پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۸

پنجشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۲۸

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!
ای کاش رسالت پروژه‌ی میرباقری‌هراسی، مقدمه‌ی ضدحمله به آن بود. اما نیست و عملاً ترمزی‌ست در برابر پیشرفت و دعوت به آهسته بیا و آهسته برو که گربه شاخت نزند.
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!
کاش می‌شد دوباره مثل آن روزها به یاد مردم بیفتیم و به آن‌ها سر بزنیم و مثل آن روزها صمیمانه پای درد دلشان بنشینیم و ببینیم که چه دل خونی...
۴ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زری
نویسنده: زری
مشخصات حکومت- قانون
اگر قوانین را تنها وسیله‌ای برای برقراری نظم در جامعه فرض کنیم،حاكمیت قانون به مفهوم برقراری نظم و انضباط اجتماعی خواهد. در این روی‌کرد قانون تنظیم‌کنندۀ روابط حاکمیت و شهروندان...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: مناف عماری
نویسنده: مناف عماری
تایتانیک
چیستی و سرشت فلسفی قصه‌ی تایتانیک امری فراتر از عاشقانه‌های آن است. جوهره‌ی فلسفی فیلم‌نامه، داستانِ شکستِ پنداره‌ی لگام زدن بر انگاره‌های فردی‌ست ...
۳ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پهلوان
نویسنده: پهلوان
آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان
آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: زهره تنکابنی
نویسنده: زهره تنکابنی
در گرامی‌داشت احمد شاملو
بیست و چهار سال از خاموشی شاعر بزرگ آزادی و انسان، احمد شاملو، می‌گذرد اما جان خروشان او در تار و پود شعرهای پُرشور و امیدآفرین و اندیشه‌ی ارجمند و...
۲ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
نویسنده: کانون نویسندگان ایران
آن‌ها نمی‌توانند همهٔ ما را بکشند و ما نمی‌توانیم همهٔ آن‌ها را بکشیم...
نتانیاهو کاخ سفید را نادیده می‌گیرد، زیرا انجام این کار هیچ هزینه‌ای ندارد. در سال ۱۹۸۲ رونالد ریگان، مناخیم بگین، نخست‌وزیر اسرائیل را پس و کشتار فسطینیان در پی تهاجم...
۱ مرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری
نویسنده: نیکلاس کریستوف - برگردان: گودرز اقتداری

گزارش از جشن ۴٢ سالگی جنبش فدایی دراستهکلم

ما مقدس آتشی بوديم و آب زندگی در ما
آتشی با شعله های آبی زيبا
آه
سوزدم تا زنده ام يادش که ما بوديم

 جشن مرکزی ۴٢ سالگی جنبش فدایی در ١۴ بهمن ١٣٩١، بە دعوت کمیتە اسکاندیناوی سازمان، با حضور تعداد زیادی از نمایندگان و اعضای تعدادی از احزاب سیاسی، کنشگران چپ و هممیهنان ساکن سوئد در شهر استهکلم برگزار شد.

مراسم طبق برنامە پیش بینی شدە توسط کمیتە برگزارکنندە راس ساعت ٣ بعد از ظهر با اعلام یک دقیقە سکوت بە احترام جانباختگان جنبش فدایی و سایر مبارزان راە آزادی و عدالت اجتماعی آغاز گردید. پس از آن میزگرد سیاسی نماینگان تعدادی از احزاب شروع شد. در این میزگرد کە توسط کمیتە برگزارکنندە مراسم تدارک دیدە شدە بود و توسط رفیق حسن زهتاب ادارە می شد، رفقا مهدی فتاپور از طرف سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، محمد اعظمی از سازمان اتحاد فداییان، مجید زربخش از شورای موقت سوسیالیستهای چپ و منصورعزیزی از حزب دمکرات کردستان ایران شرکت داشتند. شرکت کنندگان در میزگرد دیدگاە هایشان راجع بە وضعیت سیاسی کشور، انتخابات آزاد و کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی را بە سمع حدود ١٠٠ نفر از فعالین سیاسی و علاقمندان شرکت کنندە در بخش سیاسی جشن رساندند. بە دلیل همسو بودن دیدگاە ها و مواضع شرکت کنندگان در میزگرد حول شرایط سیاسی، بحثها پس از یک دوراظهار نظر روی موضوع مذکورخاتمە یافت وعمدە وقت باقی ماندە برنامە بە موضوع انتخابات آزاد اختصاص یافت. وجود اختلاف نظر در مورد انتخابات آزاد و کارکرد انتخابات در جمهوری اسلامی میان شرکت کنندگان در میزگرد سبب داغ شدن بحثها گردید. در این قسمت برخلاف موضوع وضعیت کشور کە همسویی و اشتراک نظر میان نمایندگان احزاب وجود داشت، همسویی میان همە شرکت کنندگان وجود نداشت. در حالی کە پارەای همسویی میان دیدگاە های فتاپور و اعظمی قابل تشخیص بود، اما دیدگاە های زربخش درعین همسویی با دیدگاە نمایندە حزب دمکرات کردستان ایران در نقطە مقابل دیدگاە فتاپور قرارداشتند. پس از پایان سخنرانیهای نمایندگان احزاب تعداد زیادی از شرکت کنندگان ناظر درسالن دیدگاە های مطرح شدە در میزگرد توسط نمایندگان احزاب را مورد پرسش و بعضاً انتقاد و یا تشویق قرار دادند. نمایندگان احزاب حاضر کوشش کردند بە پرسشها و انتقادات مدعوین پاسخ دهند، ولی بە نظر می رسید کە پاسخهای دادە شدە تعدادی از منتقدین را قانع نکردە بود. با توجە بە این کە مشروح سخنان شرکت کنند گان در میزگرد توسط سایت صوتی- تصویری رسانە ضبط گردیدە و بە زودی در سایت کار آنلاین نیز قرار خواهد گرفت، از پرداختن بە دیدگاە شرکت کنندگان در میزگرد در این گزارش پرهیز شدە است.

پس از اتمام بخش سیاسی با پیوستن نزدیک بە ١٠٠ نفر بە جمع پیشین، جشن با حضور ١٨٠ نفر با خوشامدگویی رفقا توران همتی و حجت نارنجی ازاعضای هیئت رئیسە شورای مرکزی آغاز شد. در ادامە، توران با صدای گرم و پرطنین خود با خواندن شعر زیبا و پرخاطرە (آب و آتش) اخوان ثالث شعلە دربزم عاشقان افکند وباردیگرخاطرات گذشتە بسیاری را در دلها زندە نمود:

آب و آتش نستبی دارند جاویدان

مثل شب با روز، اما از شگفتیها

ما مقدس آتشی بودیم و آب زندگی در ما

آتشی با شعله های آبی زیبا

آه

سوزدم تا زنده ام یادش که ما بودیم

آتشی سوزان و سوزاننده و زنده

چشمه ی بس پاکی روشن

هم فروغ و فر دیرین را فروزنده

هم چراغ شب زدای معبر فردا

آب و آتش نسبتی دارند دیرینه

آتشی که آب می پاشند بر آن، می کند فریاد

ما مقدس آتشی بودیم، بر ما آب

پاشیدند

آبهای شومی و تاریکی و بیداد

خاست فریادی، و درد آلود فریادی

من همان فریادم، آن فریاد غم بنیاد

هرچه بود و هرچه هست و هر چه خواهد بود

من نخواهم برد، این از یاد

کاتشی بودیم بر ما آب پاشیدند

گفتم و می گویم و پیوسته خواهم گفت

ور رود بود و

نبودم

همچنان که رفته است و می رود

بر باد

 

سپس رفیق حجت نارنجی پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان بە مراسم چهل و دومین سالگرد جنبش فدایی را کە در آن به ویژە بر ضرورت متشکل شدن چپ تأکید گردیدە را خواند. برنامە با خواندە شدن پیامهای حزب تودە ایران وپیام مشترک حزب دمکرات کردستان ایران وکوملە واشعار زیبا و خاطر انگیز دیگری از شفیعی کدکنی:

  

ﺁﻥ ﻋﺎﺷﻘﺎﻥ ﺷﺮﺯﻩ، 

ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺐ ﻧﺰﻳﺴﺘﻨﺪ 

ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺧﻔﺘﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ 

ﻓﺮﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺗﻤﻮﺝ ﺷﻂ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻮﺩ 

ﭼﻮﻥ ﺁﺫﺭﺧﺶ ﺩﺭ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻨﺪ 

 و

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﻳﻲ: 

 

ﻭ ﺯﺍﺩﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﻛﻨﻮﻥ 

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ  

ﺭﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺑﺮﺗﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 

ﻭ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩﻭَﺵ، 

ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﻬﻔﺘﻦ، 

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩﻭَﺵ 

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ؛ 

ﻭ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ، ﭼﻮ ﺷﺒﮕﻴﺮ، ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ

ﮔﺸﺎﻳﺶ، 

ﺟﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ، 

ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻞ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ، 

ﺗﺎ ﺑﺎﻍ ﻫﺎﻱ ﺷﻜﻔﺘﻦ، 

ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﺁﺭﻧﺪ؛ 

ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﻪ ((ﻫﻤﻴﺸﻪ)) ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻙ

ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ؛ 

ﻭ ﺧﻮﺩ، ﻫﻤﺎﻧﺎ، ﺑﺎﺩﻭﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻧﺪ؛

  ﺍﻣﺎ، ﻳﺎﺩﻭﺍﺭ، ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ

ﻛﻪ ﺑﺎ خوان د ﺷﺐ ﻧﺰﻳﺴﺘﻨﺪ 

ﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺧﻔﺘﻪ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻛﻴﺴﺘﻨﺪ 

ﻓﺮﻳﺎﺩﺷﺎﻥ ﺗﻤﻮﺝ ﺷﻂ ﺣﻴﺎﺕ ﺑﻮﺩ 

ﭼﻮﻥ ﺁﺫﺭﺧﺶ ﺩﺭ ﺳﺨﻦ ﺧﻮﻳﺶ ﺯﻳﺴﺘﻨﺪ. 

ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻮﻳﻲ: و

 

ﻭ ﺯﺍﺩﺭﻭﺯ ﻣﻦ ﺍﻛﻨﻮﻥ 

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ  

ﺭﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺁﺗﺶ ﺑﺮﺗﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 

ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ 

ﻭ ﺑﺎﻣﺪﺍﺩﻭَﺵ، 

ﺍﺯ ﭘﺮﺩﻩ ﻧﻬﻔﺘﻦ، 

ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺍﻣﺎ ﻓﺮﻳﺎﺩﻭَﺵ 

ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ؛ 

ﻭ، ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ، ﭼﻮ ﺷﺒﮕﻴﺮ، ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ

ﮔﺸﺎﻳﺶ، 

ﺟﺎﻥ ﺑﺴﭙﺎﺭﻧﺪ، 

ﺑﻠﻨﺪ ﻧﺨﻞ ﺑﺮﻭﻣﻨﺪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺭﺍ، 

ﺗﺎ ﺑﺎﻍ ﻫﺎﻱ ﺷﻜﻔﺘﻦ، 

ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻲ ﺁﺭﻧﺪ؛ 

ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺸﻪ ((ﻫﻤﻴﺸﻪ)) ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻙ

ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ؛ 

ﻭ ﺧﻮﺩ، ﻫﻤﺎﻧﺎ، ﺑﺎﺩﻭﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻧﺪ؛  

ﺍﻣﺎ، ﻳﺎﺩﻭﺍﺭ، ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ.

 

و رقص و موسیقی تا نیمە شب بە درازا کشید. مراسم با سپاسگزاری کمیتە برگزار کنندە جشن از حضور شرکت کنندگان در مراسم چهل و دومین سالگرد جنبش فدایی و از همە کسانی کە در تدارک و اجرای آن نقش داشتند و از هنرمندانی کە با اجرای برنامە موجب خوشحالی شرکت کنندگان در جشن شدند بە پایان رسید.

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن, ۱۳۹۱ ۹:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

آقای رئیس جمهور به رای ۲۷ در صدی‌تان غره نشوید. مردم در این ۴ دهه آموخته‌اند که نباید به وعده‌های حکمرانان اعتماد کرد. همان ۲۷ درصد رای‌دهنده، دیده‌بان حرف و عمل شما هستند و با دقت و پیگیری، بر مواضع تان نظارت دارند.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

چرایی پروژه‌ی میرباقری‌هراسی!

نامه‌ای به اپوزیسیون، جهت یادآوری وظایف فراموش شده!

مشخصات حکومت- قانون

تایتانیک

آقای رئیس جمهور اندکی آرام، به کجا چنین شتابان

در گرامی‌داشت احمد شاملو