چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۴۸

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۴۸

انقلاب بهمن از مخفیگاه بیرون می آید – بحث دوم

در راس تمام این آمدنها، مستقل از ترتیب و تسلسل آنهآ، یک آمدن تکلیف بشر را برای همیشه و یک جانبه روشن کرده است. و این چیزیست که "تولید و باز تولید هستی اجتماعی و تاریخی بشر" می نامیم. انسانها آن هستند که خود را تولید میکنند، و این تولید صنعتی است.

 

بخاطر دارم که روزنامه نگار ایتالیایی در دیدارش از روزهای اتقلاب، نوشته بود که این یک قیام است، مشابه بردگان.

ویژگی یک قیام اینست که تنها یک خیزش اعتراضی است و تنها خواسته اش “نخواستن” است. در حالیکه وسعت توده یی این قیام – با مشارکت اشتباه نشود که ویژگی یک انقلاب است – حامل پیام “دیگر مثل سابق ممکن نیست” میباشد.و بالاخره، خصوصیت اصلی قیام سلبی بودن آنست.

و اما قیام، بعلت این خصوصیت اش، و بخصوص در دنیای بهم پیوسته امروز، یک جنبه بیرونی ویک جنبه داخلی، و بالاخره یک جنبه درونی دارد. جنبه بیرونی یعنی قانع شدن و پذیرش دیگران، جنبه داخلی یعنی قانع شدن و پذیرش خودی ها، و بالاخره، جنبه درونی یعنی، قانع شدن و پذیرش خود قیام کنندگان.

این ضرورتها، قیام بمعنی “بیرون ریختن” را به “حضور پیدا کردن” تبدیل میکنند، و این بمعنی “مشارکت” می باشد. از اینجا ببعد، همه چیز شروع به تغییر می کند. حضور پیدا کردن به منظور مشارکت، دیگر قیام نیست، به این، انقلاب میگویند. و بعلاوه، این حضور پیدا کردن به منظور مشارکت، دیگر اعتراض و سلب محسوب نمیشود، و از اینجاست که سلب یه ایجاب گذار می کند. انقلاب اصولا چنین تعریف میشود “حضور بمنظور مشارکت و ایجاب”.

موافقت نامه هسته یی، در حقیقت، بخش پذیرش و قانع شدن بیرونی را به پایان برده است. اما صنعت هسته یی، لولای کهنه هزاران ساله، که هم قاره ها، هم کاروانها، و هم ادیان و اعتقادات را طی قرنها ساخته و جا انداخته، و روغنکاری کرده است، نشان از تمام تاریخ بشر و تمدن، و تحولش دارد، و این نشان به سطح هستی شناسانه و شعوربشری می رسد. در این مکانها، امپراتوریها شکل گرفته و جنگیده و زیسته اند (به بلبشوی بخصوص حدود قرن پنجم میلادی تا آمدن اسلام، مراجعه شود- که جدا سگ صاحبش را نمیشناخت- و دورتر، اما اگر مایل بودید، به هلنیسیم بین مرگ اسکندر کبیر تا تقریباغلبه روم بر جهان آنروز، مراجعه شود). و البته امپراتوریها فرو افتاده و ناپدید نیزشده اند.

ناپدید شدن امپراتوری روم در قرن پنجم میلادی، این لولا را بکلی از جا در آورد. در امپراتوری روم، پیامبران نیز آمده و رفته اند، و انسان به شجاعتی یا خطایی نیز رسیده است که مسیح را به صلیب میکشد، و تنها حدود شش قرن بعد که خود نیز ناپدید میشود، اسلام با شمشیر و پیام می آید.  شاید وقتی خبر صلیب کشیدن مسیح را به خدا داده بودند، گفته باشد از این ببعد دیگر پیامبرغیرمسلح برای این بشریت نفرستید. ضمنا از شوکران سقراط نیز حتما خبر داشته اند، که تقریبا در قرینه زمانی با صلیب کشیدن مسیح بوده بوده است.

پنج بعلاوه یک (از پیآمدهای “شوخی تخریبی” هیتلر) که یکجا شش نیست، یعنی تمام بشریت و بدلایل فوق، تمام هستی و تاریخ. این توافقنامه در حقیقت میرود که دوره ناپدید شدن امپراتوری روم را ببندد- البته سوریه و اسراییل، اردن و لبنان هنوز مانند قرنها پیش مورد کشمکش هستند که شاید تجمع آنها در یک واحد سیاسی، بتواند به مسله فیصله بدهد. چرخ خیاطی دنیای صنعت، هم نخ وهم زیرکار، و هم سوزنهای لازم را برای این دوختن و یکپارچه کردن نیز دارد.

تحولات اتحاد شوروی، چین جدید، و انقلاب ایران،  بطریقی از مرگ اسکندر تا ناپدیدی امپراتوری روم، و بالاخره آمدن اسلام، را تداعی می کنند. که تنها بمعنی یک دوره تاریخی باید محسوب شوند و نه صلح و صفا، و سوسیالیزم بیک روایت، مدینه فاضله به روایت دیگر، و آخر تاریخ و جامعه باز به روایت دیگر. مهمترین خصوصیت بشر همیشه صبر او بوده است و نه هیجانات لحظه یی در بعد البته تاریخی آن. با شکم گرسنه فریاد میکند، اما با اندیشه می سازد.

 و اما – چون نوبت به اولیا رسید، آسمان تپید – انتخابات اخیر. این انتخابات یا مستقیما و یا بزودی باید بخش دوم را نیز به پایان ببرد. درحقیقت بعلاوه، بخش سوم یعنی قانع شدن و پذیرش درونی را نیز به پایان ببرد. که تماما از توافقنامه تا پایان بخش سوم که اشاره شد، روندیست که “قیام وسلب” را به “انقلاب و ایجاب” تبدیل خواهد کرد.

این روند بسیار پیچیده و همراه با تلاطمات بسیار خواهد بود، چون هر قانع شدن و پذیرش، یک تاریخ تولید و یک تاریخ انقضاء نیز، در خود نهفته دارد.

و خطای هولناکی است که با برخورد پیش ماکیاولی با این جهان کهنه و عاقل بقول ارسطو (یعنی هرچیزی توجیه خود را دارد) و منطق دار(بقول هگل هرچیزی همزمان میتواند، هم علت و هم معلول واقع شود – یعنی روندی تضادمند)، وپس در عین حال، همیشه آماده دیوانگی است، روبرو شویم. باید توجه کرد که جمع بندیهای بزرگ یا در حقیقت عظیم، وقتی اتفاق افتادند، جهان دیگر آن که پیشتر بوده است، هم نیست، وهم هیچوقت دیگر نخواهد بود. نمیدانم مزیت یا مضرت ما یا هستی، اینست که تنها یک جاده و یک سو وجود دارند.

و چون جهان ما هنوز در دامنه نفوذ آمدن اسلام، آمدن اکتبر، آمدن هگل، و آمدن صنعت، میباشد، بنابراین هرگونه بحث و بررسی باید به این آمدنها توجه مطلق داشته باشد. مثلا میتوان رفت ودید که چرا این آمدنها شکل گرفته اند، یعنی راه و مسیرها را بررسی کرد، اما بهیچ وجه نمیتوان گفت این آمدنها اتفاق نیفتاده اند و یا بکلی بی اثر بوده اند. در راس تمام این آمدنها، مستقل از ترتیب و تسلسل آنهآ، یک آمدن تکلیف بشر را برای همیشه و یک جانبه روشن کرده است. و این چیزیست که “تولید و باز تولید هستی اجتماعی و تاریخی بشر” می نامیم. انسانها آن هستند که خود را تولید میکنند، و این تولید صنعتی است.

====================

نوشته از سهراب فیض آبادی

‏جمعه‏، ۲۰۱۶‏/۰۳‏/۰۴

برای سایر نوشته ها از این نویسنده، و بخصوص بخش یکم با همین عنوان، به آدرس زیر مراجعه شود:

http://www.kar-online.com/taxonomy/term/132

    

 

      

تاریخ انتشار : ۱۵ اسفند, ۱۳۹۴ ۲:۴۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک