پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۳

گزارشی از برگذاری جشن سالانە حزب کمونیست اسپانیا

هییت نمایندگی سازمان، بە هنگام شرکت در جشن سالانە حزب کمونیست اسپانیا با رفیق، مایتە مولا مسول روابط عمومی حزب کمونیست اسپانیا ومعاون پرزیدنت حزب چپ اروپا ملاقات نمود و علاوە بر رساندن پیام کتبی مسول روابط بین المللی سازمان بە ایشان، در مورد مسایل سیاسی روز در اسپانیا و ایران با ایشان تبادل نظر و گفتگو کردند

گزارش از صادق کار

جشن سالانە حزب کمونیست اسپانیا، همە سالە در فصل تابستان در شهر مادرید برگزار می شود. در این جشن کە توسط حزب کمونیست اسپانیا برگزار می شود، همە سالە علاوە براعضا حزب، بسیاری از اتحادیە های کارگری و نیروهای دمکراتیک اسپانیا، نمایندگانی از احزاب کمونیست، چپ و دمکراتیک سایرکشورهای جهان نیز شرکت می کنند.

تشدید بحران اقتصادی و بیکاری در اسپانیا و قطع و کاهش شذید بودجە های اجتماعی توسط دولت این کشور و چگونگی مقابلە با بحران و برنامە ریاضت کشانە دولت مهمترین موضوعات مطرح در مراسم مختلفی بودند کە طی این جشن سە روزە توسط نهاد ها و رهبران اتحادیە های کارگری و حزبی بر گذار گردید

استقبال مردم از مراسم امسال، بە نسبت سال پیشین را می شد از افزایش تعداد شرکت کنندگان و جوان تر شدن ترکیب شرکت کنندگان، رادیکال تر شذن فضای جش و شور و هیجان سخنرانان بخوبی تشخیص داد. بخصوص در شب دوم جشن زمانی کە صد ها نفر از اعضا سازمان جوانان کمونیست با پرچم های سرخ مزین بە نشانە حزب و پیراهن های سرخی کە بر تن کردە بودند سرود خوانان راە خود را از میان جمعیت باز کردند و بسوی محوطە محل سخنرانی رهبر و مسولین حزب مارش رفتند این هیجان و شور بە اوج خود رسید. این شور و هیجان را حتی می شذ بە آسانی در چهرە و سخنان ما رکوزە انا، یکی ازکهن سالترین و محبوبترین رهبران و نویسندگان حزب کە ٢۴ سال از عمر خود را در زندانهای دوران فرانکو گذراندە و فیلمی اززندگی وی توسط الما دورا کارگردان مشهور اسپانیایی در دست تهیە است و همچنین در چهرە گلگون شدە همسر، مارسلینوکاماچو رهبر مشهورجنبش سندیکایی اسپانیا کە در محل حضور داشتند مشآهدە نمود.

رهبران حزب و دیگر سخنرانان، همگی در بارە بحران اقتصادی سرمایە داری در جهان و اسپانیا سخن گفتند و از برنامە اقتصادی ریاضت کشانە دولت بە شذت انتقاد نمودە و مردم را بە اتحاد و مبارزە با سیاستهای دولت فرا خواندند،بهمین سبب نیز از طڕف حضار مورد تشویق بسیار قرار گرفتند، اما در مورد برنامە آلترناتیو خود، یعنی همان چیزی کە مردم انتظار شنیدن آن در شرایط دشوار کنونی را دارند و می تواند سبب افزایش پر شتاب آرا و قدرت احزاب چپ و ایجاد فرصت برای پیشبرد برنامەهای عدالتخواهانە چپ شود، بسیار کلی و مبهم صحبت کردند.

در جشن امسال حزب کمونیست اسپانیا کە ، ازتاریخ ١۶ تا ١٩  سپتامبر برگزار شد نمایندگان بیش از بیست حزب و سازمان خارجی از کشورهای گوناگون نیز شرکت داشتند. هییتی از جانب روابط بین المللی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) نیز امسال در این جشن شرکت نمود. هییت نمایندگی سازمان، بە هنگام شرکت در جشن سالانە حزب کمونیست اسپانیا با رفیق، مایتە مولا مسول روابط عمومی حزب کمونیست اسپانیا ومعاون پرزیدنت حزب چپ اروپا ملاقات نمود و علاوە بر رساندن پیام کتبی مسول روابط بین المللی سازمان بە ایشان، در مورد مسایل سیاسی روز در اسپانیا و ایران با ایشان تبادل نظر و گفتگو کردند. بحران اقتصادی در اسپانیا و برنامە حزب کمونیست اسپانیا و جبهە نیروهای چپ اسپانیا در رابطە با این بحران و وضعیت جنبش دمکراتیک مردم ایران علیە استبداد حاکم، از جملە مهمترین موضوعاتی بودند کە در این ملاقات مورد بحث قرار گرفتند.

علاوە بر آن، هییت نمایندگی سازمان در طول مراسم جشن، با تعداد دیگری از نمایندگان احزاب شرکت کنندە در جشن، منجملە با رفیق، محمود حبشی مسول روابط بین ا لمللی حزب سوسیالیست مصر ملاقات و با آنها گفتگو و تبادل تجربە و نظر کردند.

انقلاب، اخیر مردم مصر، چگونگی سقوط دیکتاتور مصر در پی انقلاب این کشور، تحولات پس از انقلاب و کم و کیف نیروهای شرکت کنندە در آن و وضعیت جنبش سبز و موقعیت نیروهای دمکراتیک و رژیم استبدادی حاکم، مو ضوعاتی بودند کە در این ملاقات در بارە آنها تبادل نظر و تجربە شد.

 

مارکوزانا مبارز برجستە جنبش کارگری اسپانیا در میان دو نفر از اعضای هییت نمایندگی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت ) در جش سالیانە حزب کمونیست اسپانیا

تاریخ انتشار : ۶ مهر, ۱۳۹۰ ۰:۵۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

کارزار علیه انحلال قانونی نهاد وکالت در برنامه هفتم توسعه را امضا کنید!

طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، کانون وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد. به گفته رئیس کانون وکلای گلستان “ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، خسارت‌بارترین مقرره پس از انقلاب و به منزله انحلال قانونی نهاد وکالت است.”
امضا کنید: کارزار اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی (karzar.net)

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

یک سال از جنبش «زن، زندگی، آزادی» که با جان باختن خانم مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و اوج گرفت، گذشت. جنبشی که سپهر میهن را در نوردید و در گسترهٔ جهانی پژواک یافت. در بزرگداشت سال‌روز این جنبش، بررسی فراز و فرودها و تاثیر و دستاوردهای ماندگار آن، در بستر رخداد یکساله، تجربه‌ای گرانبها برای فعالان مدنی، کنشگران سیاسی، احزاب و سازمان‌های ایرانی است در راستای ترسیم افق آینده و تداوم آن.

عصای عیسی

اولین تصویری که از او داشتم مربوط به روزهایی می شد که شانزده سالم بود. نجف مخزن ساز بود و تابستان ها که مدارس تعطیل بود خرده کارهایی به من می داد. آن روز گرما داشت بیداد می کرد که پیدایش شد. پرسان پرسان در بیابان های اطراف بوارده، مخزن شماره دو را پیدا کرده بود. شلوار مشکی و پیراهن سفیدش نشان نمی داد دنبال کار آمده باشد. بدون این که با کسی حرف بزند مستقیم از محوطه خاکی دور مخازن بالا آمد و یکراست بالای سر نجف ایستاد.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه

عصای عیسی

جنبش «زن زندگی آزادی»: شکست یا فروکش نسبی و موقت؟

فرانسیس بیکن: فیلسوف تجربه گرا ولی بی خبر از اختلافات طبقاتی