملت ایران بوده اند. درنهضت ملی شدن صنعت نفت بدورانی می رسیم که بیگانگان و عوامل داخلی شان با کودتای ننگین بیست و هشت مرداد سی و دو، راه را بر پیروزی کامل ملت ایران بستند و رهبران ملت را برای سرکوب بیشتر نهضت به بیدادگاههای نظامی کشاندند. حکومت نظامی را برکشور ایران حاکم ساخنتد و دمکراسی نوپای ایران را به زنجیر کشیدند. با آغاز محاکمه دکترمحمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران نخست دانشجویان بودند که در اولین فرصت ممکن در دانشگاه تهران گرد آمدند و بانگ اعتراض خویش را بگوش جهانیان رساندند. کودتاچیان بخشم آمدند و فرمان سرکوب بیرحمانه دادند ودر پی آن سه دانشچوی دانشکده فنی دانشگاه تهران غرقه در خون به شهادت رسیدند. ازآن هنگام، شانزده آذر روز دانشجو نام گرفت. درت مام دوران خفقان محمدرضاشاهی و پس از آن در دوره استبداد دینی برآمده از انقلاب به کژراهه رفته سال پنجاه و هفت در چنین روزی فریاد آزادیخواهی دانشجویان در فضای دانشگاههای کشور طنین افکن است.

امسال از هفته ها پیش از ۱۶ آذر، حاکمیت سیاست سرکوب پیشگیرانه را درپیش گرفته است. با احضار و اخطار و گاه بازداشت دانشجویان تلاش می شود از برگذاری مراسم یادبود شهدای شانزده آذر ممانعت بعمل آید.

دانشجویان چه خواست هائی دارند؟

دانشجویان چون همه ملت ایران، آزادی می خواهند. دانشجویان، آزادی محیط آموزشی را می خواهند آزادیهای اجتماعی و فردی برآمده از اعلامیه جهانی حقوق بشررا طلب می کنند. دانشجویان می دانند آزادی حق ملت هاست و هیچ ایدئولوژی و یا قانونی نمی تواند این حق ابتدائی را از انسانها سلب نماید. آنان می دانند دانشگاهها برای هدفهائی عالی تاسیس شده اند وبرای رسیدن به آن هدفها استقلال دانشگاه باید حفظ شود. پایمال کردن استقلال دانشگاهها به بهانه های امنیتی سدی است درراه تحقق اهدافی که مراکز آموزشی برای آن بوجود آمده اند. دردانشگاهها برخورد عقاید وآراء طبیعی واجتناب ناپذیر است وبه زایش راهها و اندیشه های نوینی می انجامد.

امروز، دانشگاههای ایران دراشغال نیروهای گوناگون امنیتی است و دانشجویان تسلیم ناپذیر با دست یازیدن به انواع روشها ابداعی و گاه تجربه شده می کوشند تا خواست های بحق خویش را فریادکنند واز یمن گسترش عظیم وسایل ارتباط جمعی وپیشرفت تکنولوژی در رساندن صدای خود به جهان موفق شده اند.

درآغاز سال تحصیلی جدید هنگامیکه حاکمیت در ارزیابی به اینجارسید که تبلیغات سی ساله موثر نبوده و دگراندیشان روز به روز فزونی می یابند و بگیر و ببندها و کشتار و تجاوز نتوانسته است آزادیخواهان را از ادامه تلاش های مسالمت آمیز و پیگیر بازدارد، نغمه دیرینه ای دگرباره ساز کرد که دروس علوم انسانی دانشگاهها تحت تاثیر فرهنگ غرب است وبرای ایجاد تغییرات درهمسو باحکومت اسلامی حاکم باید تحولی بنیادی در محتوای کتاب ها و آموزش علوم انسانی پدیدآورد تادانشگاهها در راستای خواست های حکومت قرارگیرد. مردم ایران تصرف خونین دانشگاهها و سپس تعطیل دراز مدت آن را بعنوان انقلاب فرهنگی هنوز به یاد دارند. و دیده شد که نتوانست موثر باشد، آزمودن دگرباره طرحهای ناموفق نتایجی بیشتر از گذشته ببار نمی آورد. درسالهای نخست حکومت مذهب سالاران برخورد با بعضی رشته های علوم انسانی چون روانشناسی و رشته هایی از علوم اجتماعی حتی به تعطیل آن رشته ها انجامید ولی ما در دورانی هستیم که دنیای ارتباطات همگان را از همه علوم با خبر می سازد و حذف علوم از برنامه های درسی کارساز نیست.

دانشجویان بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری بارها بصورت خود جوش، نه برنامه ریزی شده به آنچه که اتفاق افتاده اعتراض کرده اند، آنان از نسلی هستند که برنامه های آموزشی وپ رورشی آنها بانظارت شورای انقلاب فرهنگی تنظیم و با دقت و حساسیت ویژه ای اجرا شده است. از وقتی که شنیده شد انتخابات با دوره های گذشته متفاوت است دانشجویان ایران این شنیده را باورکردند و برای برگذاری انتخاباتی سالم به تلاش پرداحتند. ولی با خشونتهای شدید حکومت برخورد کردند. هجوم به خوابگاه دانشجویان دانشگاه تهران در امیرآباد و ضرب وشتم دهها دانشجوی ساکن کوی، درآستانه انتخابات نه فقط نتوانست دانشجویان را به سکوت وادار نماید، بلکه انگیزه دیگری در توسعه اعتراضات دانشجویی شد. درسی ساله بعد از انقلاب تحولات فراوانی در حکومت ایران بوجود آمده است که دراینجا نمی توان به آن پرداخت، ولی کوتاه سخن اینکه همه نیروهای موثر در انقلاب دراولین سالها ازمراکز قدرت برکنارشدند و روحانیون در ارکان حکومتی آشکارا تصمیم گرفته و دخالت و اعمال نظر می کردند. از آغاز به کار دولت نهم حکومت روحانیان به حکومت سپاه تبدیل شده است و ترکیب نمایندگان مجلس، و رئیس جمهور و وزیران، استانداران و فرمانداران، قدرت روز افزون سپاه در مراکز اقتصادی موید این تغییر است و در تعمیم این قدرت در انتخابات اخیر فرماندهان سپاه و بسیج خواست خود را بر دیگر جناحها تحمیل کردند. رای مردم بدرستی بحساب نیامد و مشاهده شد، که میزان رای مردم نیست و صاحبان قدرت نتیجه را رقم میزنند. در این انتخابات دانشجویان از ویژگیهای قدرت حاکم درایران مطلع بودند اما با شوق و شور بسیار به استقبال انتخابات آمدند تا شاید تغییری حاصل شود، اما اعلام نتایج آنان را بهت زده کرد. و هنگامیکه در جستجوی آراء یعنی حقوق شهروندی خود بودند پاسخی جز برخوردهای خشونت آمیز دریافت نکردند.

نگاهی به جامعه دانشجویان امروز بیان کننده اینست که دانشجویان ایران روز به روز آگاهتر با مسائل اجتماعی برخورد می کنند. در میان دانشجویان اندیشه های متفاوتی وجود دارد پلورالیسم (کثرت گرائی) که از مظاهر جامعه دموکراتیک است از سوی اکثر دانشجویان قبول شده و به ندرت گروههای کوچکی با نگرش پلورالیستی به مخالفت برمی خیزند. می توان دید که دردانشگاهها با همه جو خفقانی که می خواهند برآن حاکم کنند دمکراسی تمرین می شود. حتی دیده می شود برخی از دانشجویان بسیجی خلاف توصیه هایی که به آنها برای درکنترل درآوردن مراکز آموزشی می شود متاثر از جمع دانشجویان رفتاری دیگر دارند.

مدیریت دانشگاهها به روش استبدادی حاکم در کشور به شدت با دگر اندیشی مقابله می کنند، اما ضرورت انکار ناپذیر اجتماعی در مواردی راه بر آنها می بندد. ازشروع سال تحصیلی جدید روزانه دانشجویان دریک یا چند مرکز آموزشی عدم مقبولیت دولت برآمده از انتخابات ساختگی خرداد ۸۸ را فریاد می کنند. این اعتراض ها در اکثر دانشگاههای دولتی و یا آزاد با اینکه بیش از دو ماه از شروع کلاسهای درس گذشته است، همچنان ادامه دارد.

بازداشت ها، اخراج و محرومیت از تحصیل هم تا کنون بی اثر بوده است. صدها دختر و پسر دانشجو بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی را در زندانهائی چون کهریزک که بعلت انتشار فجایع انجام شده درآن تعطیل شده است را تحمل کرده و هنوز براندیشه های خویش پای دارند. دانشجویان برآنند تا درشانزدهم آذر امسال هم یادشهدای دانشجو را گرامی دارند. این روز می تواند روز پیوند دانشجویان آزادیخواه با هرا ندیشه و دیدگاهی باشد. نخستین گام برای حرکت بسوی جامعه ای مترقی و درحال پیشرفت را در دل بستن به وجوه اشتراک می توان یافت. برای رسیدن به جامعه ای مستقل و آزاد هماهنگی در آرمانهای انسانی و آزادیخواهانه گامهای اولیه است. در جنبش برای آزادی انتخابات، صاحبان اندیشه های گوناگون در راه آزادی انتخابات هماهنگ شدند، هرچند بسیار هزینه دادند اما امید را که از جامعه رخت بربسته بود دگر بار زنده کردند و امروز آزادی خجسته کلامی است که برای تحقق آن باید درکنار هم بود چون اگر آزادی نباشد حقوق مسلم انسانها مفهوم و معنای خویش را از دست می دهد. تجربه جنبش سبز می تواند پیوند دانشجویان را پیرامون یک خواست مشترک که همان آزادی است، استوار کند. شانزده آذر ۱۳۳۲ یادآور مبارزات نهضت ملی ایران علیه استبداد است. و امروز نیز ملت ما استبداد را در همه جنبه های فردی و اجتماعی احساس می کند. پیوستگی دانشجویان در شانزده آذر امسال حرکت بسوی دموکراسی را امکان پذیر تر خواهد ساخت.

 

دکتر مهدی مؤیدزاد، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران

تاریخ انتشار : ۱۳ آذر, ۱۳۸۸ ۱۰:۳۲ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

اعتراضات علیه حجاب اجباری که بعد از قتل مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، سراسر ایران را فراگرفت، با وجود سرکوب، به یک معضل برای حکومت تبدیل شده است. گشت ارشاد نمونه کوچکی از جنگ هر روز حاکمیت با زنان بوده و سرکوب هر روزه زنان در خیابان یعنی اعتراف به تداوم جنبش زن زندگی آزادی.

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

مقیاس و گستره نیروهای متحد ایران نیز برای اولین بار مشاهده می‌شد. متحدان غیردولتی ایران ‌توانستند حملات را به طور همزمان هماهنگ کنند، از موشک‌های بالستیک دوربرد و متوسط و موشک‌های کروز شلیک شده توسط حوثی‌ها در یمن تا موشک‌های ۱۲۲ میلی‌متری گراد که توسط حزب‌الله در جنوب لبنان پرتاب شد، تا موشکهای پرتاب شده توسط شبه‌نظامیان عراقی.

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

پس از چنین حمله‌ای، تصاویر بصری بد به نظر می‌رسند: اسرائیل به دیگران برای دفاع از خود نیاز دارد و در انتخاب نحوه عکس العمل نیز آزاد نیست. این حمله اگر صورت گیرد باعث می‌شود که حامی اسراییل، ایالات متحده، گزینه‌های سیاسی دیگری را انتخاب کند.

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی –
جمعه، ٣١ فروردین ١۴٠٣ (١٩ آپریل ٢٠٢۴ میلادی)،
ساعت: ٢١:٣٠ به‌وقت ایران (٢٠ به‌وقت اروپای مرکزی)

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

درک و دریافت و آموزش اقتصاد سرمایه داریِ جهان امروز׳ بدون شناخت لایه های پنهان یا کمتر شناخته شده نظام مالی و تجارت جهانی و گردانندگان و سوداگران آن و آشنایی با سویه ها و دگرگونی های شتابنده و یا گام به گام آن شدنی نیست و نیازمند واکاوی سنجشگرانه است׳ که در این بخش کوشش می شود تنها به گونه ای فشرده به آنها اشاره شود.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

طرح نور، سرکوب شدید زنان خواهان پوشش اختیاری

عمر آشور: چگونه حملات ایران به اسرائیل چشم انداز مناقشه خاورمیانه را بازتعریف کرد!

دیوید هرست: نحوه حمله ایران ضعف اسرائیل را آشکار کرد!

یادمان ۴٩مین سالگرد جانباختگان تپه‌های اوین به‌دست دژخیمان سلطنت پهلوی

نظام مالی جهانی و بازارهای مالی و پولی و ابزار آن

اینترسپت: گزارش نظامی درگیری ایران-اسراییل!