جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴

جمعه ۴ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۴

بنام عدالت، در مسیر بیعدالتی

فشای هر وعدۀ توخالی، احمدی نژاد را به آن جا رانده است که مدام بکوشد توهمات بزرگ و بزرگتری را به جامعه بفروشد. اما وعدۀ این بار او دایر بر این که با اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها "ظرف سه سال آینده بیکار و فقیر در کشور باقی نمی ماند" ... در شرایط وجود جنبشی حاضر و ناظر، می تواند و باید به معیاری در دست مردم برای خاتمه بخشیدن به کارنامۀ دروغ تبدیل شود؛ و منتفی نیست حتی بسی پیش از سه سال.

شورای نگهبان در هفته گذشته سر انجام طرح جنجالی هدفمند کردن یارانه ها را که توسط دولت کودتا تهیه و با انجام پارهای اصلاحات در آن به تصویب مجلس رسیده بود، علیرغم مخالفت بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران گروه های سیاسی و اجتماعی مخالف این طرح، و در شرایطی که هنوز ابهامات زیادی در مورد کم و کیف و نحوه اجرای آن وجود دارد، تایید نمود. اظهارات مقامات مختلف حکومتی که پس از تایید این طرح توسط شورای نگهبان صورت گرفت، نشان داد که در این مورد یک توافق نسبی بین جناحهای مختلف حکومت وجود داشته است. ظاهرا این توافق نیز بمانند توافقات گذشته همچنان راه را برای تعبیرهای گوناگون از آن باز گذاشته و کانون اختلافات را به حوزه اجرایی منتقل کرده است.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، پس از تایید این لایحه توسط شورای نگهبان خطاب به خبرنگاران گفت: “شورای نگهبان با توجه به اصلاحات انجام گرفته در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس این لایحه را درجلسه اخیر خود بررسی و آن را مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص نداد.”

فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، در مصاحبهای با خبرگزاری مهر اعلام کرد که “دولت مصمم به اجرای این قانون است.” ایرج ندیمی، مشاور پارلمانی احمدی نژاد، نیز در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در مورد زمان اجرای لایحه هدفمند کردن یارانهها گفت: “زمان اجرای این قانون همزمان با ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور است که پس از ابلاغ بر اساس زمانبندیهای داخل قانون عملیات اجرائی آن شروع می شود.” وی در این مصاحبه همچنین گفت که دولت قصد ندارد یارانه شانزده قلم کالای مورد نظر لایحه هدفمند کردن یارانه ها رابطور همزمان هدفمند سازد.

پس از اظهار نظر این دو مقام دولت کودتا، خود احمدی نژاد نیز در سخنرانی اش در اهواز، بدون این که در مورد خلف وعدهای گذشته خود و دلایل بحران اقتصادی فلج کنندهای که در کشور بوجود آورده به مردم توضیح دهد، عدالت را “ستون فقرات ساختن ایران” خواند و اعلام کرد که “اگر هدفمند کردن یارانه ها در یک سازوکار روان اجرا شود، ظرف سه سال آینده بیکار و فقیر در کشور باقی نمی ماند”. وی در همین رابطه در بخش دیگری از سخنان خود که توسط خبرگزاری مهر منتشر شد، هدفمند کردن یارانه ها را گام بلندی در جهت اجرای عدالت به شمار آورد و گفت: “من به نمایندگان در مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار روان اجرا شود به شما تضمین می دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار و یک فقیر در کشور پیدا نشود.” اما احمدی نژاد به این هم بسنده نکرد و به هنگام ارایه برنامه بودجه سال آینده به مجلس، که با تاخیری دو ماهه صورت گرفت، گفت: “در برنامه پنجم پیشبینی شده است که نرخ تورم تکرقمی شود. ما بر این باوریم که اگر هدفمندکردن یارانهها به درستی اجرا شود در کمتر از نیمی از برنامه پنجم نرخ تورم به زیر ۵ درصد میرسد.”

این وعدهها در حالی به مردم داده می شوند که بنا به گزارشی که خبرگزاری فارس، بنقل از میرتاجالدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در روز دو شنبه ۵ بهمن ۸۸، منتشر کرد، هنوز نحوه، زمان، مبلغ و تعداد افرادی که یارانه نقدی دریافت خواهند کرد نامعلوم است. هرچند که تا کنون گزارشها و اخبار مختلفی در این ارتباط توسط مقامات مسول و دست اندرکاران حکومتی در رسانه ها منتشر شده است، اما با این حال بدلیل تناقضات و تفاوتهای آنها با یکدیگر سرنوشت طرح مصوب همچنان در ابهام قرار دارد. بر مبنای برخی از این گزارشها قرار است همزمان با آزاد کردن قیمتها در فروردین سال آینده به ۴۰ ملیون ایرانی که از لحاظ در آمد در دو دهک تحتانی و در زیر خط فقر قرار دارند، ماهیانه مبلغ ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت شود. بنا به گفته کارشناسان پرداخت این مبلغ حتی اگر دولت به آن متعهد باقی بماند، علاوه بر آن که در مجموع کمتر از افزایش مبلغ اضافی است که در اثر آزاد سازی قیمتها این گروه بزرگ که اکثریت مردم را شامل می شوند، باید بپردازند، بخاطر تورمی ۶۰ درصدی که ایجاد می کند این دریافتی به بهتر شدن سطح زندگی آنها منجر نخواهد شد. با این اوصاف مشخص نیست بر پایه کدام دلایل، احمدی نژاد مدعی است که با انجام این طرح فقر و بیکاری و بیعدالتی را از بین خواهد برد.

زمزمه حذف یارانه ها سالها پیش توسط بخشی از سرمایه داری ایران، پس ازسرکوب تشکلهای کارگری و احزاب دمکراتیک و در شرایطی که نیروها و گروههای اجتماعی مدافع عدالت اجتماعی، از داشتن رسانه و فعالیت آزاد محروم شده بودند آغاز، و شرایط برای عملی کردن آن بوسیله رسانه های دست راستی، در یک فضای غیررقابتی پیش برده شد و بوسیله دولت مدعی عدالتخواهی زیر لوای هدفمند کردن یارانه ها در شرایطی که کشور در افلاس اقتصادی کم سابقهای بسر می برد و به گفته کارشناسان اقتصادی کسری بودجه سال آینده بالغ بر ۳۰ ملیون دلار تخمین زده می شود، جنبه قانونی به آن داده شد.

یارانه در همه جوامع همواره وسیلهای بوده است جهت توزیع عادلانه تر درآمدهای جامعه و حمایت از تولیدات صنعتی و کشاورزی و اقتصاد ملی در مقابل هجوم و نفوذ شرکتهای خارجی وجلوگیری از متضرر شدن جامعه و اقصاد ملی. از همین روی و بخاطر نقش و اهمیت یارانه ها، هنوز کمتر کشور دمکراتیکی را می توان سراغ گرفت که علیرغم افزایش فزاینده جهانی شدن هر چه بیشتر اقتصاد و فشارهای ناشی از این روند، تمایل به حذف یارانه ها در آن کشور به تمایل غالب تبدیل شده باشد. تنها در برخی کشورهای دیکتاتوری مانند ایران و کشورهای اروپای شرقی تحت حاکمیت احزاب راست افراطی است که حذف و تقلیل یارانه ها با وجود عواقب اجتماعی و اقتصادی وخیمی که ببار آورده، همچنان پیش برده می شود.

نیروهای چپ و طرفدارن عدالت اجتماعی ایران مخالف هدفمند کردن یارانه ها، بنحوی که به توزیع عادلانه تر درآمدها منجر شود، نیستند. اما آنچه که زیر لوای هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت کودتا، مجلس و شورای نگهبان پیش برده شده، نه تنها به توزیع عادلانه تر درآمدها نخواهد انجامید، بلکه روزگار را، کوتاه مدتی پس از اجرای آن، بر زحمتکشان وتهیدستان دشوارتر خواهد کرد. البته در میان ارگانهای حکومت اختلافاتی در این رابطه بروز کرد، اما نه آن طور که احمدی نژاد و هواداران او می خواهند نشان دهند که گویا اختلاف در درون حکومت بر سر توزیع عادلانه تر درآمدها و بر سر عدالت و بیعدالتی است، بلکه بر سر چگونگی تامین کسر بودجه کلان و نحوه کنترل و هزینه کردن درآمدهائی است که از این رهگذر و از طریق حذف بخشی از یارانه ها و قطع بخشی از دستمزد اجتماعی تهیدستان حاصل می شود.

اجرای قانون “هدفمند کردن یارانه ها” با کیفیتی که در مجلس تصویب شد، هم قبل از تصویب و هم بعد از آن بدرستی مورد انتقاد و مخالفت کارشناسان مستقل طرفداران اقتصاد ملی و عدالت اجتماعی قرار گرفت. برغم اظهارات احمدی نژاد مبنی بر این که “اگر هدفمندکردن یارانهها به درستی اجرا شود در کمتر از نیمی از برنامه پنجم نرخ تورم به زیر ۵ درصد میرسد”، کارشناسان اقتصادی پیشبینی می کنند که، تنها در اثر اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها تورم ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند. ارایه برنامه ی بودجه سال آینده توسط رییس دولت کودتا به مجلس و انتشار متن آن در روز چهارشنبه گذشته در رسانه ها و زبان پیچیده و فریبکارانه بکار گرفته شده در آن، که با هدف لاپوشانی کردن افلاس اقتصادی کشور صورت گرفته است، تنها مزیدی بر این علت خواهد بود.

واقعیت این است که وعده از میان بردن فقر، بیکاری و بیعدالتی از طریق طرح اقتصادی هدفمند کردن یارانه ها، آنهم طی سه سال و در شرایطی که اقتصاد کشور در اثر سیاستها و برنامه های اقتصادی تورم زا، ضعف مدیریت کلان اقتصادی و چپاول و حیف و میل درآمدهای نفتی به افلاس کشیده شده، توسط شخصی که بخش قابل توجهی از این مصیبتها در زمان تصدی او اتفاق افتاده و تاکنون به هیچ یک از وعدهائی که در پنج سال گذشته به مردم داده عمل نکرده، تنها یک وعدۀ فریبکارانه دیگر مزید بر وعده های قبلی است. تجربه پنج سال گذشته نشان داد که دولت حاکم زیر پوشش عدالتخواهی، تنها بیعدالتی را به اوج اعلا رسانده است. آن چه در پروندۀ این دولت ثبت است جز از میان برداشتن قانون کار و تامین اجتماعی بجای توسعه آن، سرکوب سندیکاهای کارگری بجای حمایت از آنها، تضعیف تولیدات ملی و تحمیل ورشکستگی بر بخشهائی از آن، گسترش بیکاری و تقلیل درصد اشتغال نیست. “هدفمند کردن یارانه ها” زیر نام عدالت، توسط دولتی که اعتصابات حق طلبانه کارگران را وحشیانه سرکوب می کند، به توزیع نابرابر درآمدها دامن می زند و شکاف طبقاتی را ژرفای بیشتر می بخشد، محتوا و منتهای دیگری جز غارت بخشی از درآمد غیرنقدی تهیدستان از آنان ندارد.

طرح “هدفمند کردن یارانه ها” ابداع امروز دولت احمدی نژاد نیست. قصد اولیه احمدی نژاد این بود که پیش از “انتخابات” اخیر آن را از تصویب بگذراند، تا از آن موجبی هم برای تبلیغات انتخاباتی خویش فراهم آورد. کار چنین پیش نرفت، بلکه از سوئی انتخابات مذکور چون محمل مناسبی برای افشای نیات احمدی نژاد عمل کرد و از سوی دیگر، با به قهقرا رفتن سطح زندگی تهیدستان، آن اعتبار کاذبی که احمدی نژاد با سردادن شعارهائی چون “پول نفت بر سفرۀ مردم” در میان بخشی از آنان کسب کرده بود، عمدتاً از دست رفت. پس اکنون دولت کودتا بر این نیت نیز هست که با ایجاد توهم و دادن وعده های طلایی، تهیدستانی را که خود به خاک سیاه نشانده، باز بفریبد تا مانع پیوستن آنها به جنبشی گردد که می تواند به آوردگاه تمام ستمدیدگان جامعه و به تهدیدی برای ستمگران حاکم تبدیل شود.

افشای هر وعدۀ توخالی، احمدی نژاد را به آن جا رانده است که مدام بکوشد توهمات بزرگ و بزرگتری را به جامعه بفروشد. اما وعدۀ این بار او دایر بر این که با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها “ظرف سه سال آینده بیکار و فقیر در کشور باقی نمی ماند” و “در مدتی کمتر از نیمی از برنامه پنجم نرخ تورم به زیر ۵ درصد میرسد” در شرایط وجود جنبشی حاضر و ناظر، می تواند و باید به معیاری در دست مردم برای خاتمه بخشیدن به کارنامۀ دروغ تبدیل شود؛ و منتفی نیست حتی بسی پیش از سه سال. کوشش سازمانهای واقعی کارگری و نیروهای عدالتخواه هم باید متوجه آن باشد که این وعده دقیقاً به چنین معیاری تبدیل شود.

تاریخ انتشار : ۷ بهمن, ۱۳۸۸ ۷:۵۸ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟