چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۹

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۹

نیاز بە انحلال اتحادیەهای نظامی، از جملە ناتو

پیمان ناتو در سال١٩٤٩ میلادی تاسیس شد، و پیمان ورشو شش سال بعد یعنی در سال ١٩٥٥. سالها بعد پیمان ورشو بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ منحل شد، اما پیمان ناتو نە!

پیمان ناتو در سال١٩۴٩ میلادی تاسیس شد، و پیمان ورشو شش سال بعد یعنی در سال ١٩۵۵. سالها بعد پیمان ورشو بعد از فروپاشی اتحاد شوروی در سال ١٩٩١ منحل شد، اما پیمان ناتو نە! آن زمان رای بسیاری بر این بود کە با توجە بە فروپاشی بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی دیگر بە پیمان ناتو کە اساسا پیمانی ضد شرقی بود، نیازی نیست بنابراین بعد از مدتی بشیوە طبیعی آن هم منحل خواهدشد، اما نە تنها چنین مسئلەی اتفاق نیافتاد، بلکە ناتو گسترش یافت و با پیوستن دە کشور اروپای شرقی (اعضاء سابق پیمان ورشو)، حدود جغرافیائی خود را نیز بشیوە سرسام آوری توسعە داد.

سربرآوردن بحران اوکرائین نشان می دهد کە ناتو اساسا نیاز ندارد خود را در مرزهای فعلی خود، محدود نگەدارد. میل ناتو بە جذب کشورهای دیگر و تمایل دولت اوکرائین بە پیوستن بە این اتحادیە نظامی، حساسیت تمام و کمال روسیە را برانگیختە است تا جائی کە با ارسال نیروی نظامی بە مرز اوکرائین و برگزاری مانور مشترک با بلاروس می خواهد بە هر قیمتی کە شدە از پیوستن این کشور بە ناتو و نزدیک شدن بیشتر ناتو بە مرزهای خود جلوگیری کند.

بی گمان روسها دغدغەهای امنیتی خاص خود را دارند، کە اگر خواهان صلح و عدم برپائی جنگ باشیم باید بە آن توجە نشان دادەشود. هرچند کە تهدیدات روسیە نیز قابل قبول نیست و پایمال کردن حق یک کشور در اتخاذ تصمیم سیاسی مستقل را باید محکوم کرد. اما از آنجائی کە دنیای سیاست بیشتر از آنکە دنیای حق باشد، دنیای چگونگی پیشبرد حق و بنابراین توازن نیرو و توجە نشان دادن بە مسائل پیرامون “حق” است، بهترین راە حل بحران اوکرائین پیداکردن یک راەحل میانیست با تامین منافع همە طرفهای درگیر. از جملە تطبیق پروژە فنلاند در زمان جنگ سرد در مورد اوکرائین می تواند یک تجربە موفق تاریخی و خوب باشد. بە این ترتیب هم روسیە دغدغەهای امنیتی اش رفع خواهد شد، و هم غرب خواهد توانست با اوکرائین روابط سیاسی و اقتصادی خود را بە پیش ببرد.

اما برگردیم بە ناتو! راستی چرا دنیای غرب دست از ناتو نمی کشد؟ چرا بە جای گسترش جهانی این اتحادیە نظامی و صرف پولهای بیشمار برای نظامیگری، شیوە دیگری از همکاری جهانی را برای تامین امنیت جهان اتخاذ نمی کنند؟ از جملە اهمیت دادن بە سازمان ملل متحد و برجستە کردن روندهای سیاسی و اقتصادی بعنوان ابزارهای حل اختلاف میان کشورها؟

وجود ناتو بە منزلە تحریک و ترساندن دیگر کشورهاست. ناتو بزرگترین اتحادیە نظامی جهان است کە بە جای خصلت دفاعی، بیشتر خصلت تهاجمی دارد.

برای تامین صلح در جهان و پایبندی بە آن، بشریت نیاز بە محو اتحادیەهای نظامی، از جملە ناتو دارد.

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱ اسفند, ۱۴۰۰ ۱:۰۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد