یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۹

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۹

متن سخنرانی محمود احمدی نژاد در هشتمین کنفرانس بارنگری ان.پی.تی. در نیویورک

 احمدی نژاد: فضای ذهنی امروز جوامع به شدت متأثر از احساس تهدید و ناامنی است. خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه محقق نشده و آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است

هشمین کنفراس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای از روز دوشنبه ۳ می در مقر سازمان ملل در نیویورک گشایش یافت. در همان نخستین روز اجلاس احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری اسلامی ایران نطقی کرد که متن کامل آن به نقل از ایرنا در زیر آمده است.

” بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین

اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه والمستشهدین بین یدیه

جناب آقای رئیس – خانم ها و آقایان

خداوند را سپاسگزارم که فرصتی عنایت فرمود تا در مورد یکی از مهمترین موضوعات مشترک جهانی با یکدیگر گفتگو نمائیم. بدون تردید جلسات مجمع درباره اصلاح و تکمیل معاهده N.P.T از مهمترین جلسات آن است.

دوستان گرانقدر

جستجوی امنیت پایدار ، امری ذاتی ، فطری و تاریخی است. هیچ کشوری از تامین امنیت مطمئن بینیاز نیست. پیامبران الهی و مصلحان نیز در پرتو ایمان به خدا و معارف الهی به دنبال دستورالعملهایی بودهاند که اجرای آنها ضامن زندگی آرام و امن در دو جهان باشد. از دیدگاه آنان، جامعه آرمانی، جامعهای است جهانی مبتنی بر توحید و عدالت که مملو از امنیت، عشق و برادری است و بهترین بنده خدا به همراهی حضرت مسیح علیهالسلام و دیگر صالحان آن را راهبری میکنند.

بدون احساس امنیت پایدار، امکان برنامهریزی همه جانبه برای پیشرفت و رفاه وجود ندارد.

امروز علیرغم اینکه بخش وسیعی از منابع ملتها، صرفِ تأمین امنیت میگردد نشانهای از بهبود وضعیت و کاهش فضای تهدید مشاهده نمیشود.

متاسفانه به دلیل دورشدن بعضی از دولتها از تعالیم انبیاء الهی ، تهدید بمبهای هستهای بر تمام جهان سایه افکنده است و هیچکس احساس امنیت نمیکند. بعضی دولتها در راهبردهای خود بمب هستهای را عامل ثبات و امنیت معرفی میکنند و این از اشتباهات بزرگ آنان است.

بمب هستهای به هر بهانه ای که تولید و نگهداری شود اقدامی بسیار خطرناک است که اولا کشورِ محل تولید و نگهداری را ناامن میکند. به خاطر دارید که جابجایی سهوی یک موشک مجهز به کلاهک هستهای با هواپیما، از یک پایگاه به پایگاهی دیگر در خاک آمریکا، چقدر مخاطرهآمیز بود و موجب نگرانی مردم آمریکا شد. ثانیا تنها کاربرد سلاح هستهای نابودی همه موجودات زنده و محیط زیست است و تشعشعات آن بر نسلهای بعدی و نیز آثار آن تا صدها سال باقی می ماند.

بمب هستهای، آتشی علیه بشریت و نه سلاحی برای دفاع است.

داشتن بمب هستهای نه تنها افتخارآمیز نیست بلکه زشت و شرمآور است. شرمآورتر از آن تهدید به استفاده و به کاربردن آن است که با هیچ جنایت تاریخی قابل قیاس نیست.

کسانی که اولین بمباران هستهای را انجام دادند، منفورترین افراد تاریخ به حساب میآیند.

سازمان ملل متحد خصوصا شورای امنیت نیز طی بیش از شصت سال نتوانسته است امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بینالمللی حاکم نماید و شرایط امروز به مراتب نامناسبتر از دهههای قبل است.

جنگها، اشغالگریها و بالاتر از آنها سایه تهدید و انباشت سلاحهای هستهای و بدتر از همه سیاستهای اعمالی از ناحیه چند دولت توسعهطلب، چشمانداز امنیت بینالمللی را برای همه مبهم ساخته است. فضای ذهنی امروز جوامع به شدت متأثر از احساس تهدید و ناامنی است. خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه محقق نشده و آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است. طی چهل سال اخیر برخی دولتها از جمله رژیم صهیونیستی به سلاح اتمی مجهز شدهاند.

به راستی علت چیست؟ علت را باید در سیاستها و اقدامات چند دولت خاص و ناکارآیی و عدم توازن در ارکان N.P.T جستجو کرد که به برخی از آنها اشاره مینمایم:

۱-برتری جویی

از نگاه پیامبران الهی و صالحان و بر مبنای همه اندیشههای انسانی، برتری، سعادت و کمال انسان به اخلاق، پاکی، تواضع و خدمتگزاری به همنوعان است. متاسفانه برخی از دولتها با تکیه بر تئوری تنازع برای بقاء، برتری خود را در قدرت تهدید و سرکوبگری دیگران میدانند و بذر کینه و دشمنی و رقابت تسلیحاتی را در مناسبات جهانی میپاشند. بزرگترین اشتباه آنان این است که قدرت را منشاء حق می دانند.

۲-سیاست تولید و بکارگیری سلاح هستهای

اولین سلاحهای هستهای توسط دولت اسبق امریکا ساخته و بکارگیری شدند. این اقدام، به ظاهر، دست برتر را برای امریکا و متحدینش در جنگ دوم پدیدآورد لیکن خود عامل اصلی توسعه سلاح هستهای توسط دیگران و مسابقه تسلیحاتی گردید. تولید و انباشت و ارتقاء کیفی سلاح هستهای در یک کشور، بهترین توجیه برای توسعه توسط دیگران است که متاسفانه طی چهل سال اخیر ادامه داشته است.

٣-استفاده از سلاح هستهای به عنوان ابزار بازدارندگی

این سیاست، عامل اصلی توسعه رقابت تسلیحاتی است چرا که بازدارندگی، مستلزم داشتن دست برتر و بالاتر در کیفیت و کمیت سلاح است که خود به رقابت هستهای دامن زده است. بنابر برخی گزارشها بیش از ۲۰ هزار کلاهک هستهای در دنیا وجود دارد که نیمی از آن متعلق به امریکا است. در طرف رقیب امریکا نیز به بهانه بازدارندگی، توسعه سلاح اتمی ادامه دارد و این هر دو به معنی نقض تعهدات N.P.T است.

۴- تهدید به استفاده از سلاح هستهای

متاسفانه دولت امریکا هم از سلاح هستهای استفاده کرده و هم برخی از کشورها از جمله ایران را به آن تهدید نموده است. یک کشور اروپایی نیز چند سال قبل به بهانهای، از تهدید هسته ای سخن گفت. رژیم صهیونیستی نیز دائماً کشورهای خاورمیانه را تهدید میکند.

۵- استفاده ابزاری و یکجانبه از شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی

بعضی از دارندگان سلاح هستهای با امتیازات ویژه در بالاترین مراجع تصمیمگیری امنیتی جهان و آژانس بین المللی انرژی اتمی حضور دارند و به طور گسترده از این جایگاه علیه روح N.P.T و علیه اعضاء فاقد سلاح بهرهبرداری میکنند. این رفتار ناعادلانه بر اثر تکرار به یک روند تبدیل شده است.

تا کنون هیچ یک از اعضاء فاقد سلاح هستهای نتوانستهاند بدون تحمل فشارها و تهدیدها از حقوق قانونی خود در استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای برخوردار شوند. در حالی که علیرغم صراحت ماده ۶ اساسنامه، حتی یک گزارش از بازرسان آژانس در باره تأسیسات مربوط به تولید سلاح هستهای دولت امریکا و متحدانش منتشر نشده است و هیچ برنامه مصوبی نیز برای خلع سلاح آنان وجود ندارد. در مقابل، تحت فشار همین دولتها و به بهانههای گوناگون قطعنامه های متعددی علیه اعضای فاقد سلاح هستهای، با قصد تضیع حقوق قانونی آنان صادر شده است.

۶-اعمال معیارهای چندگانه

به عنوان مثال رژیم صهیونیستی که صدها کلاهک اتمی ذخیره کرده، مسبب چندین جنگ گسترده بوده و همواره مردم و کشورهای منطقه را تهدید به ترور و حمله نظامی میکند، از سوی دولت امریکا و متحدانش به طور مطلق حمایت میشود و کمکهای لازم برای توسعه سلاح اتمی نیز دریافت میکند. ولی همین دولتها به بهانه کذب احتمال انحراف در فعالیتهای صلح آمیز هستهای دیگران و بدون ارائه حتی یک سند معتبر، انواع فشارها را بر اعضاء آژانس اعمال مینمایند.

۷- یکسان معرفی کردن سلاح اتمی با انرژی اتمی

انرژی اتمی جزء پاکترین و ارزانترین انرژیهاست. تغییرات شدید آب و هوایی و آلودگیهای ناشی از سوخت فسیلی، ضرورت توسعه بهکارگیری انرژی اتمی را دو چندان میکند. تولید مستمر یک هزار مگاوات برق در طول یکسال به حدود هفت میلیون بشکه نفت یعنی به قیمت امروز بیش از پانصد میلیون دلار، هزینه نیاز دارد. همین کار با انرژی هستهای حدود ۶۰ میلیون دلار آمریکا هزینه دارد. در مجموع هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری از نیروگاه اتمی بسیار کمتر از نصف هزینه نیروگاه با سوخت فسیلی در طول عمر طرح است. فنآوری هستهای در تولید دارو، شناخت و درمان بیماریهای صعبالعلاج، صنعت و کشاورزی و بسیاری از زمینههای دیگر نیز کاربرد گسترده و بسیار مفید دارد.

از بزرگترین ظلمهای برخی از دارندگان سلاح اتمی، یکسان معرفی کردن انرژی اتمی با سلاح است. آنان میخواهند علاوه بر سلاح ، انرژی هستهای صلح آمیز را نیز به صورت انحصاری در اختیار داشته باشند و از این طریق اراده خود را بر جامعه جهانی تحمیل نمایند. همه موارد فوق الذکر علیه روح ان پی تی و نقض آشکار مواد آن است.

٨- عدم توازن در مواد N.P.T و ماموریت های آژانس

گرچه N.P.Tماموریت مهم جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی، خلع سلاح، عدم اشاعه و دسترسی بدون قید و شرط اعضاء استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را بر عهده دارد لیکن در تدوین ضوابط و سازوکارها، سخت ترین شرایط برای متقاضیان استفاده از انرژی صلح آمیز هستهای وضع شده است. در مقابل برای رفع خطر بالفعل سلاح هستهای که مهمترین ماموریت آژانس است هیچ سازوکار موثری تعبیه نشده و صرفا به گفتگوها در رابطه با اقدامات موثر اشاره شده که فاقد تضمین و کارآیی بوده است. در حالیکه این باید به عکس باشد. به بهانه عدم اشاعه، بیشترین فشار آژانس به اعضاء فاقد سلاح وارد شده است ولی دارندگان بمب اتمی از مصونیت کامل و حقوق انحصاری برخوردار بوده اند.

آقای رییس، دوستان عزیز،

معلوم شد که تولید و انباشت سلاح هستهای و سیاستهای اعمالی توسط برخی دارندگان آن و ضعف و عدم توازن مفاد N.P.T بزرگترین عامل ناامنی و مشوق توسعه این سلاحها بوده است.

امروز خلع سلاح هستهای، رفع تهدید هستهای و جلوگیری از اشاعه بزرگترین خدمت به ایجاد امنیت و صلح پایدار و دوستی است.

اما سئوال این است که آیا دادن اختیارات فوق العاده در آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپردن امر مهم خلع سلاح ، به دارندگان آن روش درستی است؟ انتظار اقدام داوطلبانه موثر در خلع سلاح و عدم اشاعه از سوی دارندگان سلاح هستهای انتظاری غیرمنطقی است، چرا که آنان سلاح اتمی را عامل برتری خود میدانند.

یک ضرب المثل ایرانی میگوید : “چاقو دسته خودش را نمیبرد”.

توقع برقراری امنیت از بزرگترین فروشندگان سلاح در جهان توقعی غیرمنطقی است.

دولت امریکا که متهم اصلی در تولید، انباشت، اشاعه، استفاده از سلاح هستهای و تهدید به آن است اصرار دارد رهبری اصلاحات N.P.T را در اختیار بگیرد. این دولت در سیاستهای جدید هستهای گفته است که سلاح جدید نمیسازد و به کشورهای فاقد سلاح هستهای، حمله هستهای نمیکند.

مگر اعتماد عمومی ملتها به ایفای تعهدات از جانب دولت امریکا چقدر است؟ تضمین اجرای این تعهد وعامل راستی آزمایی مستقل آن کدام است؟ یادآوری میکنم که در چند دهه اخیر بیشترین جنگها و درگیریهای دولت امریکا با کسانی بوده است که قبلا دوست او بوده اند. در همین سیاستهای جدید نیز برخی از کشورهای عضو آژانس و متعهد به N.P.T تهدید به حمله هستهای پیش دستانه شدهاند. این دولت همواره تلاش کرده است با طرح مباحث انحرافی از تمرکز افکار عمومی بر نقض تعهدات و اقدامات خلاف قانوناش جلوگیری نماید. اخیراً نیز با طرح خطر تروریسم هستهای تلاش دارد که ضمن توجیه حفظ، ارتقاء و تکمیل زرادخانه هستهای خود، افکار و ارادههای جهانی را از خلع سلاح منحرف و به سوی موضوعات موهوم متوجه سازد، در حالی که تسلیح تروریست ها به سلاح اتمی صرفا از ناحیه دولتهایی متصور است که سازنده و استفاده کننده از بمب اتم بوده وسابقه طولانی درحمایت از تروریستها دارند.

آمریکا در این سیاستها حتی حمله علیه کشورهای دارای سلاح هستهای را مسکوت گذاشته است تا فشار تبلیغاتی را بر ملتهای مستقل هدف متمرکز نماید.

این در حالی است که برخی از شبکه های اصلی تروریستی توسط سازمانهای اطلاعاتی امریکا و رژیم صهیونیستی حمایت میشوند. اسناد معتبری در این رابطه در دست است که در صورت لزوم در اجلاس مبارزه جهانی علیه تروریسم در تهران به نمایش گذاشته میشود.

در سیاستهای جدید همچنین گفته اند که سلاح ها را توسعه نمی دهند ولی ارتقاء کیفی می دهند. ارتقاء به معنای افزایش قدرت کشتار و تخریب است و این خود به معنای اشاعه است. به علاوه همین سیاستها نیز قابل راستی آزمایی نیست چراکه هیچ نظارتی از ناحیه مراجع مستقل بر برنامه های اتمی امریکا و متحدانش وجود ندارد.

در حالی که در نشست واشنگتن تلاش برای حفظ انحصاری سلاح اتمی و برتری بر دیگران بود، در نشست تهران همه به دنبال جهان عاری از سلاح هسته ای بودند.

شعار اجلاس تهران “انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچکس” بود.

جناب آقای رییس، همکاران گرامی،

برای تحقق هدف انسانی خلع سلاح هستهای و جلوگیری از اشاعه و همچنین استفاده عمومی و صلح آمیز از انرژی هسته ای، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:

۱-اصلاح و تکمیل N.P.T:

این پیمان باید به D.N.P.T(معاهده خلع سلاح و عدم اشاعه سلاحهای هسته ای) تغییر یابد و خلع سلاح در محور ماموریتهای آن و با سازوکارهای روشن، الزام آور، موثر و با تضمینهای مطمئن بین المللی تعبیه شود.

۲- تشکیل یک گروه مستقل بینالمللی برای تهیه دستور العمل اجرایی ماده ۶ معاهده N.P.Tو برنامهریزی و نظارت کامل بر خلع سلاح اتمی و جلوگیری از اشاعه با اعطای اختیارات کامل از سوی کنفرانس. این گروه به گونه ای عمل کند که همه کشورهای مستقل در مدیریت کار، مشارکت موثر داشته باشند به نحوی که با تعیین یک ضرب الاجل دارنندگان سلاح های اتمی در یک برنامه زمانی معین تمام سلاح های اتمی امحا کنند.

٣- ارائه تضمین های جامع امنیتی و الزامآورِ حقوقی، بدون تبعیض و بدون شرط تا حصول خلع سلاح کامل از ناحیه دارندگان سلاح هسته ای.

۴- توقف فوری هرگونه تحقیق و توسعه ونوسازی سلاحهای هسته ای و تاسیسات مربوطه و طراحی راستی آزمایی توسط گروه مندرج در پیشنهاد ۲.

۵- تدوین دستورالعمل الزامآور حقوقی برای ممنوعیت کامل تولید، انباشت، ارتقاء، اشاعه، حفظ، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای.

۶- تعلیق استفاده کنندگان و تهدیدکنندگان به سلاح هستهای از عضویت در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی. تا کنون حضور و فشار آنان و تسلط سیاسی بر آژانس مانع از انجام وظایف قانونی خصوصاً در مواد ۴ و ۶ معاهده و موجب انحراف آژانس از انجام مأموریتهای قانونی شده است. به خصوص دولت امریکا که علاوه بر اقدام اتمی علیه ژاپن، در جنگ عراق نیز از اورانیوم ضعیف شده استفاده کرده است، چگونه می تواند عضو شورای حکام باشد؟

۷- قطع هرگونه همکاری هستهای با کشورهای غیر عضو معاهده N.P.T و تدوین اقدامات تنبیهی موثر علیه کشورهایی که به همکاری خود با غیر اعضاء ادامه می دهند.

٨- احتساب تهدید به حمله و یا هرگونه استفاده از سلاح هسته ای یا حمله به تاسیسات هسته ای به عنوان نقض صلح و امنیت بین المللی و لزوم واکنش سریع سازمان ملل و قطع همکاری کشورهای عضو N.P.Tبا کشور تهدید کننده و یا حمله کننده.

۹- اجرای هرچه سریعتر و بدون قید و شرط قطعنامه کنفرانس ۱۹۹۵ درباره منطقه عاری از سلاح هستهای در خاورمیانه.

۱۰- برچیده شدن سلاحهای هستهای در پایگاههای نظامی امریکا و متحدانش مستقر در سایر کشورها از جمله آلمان، ایتالیا، ژاپن و هلند.

۱۱- تلاش جمعی برای اصلاح ساختار شورای امنیت

ساختار فعلی به شدت ناعادلانه و ناکارآمد است و از عوامل اصلی حمایت از دارندگان سلاح هستهای است. اصلاح ساختار شورای امنیت و اصلاح و تکمیل N.P.T لازم و ملزوم یکدیگر و برای تحقق اهداف آژانس بین المللی انرژی اتمی ضروریاند.

جناب آقای رییس، دوستان عزیز،

اینجانب به نمایندگی از ملت بزرگ، متمدن و فرهنگ ساز ایران که همواره منادی خداپرستی، عدالت و صلح در جهان است، آمادگی مشارکت جمهوری اسلامی ایران را در تحقق پیشنهادات مزبور و برنامه های عادلانه خلع سلاح و عدم اشاعه و همچنین بهره مندی صلح آمیز از انرژی پاک هسته ای اعلام می دارم. من با صدای بلند اعلام می کنم ملتی که در دامان خود بزرگانی چون فردوسی، حافظ، سنایی، وحشی بافقی، ابن سینا، ابوریحان، شهریار و رهبران آزاده، آزادیخواه، حکیم و عارفی چون امام خمینی را تربیت و به بشریت هدیه کرده است، ملتی که همواره منادی عشق، محبت و صلح برای بشریت بوده و شعر شاعر نامی آن سعدی در سازمان ملل می درخشد که “بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند” ، ملتی که حدود ۲۵۰۰ سال قبل برده داری را ضد بشر و ملغی اعلام کرده است ، یعنی ملت بزرگ ایران ، برای پیشرفت خود به بمب اتم نیاز ندارد و آن را مایه عزت و افتخار نمی شناسد.

منطق و خواست ملت ایران، جلوه مطالبات و منطق همه ملتهاست.

همه ملتها عاشق صلح و برادری و یگانه پرستی اند و از تبعیض و بی عدالتی رنج می برند. بسیاری از همکاران من، روسای دولتها و بسیاری از شخصیت ها و صاحبنظران دلسوز و عدالتخواه در گفت و گو با اینجانب، اشتراک نظر خود را در ضرورت خلع سلاح جهانی و گسترش استفاده صلح آمیز و همگانی از انرژی پاک هسته ای و خروج آن از انحصار که در پیشنهادات آمده است اعلام کرده اند. این سخن همه ملتها و دولتهای مستقل است که :

انرژی هسته ای برای همه و سلاح هسته ای برای هیچ کس

بنابراین حضور وکلام من در این اجلاس ، حضور و کلام همه آنان است.

همکاران گرامی،

اکنون می خواهم چند جملهای هم خطاب به کسانی که هنوز تولید و انباشت سلاح هسته ای را مایه اقتدار و عزت خود می دانند اعلام کنم:

آنها بدانند دوران اتکاء به بمب اتمی گذشته است. تولید و انباشت و تهدید به استفاده از سلاح به خصوص سلاح هستهای مخصوص کسانی است که فاقد منطق روشن و اندیشه انسانی هستند. این که در مقابل منطق قوی از تهدید استفاده شود متعلق به گذشته و فاقد کارآمدی است. دوران، دورانِ ملتها و اندیشهها و فرهنگها است و تکیه بر سلاح در مناسبات بینالمللی میراث دولتهای بی منطق و عقب مانده از تاریخ است.

سیاست تسلط برجهان آشکارا شکست خورده است و خوابهای برپایی امپراطوریهای جدید آشفته و بدون تعبیر است.

بهتر است به جای ادامه راه پیشینیان به دریای بیکران و زلال ملتها و دولتهای مستقل و فرهنگ و منطق انسانی بپیوندند. این برای خود آنان بهتر و مفیدتر است. آینده از آن ملتهاست و امنیت و صلح و عدالت با کمک صالحان و انسان کامل درتمام جهان مستقر و قدرت منطق بر منطق قدرت پیروز خواهد شد و زورگویی و زورگویان در آینده جایی نخواهند داشت.

نهضت عمومی ملتهای جهان برای اصلاحات اساسی مبتنی بر یگانه پرستی و عدالت در مناسبات بین المللی آغاز شده است.

از جناب آقای اوباما رئیس جمهور محترم امریکا دعوت می کنم چنانچه هنوز به شعار تغییر پایبند هستند به این نهضت انسانی بپیوندند که فردا برای این کار دیر خواهد بود.

در همین جا لازم است از رییس کنفرانس ، حضار و همه کسانی که برای استقرار صلح و عدالت در جهان تلاش می کنند، سپاسگزاری کنم.

دوستان و همکاران عزیز،

با همکاری و همدلی، آرزوی برپایی جهانی پر از عدالت و صلح دست یافتنی است و شعار انرژی هسته ای برای همه، سلاح هسته ای برای هیچکس مبنای تعامل انسان با انسان و انسان با طبیعت خواهد بود.

به امید روزی که با برپایی عدالت، انسانی به خشم نیاید و چون آید سلاحی برای فرونشاندن خشمش نیابد.

سلام بر عدالت و آزادی، سلام بر عشق و دلداری

سلام بر پیرو مکتب رحمان، انسان عاشق انسان

موفق و سربلند و پیروز باشید”

تاریخ انتشار : ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۱:۴۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران