چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۱

چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۰۹:۳۱

اسرائیل را متوقف کنید!

در لحظە کنونی، جامعە جهانی باید حساسیت ویژەای بە اعمال دولت دست راستی اسرائیل نشان دهد و خواستار توقف حملاتی از این دست بشود. کرە زمین بە اندازە کافی در اثر بی دقتی های بشر ضربە دیدە است و با توجە بە بحران شدید کرونائی، ظرفیت جدیدی برای تحمل فاجعە دیگری را ندارد.

تاسیسات اتمی نطنز یکی از مهمترین تاسیسات فعالیتهای اتمی جمهوری اسلامیست. سالهاست در این تاسیسات، جمهوری اسلامی بە غنی سازی اورانیوم مشغول است و طبق گزارشها آژانش هستەای سازمان ملل اعلام کردەاست کە ایران در حال ساخت یک کارخانە مونتاژ سانتریفیوژ پیشرفتە زیرزمینی در آنجاست.

بنابراین تاسیسات اتمی نطنز، یک مرکز وجود نیروی هستەای است و اگرچە هنوز در مراحل ساخت قرار دارد و تکمیل نیست، اما وجود انرژی اتمی در آن، این مرکز را بشدت خطرناک ساختەاست. خطری کە با خرابکاری ها، بمب گذاری و یا بمبارانهای هوائی می تواند از حالت بالقوە بە بالفعل تبدیل شدە و سلامت مردم ایران، منطقە و اکولوژیک کرە زمین را با خطرات جدی مواجەکند.

اما دولت اسرائیل بدون توجە بە چنین امری، و با اینکە بارها از مخفی کاری جمهوری اسلامی در مورد فعالیتهای اتمی اش گفتەاست و خود نهادهای امنیتی اسرائیلی بطور دقیق از چند و چون توان اتمی ایران آگاە نیستند، اخیرا با تشدید عملیات خرابکاری در مراکز اتمی ایران، امکان نشت مواد اتمی را بشدت افزایش دادەاست.

اسرائیل کە گویا بە امنیت آیندە خود می اندیشد و برای جلوگیری از کشتار مردمان خود از جمهوری اسلامی می گوید، باید بداند کە بمب اتمی فارغ از دو بمبی کە در ناکازاگی و هیروشیما توسط ایالات متحدە بر سر مردم ریختەشدند (در زمانیکە موازنە قدرت اتمی وجود نداشت)، اساسا یک سلاح بازدارندە است و بفرض دارابودن آن از طرف ایران، اما اساسا غیرکاربردیست. زیرا جمهوری اسلامی می داند کە در صورت بکارگیری آن، چگونە دولت اسرائیل از امکانات مهیب اتمی خود برای جواب متقابل استفادە خواهدکرد.

پس آنچە اسرائیل بواقع از آن نگران است نە حملە اتمی توسط ایران علیە این کشور، بفرض داراشدن بمب اتمی توسط ایران، بلکە وجود آمدن آرایش قدرت نظامی جدیدیست کە در خاورمیانە سر برمی آورد و اسرائیل تاب تحمل آن را بە هیچ عنوان ندارد.

ولی فارغ از کشمکشهای قدرت و توان نظامی و سیاسی در منطقە، آنچە مهم است جان انسانها و حفظ طبیعت است. درست است کە نطنز چرنوبیل نیست، اما در زمانی کە خود اسرائیل از عدم شفافیت و وضوح در تاسیسات اتمی ایران و برنامە اتمی این کشور می گوید، آیا همین نمی تواند دلیل کافی برای خطرناک بودن و بی مسئولیتی اقدامات خرابکارانە دولت اسرائیل باشد؟

شاید اسرائیلی ها فکر می کنند کە نشت اتمی خطری محلی است، و داستان بارانهای آلودە بە رادیوآکتیو بعد از انفجار چرنوبیل در خاک اروپا را از یاد بردەاند!

در لحظە کنونی، جامعە جهانی باید حساسیت ویژەای بە اعمال دولت دست راستی اسرائیل نشان دهد و خواستار توقف حملاتی از این دست بشود. کرە زمین بە اندازە کافی در اثر بی دقتی های بشر ضربە دیدە است و با توجە بە بحران شدید کرونائی، ظرفیت جدیدی برای تحمل فاجعە دیگری را ندارد.

تاریخ انتشار : ۲۴ فروردین, ۱۴۰۰ ۳:۵۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

اگر در دهه ۱۹۳۰ زندگی می کردیم، به عنوان اروپایی‌ آزار و اذیت یهودیان را اولویت اصلی خود قرار می دادیم. اگر این زمان نسل کشی در رواندا یا بوسنی بود، ما آنها را در اولویت اول قرار می دادیم. این وظیفه ماست.

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

قرار گرفتن جامعه و کشور ما در مسیر توسعه پایدار و تامین زندگی عادلانه، سبز، شاداب و بهتر برای مردم، بویژه کارگران و زحمت‌کشان جامعه، در گرو حل مهم‌ترین مساله آزادی و دمکراسی و مشارکت واقعی مردم در اخذ تصمیمات، نه در حرف، بلکه واقعاً در عمل است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

بانک مرکزی جمهوری اسلامی با گذشت ۳۳ روز از سال ۱۴۰۳، هنوز نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲ را رسما اعلام نکرده است، که می‌تواند به تلاش‌ دولتی‌ها برای دستکاری آمار‌های ارائه‌شده مربوط باشد، اما بر اساس جدولی که بانک مرکزی برای محاسبه تادیه بدهی و مهریه به دادگاه‌ها ارائه کرده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ برابر با ۵۲.۳ دهم درصد اعلام شده است.

نخل ها ایستاده میمیرند

نخل ها را شمردیم، همه ایستاده بودند،

سر بلند و سرفراز،

سبز گشتند، به سر سبزی جنگل های شمال،

ماندند، سربلند، چون نخل های جنوب،

گرچه تلخ بود، مرگ آن یاران،

اما ققنوس و ستاره گشتند،

آفریدند به نام، در تاریخ، و شکوفا گشتند،

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

به یاد جان‌باختگان کشتار تپه‌های اوین – جنایات هیچ استبدادی به فراموشی سپرده نمی‌شود!

در چهل‌ونهمین سالگرد جان‌باختن مبارزان آزادهٔ راه میهن و مردم، به نام همهٔ فداییان خلق، یاد و نام آنان را بزرگ می‌داریم و در برابر عزم تا پای جان آنان در رزمشان در راه آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی در میهن عزیزمان سر به تعظیم فرومی‌آوریم.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

یانیس واروفاکیس اجازه نمی‌دهد که دهانش را ببندند!

سیاست حجاب اجباری یک سیاستِ شکست خورده است

مهمترین مساله در کشور ما هنوز و همچنان آزادی و دمکراسی است.

تورم ۵۲.۳ درصدی ۱۴۰۲ رکورد ۸۰ سال اخیر را شکست!

نخل ها ایستاده میمیرند

چرا باید ثروتِ بی‌اندازه‌ی شخصی را محدود کرد؟