شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۸

ابرهای جنگ و باد

نیروهای زیادی در این سالها از احتمال برپائی جنگ میان ایران و آمریکا گفتەاند و در این مورد هشدار دادەاند، اما جمهوری اسلامی ظاهرا با بالا رفتن توان واکنشی قدرتهای دیگر جهانی در مقابل آمریکا، عملا بە آن توجە جدی مبذول نمی دارد و بنابراین 'تعرض' را بە بخش مهمی از سیاست خارجی خود بویژە در عرصە منطقەای تبدیل کردەاست. ابرهای جنگ در افق کرە زمین متراکم شدەاند. سخن تنها بر سر بادیست کە می تواند آنها را بدین سو بیاورد یا نیاورد!

طی گزارشی در روزنامە شرق، به روال هرساله، مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، ارزیابی سالانه خود از توان نظامی و هزینه دفاعی کشورهای جهان را در کتابی تحت عنوان “موازنه نظامی ۲۰۱۸” در ۱۰ فصل و ۵۲۰ صفحه انتشار دادەاست. در این ارزیابی، از موارد زیر سخن بەمیان آمدە است:

ـ چالش های ناشی از فروپاشیدگی محیط امنیتی،

ـ قدرت هائی مانند چین و روسیە فرادستی و برتری جهانی آمریکا و متحدانش را بە چالش کشیدەاند،

ـ هرچند جنگ بین قدرت‌های بزرگ گریزناپذیر نیست، اما کشور‌ها به طور نظام‌یافته و حساب‌شده‌ای خود را برای یک رویارویی احتمالی آماده می‌کنند. بر طبق استراتژی دفاع ملی آمریکا کە در ژانویە ٢٠١٨ انتشار یافتە است، احتمال بروز جنگ میان قدرت های بزرگ، یکی از چالش های آمریکا ارزیابی شدە است،

ـ افزایش هزینە نظامی آمریکا در مقایسە با سال ٢٠١۶ بە میزان ١،٧ میلیارد دلار.

همچنین در گزارشهای دیگری می خوانیم کە:

ـ دولت چین در اجلاس کنگره حزب کمونیست اعلام کرد بودجه نظامی این کشور به میزان ۱/۸ درصد افزایش یافته است‌. بخش اعظم این بودجه صرف مدرن‌سازی ارتش خلق چین می‌شود,

ـ دولت روسیە بشدت بر توانائیهای نظامی خود افزودە و با ورود سلاحهای پیشرفتە عملا برتری ایالات متحدە را بە چالش می کشد،

ـ وضعیت برجام بعلت تهدیدهای آمریکا کە فرصتی چهار ماە، تا ماە مە میلادی، بە طرفهای درگیر مسئلە دادە است، بیشتر از پیش در سایە ابهام قرار می گیرد، و امکان تنش در خاورمیانە را در ابعاد قوی تری بشدت بالا می برد. برکناری تیلرسون از سوی ترامپ و جایگزین کردن او با مایک پمپئو کە مخالف سرسخت برجام بشمار می رود، خود نشانە منفی دیگریست.

در زمینە تجاری هم باید گفت کە دولت ترامپ در ادامە دیدگاههای ناسیونالیستی خود در مورد اقتصاد، تهدید بە وضع تعرفەهای جدید کردەاست، کە عملا باعث برانگیختن واکنشهائی تند از جانب بویژە اتحادیە اروپا و کانادا شد. اروپا و کانادا تهدید بە واکنش متقابل کردند. اما این مانع از عملی کردن تهدیدات ترامپ نشد و این کشور در زمینە فولاد، توانست تعرفەهای جدیدی وضع کند. متاسفانە هم اکنون عملا از ترم ‘جنگ تجاری’ در عرصە بین المللی استفادە می شود.

آنچە مشخص است این است کە دیوار آرایش کلاسیکی قدرت در عرصە جهانی عملا ترک برداشتە است. آمریکا دیگر از آن جایگاە سابق برخوردار نیست و در زمینە نظامی و تجاری با مشکلات ساختاری مواجە شدە است. بە همین جهت دولت های قدرتمند دیگر وضعیت را مناسب دیدە و درصدد تقسیم سفرە بر اساس شرایط نوین اند و طرحی دیگر را می طلبند.

اینکە جهان می تواند آرام آرام بدون جنگ و خونریزی وارد چنین مرحلەای شود و یا اینکە ظهور آن با جنگ میان قدرتهای بزرگ همراە خواهد بود، خود بحث مهمی است. ظاهرا وجود سلاحهای اتمی کماکان از ورود دنیا بە جنگهای بزرگ جلوگیری می کند. اما طرح آمریکا برای ایجاد سلاحهای اتمی با برد محدود چنانکە بتوان از آن در جنگها استفادە کرد، خود فاکت مهمی در عدم بازدارندگی ابدی سلاحهای اتمی است.

اما در مورد آنچە کە بە کشورمان برمی گردد باید گفت کە استراتژیست های جمهوری اسلامی عملا  بر وضعیت انتقالی دوران کنونی آگاهی دارند، و استراتژی خود را کاملا بر پایە آن برنامەریزی کردەاند. ایران کە متوجە ترک برداشتن دیوارهای نظم کهن شدە است، چنانکە محمد جواد ظریف در نشست مونیخ عملا بە آن اشارە کرد، درصدد ایجاد یک نظم خاورمیانەای جدید بر اساس مطامع خود است. امری کە احتمال آن غیرواقعی است زیرا کە علاوە بر ایران، کشورهای قدرتمند دیگر از جملە عربستان بە این امر اجازە نخواهند داد، و اگر قرار بر وضعیت نوینی باشد باید در آن منافع کشورهای دیگر هم در نظر گرفتە شود. جمهوری اسلامی بە تنهائی نخواهد توانست چنین شرایطی را رقم زند.

نیروهای زیادی در این سالها از احتمال برپائی جنگ میان ایران و آمریکا گفتەاند و در این مورد هشدار دادەاند، اما جمهوری اسلامی ظاهرا با بالا رفتن توان واکنشی قدرتهای دیگر جهانی در مقابل آمریکا، عملا بە آن توجە جدی مبذول نمی دارد و بنابراین ‘تعرض’ را بە بخش مهمی از سیاست خارجی خود بویژە در عرصە منطقەای تبدیل کردەاست.

ابرهای جنگ در افق کرە زمین متراکم شدەاند. سخن تنها بر سر بادیست کە می تواند آنها را بدین سو بیاورد یا نیاورد!

تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند, ۱۳۹۶ ۹:۵۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

در ایران حدود ۲۴میلیون خودروی شخصی وجود دارد که بیشتر از ۶میلیون دستگاه آن پراید است. در واقع، پراید جایگزین پیکان شده است که زمانی در جاده‌های ایرانی بی‌رقیب بود.

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

اگر هریک از کاربران شبکه‌ها‌ی اجتماعی از موضع فروتنی فکری به بده‌بستان‌های آنلاین بپردازند، و تشخیص دهند که هر کاربرِ دیگری فرصتی برای رشد و پرکردن شکاف‌های دانایی‌شان فراهم می‌کند، آنگاه شبکه‌ها‌ی اجتماعی، به‌جای آنکه گودالی برای فروافتادن به نخوت فکری، خودبرحق‌بینی و قبیله‌گرایی باشند، رفته‌رفته به محیطی سرشار و بی‌نظیر برای رشد و پیشرفت انسانی بدل ‌می‌شوند.

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ با اوکرایین کار می‌کردم و از این‌رو رفت‌و‌آمد های به کئیف این شهر زیبا و تاریخی داشتم. بهترین خاطراتم از این شهر مردم خوب و زیبایی اوکرایین بود. اما بد ترین خاطراتم را مصیبت فساد اداری در اوکرایین با خود دارد. فساد اداری در اوکرایین شباهت های زیادی با افغانستان داشت.

نگاه به خویش پس از هجده ماه…

سازمان ما، سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با همان آرمان شش دههٔ پیش خود، با برنامهٔ مدون، با چارچوب سیاست‌گذاری روزآمد و با سیاست‌های روزانهٔ خود در راه ارزش‌ها و اهداف والای صلح، آزادی، برابری، مردم‌سالاری و عدالت‌اجتماعی استوار در راه برپایی جامعه و نظام سوسیالیستی دموکراتیک در میهن و جهان می‌رزمد.

یادداشت

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

۸۵درصد از کودکان کار در ایران اتباع خارجی و مهاجرند. این کودکان از لحاظ قانونی غیرمجاز محسوب می‌شوند. اوراق هویتی ندارند، برخوردار از بیمه‌های اجتماعی نیستند و سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تحصیل آنان کمک کند

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

صنعت ورشکسته‌ی خودروسازی در ایران

فروتنی فکری، دریچه‌ای به سوی گفت‌وگوهای سازنده در شبکه‌های اجتماعی

این فساد سیاسی حتا به واشنکتن و لندن راه باز کرده بود

مبارزه با کار کودک از راه قرار داد های بین المللی و آموزش

نگاه به خویش پس از هجده ماه…