یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۴

یکشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۵۴

شرافت راستگویی

آیا براستی با توجه به آنچه شاه با ملت ایران کرده بود و می کرد و آنچه مصدق در خاطراتش در باره  محمد رضا پهلوی، و سلسله ی پهلوی همچون "مخلوق" بریتانیا، نوشته است می توان باور کرد که مصدق از شاه خواسته بوده باشد که "کاری کند تا ازو چیزی بماند"؟ 

گفتن ندارد که یکی از ویژگی های روزنامه نگار جنجالی مسعود بهنود اختراع “فاکت” است. همه این را می دانند. آخرین دسته گل این ناراستگوی حرفه ای اختراع مکالمه ایست بین آتابای سر طویله دار شاه و دکتر مصدق اسیر در احمد آباد. او می نویسد:
فتح الله آتابای نقل می کرد به روزگاری هنگام اسب سواری در دشت های غرب و جنوب تهران، به یک گاری برمی خورد که مردی با عبا پشت آن نشسته (بود) و گاریچی دارد در جاده (ی) خاکی می راند. (هنگامی که آتابای) از کنار گاری که رد می شود (شد) صدایی می شنود(شنید). نگاه می کند (کرد. دید) دکتر مصدق بود(،) ه که از قلعه تبعیدگاه خود در احمدآباد خارج شده (بود) و به سمتی می رود (رفت)، عبائی بر دوش و عصائی زیر چانه. آتابای چنان کم مقدار نبود که ازعتاب ساواک بترسد(.) لگام اسب را می کشد (کشید) و سلامی به سابقه آشنائی های دور (داد.) (تأکید افزوده)
آتابای در کجا، در چه تاریخی، و به چه کسی نقل کرد؟ نمی دانیم، چون دروغ محض است. چرا دروغ محض؟ چون مصدق به دستور مستقیم شاه به ساواک، نه تنها حق نداشت از محیط تنگ احمد آباد خارج شود؛ وی حتی نمی توانست پزشک مورد نظرش را به خانه ی روستایی خود بطلبد؛ تنها پزشک مجاز ساواک، چون دکتر علوی نماینده ارتجاعی مجلس که به سفارت بریتانیا نیز گزارش می داد، می توانست از او دیدار کند.
حال، چرا بهنود چنین دروغ شاخداری را اختراع می کند؟ روشن است برای اعطای “حیثیت” به قوام السلطنه از زبان مصدق که، بخاطر تمجید از قوام، به آن نسبت “خردمندانه” هم می بخشد. بهنود از قول آتابای می آورد:
خواستم جدا شوم(. مصدق) گفت(:) «سلام برسان، کدخدای احمدآباد خواستی ندارد». بعد پشیمان شد و گفت(:) آفتابم بر لب بام است(؛)از من به او (شاه) بگو: از قوام نجات آذربایجان می ماند و از مصدق این که خواست نفت مال ملت باشد و نگذاشتند … (تأکید افزوده)
چگونه می شود تصور کرد مصدق بر این عقیده بوده باشد که مصدق <نجات آذربایجان> را از موفقیت های قوام دانسته بوده باشد؟ چنین تصوری باطل است، چون مصدق هرگز در آن سال چنین ستایشی نادرست از قوام نکرد، بل او را مردی مستبد و ناقض قانون اساسی می دانست که با تقلب در انتخابات مجلس پانزدهم حتی مانع انتخاب مصدق نماینده  اول تهران در آن انتخابات شد. کافی است به نامه های مصدق به قوام در آن زمان نگریست و دید که هیچ نکته  مثبتی در او نمی دید.(۱) کافی است به نطق مصدق در روزهای پایانی مجلس چهاردهم بنگریم که طی آن ها از مذاکرات طولانی قوام در مسکو، که – بر خلاف قانون پیشنهادی مصدق و مصوب مجلس چهاردهم دایر بر منع اعطای امتیاز به خارجیان در دوران اشغال کشور – بر سر اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی جریان داشت، معترض بود.(۲)  کافی است به موضع دکتر مصدق نسبت به اعطای امتیاز به خارجیان به هنگام اشغال ایران، از جمله موافقتنامه ای که قوام با شوروی امضا کرده بود، نظری بیافکنیم و ببینیم آیا او “نجات آذربایجان” و تخلیه  آن خطه را از درایت قوام می دانست. در هیچ جا از سخنان مصدق نمی بینیم که وی تخلیه نیروهای شوروی از آذربایجان را به درایت قوام نسبت داده بوده باشد. به یاد بیاوریم اعتراض مصدق به قوام را هنگامی که وی در خدمت استالین بود:
وقتی می گوییم ما تخلیه ی ایران را یک مسئله ی مقطوع می دانیم مراد ما این است که ما راجع به این مسئله به هیچ وجه (حاضر) برای گفتگو و مباحثه نیستیم، و از اجرای این تعهد قطعی همسایه دوست و متفق خود (شوروی)، که برای حاکمیت ما کمال اهمیت را دارد، نمی توانیم صرفنظر کنیم. تمام آقایان با من هم عقیده هستند، (نمایندگان: صحیح است) که رئیس دولت و همراهان او برای حل مسائل دیگری به مسکو باید رفته باشند. (نمایندگان: صحیح است) (یعنی نه حل مسئله تخلیه ایران!) …
… نمی توانم از تذکر این نکته خودداری کنم که از روز ۲۵ فوریه، یعنی روزی که دولت شوروی این تصمیم را (دایر بر اینکه از روز دوم مارس (۱۹۴۶/۱۱ اسفند ۱۳۲۴) تخلیه ی قسمتی از نیروی شوروی از نواحی ایران چون مشهد، شاهرود، و سمنان واقع در خاور ایران ، که در آنجا آرامش نسبی برقرار است، آغاز می شود، اما نیروی شوروی در سایر نواحی ایران تا روشن شدن اوضاع باقی خواهند ماند) به آقای قوام نخست وزیر ابلاغ کرده تا کنون هشت روز می گذرد، و من نمی دانم چرا ایشان فوراً بوسیله ی قائم مقام خود مجلس شورای ملی را مطلع ننموده (است)، در صورتی که می دانیم تمام ملت ایران نگران تخلیه ی خاک کشور است. ما انتظار داشتیم که رئیس دولت، با توجه به اینکه از عمر مجلس شورای ملی چند روز بیشتر باقی نمانده، در مطلع کردن نمایندگان ملت عجله می کردند، نه اینکه یک چنین اطلاع مهم را مکتوب بدارند (نمایندگان: صحیح است) تا، بعد از خاتمه ی نمایندگی، یک کشورِ بدون مجلس مواجه با یک چنین عنوانات بر خلاف انتظار بشود. دولت باید متوجه باشد که این غفلت ها برای کشور گران تمام می شود، و مستلزم مسؤولیت بزرگی است. … تخلیه ی ایران برای ما یک مسئله ی حیاتی (است) و تمام ملت از بقای قوای خارجی در این کشور ناراضی است. (نمایندگان: صحیح است) … مردم از اینکه مسافرت آقای نخست وزیر (به مسکو) از مدت متعارف تجاوز کرده و خبری از ایشان نرسیده (است) نگران هستند. (نمایندگان: صحیح است) نگرانی آن ها از خاطره هایی است که در جنگ اخیر رؤسای کشور های کوچک در پایتخت کشور های بزرگ دارند. (نمایندگان: صحیح است) …
… مذاکرات رئیس دولت فقط در حدود قوانین موضوع و مقررات عهود معتبر است. (نمایندگان: صحیح است) و هر تصمیمی که خلاف این منظور باشد در نظر ملت ایران کن لم یکن خواهد بود. (نمایندگان: صحیح است. کف زدن ممتد نمایندگان.)(۳) (تأکید در اصل)
بدین سان، مخالفت مصدق با مذاکرات قوام در مسکو در مورد تخلیۀ  ایران در برابر اعطای امتیاز نفت روشن است و بحث بردار نیست.
جالب این است که بهنود چنان بجای مصدق سخن می گوید که گویی مصدق”دست آورد” قوام را بر ملی کردن نفت ارجح می دانست! او سپس باز، به دروغ، از قول مصدق به شاه می آورد:
گاهی فکر کن که از تو چه می ماند. کاری بکن. (تأکید افزوده)
آیا براستی با توجه به آنچه شاه با ملت ایران کرده بود و می کرد و آنچه مصدق در خاطراتش در باره  محمد رضا پهلوی، و سلسله ی پهلوی همچون “مخلوق” بریتانیا، نوشته است می توان باور کرد که مصدق از شاه خواسته بوده باشد که “کاری کند تا ازو چیزی بماند”؟ هر کسی که با مصدق و مبارزات ملت ایران آشنا باشد می داند که این، نه فقط یک دروغ بزرگ، که حتی افترایی عظیم است که این روزی نامه نگار هفت رنگ بر مصدق می بندد، اما نخ افترای او از باد است و گره خوردنی نیست.
گره به باد مزن گرچه بر مراد رود / (حافظ)
از این همه گذشته، مصدق، در آن سن و سال و با آن پیکر نحیف و فرسوده ی زندان کشیده، بر روی گاری، آن هم بیرون از دیوار های قلعه احمد آباد، که در آن زندانی بود، چه کار می کرد؟ آخر، رُمان نوشتن هم استعداد می خواهد، چون خرمن کوفتن!
خ. شاکری (زند)
پاریس ۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
________________________________________
(۱) محمد ترکمان (گردآورنده)، نامه های دکتر مصدق، دو جلد، ج. ۱، تهران ۱۳۷۴، صص ۹۴-۹۰.
(۲) حسین کی استوان (گردآورنده)، سیاست موازنه ی منفی، دو جلد، تهران ۱۳۲۹، ج. ۲، صص ۲۴۵ به بعد.
(۳) حسین کی استوان (گردآورنده)، سیاست موازنه ی منفی، دو جلد، تهران ۱۳۲۹، ج. ۲، صص ۷۹-۲۷۶

تاریخ انتشار : ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۸۸ ۱۰:۰۶ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

مرگ رئیسی اگر نظام را در عزا نشاند، در مقابل اکثریت قاطع مردم را خوشحال کرد. در جامعه‌ای که «پشت سر مرده حرف نمی‌زنند»، شادی از مرگ در اصل نشانه‌ی سیاسی است! ابراز شادی از این نیستی سیاسی که شکل فراگیر هم دارد نه فقط جسارت جامعه را به رخ حکومت می‌کشد، که در هراس نظام از مردم نمود نمی‌یافت هرگاه کار آن به تهدید اشخاص و شبکه‌ها بخاطر شادمانی نمی‌کشید!

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…

نگاهی به دورنمای انقلاب در ایران…