یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۰

یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۰

یک توضیح کوتاه و یک قطعنامه

ادامه فعالیت واحدهای مختلف سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بعد از نابودی کامل شورای عالی رهبری آن در 8 تیر 1355، روشنترین دلیل بر بطلان حکم خودساخته نویسندگان وزارت اطلاعات در زمینه نفوذ ساواک در صفوف سازمان است.

مقاله تحقیقی و با ارزش «افسانه نفوذ»، «کنکاشی دریک رویداد ازتاریخ فدایی» نوشته رفیق اصغر جیلو قبلا برای جمعی از فعالان سیاسی که طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ هر یک به میزانی با فعالیتهای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ارتباط بوده و اکنون وابسته به گرایشهای سیاسی مختلفی هستند ارسال شده بود. در مورد این مقاله تحقیقی طی جلسات متعدد بحث و بررسی زیادی بین این جمع صورت گرفت و قرار شد که بر اساس جوهر این تحقیق یک قطعنامه تنظیم و پس از بحث پیرامون آن با امضای جمعی همراه با متن مقاله منتشر شود. من بر اساس چند ماده که نویسنده مقاله روی آن تاکید داشت، این قطعنامه را تدوین و برای جمع ارسال کردم. نویسنده مقاله چند مورد اصلاحی در مورد قطعنامه ارایه داد که آنها را در متن وارد کردم. طی دو جلسه متوالی پیرامون این قطعنامه بحث هایی صورت گرفت ولی پیشنهاد کتبی به من، به نویسنده مقاله و به کمسیون هماهنگی آن جمع ارایه نشد. با شروع جنبش و قیام مردم ایران دیگر جلسه ای هم از آن جمع تشکیل نشد. پس از انتشار مقاله تحقیقی «افسانه نفوذ» من از نویسنده مقاله درخواست کردم که متن آن قطعنامه پیشنهادی منتشر شود. بنابرین اکنون با این توضیح کوتاه متن کامل قطعنامه که در حقیقت فشرده نظر نویسنده مقاله و مورد تائید من نیز هست منتشر می شود. واقعیت این است که پس از بروز خشم و نفرت مردم از استبداد مذهبی حاکم بر ایران، انگیزه نهادهای امنیتی ولایت خامنه ای برای چاپ یک سلسله اراجیف پیرامون حیات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران روشنتر می شود. ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ قطعنامه پیرامون ادعای سخیفانه نفوذ ساواک در سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ ۱- در بهار ۱۳۸۷ کتاب «چریکهای فدایی خلق از نخستین کنشها تا بهمن ۱۳۵۷ (جلد اول)» نوشته محمود نادری توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی انتشار یافت. این موسسه یکی از نهادهای امنیتی رژیم جمهوری اسلامی است که به بایگانی «مرکز اسناد انقلاب اسلامی» و بازجوئیهای زندانیان سیاسی در دوران رژیم گذشته دسترسی داشته و زیر نظر دفتر ولی فقیه است. روشن است که مبالغ کلانی از بودجه عمومی کشور، صرف باز خوانی وارونه تاریخ حیات سیاسی ایران قبل از بهمن ۱۳۵۷ به نفع اهداف سیاسی و تبلیغاتی رژیم ولایت فقیه می شود.از همان آغاز حیات جمهوری اسلامی امر بر این مقرر گشته است که صحنه تاریخ مبارزات گذشته از وجود تمامی احزاب و سازمانهای مخالف استبداد و دیکتاتوری، به جز گرایشات وابسته به اسلام فقاهتی که قدرت را در دست دارند،با توسل به ابزارهای مختلف از جمله تاریخ نگاری جعلی، پاکسازی شود. ۲- نویسنده این کتاب مدعی می شود که فعالیتهای «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» طی بهمن ۱۳۴۹ تا بهمن ۱۳۵۷ فاقد هرگونه «اصالت و باخواستهای مردم ایران در تضاد» بوده است. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی که هر یک به نوعی با حیات سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی آن سالها آشنایی داشته به ادعاهای بی بنیاد مطروحه در این کتاب واکنش نشان داده و هر یک با دیدگاه خود اهداف وزارت اطلاعات رژیم از چاپ این کتاب را افشا کرده اند. ۳- یکی از ادعاهایی که به طور ویژه و با فرومایگی و حسابگری رذیلانه در این کتاب مطرح شده، مساله «نفوذ ساواک» در درون سازمان است. کتاب می کوشد با درج «اسنادی» ثابت کند که ساواک در درون «سازمان چریکهای فدایی خلق ایران» نفوذ کرده و بر کلیه فعالیتهای آن «اشراف» داشته است. نگاهی موشکافانه به ادعاهای کتاب وزارت اطلاعات در مورد نفوذ و حضور ساواک در درون تشکیلات و رهبری سازمان چریکهای فدایی خلق ایران، سنجش اعتبار اسناد و شواهد مدعیان برای ما به منظور شفاف سازی حیات سازمان طی دوران مورد بحث یک امر مهم است. ۴- بررسی های ما نشان می دهد که هم انگیزه و هم روش نویسندگان وزارت اطلاعات، در مدلل کردن ادعای خود ازهر نوع نرم و پرنسیپ شناخته شده و معتبر یک تحقیق بیطرفانه علمی- تاریخی تهی بوده و ادعای آنان در مورد حضور منابع ساواک در درون تشکیلات و رهبری آن از اساس بی بنیاد، و بر مجموعه ای مرکب از «روایت دلخواه نویسندگان از اسناد دست چین شده ساواک»، «اعترافهای تحت شکنجه و بازجویی» و «اسناد دست کاری شده» مبتنی برنیمه حقیقت ها و جعل… استوار است . بررسی های ما نشان می دهد که کوششهای مبتنی بر اهداف سیاسی، امنیتی و تبلیغاتی عوامل وابسته به هرم قدرت و ثروت در بازخوانی تاریخ سازمان چریکهای فدایی خلق ایران طی سالهای قبل از بهمن ۱۳۵۷ قادر به استتار حقیقت نبوده است. ۵- در حیات سچفخا طی سالهای قبل از بهمن ۱۳۵۷ ساواک تا آنجا که در حیطه قدرت وامکاناتش بود از طریق توسل به شکنجه، تعقیب و مراقبت، کنترل تلفنی و…ضربات خونین بسیاری را بر سازمان چریکهای فدایی خلق ایران وارد کرد و چندین بار از طریق ضربه به مرکزیت سازمان توانست آن را تا آستانه نابودی کامل آن بکشاند.اما هیچ گاه و در هیچ لحظه ای نتوانست در میل و اراده صفوف شدیدا زخم خورده ی فعالان بخش باقیمانده آن برای باز سازی واحیای مجدد صفوف خود و ایجاد رهبری آن که در چندین مرحله از دست رفته بودند خللی ایجاد کند. ادامه فعالیت واحدهای مختلف سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بعد از نابودی کامل شورای عالی رهبری آن در ۸ تیر ۱۳۵۵، روشنترین دلیل بر بطلان حکم خودساخته نویسندگان وزارت اطلاعات در زمینه نفوذ ساواک در صفوف سازمان است. ۶- ما امضا کنندگان زیر که طی آن سالها هر یک به میزانی با فعالیتهای سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در ارتباط بوده ایم و علیرغم این که اکنون وابسته به گرایشهای سیاسی مختلفی هستیم، با بررسی ادعاها، اسناد و قراین عرضه شده در این کتاب و با توجه به بحثهایی که طی جلسات گوناگون داشته ایم و به استناد به مقاله تحقیقی تحت عنوان «افسانه نفوذ»، «کنکاشی دریک رویداد ازتاریخ فدایی» نوشته رفیق اصغر جیلو تاکید واعلام می کنیم که طی سالهای ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ ساواک علیرغم همه ی تلاشهایش نتوانست در شبکه مخفی و علنی سازمان نفوذ کند. به بیان دیگر هیچ عضو خانه های تیمی و هیچ عضو مخفی و علنی سازمان طی سالهای مورد بحث عنصر نفوذی ساواک نبوده است.

تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن, ۱۳۸۸ ۶:۴۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

بی اعتمادی ۸۰ درصد مردم نسبت به نظام حاکم گویای آن است که حکومت با همین سیاست ها و برنامه ها که علیه مصالح ملی و منافع مردم است ، پیش می راند. از این رو برای نجات کشور راهی جز ایستادن در کنار….

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

جمهوری اسلامی اکنون در شرایطی قرار دارد که ادامۀ وضع موجود بدون تغییرات در ساختار نظام هر روز سخت‌تر می‌شود. پروسه و روند تحولات تاکنونی و تجربه نشان میدهد که انتظار هیچ تغییر مثبتی از حکومت به شکل امروزی آن برای بهتر شدن اوضاع کشور متصور نیست، بلکه برعکس وضع بدتر از امروز خواهد شد. از این‌ رو عدم شرکت در انتخابات، آغاز راهی دشوار برای فشار مدنی بیشتر مردم به نظام برای تغییرات است. تنها نافرمانی مدنی و اعتراضات گسترده، یک‌پارچه و متحد مردم در مقیاس وسیع است که می‌تواند جمهوری اسلامی را در برابر پرسش سخت تن دادن به خواست مردم، یا سرنوشتی نا معلوم و تلخ برای خودش قرار دهد.

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

ما خواهان توقف، ممنوعیت و لغو صدور و اجرای احکام اعدامیم! تنها با اعتراض گستردۀ مردمی و مبارزات پی‌گیر جامعۀ مدنی می‌توان صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف  و در راستای ممنوعیت و لغو اعدام از قوانین کشور گام برداشت.

سلطه بدون هژمونی

در چنین شرایطی ، مشارکت نصف و نیمه اصلاح طلبان و میانه روها در کلان شهرها ، راه به جایی نخواهد برد . مقاله انتقادی تند محمد قوچانی خطاب به حزب اتحاد ملت و تاکیدش بر لزوم ” اصلاح اصلاحات ”  هم چیزی بیش از مرثیه زود هنگام  شکست اصلاح طلبان ، در این انتخابات نیست.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

عدم شرکت در انتخابات، همراهی با مردم و در جهت حفظ مصالح ملی است

«انتخابات» نمایشی برای مشروعیت بخشی به تمامیت ‌خواهی نظام و تمرکز و خالص سازی قدرت

صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کنید!

سلطه بدون هژمونی

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان اکثریت خاطی برنامە سازمان

۲۹ بهمن روز ستایش زن در فرهنگ ایران