چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۵

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۴۵

بهاران شکوفه و امید بر مردم سرفراز ایران خجسته باد!

ما فداییان خلق ایران فرارسیدن بهار و نوروز را به همهٔ ایرانیان، به همهٔ مردمان ‌میهن عزیزمان و به همهٔ مردمانی در جهان که فرارسیدن بهار را جشن می‌گیرند، شادباش می‌گوییم. پاس‌داشت نوروز برای مردم ما همواره نمادی بوده از امید به چیرگی هستی بر نیستی و نور بر تاریکی. هم از این روست که در هر شرایطی، مردم ما نوروز را از یاد نبرده‌اند. امروز سفره‌های بسیاری از هم‌میهنان ما خالی است اما عطر سنبل، سبزه و سمنو خانه‌به خانه و کوچه به کوچۀ شهرهای ایران را فراگرفته است؛ عطری که همراه با روشنایی آب و آیینه و شادمانی‌های آغاز بهار، نویدبخش فردای روشن سرزمین ماست.

بار دیگر بهار چتر عطر امیدبخش و هستی‌زای خود را بر فراز میهن عزیز ما و سپهر هستی‌مان گشوده است. نوروز در راه است. بهار باززایندهٔ جاودان با نفس هستی‌بخش خود جان ما را به آیین‌های دیرین نوروزی فرامی‌خواند و برمی‌کشاند.

ما فداییان خلق ایران فرارسیدن بهار، برافراشتن پرچم پیروزی بیداری و زندگی بر خمودگی و مرگ را به همهٔ ایرانیان، به همهٔ مردمان ‌میهن عزیزمان و به همهٔ مردمانی در جهان که فرارسیدن بهار شکوفا را جشن می‌گیرند، شادباش می‌گوییم و برای همگان آرزوی نوروزی فرخنده و خجسته و سالی سرشار از تن‌درستی، شادکامی و بهروزی داریم.

سال ۱۴۰۲ را در میانهٔ غریو خروشان جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز کردیم و با مقاومت پیروزمندانه در برابر انتخابات فرمایشی و نمایشی حکومت مستبد و بیدادگر جمهوری اسلامی به پایان بردیم. باور قاطع داریم که سال پیش رو، سال تداوم مبارزهٔ هر چه گسترده‌تر ایرانیان برای نیل به اهداف والای آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی خواهد بود، اهدافی که به باور ما تنها با تحقق آن‌ها و در سایهٔ رفع هرگونه تبعیض اجتماعی میهن ما به آرامش و صلح پایدار درونی و بیرونی و مردمان عزیز ما به حقّ انسانی خود مبنی بر زندگی در شادی، آسایش، رفاه و بهروزی دست خواهند یافت. عزم راسخ داریم که هم‌پای جنبش‌ها و نیروهای درهم‌تنیدهٔ توانمند اجتماعی میهن‌مان به پیکار بی‌امان خود در راه این آرمان‌های دیرین مبارزان میهن‌دوست راه صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی تداوم بخشیم.

در سایهٔ رزم مشترک ایرانیان میهن‌دوست و آزادی‌خواه گذار مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز میهن کهن ما به جمهوری مبتنی بر مبانی حقوق جهان‌شمول بشر با برجستگی تحقق، تأمین و تضمین آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی به مثابه خواست بزرگ و تاریخی میسّر خواهد شد؛ مطالبه‌ای که بیش از ۱۵۰ سال است در راه تحقّق آن جان‌ها و جوانی‌های بی‌شمار سرمایه شده است.

از یک سوی جمهوری اسلامی با اتکاء به سرکوب سیاسی – فرهنگی – اجتماعی ممتدّ و اقتصادی مبتنی بر حامی‌پروری و فساد و مدیریت جامع ناکارآمد و نابخردانه، و از سوی دیگر تحریم‌های غیرانسانی و غیرقانونی تجاری، مالی، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم جهانی، اکثریت قریب به اتفاق مردم زحمتکش میهن ما را به تنگنای اقتصادی کشانده‌اند. در آستانهٔ نوروز سفرهٔ ایرانیان خالی‌تر از هر روز و سال پیش است. این رویکرد و سیاست‌های غارتگرانهٔ دوسویه، مبارزه برای صلح، آزادی، آسایش و رفاه مردم ایران را به مبارزه‌ٔ دوسویه برای گذار از حکومت مستبد مبتنی بر ولایت مطلقهٔ فقیه و مبارزه با غارت‌گری‌های امپربالیسم جهانی تبدیل کرده است. ما هم‌چنان از این منظر به مبارزهٔ تاریخی  خود می‌نگریم.

پاس‌داری از جشن دیرینه‌سال نوروز همواره از تأثیرگذارترین رویکردهای ایرانیان برای مقابله با دشمنانی از هر رنگ و طیف بوده است که بر میهن ما مستولی شده‌اند و در توهّم تحت انقیاد کشاندن مردمان سرزمین کهن ما بوده‌اند. جشن نوروز و برجسته‌ترین نمادهای آیینی آن، جشن چهارشنبه سوری، سفرهٔ هفت‌سین و سیزده به در، در دامان طبیعت، امروز نیز از مهم‌ترین نمادهای مقاومت ایرانیان در برابر حکومتی است که چهل‌وپنج سال است با غارت مزوّرانهٔ امیدهای ترقّی‌خواهانهٔ مردم بر اریکهٔ قدرت نشسته است.

پاس‌داشت نوروز و برپایی آیین‌های نوروزی برای مردم ما همواره نمادی بوده از  امید به چیرگی هستی بر نیستی و نور بر تاریکی.  هم از این روست که در هر شرایطی، حتی هنگامۀ جنگ و استبداد و خفقان، مردم ما نوروز را از یاد نبرده‌اند. امروز هم سفره‌های بسیاری از هم‌میهنان ما خالی است اما عطر سنبل، سبزه و سمنو  خانه‌به خانه و کوچه به کوچۀ شهرهای ایران را فراگرفته است؛ عطری که همراه با روشنایی آب و آیینه و شادمانی‌های آغاز بهار، نویدبخش فردای روشن سرزمین ماست.

برای مردمان عزیز افغانستان که بیش از پنجاه سال است میهن‌شان عرصهٔ جنگی ویران‌گر و خانمان‌سوز و حکومت‌های ادواری وابسته، مرتجع و مستبدّ است و امسال نیز در ورطه‌ای از ناامیدی و بیداد دوران به سر می‌برند، آرزوی گذار به شرایطی را داریم که در آن همهٔ مردمان این سرزمین، این مهد دیرین علم، فرهنگ و هنر به جایگاه شایستهٔ خود  نائل آیند. برای سایر  پا‌س‌داران‌ نوروز در تاجیکستان، آذربایجان، قفقاز و دیگر کشورهای آسیای میانه، کردهای ترکیه، عراق، سوریه  و سایر نقاط گیتی نیز آرزوی بهترین ها و شادمانی‌ها را داریم.

بی‌گمان عزم و رزم مردم غبار تنگ‌دستی، اندوه و استبدادی که بر میهن زیبا و عزیز ما افکنده شده است را خواهد روبید و مردمان  ما به هستی شکوفای بهاری نائل خواهند آمد. با این امید و آرزو در آستانهٔ فرارسیدن تحول زیبای  نوروزی سال و بهار و نورزوی خجسته برای همۀساکنان سرزمین‌مان و  سایر پاس‌دارندگان نوروز آرزو می‌کنیم.

بهارا دامن‌افشان کن ز گلبن

مزارِ کُشتگان را غرقِ گل کن

بهارا از گل و می آتشی ساز

پلاسِ درد و غم در آتش‌ انداز

بهارا شورِ شیرینم برانگیز

شرارِ عشقِ دیرینم برانگیز

 

هر روزتان نوروز! نوروزتان پیروز!

 

سه‌شنبه، ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ (۱۹ مارس ۲۰۲۴ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۲۹ اسفند, ۱۴۰۲ ۴:۰۷ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد