چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۹

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۵:۳۹

مصاحبه با رفیق فرخ نعمت‌پور به مناسبت سالگرد ١٩ بهمن

مصاحبه با فرخ نعمت‌پور، در گرامیداشت پنجاه و سومین سالگرد جنبش فدایی

گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در گرامیداشت پنجاه و سومین سالگرد ١٩ بهمن، مصاحبه‌ای با رفیق فرخ نعمت‌پور، نویسنده و عضو سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) انجام داده است. شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کنیم.

به استقبال پنجاه و سومین سالگرد تولد جنبش فدایی در ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ می‌رویم.

گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در گرامیداشت پنجاه و سومین سالگرد ١٩ بهمن، مصاحبه‌ای با رفیق فرخ نعمت‌پور، نویسنده و عضو سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) انجام داده است. شما را به دیدن این مصاحبه دعوت می‌کنیم.   

گروه کار تبلیغات و رسانه سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

*************

مصاحبه با فرخ نعمت‌پور، نویسنده و عضو سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن, ۱۴۰۲ ۲:۵۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

2 Comments

 1. سعید مقیسه ای گفت:

  مشخص است که روی سخن آقای فرخ نعمت پور به مناسبت گرامیداشت پنجاه و سومین سالگرد جنبش فدایی با آن قسمت از اعضای سازمان متبوعشان است که تحت لوای ضدیت با امپریالیسم  پرچم دار غرب ستیزی هستند و آنقدر در این گرایش افراط می کنند که حتی اینجا و آنجا نمی توان تفاوتی بین گفتمان  آنها با گفتمان های ضد غربی پوتین و رژیم ایران قائل شد. آنها در ضمن شدیداً ضد جنبش های حقوق بشری هستند زیرا این جنبش ها را کماکان دست ساخته امپریالیستی می دانند و با جنبش مهسا نیز سر سازگاری ندارند. 
  آنها انسانهای چپگرایی هستند که علارغم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هنوز دلتنگ آن دوران بوده و عمدتا علت فروپاشی شوروی را دسیسه های سیاسی و امنیتی غرب به رهبری امریکا، جنبش های حقوق بشری و هژمونی پارادایم دمکراسی غربی (لیبرال دمکراسی) می دانند.
  به این چپگرایان “سویتیست” ها نیز خطاب می شود. بعد از جنگ جهانی دوم، در بستر انقلاب های آزادیبخش ملی در دوران جنگ سرد، احزاب کمونیستی شکل گرفتند که ارکان اصلی  شعارهای  آنها  “آزادی”  از  یوق استعمار کهن همراه با شعارهای رادیکال  “ضد امپریالیستی”  (ضد استعماری) بوده است. نتیجه نهایی این شعارها  این بود که این احزاب نوپای کمونیست از هر جریانی مترقی و یا ارتجاعی که خواهان “آزادی” ( مستعمره نبودن) همراه با گرایش ضد استعماری (ضد امپریالیستی) بودند دفاع می کردند. ما شاهد چنین سیاستی در ایران نیز بوده و هستیم. دکترین اصلی سیاست گذاری این احزاب  به نام  “راه رشد غیر سرمایه داری” توسط آکادمی علوم حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی و شخص آقای اولیانوفسکی فرموله و تنظیم شده بود که برای همگان آشنا است. این احزاب را به نام “احزاب کمونیست کشورهای جنوب جهان” نیز خطاب می کنند. سویتیست ها ادامه دهندگان همان راه و مسیر هستند.

  نقدی هایی نیز به گفته های آقای نعمت پور می توان داشت:
  مبارزین ضد “لیبرال دمکراسی ” فقط این قطب جدید  به رهبری چین همراه با روسیه و کشورهایی تئوکراتیک و ارتجاعی  به مانند ایران نبوده و بلکه  دو جریان دیگر نیز هستند:
  ۱- جریانات راست افراطی موسوم به پوپولیست ها که در ایران نیز کم نیستند.
  ۲- جریانات چپ مترقی و مدرن موسوم به سوسیالیست های دمکراتیک
  کشف، تاکید و نصیحت اینگونه ایشان در همراهی با “لیبرال دمکراسی” آنهم در دورانی که این پارادایم حکومتی سرمایه داری غربی از اواسط دهه ۷۰ میلادی از طرف لیبرالیسم X (نئولیبرالیسم) در دوران بحران ساختاری خود بسر می برد و سال به سال، و هر چه بیشتر،  دو ستون اصلی آن یعنی “دمکراسی نمایندگی” و  سازه اجتماعی آن یعنی “دولت رفاه” لاغر تر میشود انسان را به یاد کشف به یکباره “اردوگاه سوسیالیسم” در دوران نزدیکی سازمان متبوع ایشان  به حزب توده ایران می اندازد. آن زمان، درست در دوران اوج بحران های ساختاری تجربه شکست خورده “سوسیالیسم واقعا موجود”،  سازمان چریک های فدایی خلق به  قیمت غم انگیز  انشعابی سریع،  قاطع و خشن، با بهانه کنار گذاشتن مشی مبارزه مسلحانه،  به یکباره از یک جریان مارکسیست لینینیستی موسوم به “چپ نوین” (سازمان های چریکی برآمده از جنبش های دانشجویی و جوانان دهه ۶۰ میلادی در غرب)  به مارکسیسم لنینیسم نوع شوروی پارادایم شیف کرد.
  در این صحبت آقای نعمت پور علارغم اینکه به این رفقای “سویتیست” خود  نصیحت میکند که استقلال خود را حفظ کرده و خود را در “قطب شکل نگرفته” ضد امپریالیستی تئوکراتیک، دیکتاتوری سرمایه داری پیشا مدرن در گیر نکنند در نهایت پیشنهاد می کند که بخاطر “قرابت های بیشتر”، با لیبرال دمکراسی حاکم در غرب مهربان تر باشند چون “غرب مفهومی فراتر از صرفا مفهوم سرمایه داری است”.
  ایشان درست می گوید.  هر چند لیبرال دمکراسی معرف سرمایه داری غربی است اما ما در غرب فراتر از سرمایه داری نیز مفهوم های دیگری نیز داریم ….
  بهتر بگوئیم:  بجز فلسفه سیاسی جان لاک، کانت، مونتسکیو و در عرصه اقتصاد سیاسی، آدام اسمیت  ..‌‌که پدران لیبرال دمکراسی بوده اند،  ژان ژاک رسو، مارکس، رزا لوکزانبورک، گرامشی و ….را نیز داشته ایم که مخالف کاپیتالیسم و معرف دمکراسی مستقیم یا دمکراسی رادیکال بوده اند که سوسیالیسم دمکراتیک پارادایم سوسیالیستی آنها بشمار می آید. که البته در قدرت نبوده و در اپوزیسیون هستند. اما نماد سالم ترین و مدرن ترین گرایشات مبارزاتی و فرهنگ زیستی انسان غربی می باشند. در ضمن نوع ضد کاپیتالیستی (بخوان ضد امپریالیستی) آنها هم هیچ سنخیتی با “کمونیست های جنوب جهان ” و جریانات تئوکراتیک و پوتینی ندارد.
  در هر حال از شنیدن این گفتارهای آقای فرخ نعمت پور می توان با خوشحالی فرض کرد که در گسترش شفافیت بیشتر در بستر چپ ایران، طیف سوسیال لیبرال درون سازمان فدائیان اکثریت نیز دارای سخنگو شده و اینگونه اعلام رسمیت کرد.

  سعید مقیسه ای

 2. سعید مقیسه ای گفت:

  *رزالوکزامبورگ (تصحیح می شود)

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد