سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

سه شنبه ۷ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۴۹

قهر منفی، قهر مثبت

تحریم انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری، بە نظر می رسد قبل از آنکە تحریمی فعال بودەباشد، ناشی از نوعی دلزدگی مردم از حاکمان و قهر منفی بودە و نە قهر مثبت (قهر منفی غیر اثباتیست و تنها بە ابراز اعتراض بشیوە نبود فیزیکی عمل می کند، در صورتی کە قهر مثبت اثباتیست و حضور فیزیکی مداوم دارد).

ادعای تحریم فعال انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری، آن طوری کە مبلغان آن در نظر داشتند بە تحرک اجتماعی در سطح زدنگی روزمرە بعد از انتخابات تبدیل نشد، و هم اکنون شاهد تداوم رکود در عرصە کنش اجتماعی و اعتراضی مردم در سطحی کە انتظار آن از طرف منتقدان تحریم فعال وجود داشت، هستیم.

آیا براستی تحلیل و ارزیابی هستە سخت قدرت از یکدست کردن قدرت کە متعاقب آن می توانست تسلط بی چون و  چرای آنان را بر مردم تامین کند، درست از آب در آمدە و حاکمان هم اکنون علیرغم وضعیت بد معیشتی مردم و وجود بحرانهای متفاوت، مطمئن تر از گذشتە بر گردە مردم سوار شدەاند؟

گمانی در این نیست کە در دورە ریاست جمهوری روحانی، شکافهای درون حاکمیتی بخشی از تمهیدات امکان بروز اعتراضات مردمی را فراهم می کردند، و هم اکنون با رخت بر بستن این امکان، بە نظر می رسد شعلەورشدن اعتراضات مردمی، در ابعاد بزرگ، بە آسانی سابق نباشد. نظام هم اکنون در زمینە سرکوب یکدست تر عمل می کند و با اطمینان خاطر بیشتری بە عملی کردن گام دوم انقلاب اعلام شدە از طرف خامنەای دست یازیدەاست.

براستی جامعە و مردم ایران را چە شدەاست؟ آیا براستی روح پست مدرنیستی، کە در آن دوران حکایتهای بزرگ پایان یافتە، بر مردم ایران علیرغم زندگی در یک محیط و پارادایم مذهبی، مستولی شدە و نوعی اختلال در هماهنگی اجتماعی در مورد خواستەهای کلان ایجاد کردە، یا اینکە همە چیز را می شود بر اساس سرکوب توجیەکرد؟

بی گمان عوامل مختلفی در تداوم وضعیت موجود دخیل اند، از جملە نوعی روحیە احتیاط کە بەعلت خطر خارجی در مردم ایجاد می شود، اما این امر مانع آن نمی شود کە عدم واکنش متناسب با دردهای موجود را تنها با این عوامل توجیە کنیم زیرا کە لازم نیست برای تحقق خواستەها مردم با کلیت حاکمیت درگیر شدە و وارد تغیرات کلان شوند، تنها کافیست حول مسائل روز و خواستەهای صنفی و رفرمیستی صدای اعتراض خود را بلند کنند تا بتوانند شرایط فاجعەبار کشور را بنوعی تغییر دهند.

روند کنونی کشور نشان می دهد کە تحریم انتخابات سیزدهم ریاست جمهوری، نە اساسا تحریمی فعال از جانب مردم و مخالفان، بلکە نتیجە برآیند دو نیروی تحریم برون حاکمیتی و درون حاکمیتی بود، و همین مهر خود را بر روند حوادث بعدی کوبیدەاست. و بنظر می سد حاکمیت از آن سود بیشتر را بردەاست. منش سیاسی حاکمیتی کە خودزنی می کند، می تواند پیامدها و تاثیرات معینی بر روانشناسی مردم داشتە باشد، زیرا زمانی کە بادها از آسیاب می افتند مردم بە این احساس ناخوشایند دست پیدا می کنند کە وضعیت پیچیدەتر از آنیست کە تصور می کردند و بنابراین در بازی ای واردشدەاند کە نیمی از زمین آن را نە خود، بلکە حاکمیت تعیین کردەاست!

گمانی در این نیست کە بدون حضور فعال مردم در عرصە سیاسی از طرق مطالباتی و اعتراضی و خیابانی، تغییری در کشور بە نفع مردم اتفاق نخواهد افتاد و حاکمیت کماکان بر استراتژی خود کە گسترش قدرت منطقەای خود و تحقق رویاهای امپراطوری منشانە خود بر اساس تخصیص امکانات داخلی بدان است، اصرار خواهد ورزید.

تحریم انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری، بە نظر می رسد قبل از آنکە تحریمی فعال بودەباشد، ناشی از نوعی دلزدگی مردم از حاکمان و قهر منفی بودە و نە قهر مثبت (قهر منفی غیر اثباتیست و تنها بە ابراز اعتراض بشیوە نبود فیزیکی عمل می کند، در صورتی کە قهر مثبت اثباتیست و حضور فیزیکی مداوم دارد).

تاریخ انتشار : ۲۸ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۰:۴۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

آفتاب کم رمق پاییزی غروب کرده… از میانِ سوی کم‌ چراغ‌برق کوچه، سایه‌ای خودش را می‌خیزاند… صدای موسیقی‌اش، مرا به گذشته‌های دور می‌برد و ‌آهنگی حزین، فضای تاریک را فرا می‌گیرد.

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است…..

به بهانه شانزده روز نارنجی

بگذار با هم به جنگ ستم و نابرابری و نا عدالتی برویم. دستت را به من بده! بگذار برای فردا و آینده دنیای بهتری بسازیم. بگذار همصدا خشممان را فریاد کنیم. با من و در کنار من باش!

؟!

میوه‌ها سهم که شد؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

وداع با اسلحه

افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوق‌های بازنشستگی»!

تاریخ ماتریالیسم،- از الحاد وعلم و انقلاب، تا انسان روشنگر

به بهانه شانزده روز نارنجی

پیمان‌نامه حقوق کودک در حاشیه