چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۲

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۰۷:۵۲

بیانیه خانه ی آزادی بیان

ویرایش نهایی پیشنویس منشور خانهی آزادی بیان برای عضویت کلیهی کسانی که در یکی از شیوههای فرهنگی فعال هستند و اثرهایی تولید کردهاند، منتشر میشود. فرصت داوطلبان برای عضو شدن و داوطلب انتخاب در هیئت دبیران شدن دورهی نخست، از زمان انتشار متن (15 فروردین) تا یکم اردیبهشت است. هم چنین فرصت انتخاب هیئت دبیران (از راه ایمیل) از یکم اردیبهشت تا 15 اردیبهشت خواهد بود.

خانه ی آزادی بیان (به عنوان یک نهاد ثبت شده و رسمی) با مشخص شدن اعضای هیئت دبیران، فعالیت علنی خود را از ۱۵ اردیبهشت آغاز خواهد کرد.

بدیهی است بر عهدهی هیئت دبیران خواهد بود که متن منشور خانهی آزادی بیان را به همهپرسی بگذارد، اساسنامهی آن را تدوین کند و ویژگیهای لازم برای عضو پیوسته، وابسته و باز، چه گونگی فعالیت، برگزاری جشنوارهها، سمینارها، کنفرانسها و تولیدهایش را مشخص گرداند.

داوطلبان میتوانند از طریق ایمیلهای زیر عضویت و داوطلب عضو هیئت دبیران بودن خود را اعلام کنند:

speechhouse@hotmail.com یا mansourkoushan@yahoo.no

کسانی که تا این تاریخ عضو شدهاند:

منصور کوشان، فرج سرکوهی، پرتو نوریعلا، مجید نفیسی، عباس معروفی، اسفندیار منفردزاده، علی نگهبان، بیژن بیجاری، قاضی ربیحاوی، ملیحه تیرهگل، ناصر غیاثی، خسرو باقرپور، علی زرین، حمیرا طاری، شهلا بهاردوست، حسین رحمت، حسین گیلآوایی، عباس شکری، کیامرث باغبانی، محمود کویر، مهری جعفری، مهرانگیز رساپور، سهراب رحیمی، شیما کلباسی، رباب محب، مهناز بدیهیان، فریبا شادکهن، فریده معصومه ابلاغیان، اسماعیل فهیمی، فیروزه خطیبی، ویدا فرهودی، فهمیه فرسایی، هادی ابراهیمی، هادی خوجنیان، فرشید آریان، مجید فلاحزاده، مانا آقایی، زینب حسنپور، خیراله فرخی، سیاوش اوستا، آذر محلوجیان، بیژن روحانی.

متن منشور خانهی آزادی بیان:

خانهی آزادی بیان، نهادی است آزاد و مستقل و غیرانتفاعی که با باور به “بیانیهی جهانی حقوق بشر” (دی ۱۳۲۷)، “متن ۱۳۴ نویسنده” (مهر ۱۳۷۳) و “منشور کانون نویسندگان ایران” (شهریور ۱۳۷۵) بر اساس اصلهای زیر آغاز به فعالیت میکند:

۱- آزادیِ بیانِ اندیشه و تخیل، به هر شکل و به هر شیوه، بیهیچ حصر و استثنا، حق همهگان است.

۲- هر شخص حقیقی و هر نهاد حقوقی در بیان حاصل اندیشه، تخیل و احساس خویش در همهی عرصههای زندگی فردی و اجتماعی، و در هر یک از شکلها و شیوههای آفرینش فکری و هنری (گفتار، نوشتار، طراحی، نقاشی، کاریکاتور، گرافیک، مجسمه، معماری، نمایش، فیلم، رقص، موسیقی) آزاد است.

۳- هیچ شخص حقیقی یا نهاد حقوقی رسمی یا نارسمی نمیتواند برای چهگونگی بیان اندیشه و تخیل، قیدها، محدودیتها، روشها یا چارچوبهایی تعیین کند.

۴- پاسخ بیان هر گونه اندیشه، تخیل و همهی فرآوردههای فرهنگی، تنها بیان به یکی از شیوههای فرهنگی است و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی، نهاد رسمی یا نارسمی نمیتواند به بهانهی انتقاد و توهین به کسان، عقیدهها، دینها، قومها، ملتها و نمادهای آنها، اثرها را سانسور کند، سدی در راه انتشار اثرها ایجاد کند و آفرینشگران و تولیدکنندگان اثرها را بازداشت، شکنجه و زندانی کند.

۵- هر گونه سانسور و سدی در راه انتشار و گسترش آزادی بیان، به هر بهانهای و در هر وضعیتی، مخالف اصل آزادی بیان است و “خانهی آزادی بیان” وظیفهی خود میداند در برابر همهی شیوههای سانسور بایستد و در راه امحای آنها بکوشد.

۶- “خانهی آزادی بیان”، دفاع از همهی کسانی را که به اتهام یا به جرم بیان اندیشه و تخیلشان بازداشت یا محکوم شدهاند، یا با فشارهای گوناگونی چون حذف فرهنگی، محرومیت از کار فرهنگی و برخوردهای خشونتآمیز رو به رو گشتهاند، وظیفهی خود میداند و در راه آزادی آنها و بیان اندیشه و تخیل و انتشار اثرهایشان با روشهای صلحآمیز میکوشد.

۷- هر کس و هر نهاد حقیقی یا حقوقی که منشور “خانهی آزادی بیان” را باور دارد، صرف نظر از زبان، ملیت، دین، عقیده، جنسیت، میتواند به صورت عضو وابسته یا پیوسته یا باز با آن همکاری کند.

۸- “خانهی آزادی بیان”، میتواند در راه تحقق و گسترش آزادی بیان اندیشه و تخیل و امحای هر گونه سانسوری با هر شخص حقیقی و نهاد حقوقی رسمی یا نارسمیِ باورمند به “بیانیهی جهانی حقوق بشر” و آزادیهای دمکراتیک، همکاریهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی داشته باشد.

۹- “خانهی آزادی بیان”، هزینههای مادی خود را از راه برگزاری جلسهها، سیمنارها و جشنوارههای فرهنگی، هنری، سیاسی و به وسیلهی تولید و فروش کالاهای فرهنگی (کتاب، مجله، سی دی، فیلم، نقاشی و .. محصول عضوها و همکاران)، و از راههایی که سدی در راه تعالی آزادی بیان نباشند، تأمین میکند.

تاریخ انتشار : ۱۵ فروردین, ۱۳۹۰ ۱۰:۱۴ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

اگر آمار و ارقام و اطلاعات هم نتواند تقدیر را بازگو کند منطق آدمی میتواند یک نتیجه ای بگیرد. جهان گام به گام بسوی شرایط تنازع بقا کشیده میشود، شرایطی که در آن، کشوری مثل ایران ماهی زنده در ماهیتابه زورگویان خواهد بود. ما به دروازه جهنم نزدیک میشویم و این در حالیست که نه مردم و نه اپوزیسیون و نه حکومت و دولت هیچکدام چه باید کرد را نمیدانند یا نمیخواهند به گونه منطقی به آن فکر کنند.

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

این محاکمه جزئی از مقاومت و سرکوب‌های دنباله‌دار در آق‌دره است. اهالی این منطقه که به واسطه‌ی فعالیت‌های معدنی امکان کشاورزی و دامداری را از دست رفته می‌بینند، برای بقا چاره‌ای جز کار در این معادن ندارند و مدیران و صاحب امتیازان معدن نیز با علم به این موضوع بیشترین بهره‌کشی و سرکوب‌ها را بر آنان اعمال می‌کنند.

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود
/
کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود
/
در صف حزب فقیران اغنیا کردند جای
/
این دو صف را کاملاً از هم جدا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان روز سه شنبه، ۱۹سپتامبر با نقض خط آتش به منطقه خودمختار قره باغ حمله کردند. بر اثر این حمله گسترده، غیر از هدفهای نظامی، منازل مسکونی، مدارس و شهروندان عادی آماج بمباران زمین و هوایی قرار گرفتند، خانواده ها از هم فرو پاشیده و شماری از جمله کودکان مفقود شده اند. خبرهای نگران کننده ای از اقدامات لجام گسیخته نیروهای آذربایجانی علیه شهروندان عادی به گوش می رسد.

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکتریکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

سوئد…کجا میرویم؟

آغاز محاکمه ۳۲ نفر از اهالی روستای آق‌دره وسطی به جرم حمایت از کارگران معترض معادن آق‌دره!

توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود

رویدادهای اخیر در منطقه قره باغ کوهستانی

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت