سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۸

سه شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۸

به حقوق و خواسته های مردم احترام بگذارید!

ما نیز صدای خود را همراه صدای مردم کرده، و خواهان ابطال نتیجه انتخابات هستیم. هم چنین خواهان آن هستیم که انتخابات دیگری به شیوهای دمکراتیک و شفاف، تحت کنترل و نظارت مردم و نهادهای بی طرف تدارک دیده شود

خلقهای ایران در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، به منظور پیشبرد روند تغییر و اصلاحات، به طور وسیع و با حضوری گسترده در دورهی دههم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند. چنین امری را میتوان ادامۀ منطقی پروسهی عمیق و آرام جنبش مدنی در ایران دانست، که مدتهای مدیدی است به منظور رفرم و دمکراتیزه کردن سیستم سیاسی و اداری کشور، در جریان است.
با توجه به نتایج اعلام شده از طرف وزارت کشور، به طور قوی ظن آن میرود در روند انتخابات و شمارش آرای اعلام شده، تقلب در سطح بسیار وسیعی صورت گرفته باشد. بنابراین در بسیاری از شهرهای ایران و بویژه در پایتخت عده بیشماری از مردم برای ابراز نارضایتی به خیابانها آمدهاند، تا به شیوهای مدنی اعتراض و نارضایتی خود را نسبت به این نتایج اعلام نمایند، و در همان حال خواهان ابطال آن شوند. قدرت حاکم تاکنون نه تنها به این اعتراضات برحق مردم جواب مثبتی نداده است، بلکه با سرکوب شدید، کشتار، حمله بردن به دانشگاهها، ضرب و شتم و کشتن دانشجویان، امنیتی کردن فضای شهرها و سانسور، جامعه ما را به مسیر بحران سوق داده، و در همان حال با اعمال خشونت افسار گسیخته، گمان در مورد تقلب را به یقین تبدیل کرده است. امروز دیگر مردم مطمئن هستند که جناح در قدرت، رای مردم را به نفع خود غارت کرده است، تا از آن در آینده پشتوانهای برای پیشبرد برنامههای به غایت جمهوری گریزانه خود بسازد..
هم اکنون جامعه ایران دوران خطیری را از سر میگذراند. جدال کهن سال سنت و تجددخواهی بار دیگر در عرصه میهن با شدت و حدت خود در جریان است. اقشار و طبقات مختلف مردم به میدان آمدهاند تا از رهگذر دفاع از آرای خود جلو پیشروی بیشتر دیکتاتوری را گرفته، و مفری برای اقدامات آتی خود بگشایند. چنین شرایطی به حق همه آزادی خواهان و آنانی را که دلی برای طپیدن دارند به شور آورده، و به میدان فراخوانده است. ما نیز این ندای حق خواهی را شنیده و مثل همیشه همراه با مردم خود و فریاد حق طلبانه آنان، اعتراض خود را به این ستم ابراز داشته و خواهان پایان دادن به ناروائیها هستیم. انجمن قلم کردستان ایران همسو و در راستای اعتراضات مردمی، از دولت ایران میخواهد که به حق شهروندی و دمکراتیک مردم ایران برای صیانت از آرایشان احترام بگذارد، و به آن جواب مثبت بدهد. بدین منظور ما نیز صدای خود را همراه صدای مردم کرده، و خواهان ابطال نتیجه انتخابات هستیم. هم چنین خواهان آن هستیم که انتخابات دیگری به شیوهای دمکراتیک و شفاف، تحت کنترل و نظارت مردم و نهادهای بی طرف تدارک دیده شود.
مردم مبارز، و جنبش مدنی در ایران!
خیزش مدنی شما در اعتراض به نتایج انتخابات دورهی دهم ریاست جمهوری در ایران، و برای دفاع از حقوق مدنیتان، سیمای مدنی و دمکرات شما را در انظار جهانی آراستهتر و شایستهتر از قبل کرده است. و بی گمان چنین حرکتی جنبش دمکراسی خواهی در ایران را قوی تر از قبل کرده، و بیش از پیش به روند دمکراتیزه کردن سیستم سیاسی و مدنی کشور کمک خواهد کرد، امری که جامعه ایران بیش از صد سال است در راه تحقق آن میرزمد، و تلاشها و مبارزات بیشماری را در راه آن به منصه ظهور رسانیده است. انجمن قلم کردستان ایران خواهان آن است که جبنش مدنی در ایران همچنان محکم و استوار با استفاده از روشهای مدنی، برای کسب حقوق و خواستههای برحقش به مبارزه ادامه دهد. ما همچنین همگان را به اجتناب از خشونت فرا میخوانیم.
بگذارید تداوم روح و اندیشه مبارزه مدنی، روشنگر خیزش مردم باشد در راستای تحقق خواستهای مدنی و حقوق شهروندیشان.
انجمن قلم کردستان ایران
۱۷.۰۶.۲۰۰۹

تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد, ۱۳۸۸ ۱۱:۲۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

مثل یک باد

شبیه آن رنگین کمان،
پس از باران,
دیدم او را,
گریان بود,
مانده بودم در خود،
این گریه از بهر چه هست؟
شادی یا اندوه دگر؟

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

ما شما را مورد خطاب قرار می‌دهیم زیرا به عنوان کارمندان دولت فدرال و کارکنان دولتی به اصول قانون اساسی متعهد هستیم. ماده ۲۵ تبصره ۱ قانون اساسی دستور عمل عمومی در خصوص حقوق بین‌الملل است. طبق نظر دادگاه قانون اساسی فدرال، این ماده به این معنی است که «قواعد عمومی حقوق بین‌الملل، بدون وجود یک قانون تبدیلی، یعنی بدون واسطه، مستقیماً به سیستم حقوقی آلمان راه پیدا می‌کند.

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

حملۀ ماجراجویانۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه و افزایش خطر جنگ در منطقه را محکوم مى‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ضمن محکوم کردن حملۀ اسرائیل به کنسولگرى ایران در سوریه، به جمهورى اسلامى نیز هشدار می‌دهد ماجراجویی دولت اسرائیل را نه با ماجراجویی متقابل و اقدام تلافی‌جویانه، که از طریق شورای امنیت و با اتکا به قوانین بین‌الملل پاسخ بدهد. اولین اقدام می‌تواند درخواست نشست فوری شورای امنیت برای محکوم کردن اسرائیل باشد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد

نامه ۶۰۰ نفر از کارمندان دولت آلمان درباره غزه …

۸۲ سازمان حقوق بشری: یک نهاد سازمان ملل نباید شریک اعدام‌های مواد مخدر باشد!