یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۷

گزارش سمینار نیروهای سیاسی ایرانی

همه سخنرانان يکصدا دخالت خارجی از هر نوع آن به ویژه دخالت نظامی را محکوم کرده و مخالف آن بودند، ولی خواهان جلب توجه و حمایت علنی افکار عمومی جهانی و جریانات مترقی و آزادیخواه از مبارزات مردم ایران بودند و معتقد بودند که جریانات چپ و دمکرات در خارج از کشور باید بیشتر در این مورد همکاری کرده و نماینده یا نمایندگانی مستقل در مجامع جهانی و حقوق بشری داشته باشند

 

کمیته هماهنگی احزاب و سازمانها و تشکلهای ایرانی- هلند

روز یکشنبه ۱۴ مارس، سمیناری در رابطه با “جنبش سبز و دیدگاه ها” در شهر دلفت هلند برگزار گردید.

در این سمینار نمایندگان سازمانهای ذیل شرکت کرده بودند:

آقای محمود جعفری از جبهه ملی ایران – اروپا

آقای فریدون ابراهیمی ازحزب توده ایران

آقای صادق زرزا از حزب دمکرات کردستان ایران

خانم ناهید بهمنی از حزب کومله کردستان ایران

آقای رئوف کعبی از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

آقای علی پورنقوی از سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت

خانم شیرین قهرمانی عضوی از کمیته ندای ایران

آقای وحید شعبانی از داشنجویان فعال

این سمینار به سبک جدیدی برگزار شد. مجریان سمینار برنامه را در دو بخش مستقل تنظیم کرده بودند. ابتدا هر سخنران در ماکزیمم ۱۰ دقیقه به سوالات زیر پاسخ داد:

۱- جنبش سبز چگونه جنبشی است، چشم انداژ آن کدام است و حزب شما چه نقشی در این جنبش می تواند داشته باشد؟

۲- حزب یا سازمان شما قبل و بعد از انتخابات چه موضعگیریهائی کرده است؟

۳- نقش آقایان کروبی، موسوی و خاتمی را در جنبش سبز چگونه می بینید؟

۴- آیا تفاوتی بین اصلاح طلبان با دولنمردان کنونی هست؟

سخنرانان بترتیب حروف الفبا سخنرانی کردند.

بترتیب آقای ابراهیمی، آقای جعفری (قابل ذکر است که آقای ارس به نمایندگی از جبهه ملی نتوانست حضور بیابد؛ لذا آقای جعفری به نمایندگی از جبهه ملی در این سمینار شرکت نمودند)، خانم بهمنی، آقای پورنقوی، آقای زرزا، آقای کعبی، آقای شعبانی و خانم قهرمانی.

سخنرانان ضمن تبریک پیشاپیش سال نو و همچنین روز جهانی زن، ۸ مارس، به حضار و تمام مردم ایران سخنان خویش را آغاز نمودند. هرکدام از سخنرانان ضمن بیان دیدگاه ها و نظرات سازمانی خویش به روشن ساختن اذهان عموم نسبت به اساسی ترین مسئله روز ایران یعنی جنبش سبز و دیدگاه های احزاب برون مرزی پاسخ دادند.

نکات بسیار مشترکی در سخنان اکثر نمایندگان احزاب شنیده می شد. تمام احزاب و سازمانهای شرکت کننده حمایت خویش را از جنبش مردم ایران مطرح نمودند و اظهار داشتند جنبشی که اینک بنام جنبش سبز مطرح است متشکل از اقشار گوناگون مردم ایران با خواسته های متفاوت است و به همین خاطر هم می توان گفت که این جنبش رنگین کمانی از همه اقشار جامعه ایران است. در این جنبش اعتقاد به پلورالیسم یک حقیقت انکار ناکردنی است. جنبش سبز مردم ایران جنبشی چند وجهی است و دارای تحرک و پویائی فراوانی نیز هست. در حقیقت این جنبش تداوم مبارزات و تلاشهای ۱۲۰ ساله اخیر مردم میهنمان برای آزادی و دمکراسی است. این جنبش نشان دهنده خشم و نفرت فرو خورده مردم ایران از حکومت جمهوری اسلامی است که در ۳۱ سال گذشته سبعانه به سرکوب و نقض حقوق اجتماعی مردم ایران پرداخته است.

تقلب گسترده در انتخابات ۲۲ خرداد، کاسه صبر مردم ایران را لبریز کرد و آنان را وادار به اعتراض کرد. اعتراضاتی که بعد از یک دوره سکوت و رکود این پرده سیاه را دریدند. مردم که در ابتدا با شعار رأی من کو به میدان آمدند، اکنون خواسته ها ی دیگری مطرح می کنند. دامنه اعتراضات وسیع و مطالبات مردم ایران نیز گسترده شده است. مردم خواهان برگزاری رفراندم، انتخابات آزاد، احقاق حقوق شهروندی، آزادی زندانیان سیاسی و آزادیهای فردی و اجتماعی هستند. این بار مردم شخص رهبر و ولایت فقیه را نشانه گرفته و خواهان تعغیرات اساسی هستند.

آقای ابراهیمی معتقد بود که این اعتراضات اغاز پایان رزیم استبدادی است، ولی باید برای فردائی عاری از استبداد و پایمال شدن حقوق شهروندان از هر مذهب یا عقیده ای از هم اکنون تلاش مشترک و سازمان یافته ای را آغاز کرد.

آقای جعفری و خانم بهمنی به همراهی اصلاح طلبان در جنبش اشاره کردند و حضور آنان را برای جنبش مثبت دانستند. حضور اصلاح طلبان می تواند سپر امنی برای بدنه جنبش باشد و از سرکوب بیشتر و زیر ضرب رفتن جنبش بکاهد، گرچه خود این جنبش تاکنون کاملآ مسالمت آمیز بوده است.

تمامی سخنرانان به شرکت عظیم زنان و جوانان در جنبش سبز اشاره نمودند. آقایان کعبی و پورنقوی به پیشتاز بودن نقش زنان در این جنبش اشاره کردند. ایشان اظهار داشتند که زنان نه تنها همگام با مردان بلکه پیشاپیش و در صف مقدم جنبش حضور فعال دارند.

در مورد رنگ سبز، برخی جنبش را جنبش سبز نامیدند. برخی آنرا رنگین کمان نامیدند و برخی هم اسم جنبش سبز سکولار را پسندیدند.

آقای کعبی اظهار داشتند که رنگ نماد نیست، بلکه یک رقابت است. جنبش یا سبز است یا رنگین کمان. اگر کسی بگوید سبز و رنگین کمان این دو با هم در تناقض هستند.

در مورد رهبری جنبش، آقای پورنقوی اظهار داشتند که آقایان موسوی و کروبی و خاتمی مبین عقلانیت جمهوری اسلامی هستند و از آنان به عنوان رهبران نمادین جنبش نام بردند. آقای ابراهیمی معتقد بود که حضور پر شور و شجاعانه میلیون ها تن از مردم کشور در تظاهرات خیابانی و مقابله با گزمگان رژیم به موسوی و طرفدارانش این پشتوانه حمایتی را داده است که بتوانند حضور پررنگ و قابل تائیدی را در جنبش مقاومت توده ای داشته باشد. در صورتیکه آقایان جعفری، زرزا و کعبی به عدم رهبری مستقل در جنبش اشاره نمودند. اقای جعفری با پذیرش رهبری نمادین یا مدیریت جنبش توسط اقایان موسوی و کروبی معتقد به بدیل سازی رهبری از سوی نیروهای ایراندوست، دمکرات و سکولار بود. آقای زرزا رهبری نمادین جنبش را ضمن انتقاداتی به انها می پذیرفتند. آقای کعبی تأکید داشتند که احزاب بایستی خواسته های جنبشهای مختلف در جنبش سبز را بیشتر مطرح کنند.

در مورد نیروهای اجتماعی شرکت کننده در جنبش کنونی مردم ایران سخنرانان بر این باور بودند که این جنبش بیشتر متشکل ازطبقات میان شهری و مدرن جامعه است.

نمایندگان کرد شرکت کننده نیز بر حمایت احزاب متبوع خویش از جنبش آزادیخواهانه مردم ایران اشاره کردند. خانم بهمنی اظهار داشتند که حزب کومله کردستان ایران اولین حزبی بود که از جنبش سبز در کردستان حمایت کرد و در این مورد علاقمندان را به نوشته آقای عبدالله مهتدی رجوع دادند.

فعال دانشجوئی وحید شعبانی به مسئله خودی و غیرخودی اشاره ای تاریخی داشتند و تصریح داشتند که از سال ۵۳ شاه از مخالفان خود می خواست کشور را ترک کنند و گروه های مختلف سیاسی که مخالفین خود و حتی منشعبین از خود را تحمل نمی کردند و پس از انقلاب این امر نیز شدیدأ ادامه داشته است. ولی اکنون در جنبش، پلورالیسم وجود دارد که این مسئله بسیار با اهمیت است و امیدواریم که احزاب و سازمانهای فعال سیاسی سخنی را که خاتمی گفته بود “زنده باد مخالف من” ولی انجام نداده بود، بتوانند این کار را بکنند.

بعد از پایان بخش اول سمینار، پس از یک انتراکت ۱۵ دقیقه ای بخش دوم برنامه شروع شد.

بخش دوم مناظره و گفتگوی دونفره وجمعی بود.

شکل مناظره: مجریان از نمایندگان دو حزب دعوت می کردند تا روبروی هم قرار بگیرند. هر کدام از این دو نفر بمدت یک دقیقه در رابطه با فرضیه ای که توسط مجری مطرح می شد بحث می کرد. سپس روی همین فرضیه سه دقیقه با هم به بحث و گفتگو می کردند. افراد به جایگاه خویش بر می گشتند و سپس احزاب دیگر بمدت ۱۵ دقیقه روی همین فرضیه و سوالاتی که توسط مجریان مطرح می شد به بحث و گفتگو و تبادل نظر می پرداختند.

برنامه مناظره سه دور ادامه داشت و هر بار سوالات مختلفی مطرح شدند. از جمله سئوالاتی که مطرح شد این بود که نظر شما و حزب شما در رابطه با دخالت خارجی در امور ایران چیست؟ همه سخنرانان بلااستثناء دخالت خارجی از هر نوع آن به ویژه دخالت نظامی را محکوم کرده و مخالف آن بودند، ولی برعکس خواهان جلب توجه و حمایت علنی افکار عمومی جهانی و جریانات مترقی و آزادیخواه از مبارزات مردم ایران بودند و معتقد بودند که جریانات چپ و دمکرات در خارج از کشور باید بیشتر در این مورد همکاری کرده و نماینده یا نمایندگانی مستقل در مجامع جهانی و حقوق بشری در این مورد داشته باشند. همچنین از مجامع بین المللی تقاضا شود بجای مبذول داشتن توجه به برنامه اتمی جمهوری اسلامی، بیشتر به حقوق دمکراتیک مردم توجه کرده و علیه نقض حقوق بشر اقدامات لازم را انجام دهند.

لازم به توضیح است که این برنامه با مدیریت خانم طاهره خرمی و آقای محمد رضا اسکندری درشکل بسیار زیبائی برگزار گردید و در اواسط برنامه نیز به عنوان میان برنامه رقص بسیار زیبائی توسط خانم عاصفه اسکندری به نام آزادی زن اجرا شد. ضمنآ این برنامه توسط تلویزیونهای روژهلات و تیشک پوشش داده شد که علاقه مندان می توانند این برنامه را بصورت تصویری در سایتهای حزب کومله کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران مشاهده نمایند. برنامه با سخنان کوتاه یکی اعضای کمیته هماهنگی احزاب- سازمانها و تشکلهای ایرانی به پایان رسید.

برنامه در ساعت ۱۳:۰۰ شروع شد و راس ساعت ۱۸:۰۰ به پایان رسید.

تاریخ انتشار : ۲ فروردین, ۱۳۸۹ ۱۰:۳۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران