شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۴

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۰۱:۱۴

مسئولین قضایی و دولتی در مرگ شاهرخ زمانی مقصر اند!

گرچە هنوز علت واقعی مرگ این فعال کارگری توسط پزشکی قانونی اعلام نشدە اما عطف بە مقاومت شاهرخ زمانی و سوابق برخوردهای مسئولین زندان احتمال دادە می شود او برای ارعاب و شکستن مقاومت کارگران و معلمان زندانی بە قتل رسیدە باشد.

بنا بر گزارش فعالین کارگری، و کمپین دفاع از زندانیان سیاسی، شاهرخ زمانی فعال کارگری زندانی و یکی از اعضاء هئیت موسسان سندیکای کارگران نقاش در روز یکشنبە٢٢ شهریور ظاهراً در اثر سکتە مغزی در زندان رجائی شهر جان باخت.

شاهرخ زمانی در سال ١٣٧٢ بە خاطر فعالیت در یک کمیتە سندیکایی بە ١٨ ماە زندان محکوم شد و از آن پس هموارە توسط نهادهای امنیتی تحت نظر قرار داشت. او در خرداد ١٣٩٠ اسماً بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” اما در واقع بە دلیل فعالیت های سندیکایی و سیاسی بازداشت و بە ١١ سال زندان محکوم شد. این فعال کارگری و مدافع حقوق زحمتکشان در طول زندان بخاطر مقاومت و اعتراض  بە شرایط بد زندان  و رفتار غیر انسانی زندانبانان با زندانیان بارها  مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت وبە  سلولهای انفرادی و بە بند مجرمین خطرناک و به تبعید بە زندان های دور فرستادە شد و بە او حتی اجازە دادە نشد کە در مراسم خاکسپاری مادرش شرکت کند.

گرچە هنوز علت واقعی مرگ این فعال کارگری توسط پزشکی قانونی اعلام نشدە اما عطف بە مقاومت شاهرخ زمانی و سوابق برخوردهای مسئولین زندان احتمال دادە می شود او برای ارعاب و شکستن مقاومت کارگران و معلمان زندانی بە قتل رسیدە باشد. با توجه به سوابق رفتاری خشونت آمیز مسئولین زندان نسبت به زندانیان سیاسی و سندیکائی و نسبت به شخص او و عدم رسیدگی پزشکی ضرور، آنان در مرگ شاهرخ زمانی مقصراند. اضافه بر این مرگ شاهرخ زمانی از این لحاظ کە ممکن است نظیر آن در مورد تعداد دیگری از فعالین مقاوم کارگری و معلمان زندانی نیز اتفاق بیفتد، نگران کنندە است. برای پیشگیری از موارد مشابه باید از خشونتهای مقامات جمهوری اسلامی در زندانها، علیه زندانیان سیاسی و فعالان صنفی و سندیکائی دربند و قصور عمدی این مقامات در رسیدگی به وضع سلامت زندانیان پرده برداشت، و نسبت به توطئه های احتمالی علیه جان آنان هشیار بو

 زندانی کردن کارگران و بدرفتاری در زندان ها با آن ها بە خاطر فعالیت های سندیکایی در حالی صورت می گیرد کە  صدها سندیکا و اتحادیە کارفرمایی با حمایت دولت و دستگاە قضایی رژیم  مشغول فعالیت اند.

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) درگذشت شاهرخ زمانی، فعال برجستە، مبارز و فداکار جنبش کارگری و سندیکایی را بە خانوادە او، هئیت موسس سندیکای کارگران نقاش و ساختمان و بە همە فعالین کارگری تسلیت می‌گوید، مسئولین دولتی و دستگاە قضایی را به تقصیر در مرگ شاهرخ زمانی متهم و خواهان تحقیق کمیتە حقوق بشر سازمان ملل در این زمینە است. ما بازداشت و حبس کارگران، معلمان و سایر آزادیخواهان را غیر قانونی و مغایر با حقوق شهروندی میدانیم و خواستار آزادی همە زندانیان سیاسی و مدنی وبه رسمیت شناختن فعالیت های سندیکایی مستقل برای همە مزدبگیران یدی و فکری هستیم. 

گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

٢٣  شهریور ١٣٩۴

 

تاریخ انتشار : ۲۳ شهریور, ۱۳۹۴ ۹:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

تحریم انفعال نیست بلکه یک خواست اخلاقی و سیاسی است و یک حرکت مدنی برای دفاع از حق مشروع خویش است. در شرایطی که رژِیم بیش از ۸۰ در صد از جامعه ناراضی را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محرم کرده است….

مرگِ سیاه

و تنها کسی که نمی خواست بداند،
که زندگی جاری است،
دستانی بود که اسلحه بر دست،
جز تداوم خویش را نمی پائید.

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

حساسیت این انتخابات چنان است که نه فقط به معنی شروع دوره‌ پساخامنه‌ای دانست، بلکه می توان آن را از جهتی با توجه به رسیدن نظام به‌ سنگر پایانی خود به‌ عنوان شام آخر و چه بسا سلطان‌ آخر سلسه ولایت فقیه دانست.

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

نام الیاس و خبر قتل‌اش چند روز بعد از مرگ او در یکی دو روزنامه علنی شد. نباید صدایش را در می‌آوردند، راننده از خودی‌های نظام بود. او را به راحتی کشتند؛ مثل خیلی از دخترها و پسرهایی که در خیابان فریاد می‌زدند: زن، زندگی، آزادی….

یادداشت

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

این تصاویر شنیع,  چه بازمانده از جنگ و چه بازمانده از دنیای سهمگین سیاستمداران زندانبان !, ما را هم به اشکال مختلف در گیر و تماشاگر چنین صحنه هایی می نماید. یعنی کشتن و یا اعدام شهروندان، به امری معمولی و سرگرم کننده بدل می شود و در روزمرگی جامعه کم کم جا باز می کند.

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جنگ دارد همچنان همگانی می شود!

دفاع از تحریم انتخابات از منظر جمهوری خواهی

مرگِ سیاه

آخرین «انتخابات»؟ آغازدوران پساخامنه‌ای، میراث خامنه‌ای برای جانشین‌ خود چه خواهد بود؟

یک قتل سهوی: گزارشی داستانی از ماجرایی بسیار واقعی

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور در مورد انتخابات مجلس و خبرگان ١۴٠٢