جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۰

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

اعتصابی که یونان را فلج کرد

صرفنظر از اینکه نتیجه کشمکش اتحادیه ها و احزاب کارگری با دولت یونان چه نتایجی ببار آورد، اما تجربه اتحادیه های کارگری یونان و اعتصاب عمومی ديروز یونان توانست يکبار دیگر نقش و اهمیت اتحادیههای کارگری و نقش جنبش مزد بگیران در تغییر و تحولات جوامع را بنمایش گذارد

بنا برگزارش خبرگزاری ها، اعتصابی که به دعوت ۲ اتحادیه بزرگ کارگری یونان در روز سه شنبه در این کشور بشدت بحران زده انجام گرفت، با استقبال گسترده کارگران و مزد بگیران در بخش خصوصی و عمومی مواجه شد. گستردگی دامنه اعتصاب به حدی است که منجر به توقف کامل تولید و خدمات در کل کشور گردیده است.

دعوت به اعتصاب عمومی در روز سه شنبه۴ ماه مه، که از طرف فدراسیون کارکنان موسسات بخش خصوصی “گ س ا ا” و فدراسیون کارکنان بخش عمومی “آدادی” در اعتراض به برنامه اقتصادی دولت، موسوم به برنامه بحران اقتصادی انجام گرفت. در اثر این اعتصاب که سومین اعتصاب بزرگ در طول سه ماه گذشته است، تمام ادارات دولتی، مهد کودک ها، دانشگاهها، مدارس به کلی تعطیل شدند، دادگاهها تعطیل و قضات و وکلا به اعتصاب پیوستند. قطارها ازحرکت ایستادند، اتوبوس ها ی شهری، حرکت خود را به ساعات میانی روز محدودنمودند، کشتی ها دربنادر ماندگار و هواپیما ها از پرواز باز ماندند. فعالیت در بیمارستانها به حداقل ممکن کاهش یافت. گستردگی شرکت روزنامه نگاران و کارکنان رسانه ها در اعتصاب ۴ ماه مه آنچنان بود که رسانه های عمومی هنوز نیز قادر به برگرداندن کار به روند عادی آن نشده اند.

بنا بر گزارش تلویزیون دولتی نروژ، تنها در آتن پایتخت یونان، ۲۵ هزار نفر علیه آنچه از طرف دولت، برنامه اصلاحات اقتصادی خوانده میشود دست به تظاهرات زدهاند. بر اساس گزارش منابع خبری نروژی، تعدادی از تظاهر کنندگان که از آنها با عنوان کمونیست های تند رو یاد شده است در محل تاریخی ” آکروپلیس” شعار: “مردم اروپا برخیزید” را بر دیوارها نوشتهاند.

حداقل ۳ کشته تا نیمروز چهار شنبه

بنا به گزارش تلویزیون نروژ تا نیمروز چهار شنبه حداقل ۳ نفر در اثر پرتاب بمب های آتش زا به سوی یک بانک در آتن کشته شده و در، اسلوانیا دومین شهر بزرگ یونان نیز تظاهرات گستردهای بوقوع پیوسته است.

اتحادیه های کارگری با تعدیل حقوق کار مخالفند

بر اساس آنچه که تا کنون گفته شده است، یونان ۳۰۰ ملیارد یورو بدهی خارجی دارد که بدلیل بحران شدید اقتصادی قادر به باز پرداخت آنها نیست، بهمین جهت دولت این کشور که خود نیز از اعضای اتحادیه اروپا است، از این اتحادیه تقاضای کمک مالی کرده است. اتحادیه اروپا نیز چون بدلایل گوناگون نمی تواند به درخواست یونان پاسخ منفی دهد دادن کمک های مالی را منوط به پذیریرش شروطی کرده است که یکی از آنها کاهش هزینه های عمومی و صرفه جویی اقتصادی در قالب یک برنامه اقتصادی متفاوت با گذشته است. افزایش سن با زنشستگی از ۶۱ به ۶۳ سال، کاهش دستمزدها، افزایش مالیات و عوارض دولتی، حذف پول مرخصی سالیانه برای کسانی که بیش از ۳هزار یورو حقوق ماهیانه دریافت می کنند و کاهش سقف حق مرخصی افرادی که کمتر از ۳ هزار یورو در آمد ماهیانه دارند به حداکثر ۱۰۰۰ یورو، عدم افزایش سطح دستمزد کارکنان بخش عمومی به مدت چهار سال و قطع کلیه پرداخت های استحقاقی به آنها است، از جمله این شروط می باشند. علاوه بر اینها قرار است بخش هایی از حقوق کار نیز دستخوش تغییراتی گردد و مالیات مستقیم و غیر مستقیم برخی کالاها، مانند مواد سوختی، سیگار و مشروبات الکلی به میزان ۱۰% افزایش یابد. اتحادیه های کارگری یونان با این تغیرات بشدت مخالفند و آنها را بزیان حقوق و منافع کارگران و مزدبگیران میدانند.

جرج پاپاندرو چاره دیگری نمی بیند

پاپاندرو می گوید چاره دیگری نیست. ما باید میهن پرستی نشان دهیم و این برنامه را برای نجات از بحران به اجرا بگذاریم. علاوه بر اتحادیههای کارگری ، حزب کمونیست ( ک ک ا ) واتحادیه نیرومند چپ موسوم به ( سیریز ) نیز با برنامه دولت پاپاندرو که در انتخابات گذشته بعنوان کاندیدای جبهه سوسیال دمکرات پاسوک، توانست با بدست آوردن اکثریت آرا، حزب حاکم محافظه کار را شکست دهد، مخالفند. به همین دلیل احزاب چپ در هفته گذشته با این استدلال که، پاپاندرو قبل از مراجعه و مشاوره با آنها با رهبران اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ملاقات و با آنها به توافق رسیده است، به دعوت پاپاندرو برای ملاقات و گفتگو بر سر برنامه دولت نه گفتند و از ملاقات با او خود داری نمودند.

دولت یونان در اخرین نشست خود که در روز جمعه ۲۹ آوریل برگذار شد برغم مخالفت های بیسابقه مردم این کشور، با برنامه اقتصادی دولت آنرا به تصویب رساند، اما با نظر داشت مخالفت های گسترده سرنوشت این برنامه و فراتر از آن سرنوشت و آینده یونان و اتحادیه اروپا، همچنان در هالهای از ابهام باقی مانده است؛ زیرا اولا بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا به یکی دو کشور محدود نمی شود که بتوان با کمک سایر اعضای اتحادیه آنرا رفع و رجوع کرد. دوم اینکه در حال حاضر سر شکن کردن هزینه بحران مالی یونان، میان اعضا اتحادیه ، حتی اگر تنها محدود به یونان باقی بماند، خود دشواریهای گوناگونی را در این اتحادیه بوجود می آورد که رفع رجوع آنها کار آسانی نیست. تنها برای نمونه گفته میشود سهم کشور کوچک و فقیر اسلوانیا برای کمک به یونان ۳۸۴ ملیون یورو است، اما دولت اسلوانیا میگوید برای پرداخت سهم خود باید این مبلغ را با بهره بالا از دیگران وام بگیرد وگر نه بودجهای برای اینکار ندارد.

صرفنظر از اینکه نتیجه کشمکش اتحادیه ها و احزاب کارگری با دولت یونان چه نتایجی ببار آورد، اما تجربه اتحادیه های کارگری یونان و اعتصاب عمومی دیروز یونان توانست یکبار دیگر نقش و اهمیت اتحادیههای کارگری و نقش جنبش مزد بگیران در تغییر و تحولات جوامع را بنمایش گذارد.

این تجربه بویژه برای کارگران و مزد بگیران ایران که در گیر مبارزهای سخت و دشوار برای کسب مطالبات خویش هستند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت, ۱۳۸۹ ۱۰:۴۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»