پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۵:۲۸

گام به گام با زنان در انقلاب مشروطیت

به ندرت تاریخ نگاران ایرانی به ثبت و مستند کردن رویدادهای موثری که به وسیله زنان به وجود آمده، پرداخته اند. اما با این نقص فاحش بوده اند تاریخدان ها و پژوهشگرانی که روز یا ماه و سال هایی که حرکتهای زنان ایران، تاثیرگذار بوده اند را به ثبت رسانده اند. مطلبی که در پی می آید به مناسبت صدوچهارمین سالگرد انقلاب مشروطه، با بهره گیری از چندین منبع، گردآوری شده و حرکتها و تلاشهای تاثیرگذار زنان در انقلاب مشروطیت را فهرست کرده است

بست نشینی بخش عمده ای از کسبه بازار تهران، بزازان، بازرگانان، و روحانیان سرشناس در مسجد شاه تهران که خواستار استعفای امین الدوله و اصلاحات در مملکت هستند. مردان و روحانیان مترقی متحصن در مسجدشاه، به طور گسترده و کم نظیر از سوی گروههای زنان مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند. در این حرکت های اعتراضی، زنان افزون بر مشارکت فعال، حفاظت از جان روحانیان مترقی را نیز بر عهده دارند.

۲ بهمن ماه ۱۲۸۴

دست خط شاه مبنی بر برکناری امین الدوله

.

۳۱ خردادماه ۱۲۸۵

تحصن بیش از ۱۳۰۰۰ نفر از مردم تهران ( پیشه وران، تجار، روحانیان مبارز و روشنفکران انجمن های انقلابی مخفی) در اقامتگاه تابستانی هیئت نمایندگی بریتانیا، و شرکت گسترده زن ها در تظاهرات خیابانهای تهران، حمایت آنها از روحانیان مترقی، و تلاش آنها برای تحصن در خارج از ساختمان اقامتگاه.

۲۹ تیر ماه ۱۲۸۵

عده ای از زنان در مسجد شاه برای «تاسیس عدالت خانه»، بست می نشینند: هنگامی که عده ای از بزازان چادر بزرگی آورده و در حیاط مسجد دست به تحصن می زنند زنان نیز پا به میدان می گذارند و برای آوردن روحانیان مبارز به مسجد، همراهی می کنند عده ای از آنان نیز در حیاط مسجد بست می نشینند و خواهان تشکیل عدالت خانه می شوند.

۱۴ مرداد ۱۲۸۵

مظفرالدین شاه قاجار، سرانجام، فرمان مشروطه را صادر می کند.

۱۵ مهر ۱۲۸۵

مجلس شورای ملی افتتاح می گردد. این نخستین بار در تاریخ است که ایران ما، دارای مجلس قانونگذاری برای اداره کشور و رتق و فتق امور اجتماعی مردم می شود.

دی ماه ۱۲۸۵

شرکت گسترده زنان در جنبش ملی به منظور تاسیس بانک ملی ایران و استقلال مالی کشور، و نیز با هدف تحریم منسوجات خارجی. در این حرکت ملی و ایثارگرانه، زنان پیشقدم اند و با اهدا و گرو گذاردن جواهرات و لوازم خانه و حتی پس اندازهای ناچیز خود، به تاسیس بانک ملی و تقویت بنیه مالی دولت و مجلس، یاری می رسانند.

۹ دی ماه ۱۲۸۵

قانون اساسی مشروطه به امضای شاه می رسد.

۱۰ دی ماه ۱۳۸۵

نامه یکی از زنان ـ پس از تصویب قانون اساسی ـ به روزنامه مجلس و تقاضا از آن مجمع که از تشکیل مدارس و اجتماعات زنان حمایت شود.

۱۴ دی ماه ۱۲۸۵

مظفرالدین شاه چشم از جهان فرو می بندد.

دی ماه ۱۲۸۵

آغاز تشکیل انجمن های ایالتی؛ ولایتی، و انجمن های مردم نهاد، در اکثر قریب به اتفاق شهرها و استانهای کشور.

۶ اسفند ۱۲۸۵

روزنامه ندای وطن نوشت «زن، از افراد انسانی است و در خلقت به او ظلمی نشده و چیزی کسر ندارد و تفاوتی میان او و مرد در شرف و انسانیت نیست.» و در ۱۷ محرم همین سال نیز روزنامه عدالت می نویسد که « حاجی علویه خانم از زنان میهن پرست و سرشناس تبریز در خصوص تحریم کالاهای خارجی سخن گفته است» اغلب جلسه های انجمن های زنانه تبریز در منزل علویه خانم برگزار می شد.

۵ بهمن ماه ۱۲۸۵

محمدعلی میرزا، شاه جدید و مستبد (که بعدتر مجلس شورای ملی را به توپ می بندد)، وارد تهران می شود.

۱۲ بهمن ماه ۱۲۸۵

سرانجام با فشار و پیگیری مردم ایران بخصوص با فداکاری زنان وطن پرست و آگاه ایرانی، قانون بانک ملی به تصویب می رسد.

۱۸ بهمن ماه ۱۲۸۵

همایش بزرگ و باشکوه گروه هایی از زنان تهران و گذراندن قطعنامه ای به منظور پیشبرد حقوق زنان، ایجاد مدارس دخترانه، و منسوخ کردن رسم جهیزیه های سنگین.

اسفند ۱۲۸۵

تشکیل انجمن های مستقل زنانه در ایران: انجمن آزادی زنان، اتحادیه غیبی نسوان.

سال ۱۲۸۵

تشکیل مدارس متعدد دخترانه در تهران از جمله مدرسه ناموس، دبستان دوشیزگان و مدرسه مخدّرات.

فرودین ۱۲۸۶

در این روز، نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی، برای محدود کردن قدرت وسیع شخص سلطان، تیول (دیوانی) را که از زمان ایلخانان در ایران مرسوم شده بود و سلطان می توانست دلبخواه، ملک و آب و زمینی را به کسی واگذار کند، با اکثریت آراء لغو کرد.

۱۹ اردیبهشت ۱۲۸۶

به قلم «بی بی خانم استرآبادی» مقاله ای اعتراضی در نقد تبلیغات زن ستیز متعصبین منتشر می شود. وی در این مقاله می نویسد: برخی از افراد نظر به منافع شخصی، دیدند زنهای پایتخت اگر چیز فهم شوند زیر بار ظلم آنان نخواهند رفت و حقوقی که سالیان دراز خورده اند یا نزدشان مانده، خواهند خواست.

۲۴ اردیبهشت ۱۲۸۶

به گزارش صوراسرافیل، تعداد انبوهی از زنان پایتخت در میدان بهارستان گرد آمدند و خواستار تدوین قانون اساسی، قانونی شدن انجمن های زنانه، و توسعه مدرسه و مکتبخانه برای دختران، شدند.

۹ اردیبهشت ۱۲۸۶

زنان ابراهیم آباد به طور دسته جمعی تلگرافی به مجلس فرستادند که در آن از ستم هایی که بر مردمان روستا به خصوص بر زنها رفته بود سخن گفتند. این نامه سرگشاده که برای نمایندگان تلگراف کرده بودند وقتی در صحن علنی مجلس قرائت شد تاثیر بسیار زیادی بر نمایندگان گذاشت.

خرداد ۱۲۸۶

بحث و چالش در مجلس و انجمن ها در مورد «متمم قانون اساسی» بالا می گیرد. شیخ فضل اله نوری برای گذراندن متمم که به موجب آن کمیته ای منتخب از علما حق رد مصوبات مجلس را پیدا می کنند تلاش می کند. شیخ فضل اله نوری فتوایی نیز بر علیه مدارس دخترانه صادر می کند.

تیرماه ۱۲۸۶

نامه های دو زن در روزنامه های صوراسرافیل و حبل المتین در نقد آراء شیخ فضل اله نوری، و دفاع از حق مسلم زنان برای تحصیل دانش و سواد ، منتشر می شود.

شهریور ماه ۱۲۸۶

دفاع روزنامه حبل المتین از زنان مستمند تهران که در میدان توپخانه بست نشسته بودند.

شهریور ماه ۱۲۸۶

قرارداد روس و انگلیس که به موجب آن ایران به سه بخش شمالی (تحت نفوذ روسیه)، جنوبی (تحت نفوذ انگلستان) و منطقه بی طرف بینابین تقسیم می شود.

۳۱ شهریور ۱۲۸۶

کنگره مجاهدین (فرقه سوسیال دموکرات اجتماعیون عامیون) در شهر مشهد تشکیل می شود.

۸ مهر ۱۲۸۶

نامه سرگشاده «اتحادیه غیبی نسوان» در روزنامه ندای وطن منتشر می شود. در این نامه سرگشاده از وکلاء مجلس انتقاد شده و زنان عضو اتحادیه غیبی نسوان برای اداره امور مملکتی و اصلاحات اجتماعی، اعلام آمادگی کرده اند.

۲۱ اسفند ۱۲۸۶

اطلاعیه مهم «انجمن نسوان» منتشر می شود. در این اطلاعیه، زنان عضو انجمن، خواستار قانونی شدن و رسمیت یافتن انجمن های زنان هستند. متن این اطلاعیه در مجلس شورای ملی نیز مطرح می شود.

۲۳ خرداد ماه ۱۲۸۷

میرزا علی اکبر دهخدا در روزنامه صوراسرافیل مطلبی را منتشر می کند و سخت گله مند است که چرا تقاضای زنان برای کمک دولت در تشکیل مدارس و انجمن های زنان، با مخالفت مجلس روبرو شده است.

۲ تیر ماه ۱۲۸۷

کودتای «محمد علی شاه» سلطان مستبد قاجار بر علیه مشروطه خواهان و حمله قزاق های روسی به سرکردگی سرهنگ لیاخوف به مجلس. ساختمان بهارستان ویران می شود. ضرب و شتم وحشیانه سید عبدالله بهبهانی و طباطبایی و امام جمعه خویی تا حد مرگ، و سپس تبعید سید عبدالله بهبهانی. کشتن هشت نماینده مجلس از جمله قتل دو رهبر ازلی ـ بابی انقلاب مشروطه: میرزا جهانگیرخان (بنیانگذار صوراسرافیل)، و ملک المتکلمین.

۳ تیر ماه ۱۲۸۷

مقاومت سازمانیافته ی مردم تبریز به رهبری ستارخان و با همکاری سوسیال دموکراتهای ارمنی و قفقازی آغاز می شود. شهر تبریز یکپارچه در برابر قوای استبدادی شاه قاجار می ایستند. شرکت گروهی از زنان آذربایجان با لباس مردانه در مبارزات مجاهدین تبریز.

مرداد ماه ۱۲۸۷

«انجمن خیریه نسوان ایرانیان مقیم استانبول» در دفاع از مردم آزادیخواه و سلحشور تبریز اطلاعیه ای صادر می کند.

آبان ـ آذر ۱۲۸۷

زنان و مردان دیگراستانهای کشور با اعلام همبستگی با مردم تبریز، بر علیه گزمه های سرکوبگر و چماق داران سلطان مستبد، قیام می کنند.

۱۵ دی ماه ۱۲۸۷

مشروطه خواهان بختیاری، شهر اصفهان را از چنگال خونین قوای سلطان مستبد آزاد می کنند. در این نبرد سنگر به سنگر، زنان آزادیخواه اصفهانی از فرقه های گوناگون مذهبی، از هر کمک و فداکاری حتی اهداء جان خویش برای پیروزی قوای مشروطه خواه، دریغ نمی ورزند.

۱۹ بهمن ۱۲۸۷

مشروطه خواهان گیلان دیوان خانه رشت را به تصرف در می آورند و طولی نمی کشد که این ارتش انقلابی و مردمی به منظور آزادسازی قزوین از دست عمال سلطان مستبد، راهی این شهر می شوند. ارتش انقلابی گیلان سرانجام در اردیبهشت ماه به قزوین می رسد.

۱۲ بهمن ۱۲۸۷

گروهی از زنان مسلح در مبارزات رشت علیه نیروهای مزدور سلطان مستبد، شرکت می کنند. زنانی همچون دختر جوان یپرم خان «آستفیک» رهبر مجاهدین، و نیز زن جوان دیگری به نام عذرا از اهالی کردستان، و همینطور لیلا از همرزمان آنها هنگام نبرد خونین و پر هزینه در رشت، در لباس مردانه و در صف مقدم نبرد، همدش برادران مجاهد خود، با قوای استبداد می رزمند . در بحبوحه جنگ، عذرای جوان خود را جلوی گلوله می اندازد و جان خود را فدا می کند تا یپرم خان رهبر مجاهدین مشروطه خواه، از مرگ نجات یابد.

۱ اردیبهشت ۱۲۸۸

معلم آزادیخواه آمریکایی به نام «هووارد باسکرویل» که دوش به دوش مردم تبریز و آزادیخواهان این شهر با قوای استبداد می جنگید به دست سربازان روسی مدافع سلطان مستبد، کشته می شود. وی معلم فلسفه و علوم طبیعی بود.

۲۲ تا ۲۴ تیرماه ۱۲۸۸

ورود ظفرمند نیروهای مشروطه خواه به پایتخت و فتح تهران توسط مجاهدین انقلابی از گیلان، و ایل بختیاری از اصفهان. روز بعد یعنی در ۲۵ تیر ماه سلطان مستبد به سفارت روسیه در زرگنده پناهنده می شود.

شهریور ماه ۱۲۸۸

نشریه سوسیال دموکرات ایران نو منتشر می شود. جزب دموکرات در تهران و شهرستانها شروع به فعالیت می کند.

۳۰ مهر ماه ۱۲۸۸

گزارش ایرا ن نو در مورد فرار زن جوان برده ای از منزل اربابش. اعتراض ایران نو به ادامه سنت برده داری در برخی نقاط ایران. کمک جمعی زنان در تهران به برده فراری و خرید او از اربابش.

۲۴ آبان ماه ۱۲۸۸

مجلس دوم افتتاح می شود.

پائیز ۱۲۸۸

سلسله گزارش ها و مقالات روزنامه ایران نو در مورد تلاش ها و مبارزات برابری طلبانه جنبش زنان در کشورهای متعددی همچون روسیه، انگلستان، ژاپن، چین، و هند.

دی ماه ۱۲۸۸

مقالات “خانم دانشمند” در دفاع از حقوق زنان به قلم «طایره» در نشریه ایران نو منتشر می شود.

اسفند ۱۲۸۸

گزارش های ایران نو در مورد تداوم کمک های نقدی و جنسی زنان برای تشکیل بانک ملی.

۱۹ اسفند ۱۲۸۸

همایش بزرگ زنان در مدرسه خواتین بر گزار می شود. روزنامه ایران نو ضمن درج این خبر، می نویسد که در این گردهمایی اعلام می شود که: «اگر رأی مجلس مقدس به استقراض از داخله تعلق گرفته باشد زودتر آن را منتشر نماید که ما زنها هم هر کدام به اندازه وسع خود قبول نموده وجه آن را بپردازیم.»

فروردین ماه ۱۲۸۹

گزارش مهم و امیدبخش روزنامه تایمز لندن که تا این تاریخ بیش از ۵۰ مدرسه دخترانه در تهران تشکیل شده بود.

سال ۱۲۸۹

تشکیل «انجمن مخدرات وطن» که در آن، زنان بسیاری از خانواده های مشروطه خواه و زنان برجسته و مبارز، همچون «صدیقه دولت آبادی»، شرکت داشتند.

سال ۱۲۸۹

آغاز بکار ائتلاف « ۱۲ انجمن زنانه در تهران» و تشکیل انجمن مرکزی زنان به منظور ایجاد شبکه ارتباطی بین انجمن های زنان در تهران و شهرستانها.

۱۶ اردیبهشت ۱۲۹۰

در اصفهان عده کثیری از زنان مبارز اصفهانی با دست خالی به زندان نظمیه این شهر حمله می کنند و زندانیان سیاسی را از زندان نظامیان سلطان مستبد، آزاد می سازند. در این درگیری، چندین نفر از این زنان مبارز اصفهانی که از پیروان مکتب بابی ـ ازلی بودند به شدت زخمی می شوند.

۱۷ اردیبهشت ۱۲۹۰

در این روز ، ایران نو خبر می دهد که نیروی انتظامی سلطان مستبد، از تردد زنان به مرکز شهر و اطراف بهارستان جلوگیری می کند. زیرا که زنان آزادیخواه به مجرد کسب فرصت و دور دیدن چشم مأموران، تجمع اعتراضی برپا می کنند. نیروی انتظامی اعلام کرده با زنانی که از این دستور سر پیچی می نمایند به شدت برخورد و آنان را سیاست می کند.

۲۲ اردیبهشت ماه ۱۲۹۰

مورگان شوستر مشاور مالی آمریکایی وارد تهران می شود.

خرداد ماه ۱۲۹۰

انتشار نخستین نشریه مستقل کارگری به نام اتفاق کارگران در تهران. این نشریه پس از تشکیل نخستین اتحادیه کارگری در ایران که توسط کارگران چاپخانه به وجود می آید به عنوان ارگان این اتحادیه، برای مدت کوتاهی در پایتخت منتشر می شود.

۱۹ مرداد ماه ۱۲۹۰

سلطان مستبد معزول (محمدعلی میرزا) که از ترس محاکمه، به سفارت روسیه پناهنده شده بود با حمایت دولت روسیه سعی در برانداختن دولت مرکزی را می کند. دموکراتها با همراهی شوستر، سلطان مستبد را شکست می دهند. محمدعلی میرزا سرانجام ناگزیز می شود به کشور روسیه فرار کند.

مرداد ماه ۱۲۹۰

«وکیل الرعایا» وکیل مجلس شورای ملی، مسئله «حق رای زنان» را در صحن علنی مجلس مطرح می کند.

آبان ۱۲۹۰

یکی از زنانِ «شعاع السلطنه» (شعاع السلطنه برادر سلطان مستبد)، پنهانی نسخه ای از وصیت نامه شوهرش را در اختیار مورگان شوستر قرار می دهد و به این طریق نشان می دهد که دارایی شعاع السلطنه (که مجلس، دستور ضبط آنرا به نفع بیت المال داده بود) در گروی بانک روس نیست. شوستر با دستیابی به این مدرک غیرقابل انکار، اتهامات دولت روسیه را بر علیه ایران، رد می کند.

۱۱ تا ۱۳ آذر ۱۲۹۰

تظاهرات عمومی بر علیه التیماتوم روسیه. تظاهرات باشکوه زنان تهران خصوصا «انجمن مخدرات وطن» در میدان بهارستان.

۱۳ آذر ۱۲۹۰

در این روز «انجمن خواتین وطن» تلگرافی به اعضای مجلس شورای ملی ارسال می دارد که هرگز تسلیم التیماتوم روسها نشوند.

۱۵ آذر ۱۲۹۰

تلگراف «انجمن خواتین وطن» به گروه زنان آزادیخواه انگلستان و تقاضا از زنان مبارز آن کشور که به دولت انگلیس شکایت کرده، از حق ایرانیان دفاع کنند.

۲۴ آذر ۱۲۹۰

شکایت گروههای مختلف زنان تهرانی به مجمع ادب (کلوپ حزب دموکرات) که چرا دولت ایران در قبال التیماتوم روسیه ساکت مانده است.

۲۷ آذر ۱۲۹۰

اتحاد دو تشکل بزرگ زنانه: «هیئت نسوان اصفهان» با «هیئت نسوان قزوین» در اعتراض به التیماتوم روسیه، شکل می گیرد.

۲ دی ۱۲۹۰

بعد از ورود قوای روسیه به قزوین در تاریخ ۱۳ دسامبر و تهدید به حمله به تهران، کودتایی بر علیه مجلس و حزب دموکرات برقرار می شود که ضمن آن، نایب السلطنه ناصرالملک و کابینه، با حمایت روس و انگلیس، محلس را می بندند.

۳ دی تا اواسط دی ماه ۱۲۹۰

کشتار مجاهدین آذربایجان توسط قوای روس. تبعید انقلابیون شهرهای شمالی کشور و پایان اولین مرحله تاریخیِ انقلاب مشروطیت ایران.

منابع مورد استفاده در تدوین این گزارش:

-“سالنمای زنان ایران”، نوشین احمدی خراسانی

-“کرونولوژی جنبش زنان در انقلاب مشروطیت”، ژانت آفاری (پیرنظر)

-“پیشینه های اقتصادی ـ اجتماعی جنبش مشروطیت”، خسرو شاکری

-“تاریخ مشروطه ایران”، احمد کسروی

-“انجمن، ارگان انجمن ایالتی آذربایجان”، منصوره رفیعی

-“از صبا تا نیما” یحیی آرین پور.

بخش : زنان
تاریخ انتشار : ۱۲ مرداد, ۱۳۸۹ ۱۰:۲۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

با احتساب تانکهای فرسوده قدیمی «ت-۷۲» یا «ت-۶۴» که ساخت آن به دوران اتحاد شوروی برمیگردد وبا در نظرگرفتن تانکهای مهدوم شده، مارک شاسیلان اینگونه برآورد میکند که «اوکراین ۶۰۰ تا ۷۰۰ از ۱۰۰۰ فقره تانکهایی که در آغاز شروع جنگ در اختیار داشت را از دست داده است.»

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

چه شگفت انگیزسرزمینی است! ایران زمین که مهرش و عشق به آزادیش چنان با جان عجین گردیده که استبدادحاکم شده برآن هرگز قادر نیست طولانی مدت دوام بیاورد ودر هراس از خروش و بر آمد مردم نباشد.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

در فضای گشوده برای سخن گفتن از تبعیض اما، کمترین توجه‌ها جلب یکی از عمیق‌ترین اَشکال تبعیض در ایران شد: تبعیض علیه پناهندگان افغانستانی. از قضا همزمانی هجوم دوباره‌ی طالبان به افغانستان پس از توافق با آمریکا، و آوارگی دوباره‌ی آن مردم رنج کشیده با آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌توانست زمینه‌ای برای همدلی و هم‌صدایی با پناهجویان افغانستانی باشد…

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

متد و روش های علوم تجربی برای توضیح پدیده هاست، ولی هنر تفسیر در علوم انسانی، شرایط و امکانات و کوشش در راه فهمیدن متون است. هرمنوتیک یا تفسیر به عنوان علم معنی در علوم انسانی خود را با تولیدات فکری انسان مشغول میکند.

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

چشم‌هایش را باز کرد و نگاه کرد به مردم. ذرات آب را که باد با خود از فواره وسط میدان روی صورتش می‌نشاند حس کرد. نمی‌دانست سروصدای آدم‌ها و ماشین از خواب بیدارش کرده است یا دردی که گرسنگی ول کرده بود توی شکمش، اما مطمئن بود که یک کدام از این‌ها بوده.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

شادباش به‌مناسبت هشتادودومین سالگرد تاسیس حزب تودۀ ایران

پیوند نزدیک سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) و حزب تودۀ ایران را آرمان‌های مشترک صلح، آزادی، عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری (دمکراسی) و سوسیالیسم برقرار کرده‌است. هم‌سویی در مبارزه برای تحقق این آرمان‌ها و مبارزه برای گذر از شرایط اسف‌بار و بحران‌زدۀ کنونی زیر سیطرۀ حکومت ولایی جمهوری اسلامی و مبارزه برای استقرار حکومتی بر پایۀ مردم‌سالاری (دمکراسی)، آزادی و عدالت اجتماعی در کشور این پیوند را استحکام می‌بخشد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آیا تانکهای آبرامز امریکایی می‌توانند وضعیت را در اوکرائین تغییر دهند؟

زنی که سپهرش به فراخنای ایران است.

پناهندگان افغانستانی؛ غایبان سیاست «ما»

مقوله تفسیر: از دگم های مذهبی تا روشنگری انسانی…

آن‌ها هم…(یادی از رفیق غلام‌حسین بیگی)

سلحشوری های بی پایان شوالیه ای به نام بیژن اشتری!