یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۳:۱۰

کارگران را به اعتراض علیە مصوبە شورای عالی کار و برای افزایش عادلانه دستمزد فرا می خوانیم!

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمايت می کنيم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سياست های ضدکارگری دولت روحانی و وزير کار و برای افزايش دستمزد فرا می خوانیم.

شورای عالی کار بعد از هفته‌ها چانه زنی و برگزاری جلسات متعدد، درخواست ٢۵ درصدی سە عضو بە اصطلاح کارگری و پیشنهاد ١۵ درصدی نمایندگان کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد را رد کرده و پیشنهاد دولت که افزایش ١٧ درصدی بود، را به تصویب رساند. با این افزایش، حداقل دستمزد ماهیانە کارگران از ۶٠٩ هزار تومان بە ٧١٢۴٢۴ تومان افزایش یافت و سایر سطوح مزدی نیز بهمین نسبت افزایش دادە شد. افزایش ١٧ درصدی دستمزد مصوب شورای عالی کار بە تائید نمایندگان بە اصطلاح کارگری شورا نیز رسید و آنها علیرغم تعهدی که به کارگران داده بودند که بە کمتر از ٢۵ درصد افزایش دستمزد تن ندهند، بە پیشنهاد دولت گردن نهادند.

شورای عالی کار مدعی است که افزایش ١٧ درصدی دستمزد بیش از نرخ تورم ١۵ درصدی است. ولی نگاهی به قیمت کالاهای ضروری مانند نان، آب، برق، گاز، حمل و نقل، هزینە مسکن و خدمات نشان می دهد که افزایش قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیشتر از نرخ اعلام شده است. ا در همین سال قیمت آب، برق، گاز به طور میانگین بین ۲۵ تا ۳۰ درصد و کالا‌ها و خدماتی چون نان و کرایه بین ۲۵ تا ۴۰ افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. در سال جاری هزینه‌ بلیت اتوبوس و مترو نزدیک به ١٠٠ درصد افزایش می‌یابد.

دستمزد ٧١٢ هزارتومانی کە در واقع یک پنجم نیاز یک خانوار شهری و به عبارتی هزینە های زندگی ۶ روز آنها را تامین می کند، با خواست کارگران کە افزایش عادلانە دستمزد متناسب با هزینە ها است، فاصلە زیادی دارد و کمک چندانی بە بهبود وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان نمی کند. اگر در سال گذشتە حداقل دستمزد معادل یک چهارم خط فقر بود، اکنون بە رغم این افزایش و ادعای دروغ وزیر کار مبنی بر ضدتورمی بودن افزایش دستمزد، سطح زندگی کارگران و زحمتکشان یک پلە دیگر سقوط نمودە و بە یک پنجم خط فقر رسیدە است. بنابر تازه ترین دادەهای آماری، حداقل هزینە خانوار در کلان شهرها بە سە و نیم میلیون تومان رسیدە است.

برخورد شورای عالی کار با افزایش دستمزد، بار دیگر نشان داد کە این شورا بە رغم حضور کسانی کە بنام نمایندە کارگر دراین شورا جاسازی شدەاند به خاطر ماهیت کارفرمائی  آن، حتی در شرایطی کە موجی از اعتصاب و اعتراض برای افزایش دستمزد کشور را فراگرفتە، حاضر نیست دستمزد کارگران را متناسب با حداقل هزینە زندگی شان افزایش دهد.

بی توجهی دولت روحانی، کارفرمایان و شورای عالی کار به خواست کارگران نشان داد که تنها با چانه زنی نمی توان آن ها را عقب نشان داد. کارگران و مزدبگیران با سازمانیابی، تشکیل سندیکاهای مستقل و با توسل بە اعتصاب و تجمع اعتراضی وسیع، می توانند کارفرمایان و دولت را وادار سازند که به خواست شان گوش فرا دهند. اگر راهی برای افزایش دستمزد و بهبود معیشت پیش روی مزدبگیران وجود داشتە باشد، آن راە، جز اعتراض و اعتصاب نیست.

ما عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار را محکوم کرده از خواست افزایش دستمزد حمایت می کنیم و کارگران و مزدبگیران را برای تداوم اعتراض علیە مصوبە شورای عالی، سیاست های ضدکارگری دولت روحانی و وزیر کار و برای افزایش دستمزد فرا میخوانیم. 

هیئت سیاسی ـ اجرادی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ انتشار : ۲ فروردین, ۱۳۹۴ ۲:۰۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران