چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۸

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۲:۳۸

بازهم در باره طرح “هدفمند سازی یارانه ها”

حمایت اصولی طرفداران "بازار آزاد"، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته تا اقتصاد دانان وطنی نئولیبرال از این طرح نشان می دهد که اندیشه اقتصادی بورژوازی تا چه حد خصلت ایدئولوژیکِ کور و جانبدارانه ای دارد. مگرآنها کورند و نمی بینند که هدف اصلی این طرح مسلط کردن هر چه بیشتر یک دولت فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم این کشور است؟ 

بالاخره اجرای طرح “هدفمند سازی یارانه ها” از روز یکشنبه (۲۸ آذر ) آغاز شد. دولت احمدی نژاد با پنهان کاری ها، دروغ بافی های بی شرمانه و پراکندن خبرهای ضد و نقیض کوشیده است در باره چگونگی و پی آمدهای این جراحی بزرگ اقتصادی تا حد ممکن مردم را در بی خبری و سردرگمی نگهدارد. با این همه، جهت اصلی طرح روشن تر از آن است که با این ابهام آفرینی ها پوشیده بماند. بعلاوه شیوۀ عمل دولت خود گویای خیلی چیزهاست. از همین حالا باید به نکاتی توجه کنیم که بی تردید پی آمدهای مهمی خواهند داشت. در این جا من سعی می کنم یک بار دیگر بعضی از آنها را به طور تلگرافی یادآوری کنم:

۱ – شیوه اجرای فاشیستی طرح، دولتی را به نمایش می گذارد که سوار بر گردۀ مردم، دروغ سیستماتیک را ضروری ترین اهرم فرمانروایی خود می داند. فراموش نباید کرد که ما فقط با یک طرح نئولیبرالی سرو کار نداریم، بلکه همچنین با دولتی روبرو هستیم که می کوشد مردم را چشم بسته و کت بسته نگهدارد تا سیستم دروغ پردازی های سازمان یافته اش کارگر بیفتد. این سیستم دروغ پردازی ها چنان ویرانگر است که هر نوع قانون وعملکردِ عادی (روتین) خودِ حکومت را ناممکن می سازد، و غافلگیری را به اصل طلایی فرمانروایی تبدیل می کند. برای پی بردن به اهمیت یافتن این اصل غافگیری کافی است فقط شیوه کار دولت احمدی نژاد را در رابطه با همین طرح “هدفمند سازی” در ذهن تان مرور کنید. مثلاً در ماه های گذشته، تا آخرین لحظه های پیش از شروع اجرای طرح، همه مقامات دولتی اعلام می کردند که در باره چگونگی اجرای طرح چیزی نمی توانند بگویند و بعضی از آنها حتی اعلام کردند که جز “شخص آقای رئیس جمهور” کسی در باره جزئیات طرح چیزی نمی داند! نمایندگان دولت حتی حاضر نشدند به “کمیسیون تلفیق مجلس” که مسؤول رسیدگی به چند و چون این طرح بود اطلاع درستی بدهند! به عبارت دیگر، اصل غافلگیری حتی نهادهای رسمی خودِ رژیم را بیکاره کرده است. و البته نمایش های بزرگ تر ِ اصل غافلگیری، حتی در مورد همین طرح ، هنوز در راه است.

۲ – امنیتی کردن کل فضای کشور همراه با اجرای این طرح نشلن می دهد که اولاً آنچه آنها در باره مضمون این طرح به مردم می گویند مطلقاً دروغ است و وظیفه این طرح عادلانه کردن ساختار درآمد مردم نیست، بلکه تیغ زدن هرچه بیشتر زحمتکشان و دزدیدن نان از سفره خالی تهیدستان این کشور است. آیا تصادفی است که تمرکز همه طرح ها و “رزمآیش” های امنیتی سپاه و بسیج متوجه محلات زحمتکش نشین شهرهای بزرگ کشور است؟! اگر آنها می خواهند پول بین تهیدستان تقسیم کنند، پس چرا این قدر از آنها می ترسند؟! ثانیاً این فضای امنیتی نشان می دهد که رهبران رژیم ، خود به لاف و گزاف های خودشان باور ندارند و می دانند که رژیم چقدر شکننده است، و مخصوصاً شورش زحمتکشان به سرعت می تواند آن را به هم بریزد. ثالثاً امنیتی کردن فضا جایی برای تردید باقی نمی گذارد که آنها هر نوع بحث جدی در باره مضمون واقعی این طرح را بسیار خطرناک می دانند. مثلاً دستگیری ضربتی فریبرز رئیس دانا را که جز بیان شجاعانه نظر کارشناسانه اش در باره پی آمدهای اقتصادی و اجتماعی این طرح (در مصاحبه با بی بی سی) کاری انجام نداده است، چگونه می توان توضیح داد؟ یا مثلاً سخنان عزت الله یوسفیان (عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) را که حدود دو هفته پیش از آغاز اجرای طرح، خواهان مجازات اعدام برای مخالفان این طرح شد، جز وحشت از روشنگری به چه باید تعبیر کرد؟

۳ – زحمتکشان قربانیان اصلی این طرح خواهند بود و بار اصلی هزینه ها و مصیبت های اجتماعی ناشی از آن را بر دوش خواهند کشید. فراموش نباید کرد که این طرح فقط به افزایش قیمت حامل های انرژی منجر نخواهد شد، بلکه قیمت همه کالاها و خدمات اساسی را به شدت بالا خواهد برد. زیرا در دنیای امروز حامل های انرژی جزو مهم ترین عوامل تولید در اقتصاد همه کشورها هستند و در همه حوزه های زندگی مردم اثر می گذارند. مثلاً کافی است ۲۱ برابر شدن قیمت گازوئیل را در نظر بگیرید که در کشور ما در حمل و نقل کالا در درون شهرها و بین شهرها ، ونیز در کشاورزی و صنعت اهمیت تعیین کننده ای دارد، و با جهش از ۵/۱۶ تومن به ۳۵۰ تومن اختلالات بسیار گسترده ای در همه حوزه های اقتصادی به بار خواهد آورد. مسأله فقط به افزایش عمومی و جهشی قیمت ها خلاصه نمی شود، اجرای این طرح بی تردید، بیکاری های وسیعی را دامن خواهد زد و واحدهای کوچک تر، مخصوصاً در شاخه های انرژی بَر اقتصاد تعطیل خواهند شد. تعطیلی واحدهای کوچک اقتصادی که در کشور ما بخش بزرگی از نیروی کار را در استخدام دارند، آسیب پذیرترین بخش کارگران کشور را به بیکاری های مزمن و مصیبت بار گرفتار خواهد کرد. بعلاوه، ورشکستگی واحدهای کوچک اقتصادی، قدرت شرکت های بزرگ وابسته به دستگاه های حکومتی را به صورت جهشی افزایش خواهد داد. فراموش نباید کرد که دولت متعهد شده است که ۳۰ در صد درآمد ناشی از این طرح را برای کمک به طرح های اقتصادی و بالا بردن بهره وری کار و تولید اختصاص بدهد. مسلم است که در یک رژیم دیکتاتوری ایدئولوژیک و فاسد که بخش اعظم اقتصاد به طور رسمی و غیر رسمی زیر کنترل خودِ حکومت گران قرار دارد ، بهانه ها و فرصت های بی همتایی برای تزریق منابع عمومی به این شرکت ها و به طور کلی، به بورژوازی ممتاز فراهم خواهد آمد. در یک کلام ، این طرح فساد را به نحو بی سابقه ای در اقتصاد کشور گسترده تر خواهد کرد. نکته دیگری که نباید نادیده گرفت این است که اجرای این طرح به توان صادرات غیر نفتی کشور به شدت آسیب خواهد زد و واردات را که همین حالا نیز به نحو غیر قابل تحملی متورم است متورم تر خواهد ساخت. فراموش نباید کرد که ارزانی انرژی تاکنون مهم ترین عامل در برتری های مقایسه ای اقتصاد ایران محسوب می شده است. به عبارت دیگر، از این نظر نیز طرح هدفمند سازی، موقعیت بورژوازی ممتاز و “آقازاده ها” را در مقابل کارگران و زحمتکشان کشور تقویت خواهد کرد.

۴ – یارانه های نقدی گول زنکی بیش نیستند. وظیفه اصلی آنها ایجاد آشفتگی و سردرگمی در میان مردم و مخصوصاً ایجاد شکاف در مراحل اولیه اجرای طرح است. مسلم است که پرداخت همین ۴۰ و ۴۴ هزار تومنی که یک بار داده اند، نیز ادامه نخواهد یافت. حقیققت این است که همین دو ماهه ای که پرداخت شده اختلال آشکاری در مالیه دولت ایجاد کرده است که اگر قرار باشد ادامه یابد سیستم را به هم می ریزد و دلیل وجودی این طرح را (که کسب درآمد اضافی برای دولت است) از بین می برد. گذشته از این، حتی اگر همین مبلغ پرداختی را الگوی مورد نظر آنها بدانیم ، در می یابیم که صحبت از عدالت در این طرح چقدر بی معناست. آیا فقط با چهار هزار تومن اضافی برای تهیدست ترین دهک های جمعیتی می توان نابرابری های درآمدی کشور را کاهش داد؟! راه حل آنها مانند سخنان خودِ احمدی نژاد در آخرین مصاحبه تلویزیونی اش (که صحبت از “برکت پول امام زمان” به میان آورد) عوام فریبانه و چندش آور است. یارانه های نقدی همان سرنوشتی را خواهند داشت که “سهام عدالت” داشت که با همه سر و صدایی که در باره آن راه انداختند، فقط یک بار پرداخت شد و آن هم برای روغن کاری کمپین انتخاباتی احمدی نژاد! البته ممکن است برای بخشی از بسیجیان همچنان پول هایی را تحت عنوان “یارانه های نقدی” بپردازند ، ولی مسلم است که این بازی پرخرج تر از آن است که بشود حتی در مورد پائین ترین دهک های درآمدی آن را ادامه داد.

۵ – مدافعان “بازار آزاد” کور خوانده اند. از همین حالا روشن است که طرح دولت احمدی نژاد حرکتی است در جهت تقویت بیشتر اقتصاد مافیایی که هم اکنون نیز درجمهوری اسلامی به حد کافی نیرومند است و همه مواضع کلیدی اقتصاد را دست دارد. برخورد ایدئولژیک طرفداران نئولیبرالیسم که به صورت هیستریک با هر نوع مداخله دولت به نفع زحمتکشان مخالفند، نه فقط تفکر شبه مذهبی ، بلکه پیوند طبقاتی آنها را با ثروتمندان و مفت خوران به نمایش می گذارد. حمایت اصولی طرفداران “بازار آزاد”، از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گرفته تا اقتصاد دانان وطنی نئولیبرال از این طرح نشان می دهد که اندیشه اقتصادی بورژوازی تا چه حد خصلت ایدئولوژیکِ کور و جانبدارانه ای دارد. مگرآنها کورند و نمی بینند که هدف اصلی این طرح مسلط کردن هر چه بیشتر یک دولت فاشیستی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم این کشور است؟

۶ – پیروزی در این رویارویی فقط از طریق اقدامات جمعی زحمتکشان امکان پذیر خواهد شد. واکنش های مردم از هم اکنون آغاز شده است و مسلماً از طریق گسترش اقدامات توده ای کارگران، زحمتکشان و تهیدستان می تواند ادامه یابد. تردیدی نیست که این رویارویی فرسایشی خواهد بود و با یکی – دو حرکت تند و آنی در اینجا و آنجا مشکلی حل نخواهد شد. تأملی در طرح های امنیتی رژیم جایی برای تردید باقی نمی گذارد که آنها بیش از همه روی درگیری های آنی تند حساب می کنند. حقیقت این است که درگیری های تند و آنی فشرده در زمان و مکان می تواند به نفع آنها تمام شود. زیرا مردم را با نقطه قوت نیروهای سرکوب روبرو می سازد. چنین درگیری هایی هرقدر هم تند و وسیع باشند، به نفع نیروهای سرکوب تمام خواهند شد. توده های مردم و مخصوصاً، کارگران و زحمتکشان از طریق رویارویی های فرسایشی می توانند قدرت خود را به کار بیندازند و مخصوصاً در حین مبارزه هرچه بیشتر خود را در مقیاسی توده ای سازمان بدهند و حرکت های آگاهانه و سنجیده تر را امکان پذیر سازند. انواع نافرمانی های مدنی فرساینده که هزینه سرانه شرکت در اقدامات توده ای را برای شمار هر چه بیشتری از مردم پائین بیاورند و بنابراین دامنه توده ای این جنبش را گسترده تر سازند، در شرایط کنونی بهترین و کارآمدترین شیوه مبارزه است. اعتصاب هایی که هم اکنون شروع شده اند، نشان می دهند که اگر دامنه حرکت ها گسترش یابد، راه اعتصاب عمومی می تواند هموارتر گردد. عدم پرداخت قبض های آب و برق و گاز حرکت کم هزینه ای است که می تواند نیروی بزرگی را پشت سر اعتصابات احتمالی بسیج کند. فراموش نباید کرد که نیروهای سرکوب را برای مدت درازی نمی توانند در حالت آمادگی نگهدارند. رویارویی فرسایشی هر چه توده ای تر ِ پراکنده در زمان و مکان مسلماً برای رژیم کلافه کننده خواهد بود.

۷ – وظیفه طبقاتی چپ را فرا می خواند. فراموش نباید کرد که غیر از چپ تقریباً همه جریان های دیگر با حذف یارانه ها به طور اصولی موافقند. البته تردیدی نیست که دیگران دست روی دست نخواهند گذاشت و از فرصت کنونی برای پیشبرد مقاصدشان استفاده خواهند کرد، ولی هیچ یک از آنها خواهان اقدامات توده ای سازمان یافته و بیدار کننده کارگران و زحمتکشان نیستند. چپ باید تلاش کند این رویارویی را به فرصتی برای سازمان یابی توده ای طبقه کارگر و زحمتکشان هم سرنوشت با او تبدیل کند. پشت کردن به این وظیفه قابل بخشش نخواهد بود.

محمد رضا شالگونی

تاریخ انتشار : ۱ دی, ۱۳۸۹ ۹:۰۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

آن‌چه در هفته ۳۰ اردیبهشت تا ۵ خرداد گذشت …

شاید کشته شدن ابراهیم رئیسی در پی سرنگونی بالگرد حامل او مهمترین خبر چند روز گذشته باشد. در پی چندگویی دست‌اندکاران حکومتی در آگاهی‌رسانی، بازار شایعات در ایران و جهان در این رابطه گرم شد. این و آن گفتن دست‌اندرکاران حکومتی و شایعه، و هم، پیشامد و اتفاق‌هایی چنین، حکومت اسلامی در ایران را از همان آغاز پیدایش، همراهی کرده‌اند.

مطالعه »
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

وقتی سبد مصرفی کل کشور در اردیبهشت‌ماه به عدد ‌ ۲۴۳ می‌رسد، یعنی قیمت سبد مصرفی خانوارها از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۴۳‌درصد رشد کرده و به عبارتی فقط در سه سال، حدود ۱.۵ برابر شده است. در بخش کالای خوراکی عدد شاخص در اردیبهشت ماه ۲۷۴.۴ رسیده که نشان می‌دهد نزدیک به ۱۷۵ درصد در سه سال رشد تورم ایجاد شده است.

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

پاکستان علیرغم راه اندازی نسبی چابهار، ۸۰ درصد از سهم تجارت ترانزیتی با افغانستان را از دست داده است. با امضای این قرارداد، تجارت ترانزیتی باقیمانده به بنادر ایران منتقل می شود و پاکستان را کاملاً از صحنه خارج خواهد ساخت.

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

مشارکت آدانی-البیت که توسط تاجری نزدیک به نخست وزیر مودی اداره می شود در پنج سال گذشته ۲۰ بار مجوز فروش را دریافت کرده است و ادعا می کند هواپیماهای بدون سرنشین برای مصارف “غیر جنگی” هستند اما سیستم صدور مجوز هند اقلام را به عنوان مهمات طبقه بندی می کند.

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

درآفریقای جنوبی از میراث نلسون ماندلا چه چیزی باقی مانده است؟ او نماد جنبش ضد آپارتاید در این کشور بود و هنوز هم به عنوان یک الگو در مبارزه با ظلم و بی عدالتی شناخته می شود.اما روحیه کشور متشنج است و اعتماد به دولت در حال کاهش است. از سوی دیگر، دموکراسی آفریقای جنوبی با قوه قضاییه عمدتاً مستقل، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی هوشیار خود, ثابت می‌کند که انعطاف‌پذیر است. 

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

دسته‌بندی کارگران و فرق گذاشتن میان آن‌ها، امکان تشکل‌یابی متحد و همگرایی افقی کارگران واحدها را به نفع کارفرما به صفر می‌رساند؛ وقتی در یک کارگاه کوچک مثل انبار یک شرکت، کارگرانِ همکار، سه مدل قرارداد و سه نوع دستمزد داشته باشند، هرگز نمی‌توانند سر مطالبات مشترک با کارفرما چانه‌زنی کنند یا دست به اعتراض جمعی بزنند چون اساساً سرنوشت مشترکی در میان نیست؛

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

مرگ رئیس دولت سیزدهم و چشم‌انداز پیشِ‌ رو

ابراهیم رئیسی بیش از چهار دهه در سمت‌های مختلف در کشتار سه نسل از مبارزین ایران نقش‌‌های مهمی ایفا کرده است. سال‌هاست نام رئیسی با فاجعۀ ملیِ کشتار جمعی زندانیان سیاسی در سال ۶۷ گره خورده است. هم از این روست که در تمام این سال‌ها خانوادۀ بزرگ دادخواهان به حقّ محاکمۀ عادلانه و مجازات او و دیگر آمرین و عاملین کشتار زندانیان سیاسی را پی‌گرفته‌اند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

معیشت خانوارها ۱۴۳درصد کمتر شده…

توافق هند و ایران در چابهار چالشی برای کریدور تجاری مورد حمایت آمریکا و جی هفت!

هند و صادرات پهپاد به اسراییل در جنگ غزه…

۳۰ سال پس از آزادی ماندلا, رویا ها محقق نشده است…

شهروندی درجه چهار با اسم رمزِ «کارگر حجمی»!

نگاهی به بحران های منطقه «غرب آسیا» در پرتو گذار به «نظم نوین جهانی»-بخش یک