دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۸

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۱:۴۸

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

پیام هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

کارگران و زحمت‌کشان ایران!                       

طی سال گذشته، در پی سیاست‌های به شدت مخرب اقتصادی و سیاسی حکومت و  زیر سایۀ عدم امنیت شغلی،  مشکل تامین هزینه‌های زندگی و نابرابری دستمزدها و بالا رفتن بی‌رویۀ نرخ تورم، زندگی روزمره بر شما مزدبگیران زحمت‌کش ایران باز هم سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از پیش گذشت. طی سال گذشته تامین نیازهای اولیۀ زندگی از قبیل هزینۀ‌ مسکن، درمان، تحصیل فرزندان و… سخت‌ترین عرصۀ پیکار شما مزدبگیران جامعه بود.

فساد  سیستماتیک حاکم بر همۀ ارکان‌های اقتصادی و حاکمیت مافیای اقتصادی فاصلۀ طبقاتی را در جامعۀ ما به اوج خود رسانده است. در یک سو اکثریت بزرگی از جامعه علیرغم ساعات کار زیاد و شرایط کاری طاقت‌فرسا زیر خط فقر زندگی را می‌گذرانند و از سوی دیگر اقلیتی کوچک با پول‌های بادآورده، با مصرف بی‌‌رویه جامعه را با چالش‌های زیست‌محیطی و ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی بیشتری روبه‌رو می‌کند.

سال گذشته حکومت  با مقاومت‌ در برابر افزایش دستمزد کارگران و مزدبگیران متناسب با تورم لجام‌گسیخته، نشان داد که به  وضعیت وخیم اقتصادی و زیستی کارگران و زحمت‌کشان و معضل فقر و بیکاری کم‌ترین توجه را دارد و در رویارویی با خواست‌های برحق کارگران و زحمت‌کشان و سایر اقشار اجتماعی، تمرکزش بیش از هر چیز بر سرکوب هرگونه صدای اعتراضی و حاکم کردن خفقان و استبداد همه‌جانبه است.

با این حال و علیرغم هزینه‌های سنگینی که سیاست سرکوب حکومت بر فعالین صنفی و مدنی تحمیل می‌کند، سال گذشته باز هم روزی نبود که خیابان‌های ایران  از اعتراض‌های صنفی و مدنی خالی باشند. اعتراض‌هایی که طی دو سال گذشته تداوم، پیگیری و گستردگی چشم‌گیری داشته‌اند و هم‌چنان در حال گسترش‌اند.

کارگران، زحمت‌کشان ایران!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران  و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه‌داری و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که در آن شانه‌های زحمت‌کشان چنین زیر بار تقسیم نابرابر ثروت و تحمیل فقر خم نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

در عرصۀ جهانی سلطهٔ نظام غارتگر سرمایه‌داری بر جهان به سرکردگی سرمایهٔ جهانی‌شدهٔ مالی، موجب تقسیم ناعادلانۀ ثروت و افزایش تصاعدی و پیوستهٔ شکاف بین فقر و ثروت و شکاف عمیق شمال و جنوب جهان شده است. از بارزترین پیامدهای این شکاف، مهاجرت‌های اجباری اقتصادی از جنوب به شمال است . مهاجرین زحمت‌کش و تنگ‌دستی که برای فرار از فقر مطلق و شرایط بغرنج و دشوار زندگی دست به هر خطری می‌زنند. آنان طعمه‌هایی بی‌پناه در دست مافیای بزرگ قاچاق انسان‌اند که در رؤیای زندگی بهتر جان‌شان را بر سر دست می‌گیرند و در نهایت یا در دریا غرق می‌شوند و یا در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی سرگردان مانده و برده‌وار به کار گرفته شده و استثمار می‌شوند. جهان سرمایه بر این معضل بزرگ انسانی چشم پوشیده و سال‌هاست دستگاه‌های عریض و طویل حقوق بشری نه توان و قدرت‌اش را دارند و نه اختیار و اراده‌اش را که به ریشۀ مشکل که همان تقسیم ناعادلانۀ ثروت و سرمایه است، بپردازند.

اکنون جهان در دام دو جنگ خانمان‌سوز در غزه و اوکرائین و جنگ‌های خاموش بسیار در گوشه و کنار دنیا گرفتار شده است. جنگ‌هایی که هزینۀ آن را زحمت‌کشان و مزدبگیران یا با جان و هستی‌شان و یا با محروم ماندن از امکانات اولیه و رفاهی زندگی و زیستن در شرایط غیرانسانی جنگی، پرداخت می‌کنند. در این میان، شرکت‌های غول‌پیکر تسلیحاتی در غرب و الیگارش‌های نظامی در شرق و جنوب از وقوع این جنگ‌ها سود مالی سرشار دریافت می‌کنند و دائماً برای گسترش درگیری‌ها و ایجاد تشنج می‌کوشند.

در این میان جنگ در غزه و جنایتی که اسرائیل با پشتیبانی امریکا و همراهی دیگر متحدین‌اش در حق مردم زحمت‌کش آن دیار روا می‌دارد نسل‌کشی عیان است. جنبش کارگری در ایران و جهان، جنبشی عدالت‌خواه و ضد تبعیض و نابرابری است و بر همین مبنا جنبشی ضدجنگ و صلح‌دوست است و قطعاً نمی‌تواند بر رنج و آلام همرزمان‌ خود در غزه که زیر آتش بمب‌ها و تانک‌های اسرائیلی در قحطی و گرسنگی و در جنگی نابرابر هر لحظه و هر ثانیه با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چشم بپوشد. خواست پایان نسل‌کشی اسرائیل در حق مردم فلسطین و برقراری آتش‌بس فوری در غزه از خواست‌ها و شعارهای امسال روز جهانی کارگر در سراسر جهان خواهد بود. زحمت‌کشان جهان یک‌صدا و هم‌صدا با همۀ نیروهای صلح‌دوست، آزادی‌خواه و انسان‌دوست جهان بر خواست عاجل پایان جنگ چه در اوکراین و چه در غزه پای خواهند فشرد.

ما فداییان خلق ایران که از آغاز شکل‌گیری جنبش‌مان همواره در سنگر زحمت‌کشان بوده‌ایم و پیکار اردوی کار در برابر اردوی غارتگر سرمایه را امر و نبردی جهانی و جهان‌شمول می‌دانیم، امروز نیز بر نیاز و ضرورت هم‌گرایی و رزم مشترک کارگران، زحمت‌کشان ، مزدوحقوق‌بگیران و همهٔ بشریت مترقی، با نظام غارتگر سرمایه‌داری جهانی تأکید می‌کنیم. ما هم‌زمان بر اتحاد و مبارزۀ هم‌سوی کارگران و زحمت‌کشان با جنبش‌های مدنی، صنفی و مبارزات زنان و بازنشستگان، معلمین و دانشجویان کشورمان پای می‌فشاریم.

نام جنبش ما فداییان از آغاز با مبارزه در راه ترویج سوسیالیسم و ایستادگی  در برابر  غارتگری سرمایه‌داری گره خورده است. امروز نیز در سایۀ جنگ‌های شوم تحمیلی بر دنیای ما، شرایط بحرانی زیست‌محیطی  ناشی از غارت و سودجویی بی‌رویۀ سرمایه، شاید حتی بیش از پیش، بر ضرورت هم‌گرایی و رزم مشترک کارگران و زحمت‌کشان ایران و جهان و همۀ نیروهای صلح‌دوست، ترقی‌خواه، ضد تبعیض و نابرابری تاکید داریم.

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) فرارسیدن روز جهانی کارگر را به همهٔ کارگران، زحمت‌کشان و همهٔ کسانی که در راه تحقق آزادی، عدالت، برابری و حقوق کارگران و زحمت‌کشان مبارزه می‌کنند، تبریک می‌گوید. ما پایداری و استقامت نیروهای کار و تلاش برای رسیدن به حقوق حقۀ خود را پاس داشته و باور داریم که اتحاد و همبستگی  و پیوند نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمت‌کشان و تقویت تشکل‌های صنفی، راه رسیدن به  حقوق شما و به تبع آن ایرانی آزاد و آباد و دمکراتیک را هموار می‌کند.

 

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۳۰ آوریل ۲۰۲۴ میلادی)

هیئت سیاسی – اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

 

 

 

 

تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ ۱:۴۲ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

زنده یاد پرویز بابایی در بازگویی خاطرات خود برای این قلم عنوان داشته بود که از همان بدو ورود خود در عرصه کار چاپ و چاپخانه به وقت نوجوانی با اسم کوه و کوه‌نوردی آشنا شد و متوجه گردید که تمام کارگرانی که شور و شرر مبارزاتی دارند برای کوه و کوه‌نوردی منزلتی خاص قائل هستند و او هم خیلی زود به‌جمع آن‌ها اضافه شد.

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

در بیانیه دادستان کریم خان در مورد اقدامات اسرائیل آمده است: «تاثیرات استفاده از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی، همراه با سایر حملات و مجازات‌های دسته‌جمعی علیه مردم غیرنظامی غزه، به طور حاد، قابل مشاهده و به‌طور گسترده شناخته شده است.»

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

آیا زمان آغاز و پایانی دارد؟ آیا می‌توان بین گذشته، حال و آینده تفکیک قائل شد؟ آیا ’حال‘ در علم فیزیک معنا دارد؟ آیا جهت‌ِ زمان در همه‌ی عرصه‌های طبیعی (فیزیک) به یک ‌سو است؟ آیا یک سویه بودن زمان در ترمودینامیک کلاسیک در مورد ترمودینامیک کوانتومی نیز صادق است؟

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

اگر هم زمانی قرار بر تشکیل ائتلافی شد، باید بر مبنای پذیرش دمکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی شکل بگیرد تا درنهایت به توسعه و امنیت پایدار در خاورمیانه‌ی آشوب‌زده کنونی برسد، نه اینکه از استبدادی به استبداد دیگری برویم.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

“ما و تخت پرویز”

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

صدور حکم دادگاه بین المللی کیفری برای بازداشت نتانیاهو، گالانت و رهبران حماس!

مفهوم زمان در زندگی، نوع تفکر و جهان‌بینی ما…

نظر مصطفی تاج‌زاده درباره پیشنهاد مهدی نصیری و «ائتلاف از تاجزاده تا شاهزاده»!

خوانش سیاسی سقوط بالگرد و تاکتیک مقطعی…