شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۸ مهر ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۷

اتحادیە رانندگان شهرتروندهیم خواستار شرکت اسانلو دراجلاس ١٠٢ (آی ال او) شد.

مسلە استقلال وآیا اینکە هییت ایرانی معرف ونمایندگان سازمانهای آزاد کارگری درایران است برای مامورد سوال است. رژیم ایران درسالهای گذشتە برخلاف کنوانسیونهای بنیادین سازمان بین المللی کارحقوق اتحادیەای کارگران ایران را نادیدە گرفتە وآنرارعایت نکردە است. رژیم ایران ازسال ٢٠٠٧عدەای ازاعضای رهبری سندیکای اتوبوس رانان ازجملە منصواسانلورهبر (وقت) سندیکای واحد را بە دلیل فعالیت سندیکایی زندانی نمودە وتنها پس ازفشارواعتراض (آی تی اف) ودیگراتحادیە های بین المللی حاضر بە آزادی وی اززندان گردیدە، این خودنشان دهندە عدم رعایت حقوق سندیکایی وکنوانسیونهای بنیادین مصوب آی ال اواست.

اتحادیە رانندگان شهرتروندهیم خواستارشرکت اسانلودراجلاس ١٠٢ آی ال اوشد.

درآستانە برگزاری یکصد ودومین اجلاس ١۵ روزە سازمان بین المللی کار کە قرار است از پنجم ماە میلادی ٢٠١٣، درژنو آغازبکار کند، اتحادیە رانندگان شهرتروندهیم نروژ، ضمن زیرعلامت سوال قراردادن استقلال هییت اعزامی دولت ایران بە کنفرانس سالیانە سازمان بین المللی کارازهیئت نروژی شرکت کنندە درکنفرانس خواستەاند کە خواهان حضورمنصوراسانلودراین کنفرانس شوند.

متن این اظهاریە بدین شرح است:

کنفرانس ١٠٢ سازمان بین المللی کار (ای ال او) از ۵الی ٢٠ ماە جاری برگزارمی گردد. قراراست هیئتی ازجانب ایران دراین کنفرانس شرکت کنند.

مسلە استقلال وآیا اینکە هییت ایرانی معرف ونمایندگان سازمانهای آزاد کارگری درایران است، برای ما مورد سوال است. رژیم ایران درسالهای گذشتە بر خلاف کنوانسیونهای بنیادین سازمان بین المللی کارحقوق اتحادیەای کارگران ایران را نادیدە گرفتە وآنرارعایت نکردە است. رژیم ایران ازسال   ٢٠٠٧ بە این سوعدەای ازاعضای رهبری سندیکای اتوبوس رانان ازجملە منصوراسانلورهبر (وقت) سندیکای واحد را بە دلیل فعالیت سندیکایی زندانی نمودە وتنها پس ازفشار واعتراض (آی تی اف) ودیگراتحادیە های بین المللی حاضربە آزادی وی از زندان گردیدە، این خودنشان دهندە عدم رعایت حقوق سندیکایی وکنوانسیونهای بنیادین مصوب آی ال اواست.

ما ازکنفدراسیون کارگری نروژ، (ال او) می خواهیم، تا با طرح پیشنهاد ازکنفرانس بخواهد کە بە منصوراسانلو اجازە دادە شودتا درکنفرانس سالیانە (ای ال او) حضور پید کند ودرمورد وضعیت کارگران ایران بە کنفرانس گزارش دهد.

امضا: یوهان پدر

تاریخ انتشار : ۱۲ خرداد, ۱۳۹۲ ۴:۴۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

 کار برای زیست و زندگی آبرومندانه مدتهاست که دیگر در چشم انداز نیست، بلکه تلاشی جانکاه برای ادامه زنده ماندن و فقط زنده ماندن است … آیا سوختن انسان ها و جزغاله شدنشان بر فراز تیر برق و یا سقوط شان از بلندی ها و یا حبس شدنشان در اعماق معادن و مرگ شان در اعماق ظلمت و سیاهی سرنوشت محتوم شان است؟ چه باید کرد؟

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها

صدور حکم زندان و شلاق برای ۱۷ کارگر فولاد اهواز

لایحه‌ی «عفاف و حجاب»؛ سرکوب زنان، سلب زندگی، انکار آزادی