پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۱

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۳:۲۱

دختر تهیدست
دختری خرد، بمهمانی رفت، در صف دخترکی چند، خزید، آن یک افکند بر ابروی گره، وین یکی جامه بیکسوی کشید، این یکی، وصلهٔ زانوش نمود، وان، به پیراهن تنگش خندید
۲۴ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: پروین اعتصامی
نویسنده: پروین اعتصامی
نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!
ایران یکی از کشورهای عمده ترانزیت مواد‌ مخدر به اروپاست و برای محدود کردن ورود مواد مخدر از طریق مرزهای ایران به اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت روز یکشنبه ۱۳ خرداد ١۴٠۳ (۲ ژوئن ۲۰۲۴ میلادی) در تالار مجازی در سامانۀ Zoom برگزار شد. دستور نشست بحث...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
نویسنده: گروه سازمان‌دهی تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت
حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی
حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان مرکزی ارومیه در حبس به سر می‌برد، بار دیگر از سوی...
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
نویسنده: سازمان حقوق بشر ایران
کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند
دوازده  ژوئن، روز جهانی منع کار کودکان است؛ کودکانی که کودکی‌های‌شان در سر چهار‌راه‌ها یا در کارگاه‌های زیرزمینی از بین می‌رود و هیچ فرصتی برای کودکی کردن ندارند‌..
۲۳ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!
اگر چه در طول زمان پیشرفت زیادی در کاهش کار کودکان حاصل شده، ولی در سال‌های اخیر شاهد معکوس شدن روندهای جهانی در همین رابطه بوده‌ ایم
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نویسنده: سازمان بین‌المللی کار
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر ...
نگر به لاله و طبعِ بهارِ رنگ‌پذیر، یکی به رنگِ عقیق و دگر به بویِ عبیر، چو جعد زلف بتان شاخ‌های بید و خَوید، یکی همه زره است و دگر...
۲۲ خرداد, ۱۴۰۳
نویسنده: عنصری بلخی
نویسنده: عنصری بلخی

۱۶ آذر، روز دانشجو به یاد دانشجویان جانباخته و مبارز

سی سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، بیش از دو دهه پس از آخرین دور کشتار و سرکوب گسترده دگراندیشان و تلاش حکومت اسلامی در برقراری سکوت مرگآمیز در دهه نخست حیات آن و از جمله درسایه گسترش دانشگاهها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور که به سهم خود منجر به گسترش و ژرفش قشر دانشجویی و جنبش آن شده است، جنبش دانشجویی بار دیگر به یکی از پیشتازترین بخشهای جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و دگرگونیخواه تبدیل شده است.

روز دانشجو مصادف است با جان باختن سه آزادیخواه ایرانی و از این رو روزی خجسته نیست. ای کاش روز دانشجو و همه روزهای مناسبتی دیگر با رویدادهایی خوش پیوند میداشتند. اما چه می شود کرد که بسیاری از مناسبتهای کشوری و جهانی پیامد رویدادهایی ناخوشایندند.

اگر چه این همخوانی به دلیل آمیخته شدن به غم جان باختن یاران دانشجو بزرگ نیا، قندچی و مهندس شریعت رضوی مایه آزردگی خاطر است، اما متاسفانه این اندوه با یکی از ویژگیهای جنبش دانشجویی همزاد است: با سرکوب این جنبش آزادیخواهانه. دانشجویان ایران در چارچوب جنبش دانشجویی و نیز در چارچوب جنبشهای دیگر در سالهای طولانی مبارزه خود قربانیان بسیاری را متحمل شده اند. از این رو هر یاد از جنبش دانشجویی و هر ارزش گذاری بر آن ناگزیر باید همراه باشد با یادی از دانشجویان جانباخته. اما این قدردانی نباید محدود به جانباختگان بماند. متاسفانه از جان گذشتگی و ازخودگذشتگی و مبارزه در راه آرمانهای آزادیخواهانه و دادپژوهانه در تاریخ مبارزاتی کشور ما همواره لازم و ملزوم هم بوده اند. این هم پیوستگی واقعیتی ناخوش آیند است و مبارزه همه آزادیخواهان ایران باید تلاش خود را بر آن متمرکز کند تا هر چه زودتر این این همانی برچیده شود. اما این همزادی اسف بار نباید چشم ما را بر ضرورت ارج گذاری بر دانشجویان مبارزی که زنده مانده اند نیز ببندد.

 

دهههای دانشجویی دانشجویان ایرانی از آغاز دوره شکل گیری به مثابه یک قشر اجتماعی همواره در فعالیتهای آزادیخواهانه و دادپژوهانه نقش برجسته ای داشته اند. قشر رو به افزایش دانشجویان کشور و نیز دانشجویان ایرانی در خارج از کشور همواره در صف نخست مبارزه آزادیخواهانه و دادپژوهانه حاضر بوده اند و به مراتب بیشتر از سهمی که در ساختار جمعیتی کشور داشته اند در این مبارزات نقش ایفا کرده اند. چندین گروه سیاسی آزادیخواه و دادپژوه در اصل از سوی آنان بنیان گذاری شده اند. می توان گفت که دانشجویان آزاده ایرانی در شکل گیری تقریباً همه جنبشهای آزادیخواه دیگر نیز سهیم بوده اند. جنبش و سازمان ما فداییان خلق نیز از دل جنبش دانشجویی برآمده است و همواره پیوند خود را با این جنبش پاس داشته است و می دارد.

هیچ کنش سیاسی در کشور ما در سده گذشته وجود نداشته است که دانشجویان در آن حداقلی از تاثیر نداشته باشند. از این نگاه هر چه در گذر زمان در راستای اکنون سیر کرده ایم دهه های زندگی سیاسی و اجتماعی کشور بیش از پیش رنگ دانشجویی و دانشجویان به خود گرفته است و بیش از پیش به دهه دانشجویی بدل شده است. امواج و توفانهای سرکوب دانشجویان در زمان دو پادشاه پهلوی و نیز حکومت اسلامی منجر به واپس نشاندن گذرای فعالیت دانشجویان ایران شده است. اما این واقعیت که دانشجویان ایرانی هربار دوباره سر بر آورده اند و هر بار نیرومندتر از بار و بارهای پیشتر، نشان دهنده این واقعیت است که مبارزه در راه آزادی و داد در سرشت جنبش دانشجوئی است. تلاش استبدادهای حاکم در درو کردن جنبش دانشجویی هرگز نتوانسته است اهداف راهبردی آنها در محو و منکوب کردن این جنبش را تامین کند.

 

دور جدید جنبش دانشجویی جنبش دانشجویی در دور جدید حضور خود از تنوع و گستردگی بیسابقه ای برخوردار است. یکی از نکات جالب توجه در ترکیب بندی نیروهای دانشجویی تعلق بخشی از پیگیرترین آنها به نیروهای با پیشینه مذهبی است و در این میان تعلق بخشی از آن به نیروهای حکومتی. کیفیت اخیر اساساً به دوران پس از انقلاب مربوط است، اما طیفهای “سنتی” دانشجویی نیرومندتر از همیشه در صحنه سیاسی کشور حضور دارند. سی سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، بیش از دو دهه پس از آخرین دور کشتار و سرکوب گسترده دگراندیشان و تلاش حکومت اسلامی در برقراری سکوت مرگ آمیز در دهه نخست حیات آن و از جمله درسایه گسترش دانشگاه ها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور که به سهم خود منجر به گسترش و ژرفش قشر دانشجویی و جنبش آن شده است، جنبش دانشجویی بار دیگر به یکی از پیشتازترین بخشهای جنبشهای اجتماعی آزادیخواه و دگرگونی خواه تبدیل شده است.

علیرغم همه دگرگونیها در ابعاد و شیوه های جنبش دانشجویی، آزادیخواهی و دادپژوهی همچون وجوهی پایدار در سنت تاریخی آن مانده است و در این وجوه خود به یکی از عوامل در هم تنیدگی و در آمیختن جنبشهای گوناگون اجتماعی بدل شده است. از این منظر دانشگاه های ایران در مرکز تحولات و کنشهای اجتماعی میهن ما بر جای مانده اند.

در این میان ۱۶آذر، روز دانشجو به عنوان نماد و نمای جنبش دانشجویی ماندگاری تاریخی یافته است. ۱۶ آذر، روزی که دانشجویان آزاده ۴ ماه پس از مرداد گران ۳۲ هجری خورشیدی خشم و نفرت خود را از کودتا و کودتاگران دوگانه به نمایش گذاشتند. روزی که دانشجویان ایران پیوستگی خود را با جنبش استقلال طلبانه و ملی گرایانه نفت تداوم بخشیدند.

چنین است که در گرامی روز تاریخی ۱۶ آذر همه دانشجویان و همه آزادگان ایران از سنت دیرباز این جنبش و از تلاشگران و جانباختگان بی شمار آن به نیکی یاد می کنند.

تاریخ انتشار : ۲۳ آذر, ۱۳۸۷ ۱:۲۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۱۳ – ۲۰ خرداد گذشت

در ایران شعله تنوری به‌نام انتخابات روشن شده است. در یک چشم به‌هم زدن هشتاد نفر خود را نامزد جایگاه نفر دوم حکومت کردند. زان میان آقای احمدی‌نژاد و تنی چند از دستیارانش. و، هشت ماه است که اسرائیل به کشتار فلسطینیان می‌تازد. اسرائیل نتانیاهو در این هشت ماه با فلسطینیان و غزه آن کرده است که روزی، ۷۹ سال پیشتر؛ امریکا با هیروشیما و ناکازاکی کرد.

مطالعه »
یادداشت

انتخابات ۸ تیر و اعتلای نقش جبهه اصلاحات

انتخابات ۸ تیر در حساس ترین لحظات از عمر ۸۰ ساله خاورمیانه برگذار می شود و نتیجه آن قطعا نه فقط بر جایگاه ایران و بر سرنوشت مردم، که بر اوضاع منطقه و جهان، تاثیر گذار است. جای تاسف بسیار است که در این لحظات حساس جای زخم های به جا مانده بر قلب و روح بخش عمده ای از شهروندان ایران چنان عمیق، و جای تمایل حاکمیت به درمان این زخم ها چنان خالی است که بیگمان در ۸ تیر یکی از بی رمق ترین انتخابات ها در تاریخ جمهوری اسلامی ثبت خواهد شد.

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در روز ۸ تیر ۱۴۰۳ مردم درپی تغییرات بنیادین، حکومت درپی تداوم استبداد!

اگر اندیشۀ راهنمای حکومت منافع مردم و کشور می‌بود، انتخابات ۸ تیر می توانست گامی بسیار بزرگ در جهت کاهش چشمگیر نارضایی‌ها و نومیدی‌ها در جامعه باشد؛ در چنین حالتی می‌توانست شرایط موجود برای غلبه بر بحران‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های چندین دهساله مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

دختر تهیدست

نامه سرگشاده به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد: همکاری با ایران را به توقف اعدام‌های مواد مخدر مشروط کنید!

پروندۀ شنیداری نشست سوم فرایند تدوین اصول و محورهای حداقلی برای حکومت

حاتم اوزدمیر؛ شهروند ترکیه محکوم به اعدام در ایران-  بدون دادرسی بی‌طرفانه و خدمات کنسولی

کودکان کار: کودکانی که کودکی را در نبرد با فقر از دست میدهند

بیایید به تعهدات خود عمل کنیم: به کار کودکان پایان دهیم!