پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۱

پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۴:۲۱

پدیده ترامپ و به رسمیت شناختن اورشلیم بعنوان پایتخت اسرائیل

در شرایطی که بزرگترین منبع درآمد نفتی نظامی آمریکا و اقمارش از طریق جنگ آفرینی هایی می باشد که جمهوریخواهان و دموکرات ها دهها سال بصورت توقف ناپذیری همچنان ادامه داده اند، آیا این وقفه ها و عقب گرد های استراتزیک دولت ترامپ خواهد توانست در این زمینه توقف هایی پایدار ایجاد نماید، یا اینکه جمهوریخواهان و دموکرات ها قادر خواهند بود دوباره استراتژی جنگ افروزانه خویش را بر منطقه یا گوشه ای دیگر از دنیا مستقر نمایند

تا امروز دیگر همه متوجه این امر شده اند که دونالد ترامپ از یک طرف خارج از چهارچوبه مافیاهای قدرتهای اقتصادی، نظامی امنیتی جمهوریخواهان و دموکرات های سنتی قرار دارد. با گرایش روز افزون دموکرات ها در آمریکا به راست و نقش فزاینده آنها در جنگ افروزی در عراق، افغانستان، سوریه و شمال افریقا و تعویض حکومت در عراق، لیبی تلاش در انجام همین پروژه در سوریه به قیمت فروش صدها میلیارد دلار مهمات به سعودی های و دیگر شیوخ خلیج فارس از یک طرف و گسترش نئولیبرالیسم در جمهوریخواهان آمریکا، دو جریان دموکرات ها و جمهوریخواهان به همدیگر نزدیک تر و نزدیک تر میگردیدند. و دونالد ترمپ بر پایه های اعتراض عمومی رانده شده های اجتماعی در آمریکا از راست و چپ جامعه به نهادهای سنتی قدرت های حاکمه که بصورتی تسلسل وار بر آمریکا حکومت میکردند بر سر کار آمده است. پدیده ترامپ بروز آشفتگی های جدی در به هم خوردن استراتژی های اجتماعی سیاسی و ژئوپولیتیک جهانی آمریکا  گردیده است. 

گرچه شخصیت فردی دونالد ترمپ بر پایه تزلزل و ناپایداری شخصیتی بیسوادی و حقه بازی اقتصادی سیاسی مبتنی می باشد، او شعارهای آرامش خاطر دهنده طرد شدگان اجتماعی بخش سنتی و راست گرای اجتماعی آمریکا از جمله سخت گیری نسبت به مهاجران، بازگرداندن ارزش های سنتی مسیحیت، ارجحیت بخشیدن به موقعیت سفیدهای آمریکا نسبت به نژادهای دیگر و تا حدودی فسخ کردن دستاورهای لیبرال دموکراسی اجتماعی حکومت های قبلی برای مردم آمریکا و جایگزینی آنها با سیاستهای ناآزموده و شعارگونه مبتنی می باشد.

در این وسط، جمهوریخواهان آمریکا به زودی درک کردند که در عین حالیکه باید دوران حکومت دونالد ترمپ را هر چقدر که امکان دارد کوتاه نمایند، باید در طریق قرار دادن تیم های مشاورین با تجربه خود در دور و بر ایشان، هم رئیس جمهور ناپایدار خود را کنترل کرده و در راه مورد علاقه خویش هدایت نمایند. تا مطمئن بشوند که منافع اقتصادی و ژئوپولیتیک و امنیتی آنها در عرصه های جهانی تضمین و حفظ خواهد شد. سفر اول دونالد ترامپ به خارج از آمریکا و به عربستان سعودی و انعقاد قراردادهای نظامی نزدیک به چهارصد میلیارد دلاری ایشان با عربستان در این راستا بود. به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل تکمیل کننده این استراتژی جمهوریخواهان و حتی دموکرات های آمریکا میباشد.

گرچه در زمینه سیاست خارجی آمریکا در مقایسه با هشت سال دوران حکومت دموکرات ها و رئیس جمهوری اوباما، از یک طرف ادامه تشنج آفرینی آمریکا در منطقه شرق آسیا و شبه جزیره کره مواجه بوده و با ادامه نقش فزاینده آمریکا در خاورمیانه روبرو بوده ایم. در دوران حاکمیت دونالد ترامپ تغییرات ویژه و قابل توجهی نسبت به دوران حاکمیت دموکرات ها وجود دارد که ویژگیهای خاص خود را دارند. از این ویژگیها میتوان یکی نزدیکی قابل توجه روابط دولت های روسیه و آمریکا در مقایسه با دوران اوباما از یک طرف، خارج شدن مرحله به مرحله ای آمریکا از استراتژی دموکرات ها در خلق و حمایت از نیروهای اسلامی افراطی نظیر النصره و داعش در تعقیب استراتژی تعویض حکومت بشاراسد به هر قیمت می باشد که عملا منجر به شکست و نابودی نسبی منطقه ای داعش در سوریه و عراق گردیده است.

استراتژی اوباما و دموکرات ها در خاورمیانه که به مدت هشت ساله حکومتی آنها ادامه یافت بر پایه حمایت های مالی، نظامی و استراتژیک از اسلام افراطی سّنی در منطقه علیه حکومت های منطقه ای استوار بود. استراتژی تعویض حکومت های خاورمیانه ای آمریکا بر پایه های برداشتن حسنی مبارک، معمر قذافی، صدام حسین، بشار اسد و دیگران توسط اسلامیون افراطی و تبدیل جنبش بهار عربی به افراطی گری هرج و مرج اسلامی و روی کار آوردن اخوان المسلمین ها استوار بود.  تداوم این استراتژی که پایه های آن در دوران حاکمیت جرج بوش پدر و پسر پایه گذاری شده و در دوران هشت ساله اوباما با موذیگری خاصی تداوم یافته بود، موجب شده بود تا شکاف اصلی تصادم سیاسی امنیتی در منطقه خاورمیانه بصورت نبرد شیعه و سّنی علیه همدیگر تجلی بیابد. این استراتژی موذیانه در راس یک طرف آن شیوخ عربستان سعودی و در راس دیگر آن جمهورس اسلامی ایران قرار گرفته بود، از فلسطین، لبنان، عراق گرفته تا یمن و سوریه و کشورهای دیگر خاورمیانه را به میدانگاه نبرد شیعه و سنی تبدیل کرده بود.

با وجود اینکه هنوز دونالد ترامپ همچنان ادامه دهنده استراتژیک سیاست های آمریکا در خاورمیانه در زمینه حمایت بی قید و شرط از شیوخ عربستان سعودی و صهیونیسم اسرائیل در مقابل فلسطین و جنبش های مدنی دموکراتیک و انسانی در خاورمیانه و عربستان سعودی می باشد و اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل تحت حمایت لابی صهیونیست های آمریکائی صورت گرفته است. اتخاذ این سیاست حداقل در میان مدت شکاف عمده سیاسی در منطقه را از تصادم میانه جبهه های شیعه و سنّی بر علیه همدیگر، به عمده شدن تضاد فلسطین و اعراب علیه اسرائیل و آمریکا تبدیل کرده است.

از طرف دیگر ما شاهد این امر بودیم که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اتخاذ چنین سیاستی از طرف امریکا با صد و بیست هشت رای موافق و سی و پنج رای ممتنع در مقابل نٌه رای مخالف محکوم شد. اتخاذ چنین سیاست یک طرفه و سلطه گرایانه استعماری از طرف دولت ترامپ علیرغم مخالفت های جهانی گرچه بیشتر به سیاست های استعمارگرایانه قبل از هفت دهه گذشته شباهت داشته و در تناقض با سیاست های پیچیده نئولیبرالیستی دموکرات ها و جمهویخواهان لیبرال می باشد. اما با شفافیت بارزی از سیاست های توسعه گرانه و یکجانبه صهیونیست ها در اسرائیل در مقابل فلسطینی ها حمایت میکند. اتخاذ یک چنین استراتژی نه تنها در تقابل با افکار عمومی و ارزش های انسانی مردم در عرصه جهانی می باشد، بلکه چهره قطب بندی سیاسی در خاورمیانه را بر علیه دولت های آمریکا و اسرائیل صف بندی خواهد کرد. این در شرایطی میباشد که جنگ های فرسایشی چندین دهه گذشته آفریده شده با تهاجم نظامی آمریکا و تبدیل آن به جنگ بین شیعه و سنّی در خاورمیانه در شرف خاموش شدن می باشد.

در شرایطی که بزرگترین منبع درآمد نفتی نظامی آمریکا و اقمارش از طریق جنگ آفرینی هایی می باشد که جمهوریخواهان و دموکرات ها دهها سال بصورت توقف ناپذیری همچنان ادامه داده اند، آیا این وقفه ها و عقب گرد های استراتزیک دولت ترامپ خواهد توانست در این زمینه توقف هایی پایدار ایجاد نماید، یا اینکه جمهوریخواهان و دموکرات ها قادر خواهند بود دوباره استراتژی جنگ افروزانه خویش را بر منطقه یا گوشه ای دیگر از دنیا مستقر نمایند، و یا اینکه دیوانگی و غیر قابل پیش بینی بودن شخصیت فردی دونالد ترامپ موجب خواهد شده تا دست به یک عمل غیر قابل پیش بینی دیوانه واری بزند که موجب جنگ افروزی وحشت ناک تری گردد، آینده نشان خواهد داد.

دنیز ایشچی    30-12-2017

تاریخ انتشار : ۸ دی, ۱۳۹۶ ۹:۲۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

نشست سوم – فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

از اعضای تشکیلات، از یاران سازمان، از صاحب‌نظران، از کلیۀ احزاب و سازمان‌ها و کنش‌گران سیاسی مردمی دعوت می‌کنیم در نشست عمومی سوم “فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت”، شرکت کنند.

حمله به رادارهای استراتژیک روسیه: تشدید تنش‌ها به سمت جنگ اتمی…

ایالات متحده از اوکراین برای حمله به سیستم رادار هشدار زودهنگام استراتژیک روسیه استفاده می‌کند. با این کار، غرب نه تنها به پرتگاه اتمی نزدیک می‌شود، بلکه بدتر از آن، درست در لبه آن ایستاده است.

دیدار سران ۴ کشور عرب از پکن…

سران مصر، بحرین، تونس و امارات برای دیدار با شی جین پینگ و کنفرانس وزیران مجمع همکاری چین و کشورهای عربی به پکن سفر خواهند کرد. چین همچنین ممکن است به دنبال امضای قرارداد تجارت آزاد طولانی مدت با کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد که قبلاً به دلیل نگرانی های عربستان متوقف شده بودند.

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌ درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نشست سوم – فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حمله به رادارهای استراتژیک روسیه: تشدید تنش‌ها به سمت جنگ اتمی…

دیدار سران ۴ کشور عرب از پکن…

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…