یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۰

یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۲۰

هشدار!تهدید نیروهای مخالف خارج از کشوراز سوی ارگانهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی

زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حيات خود را در خطر میبيند، برای ضربه زدن به مخالفين به هر شيوهای از جمله حذف فيزيکی متوسل میشود. اکنون با شکلگيری جنبش اعتراضی و تداوم حيات آن، جمهوری اسلامی در چنين شرايطی قرار گرفته و از آينده خود به شدت نگران است و لذا به مخالفين چنگ و دندان نشان میدهد...

با شکلگیری جنبش اعتراضی و تداوم آن، ارگانهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بر تهدیدهای آشکار و نهان خود علیه سازمانها و فعالین سیاسی اپوزیسیون در خارج از کشور افزودهاند. تازهترین مورد آن، تهدید از سوی سرتیپ مسعود جزایری ـ معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ـ است. او گفته است که بسیاری از معترضان در داخل و خارج از ایران شناسائی شده و در زمان مناسب با آنها چه در داخل و چه در خارج از کشور برخورد خواهد شد. جزایری تهدید کرده است:” جمهوری اسلامی ایران در عین سعهصدر، نمیتواند به عناصر برانداز و دنبالههای کودتای نرم اجازه فتنهگری بدهد و چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبههای برون مرزی کودتا را با چالش جدی مواجه سازد.” ارگانهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی از مشارکت گسترده ایرانیان خارج از کشور در حرکتهای اعتراضی بعد از کودتای انتخاباتی، از فعالیت مستمر سازمانهای سیاسی اپوزیسیون، از حضور عدهای از فعالین اصلاحطلب در خارج از کشور و مهمتر از همه همراهی و همصدائی بخش قابل توجهی از اپوزیسیون خارج از کشور با نیروهای تحولطلب و اصلاحطلب داخل کشور و دعوت این مجموعه برای شرکت در حرکت اعتراضی در روز ۱۳ آبان به شدت نگران شدهاند. این نگرانی را میتوان در رسانههای وابسته به حکومت مشاهده کرد: سایت”بصیرت” ارگان اینترنتی دفتر سیاسی سپاه پاسداران شماری از ایرانیان خارج از کشور را به عنوان”سران خارج نشین کودتای سبز” قلمداد کرده و نوشته است: “در کنار ستاد جنگ روانی کودتاگران در داخل کشور، ستاد خارج نشین این جریان نیز فعالیت های تبلیغی و تخریبی خود را با شدت مضاف آغاز نمود”. روزنامه کیهان نیز در شماره ۱۴ آبان خود با نگرانی آشکاری از مشارکت ۵ سازمان سیاسی (نهضت آزادی، جبهه ملی، فعالان ملی- مذهبی، حزب ملت و همبستگی برای دموکراسی)، که در اعلامیه ای مشترک مردم را به حضور در راهپیمائی ۱۳ آبان دعوت کرده بودند، و نیز دعوت فدائیان خلق از مردم به شرکت در این راهپیمائی سخن گفته است. سازمانها و فعالین اپوزیسیون! در ماههای اخیر در کارکرد ارگانهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی تغییراتی صورت گرفته است که برای نیروهای اپوزیسیون حائز اهمیت است. در وزارت اطلاعات در سطح معاونین، مدیران و در بدنه آن تصفیه وسیعی صورت گرفته و سپاه بر این وزارتخانه چنگ انداخته است تا راه را برای برخوردهای تند با مخالفین و باز گشت آن از یک ارگان امنیتی ـ اطلاعاتی به یک ارگان امنیتی ـ عملیاتی فراهم کند. بخش اطلاعات سپاه که در طی دهه گذشته با وزارت اطلاعات در رقابت بود، در جریان کودتای انتخاباتی راسا وارد میدان شد، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را به حاشیه راند و به دستگیری گسترده چهرههای شاخص اصلاحطلب روی آورد و بازجوئی و تشکیل دادگاههای فرمایشی آنها را برعهده گرفت. با توجه به رویدادهای بعد از انتخابات، علی خامنهای و فرماندهان سپاه تصمیم گرفتند که بخش اطلاعات سپاه را تقویت کنند و آن را به سازمان اطلاعات ارتقا دهند. آنها حسین طائب را که در مقام فرمانده بسیج در سرکوب جنبش اعتراضی در طی چند ماه گذشته نقش جدی داشت، به عنوان رئیس این سازمان برگزیدند. نیروهای اپوزیسیون! با تصفیههای صورت گرفته در وزارت اطلاعات و بازگشت آن به ارگان امنیتی ـ عملیاتی و ارتقا معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات و همکاری تنگاتنگ آندو و سایر ارگانهای امنیتی و نظامی رژیم از جمله سپاه قدس، باید تهدیدهای وزارت اطلاعات و مسعود جزایری را جدی گرفت. تجربه نشان داده است زمانی که جمهوری اسلامی ادامه حیات خود را در خطر میبیند، برای ضربه زدن به مخالفین به هر شیوهای از جمله حذف فیزیکی متوسل میشود. اکنون با شکلگیری جنبش اعتراضی و تداوم حیات آن، جمهوری اسلامی در چنین شرایطی قرار گرفته و از آینده خود به شدت نگران است و لذا به مخالفین چنگ و دندان نشان میدهد و قصد دارد با این تهدیدها از دامنه اعتراضات در خارج از کشور بکاهد. برخلاف تصور کودتا گران، تا کنون ضرب و شتمها در خیابانها، شکنجهها و کشتارها در زندانها موثر نیافتاده و جنبش اعتراضی به حیات خود ادامه داده است. مسلما در خارج از کشور هم تهدیدها از دامنه اعتراضات نخواهد کاست و ایرانیان در حمایت از جنبش اعتراضی پا برجا خواهند ماند. اما باید توجه داشت که جمهوری اسلامی سابقه ترور گسترده مخالفین در داخل و خارج از کشور را دارد. گرچه شرایط کنونی متفاوت از دهه ۶۰ و ۷۰ است و اکنون چشم دنیا با حساسیت بسیاری رفتار حکومتگران ایران را زیر نظر دارد، با این وجود نباید از کنار تهدیدها به راحتی گذشت. ما، سازمانها و فعالین سیاسی اپوزیسیون، فعالین حقوق بشر، نویسندگان و هنرمندان مخالف و اصلاحطلبانی را که مدتی است در خارج از کشور اقامت گزیدهاند، فرا میخواهیم که تهدیدها را مورد توجه قرار دهند، اقدامات پیشگیرانه را در برنامه خود منظور کنند و نهادهای کشوری و بینالمللی را در جریان تهدیدها بگذارند. هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) ۲۰ آبان ۲۰۰۹ (۱۱ نوامبر ۲۰۰۹)

تاریخ انتشار : ۲۰ آبان, ۱۳۸۸ ۷:۱۵ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی دوم این فرایند در بارۀ “اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

پاسخ به این پرسش: پیش از شکل‌گیری کیهان و فضازمان که بنابر شواحد عینی آغازی داشته‌اند چه بود، اگر محال نباشد به سادگی میسر نیست. با این حال از آنجاکه این پرسش به‌صورت یک مسئلهٔ علمی ـ فلسفی مطرح می‌شود، لازم است در حد دانش حاضر به آن پاسخ درخور داد.

سایه فام

“سایه” ای افتاده بودی بر زمین،
می خرامیدی، فروتن، راستین …

مردم ایران صلح می خواهند

تغییر سیاسی در ایران ضروری است، اما تغییر تنها در شرایط، صلح و آرامش، به‌ دست مردمان ایران خواستنی و پذیرفتنی است. تنش ‌زدایی نخستین گام برای دفاع از منافع و حقوق و آزادیهای مردم ایران و منطقه است. 

رنگ صلح

هنوز هم زیبای خفته‌ایست این عمارت باشکوه. بنایی که تمام ناملایمات این سال‌ها، موجب نمی‌شود چشم شما را نگیرد. اگر حوالی دهه پنجاه آنجا می‌ایستادید، موجی از نورهای قرمز که نئون‌های فراوان آن نمایان می‌شد چشم‌تان را می‌زد …

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دعوت همگانی برای مشارکت در فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

مسائلِ بزرگِ جهانِ هستی: پیش از مِهبانگ چه بود؟

سایه فام

مردم ایران صلح می خواهند

رنگ صلح

فراخوان ‏دادخواهی علیه ثابتی و دیگر آمران و عاملان شکنجه و کشتار مردم در نظام سلطنتی