جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹

جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۱:۱۹

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی
تاریخ مبارزات مردمان در گوشه گوشه جهان همواره تجلی‌گاه نقش هنرمندان در روندهای تاربخی و گذرگاه‌های مهم آن بوده است. در مقاطعی از تاربخ سیر تحولات را با تغییرات شگرف...
۲۸ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
استعارۀ مرغ و پاهایش
نقطه مشترک حکومت‌های غیردمکراتیک، دیکتاتوری و یا تمامیت‌خواه با جریان‌های برانداز، سرنگونی‌طلب و یا انقلابی در این است که برای هر دوی آنها "مرغ یک پا دارد"! برای اصلاح‌طلبان مذهبی...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سعید مقیسەای
نویسنده: سعید مقیسەای
در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک
سرخوردگی از اپوزیسیون، به‌ویژه؛ خارج کشور و سرکوب شدید و شکستن مقاومت مردم و تحمیل اختناق برجامعه که امید به بروز هر جنبش اعتراضی را به یاس تبدیل کرده است،...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: کامران
نویسنده: کامران
محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا
از دولت ایتالیا درخواست می‌نماییم، از مسیرهای ارتباطات دیپلماتیک خود برای درخواست لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام شریفه محمدی و آزادی بی‌قید و شرط کلیۀ معترضین...
۲۷ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
نویسنده: سه سندیکای کارگری ایتالیا
پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک
جامعه‌ی معاصر ایرانی‌ به وقت خود بهره‌گیری از «فرصت‌»های درون نظام را آزموده و نتیجه‌ی آزمون خود را که مبین سترونی آن بود، ثبت حافظه‌‌اش کرده است. ارزش روی‌کرد جامعه...
۲۶ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: بهزاد کریمی
نویسنده: بهزاد کریمی
مرگ در «منطقۀ امن»
اسکات اندرسون، معاون هماهنگ کننده «اونراوا»( آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک) گفت در بیمارستان «ناصر» شاهد «بعضی از وحشتناک‌ترین صحنه هایی بودم که در ۹...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: برگردان: پروین همتی
نویسنده: برگردان: پروین همتی
به یاد سیمین بهبهانی، شاعری مبارز و مدافع حقوق زنان!
سیمین بهبهانی، با زبانی صریح و بی‌پرده، از دردها و رنج‌های زنان جامعه‌اش سخن می‌گفت و همواره می‌کوشید که ادبیات و هنرش را برای آشکار کردن دردها ی جامعه و...
۲۵ تیر, ۱۴۰۳
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)
نویسنده: گروه کار زنان سازمان فداییان خلق ایران ( اکثریت)

اولویت گزارشگر ویژه، مسئله اعدامها و نقض حقوق زندانیان خواهد بود

باید ببینیم جمهوری اسلامی چه سیاستی را پیش میگیرد و آیا همکاری میکند یا نه. گزارشگر ویژه بیشک به ایران نمیرود تا با جمهوری اسلامی مذاکره کند و آنها اطلاعات نادرست و یا ناقصی به او بدهند و تمام شود. او باید به زندانها برود، چه در تهران و چه در شهرستانها، با قربانیان حقوق بشر مستقیم گفتوگو کند. با خانوادههای آنان گفتوگو کند.

گفتگوی فاطمه شجاعی با عبدالکریم لاهیجی

 

جرس: با انتخاب احمد شهید، وزیر سابق امور خارجه مالدیو به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، وظیفهی او برای سفر به ایران و تهیه گزارش  از وضعیت حقوق بشر این کشور آغاز شد؛ اما طی دو روز پس از انتخاب وی نمایندگان مجلس ایران بهانهتراشیهایی را آغاز کردهاند که تردیدها نسبت به همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه را افزایش میدهد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بینالمللی حقوق بشر معتقد است موضوع همکاری و عدم همکاری جمهوری اسلامی با گزارشگر ویژه به دو طریق روشن خواهد شد؛ اول این که از گزارشگر ویژه برای رفتن به ایران دعوت میکند یا نه و دوم این که اگر به ایران رفت، میگذارند آن طور که میخواهد تحقیق خود را انجام بدهد یا نه.

گفتوگوی جرس با این حقوقدان دربارهی تعیین گزارشگر ویژه و احتمال همکاری یا عدم همکاری جمهوری اسلامی با وی برای تهیه گزارش نقض حقوق بشر در ایران در ادامه میآید:

————————-

 

آقای دکتر، حالا که گزارشگر ویژهی حقوق بشر تعیین شده، وی چطور کار خود را در ایران شروع خواهد کرد؟

گزارشگر ویژه در چهارچوب قطعنامهای که در فرودین ماه گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل صادر کرده، یک گزارش مقطعی در شهریور- مهر آینده به سازمان ملل میدهد و گزارش نهایی خود را سال آینده در فرودین ماه سال آینده به شورای حقوق بشر میدهد. این چهارچوبی است که شورای حقوق بشر تعیین کرده است. حالا گزارشگر ویژه طبیعی است اولین کاری که باید بکند این است که از جمهوری اسلامی بخواهد به او ویزا بدهد تا برای تحقیقات به ایران برود. اگر این درخواست با موافقت جمهوری اسلامی روبهرو شود، آنوقت او تاریخ سفر خودش را معین میکند و آنجا است که باز باید دید جمهوری اسلامی چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت؛ سیاست مانعتراشی و کارشکنی یا سیاست همکاری.

به طور معمول گزارشگر کی باید درخواستش به ایران را ارائه کند؟

از فردا که نخستین روز هفته است گزارشگر ویژه کارش را شروع خواهد کرد. با این حال ما نمیدانیم که او همین فردا نامه مینویسد یا چند روز آینده. اما با توجه به این که تا آغاز کار مجمع عمومی کمتر از سه ماه مانده، مسلم است که تماسهای گزارشگر ویژه طی روزهای آینده صورت بگیرد. البته این تماسها، تماسهایی است که بین گزارشگر ویژه و جمهوری اسلامی برقرار میشود و نه رسانههای خبری و نه گروههای حقوق بشر در جریان آن نخواهند بود و طبیعی است که تنها مرجعی که در جریان قرار میگیرد شورای حقوق بشر سازمان ملل است. در روزهای آینده هم باید منتظر عکسالعمل رسمی جمهوری اسلامی بود و هم باید دید که آیا گزارشگر ویژه اعلام میکند که مقامات جمهوری اسلامی با درخواست او موافقت یا مخالفت کردهاند یا خیر.

شما در مصاحبههای پیشین گفته بودید که مسلمان و یا آسیایی بودن گزارشگر ویژه میتواند بهانهگیریهای جمهوری اسلامی را محدود کند. با توجه به انتخاب آقای احمد شهید که هر دو ویژگی را دارا است فکر میکنید این موضوع در میزان همکاری ایران با گزارشگر ویژه تاثیر میگذارد؟

اگر در مصاحبهی قبل این طور گفتم، برای این بود که بهانهگیریهای جمهوری اسلامی را طی دو سه دهه گذشته ما شناختهایم. هر زمان که بخواهند برخی از تصمیمات سازمان ملل را زیر سوال ببرند مسئله توطئهی کشورهای خارجی، اروپایی و آمریکایی را مطرح میکنند. بنابراین با شناختی که از سیاست جمهوری اسلامی و عذرتراشیها و بهانهگیریهای آن دارم گفتم اگر آسیایی باشد بهتر است، چون که ایران در این منطقه است. درباره مسلمان بودن هم در گذشته دیده بودیم دو گزارشگر موضوعی سازمان ملل که مسلمان بودند، البته در زمان احمدینژاد نبود، اما به هر حال به ایران رفتند. آقای عابد حسین گزارشگر آزادی بیان دو سه بار به ایران رفت و گزارش داد و آقای عبدالفتاح آمور گزارشگر دربارهی آزادی مذهب بود که او هم به ایران رفت. بنابراین گفتم که اگر آسیایی باشد و مسلمان دیگر جمهوری اسلامی بهانهای ندارد که بگوید جهانخواران، کشورهای اروپایی و آمریکایی برای ما توطئه کردند. به هر حال باید منتظر پاسخ رسمی جمهوری اسلامی بود. گرچه دیدیم از دیروز چند نفر از نمایندگان مجلس شروع کردهاند به بهانهتراشی و سنگاندازی.

 

از سوابق فعالیتهای حقوق بشری احمد شهید مطلع هستید؟

ببیند، ایشان دیپلمات هستند و قبلا هم وزیر خارجه کشور مالدیو بوده. ولی یکی از مسائلی که باعث شد او را کاندید این کار کنند، این بود که در زمان ریاست وزارتخارجهاش، کوششهایی برای الحاق کشورش به کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر انجام داده و این برای مدافعان حقوق بشر موضوع درخور تقدیر و ارزیابی گذشتهی اوست. به هر حال مطلع هستید که پس از ۳۲ سال که از عمر جمهوری اسلامی میگذرد، جمهوری اسلامی فقط به یک کنوانسیون بینالمللی حقوق کودک ملحق شده که آن را هم اجرا نمیکند. بنابراین وقتی یک کشور کوچکی مثل مالدیو آن هم در زمان وزارتخارجه ایشان، تلاش و کوشش میکند تا قوانین و مقررات خودش را با کنوانسیونهای بینالمللی تطبیق دهد و به این کنوانسیونها بپیوندد این اقدام، اقدامی است در جهت اعتلای حقوق بشر.

چه مواردی از نقض حقوق بشر به نظر شما در اولویت بررسیهای احمد شهید قرار خواهد گرفت؟

ببینید، مسلما حق زندگی بالاترین حق بشری است و با توجه به این که ایران متاسفانه در بالای جدول مجازات اعدام در دنیا هست و طی سه چهار سال گذشته، میزان اعدام در ایران چندین برابر شده. بنابراین نخستین مورد، موضوع اعدام است. هم مسالهی اعدامهای سیاسی هست، هم اعدامهای کودکان که در تناقض صریح با کنوانسیون حقوق کودک هست، در این اواخر اعدام در ملاء عام بوده که این هم بر خلاف میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است، اعدامهای مخفی در زندان وکیل آباد مشهد هست . بنابراین مسلم است که با توجه با قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هم مسالهی حق زندگی مسالهی نخست است که به این صورت گسترده و فاحش در ایران نقض میشود.

بعد از آن مسئلهی زندانیان سیاسی است، مسئلهی وقایع پس از انتخابات است و کسانی که پس از آن کشته شدند، افرادی که مسئولان مستقیم و یا غیرمستقیم این جنایات بودهاند اما متاسفانه هنوز در ردههای بالای حکومتی به کارشان ادامه میدهند، شکنجه، تجاوز، بدرفتاری با زندانیان سیاسی که متاسفانه محکومیتهای سنگین دارند.

البته وقتی بحث حقوق بشر هست زمینههای مختلفی وجود دارد که برخی زمینهها خیلی فاحش هستند مثل اینها اشاره کردم و در واقع گزارشگر با یک سفر نمیتواند گزارش کاملی ارائه کند و ناگزیر خواهد بود چند سفر به ایران برود و بر خلاف آنچه محمدجواد لاریجانی گفته بود این گزارشگر ویژه نمیتواند یک ماه در ایران بماند. بنابراین این برنامهریزیای است که خود گزارشگر باید انجام دهد اما آنچه مسلم است این که باید درباره وضعیت حقوق بشر در همهی زمینهها اظهارنظر بکند.

قربانیان حقوق بشر چطور میتوانند اطلاعات، مدارک و یا شهادتهای خود در زمینهی نقض حقوق بشر را به احمد شهید برسانند؟

این همان موضوعی است که گفتم باید ببینیم جمهوری اسلامی چه سیاستی را پیش میگیرد و آیا همکاری میکند یا نه. گزارشگر ویژه بیشک به ایران نمیرود تا با جمهوری اسلامی مذاکره کند و آنها اطلاعات نادرست و یا ناقصی به او بدهند و تمام شود. او باید به زندانها برود، چه در تهران و چه در شهرستانها، با قربانیان حقوق بشر مستقیم گفتوگو کند. با خانوادههای آنان گفتوگو کند. الان میدانید روی خانوادهها هم فشارهای زیادی هست، نداشتن ملاقات منظم، مشکلات اقتصادی و فشارهای دیگری بر اثر دستگیری یکی از اعضای خانواده پیش میآید. اینها همه نقض حقوق بشر است. در مناطق قومی ایران سرکوب متاسفانه ابعاد گستردهتری دارد؛ در سیستان و بلوچستان، در کردستان و در خوزستان. بنابراین مسلم است که گزارشگر ویژه دفتر کارش در دفتر سازمان ملل در تهران خواهد بود. اما آیا جمهوری اسلامی میگذارد که آنها به مردم اعلام بکنند چه روزی میتوانند به دفتر گزارشگر ویژه بروند یا به هتل او مراجعه کنند و با او گفتوگو کنند. تمام اینها مسائلی است که در آینده باید روشن شود و در غیر این صورت نمیشود گفت که گزارشگر ویژه بتواند به راحتی کار خود را در تمام زمینهها انجام دهد.

حالا در صورت عدم همکاری ایران، قربانیان حقوق بشر نمیتوانند به نوعی با خود ایشان تماس داشته باشند؟

ما در گذشته هم دیدیم که برای تماس گرفتن با گزارشگر ویژه عدهای با مشکل مواجه شدهاند. برای رفتن به هتل گزارشگر ویژه حتی به زندان افتادند. نمیخواهم موجب ترس شوم اما به هر حال اگر او نتواند با قربانیان نقض حقوق بشر تماس بگیرد مسلما در گزارشاش میآورد. چون محل تماس باید یا در دفتر کار او در سازمان ملل در تهران باشد یا در هتل محل اقامت او. بنابراین اگر این امکان را برای مردم فراهم نیاورند او این مطلب را در گزارشاش خواهد آورد. به طور کلی موضوع همکاری و عدم همکاری جمهوری اسلامی به دو طریق روشن خواهد شد؛ اول این که از گزارشگر ویژه دعوت میکند یا نه برای رفتن به ایران، و دوم این که اگر به ایران رفت میگذارند به آن صورتی که میخواهد تحقیق کند یا نه.

 

با تشکر از فرصتی که در اختیار جرس گذاشتید.

تاریخ انتشار : ۱ تیر, ۱۳۹۰ ۷:۵۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

مروری بر آن‌چه تا بیست و سوم تیرماه گذشت

نفس چاق نکرده بود آقای پزشکیان که در دفتر شرکت هواپیمایی توسط نیروهای انتظامی بسته شد. گویا عدم رعایت حجاب کارکنان زن این دفتر دلیل این کنش نیروهای انتظامی بود. مساله مهمی نبود! آقای وزیر کشور دولت گفت. فردا باز خواهد شد دفتر.

مطالعه »
یادداشت

حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی نمادی است از سرکوب جنبش صنفی نیرو های کار ایران!

میزان توانایی کارگران برای برگزاری اقدامات مشترک، از جمله اعتصابات و عدم شرکت در امر تولید، مرتبط است با میزان دسترسی آنها به تشکل های صنفی مستقل و امکان ایجاد تشکل های جدید در مراکز کار. ولی در جمهوری اسلامی نه تنها حقوق پایه ای کارگران برای سازمان دهی و داشتن تشکل های مستقل رعایت نمیشود، بلکه فعالان کارگری، از جمله شریفه محمدی، مرتبا سرکوب و محکوم به حبس های طولانی مدت، ضربات شلاق و حتی اعدام میشوند.

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
پيام ها

بدرود رفیق البرز!

رفیق البرز شخصیتی آرام، فروتن و کم‌توقع داشت. بی‌ادعایی، رفتار اعتمادآفرین و لبخند ملایم‌اش آرام‌بخش جمع رفقای‌اش بود. فقدان این انسان نازنین، این رفیق باورمند، این رفیق به‌معنای واقعی رفیق، دردناک است و خسران بزرگی است برای سازمان‌مان، سازمان البرز و ما!

مطالعه »
بیانیه ها

حکم اعدام شریفهٔ محمدی را لغو کنید! شریفهٔ محمدی را آزاد کنید!

ما بر این باوریم که با مبارزهٔ هم‌سوی همهٔ نیروهای مترقّی باورمند به آزادی، برابری، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی در زمینهٔ حکم منفور اعدام نیز می‌توان ارادهٔ حقوق بشری قاطبهٔ مردم را به این نظام جنایت‌کار تحمیل کرد. ما هم‌صدا با همهٔ این مبارزان لغو حکم اعدام شریفهٔ محمدی را خواهانیم و هم‌نوا با همهٔ نیروهای مترقّی ایران اعلام می‌کنیم جای مبارزان راه بهروزی مردم زندان نیست.

مطالعه »
مطالب ویژه
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

نقش تاریخی هنر و هنرمندان در روند تکامل اجتماعی

استعارۀ مرغ و پاهایش

در نقد دیدگاه آقای بهزاد کریمی در مقاله‌ای تحت عنوان بلوع سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دموکراتیک

محکومیت حکم اعدام شریفه محمدی از سوی سه سندیکای کارگری ایتالیا

پرده‌ی آخر نمایش انتخاباتی نظام، بلوغ سیاسی جامعه و انتظار از اپوزیسیون دمکراتیک

مرگ در «منطقۀ امن»