دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۱:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲ - ۰۱:۰۰

بیانیه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران درباره انتخابات (انتصابات)مجلس دهم

ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهاي ۲۳، ۲٤، ۲٦ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

 ما کشوری آسیب دیده اجتماعی هستیم که در طی سه دهه گذشته کماکان در مرحله توسعه نیافتگی باقی مانده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و اعتیاد و بیسوادی و بیکاری به رتبه های اول جهان رسیده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم. (کلمه انتصخابات از سوی خبرگر نقل شده است.)

ما همه خواهان یک حکومت دموکرات بدون وابستگی به باورهای ایمانی مردم هستیم، که آزادی های مدنی و حقوق بشری همه باشندگان را تضمین کند و شرایط را برای بازسازی خرابی ها و پیشرفت و رفاه ملت و سربلندی ملی فراهم آور هدف ما در “همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران” که قشر روشنفکر، میهن دوست و آینده نگر کشور را تشکیل میدهیم، خواسته هایی است که برای دستیابی به آنها و نجات کشورمان، ابراز و راهکارهای رسیدن به آنها را پیشنهاد کنیم. ما برای ایران دموکراسی میخواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا مذهبی نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند بهر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار بر پایه رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، دیدگاه ها و مذهب ها، زن و مرد، تفکیک و تبعیضی قایل نشود، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ راه حکومت و جامعه باشد. توضیح درج واژه (انتصخابات )از سوی خبر گر است.

 ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با شرایط و ویژگیهای موجود مدیریت کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور مشارکت کنند. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند و متعهد کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی آزادی گزینش؛ اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ تضمین کرد.

 ما در جمهوری اسلامی تا کنون هیچ انتخابات آزادی نداشته ایم، و همه مجلس های شورا فرمایشی و غیرملی بوده اند؛ و بهمین دلیل هرگز هیچ کار مثبت اثرگزاری برای کشور انجام نداده اند. ما از دولت میخواهیم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شرایط را برای انتخابات آزاد فراهم کند. اصلهای ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۲۷، قانون اساسی جمهوری اسلامی را می شود برای نخستین بار در جمهوری اسلامی رعایت کرد.

 همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران شرایط ضروری برای یک انتخابات آزاد، دموکراتیک و فراگیر را بشرح زیر اعلام می کند:

 ۱. زندانیان سیاسی و عقیدتی منطبق با اصل ۲۳ ممنوعیت تفتیش عقاید، در یک اعلامیه عمومی آزادشوند.

۲. فعالیت و گردهمایی برای حزبهای سیاسی و سازمانهای مدنی طبق اصل های ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی آزاد شود.

۳. رسانه ها بر پایه اصل ۲۴ قانون اساسی آزاد اعلام و از تهدید و سانسور خودکامگی- محور مطبوعات خودداری شود.

۴. شورای نگهبان نباید در گزینش نامزدان دخالت کند، زیرا مسئولیت قانونیش تنها نظارت بر اجرای درستکارانه انتخابات است.

۵. امامان جمعه، مسئولان تراز اول حاکمیت و فرماندهان نظامی از دخالت در انتخابات و از تبلیغ علیه یا له نامزدان پرهیز نمایند.

۶. وزارت کشور با یک پرسشنامه ساده نامزدان را شناسایی و بدون تفتیش عقیده یا التزام نامنویسی کند.

۷. یک کارگروه شامل نمایندگان دولت و نمایندگان حزبهایی که در انتخابات شرکت می کنند بر حوزه های رای گیری نظارت کنند.

۸. نامزدان مجلس میزان و منبع پولهایی را که برای تبلیغات انتخاباتی خود هزینه می کنند، به کارگروه نظارت اعلام کنند. نامزدانی که در گذشته تصدی مقام کشوری، لشگری یا انتخابی داشته اند میزان و منابع ثروت اکتسابی خود را در طول مدت تصدی اعلام کنند. گزارش دروغ یا پنهانکاری موجب عدم صلاحیت نامزد میشود.

۹. صدا و سیما وقت مساوی به همه نامزدان در حوزه های انتخابیه خود تخصیص بدهد.

۱٠. کارگروهی از ناظران برگزیده شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخابات را نظارت کنند. چنین مجلسی می تواند آغازگر یک جنبش سیاسی بی خشونت و تدریجی برای قانونگزاری مورد نیاز یک جامعه آزاد و مردمسالار باشد که در آن همه مردم بی هیچ تبعیض یا محدودیت در سرنوشت و اداره کشور مشارکت داشته باشند، و همه مردم برای پیشرفت و نیرومندی و سربلندی میهن تلاش نمایند.

 همبستگی برای دمکراسی و حقوق بشر در ایران

داود هرمیداس باوند، کورش زعیم، حشمت الله طبرزدی

تهران – نهم آذر ۱۳۹۴ – ۳۰ نوامبر ۲۰۱۵م

 اسامی هموندان جنبش همبستگی ستم دیده گان داد خواه در ذیل می آید !به علاوه احزاب وسازمان ها وتشکل هایی و افرادی که از این بیانیه پشتیبانی کرده اند:

 

۱-دکتر محمد ملکی (استاد دانشگاه و اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب )

۲- دکتر لقا اردلان (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)

۳- اجلال اقوامی ( سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان)

۴- دکتر سید جواد امامی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)

۵- منصور اسانلو (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)

۶- دکترمحمد اولیایی فرد (وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر)

۷- بهرام آبتین (مسوول کانون فرهنگی پارس های لربختیاری ایرانبان)

۸- دکترداود هرمیداس باوند(عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران)

۹- سپیده پورآقایی (فعال حقوق بشر)

۱۰- علی اکبر پیر هادی (عضو هیات مدیره سندیکای اتوبوسرانی شرکت واحد)

۱۱-احمد پور ابراهیمی (فعال حقوق بشری 

۱۳- بهروز جاوید تهرانی (زندانی سیاسی)

۱۴- ابوالفضل جهاندار (فعال دانشجویی)

۱۵- بیژن جانفشان (نویسنده و فعال حقوق بشر)

۱۶- علی رضا جباری (عضو کانون نویسندگان ایران)

۱۷- عیسی خان حاتمی (شورای مرکزی جبهه ملی ایران)

۱۸- زیبا حاجی لو (فعال دانشجویی)

۱۹- حمید رضا خادم (عضو سازمان جوانان جبهه ملی ایران)

۲۰- عباس خرسندی (دبیرکل حزب دمکرات ایران ، زندانی سیاسی)

۲۱- حمید رضا خسروانی ( مسوول انجمن اهورا منش استان فارس)

۲۲- محمد رضا خوانساری ( عضو انجمن زندانیان سیاسی )

۲۳- ناهید خیرابی (روزنامه نگار و فعال حقوق بشر)

۲۴- دکتر محمد علی دادخواه (وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر)

۲۵- سعید درخشندی ( زندانی سیاسی ، فعال حقوق بشر)

۲۶- دکتر بهیه جیلانی (فعال سیاسی وحقوق بشر)

۲۷- حسن رستگار (عضو جبهه متحد دانشجویی)

۲۸- رضا رخشان (مسوول روابط عمومی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه)

۲۹- اشکان رضوی (عضو سازمان مهندسان جبهه ملی ایران)

۳۰- دکترفریبرز رییس دانا (اقتصاد دان وفعال سیاسی و عضو کانون نویسندگان ایران)

۳۱- مهندس کوروش زعیم (شورای مرکزی جبهه ملی ایران)

۳۲- شاهین زینعلی (دبیرانجمن دانشجویان آزادیخواه وملی )

۳۳- نسرین ستوده ( حقوق دان و فعال حقوق زنان)

۳۴- پرویز سفری (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)

۳۵- محمد مسعود سلامتی (عضو شورای مرکزی جبهه دمکراتیک ایران)

۳۶- گوهر شمیرانی ( فعال زنان )

۳۷- کیوان صمیمی (مدیرمسوول مجله توقیف شده نامه وعضو کانون مدافعان حقوق بشر)

۳۸- سیامک طاهری ( فعال سیاسی وشهروندی)

۳۹- مهندس حشمت اله طبرزدی (دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران)

۴۰- محمد عسگری

۴۱- کاظم عنبری (فعال شهروندی)

۴۲- تیمسارسرلشگر بازنشسته ناصر فربد (اولین رییس ستاد مشترک ارتش پس ازانقلاب)

۴۳- محمد حسن فلاحیه زاده (زندانی سیاسی )

۴۴- دکتر حسام فیروزی (فعال حقوق بشر وزندانی سیاسی)

۴۵- علی قبادلو (فعال شهروندی)

۴۶- امین کرد( عضو شورای مرکزی جبهه متحد دانشجویی)

۴۷- مریم محبوب (فعال زنان و شهروندی)

۴۸- اسماعیل مفتی زاده (فعال سیاسی و حقوق بشر)

۴۹- دکتر محمد ملکی (استاد دانشگاه و اولین رییس دانشگاه تهران پس از انقلاب )

۵۰- بهزاد مهرانی (وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر)

۵۱- عبداله مرادی ( عضو مرکزیت اتحاد برای دمکراسی)

۵۲- حمید رضا محمدی (زندانی سیاسی )

۵۳- دکتر نقی پور (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)

۵۴- ظهور نبوی (زندانی سیاسی )

۵۵- مینو یوسف پور(فعال زنان و شهروندی)

۵۶- احمد دانش پذیر( فعال سیاسی و حقوق بشری )

۵۷- احمد سراجی ( زندانی سیاسی)

۵۸- حسین رونقی ملکی( فعال دانشجویی و حقوق بشری)

۵۹- رسول بداقی ( عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان )

۶۰- سعید کلانکی( فعال دانشجویی و عضو کمیته ی گزارش گران حقوق بشر)

۶۱- دکتر محسن رهامی (نویسنده و فعال حقوق بشر )

۶۲- سعید فیض اله زاده (فعال سیاسی )

۶۳- حنیف یزدانی ( فعال دانشجویی )

۶۴- اشکان منفرد ( فعال حقوق بشر )

۶۵- جمال درودی (عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران)

هموندان جدید همبستگی

 ۱- حسن کرمی(عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)

۲- رضا شهابی زکریا (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)

۳- عباس نژادکودکی (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)

۴- سلطان علی شکاری (عضو هئت مدیره ی سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران)

۵- شهرام حیدری (فرهنگی)

۶- محمد سبکی (شاعر و فعال سیاسی )

۷- کاوه پورعبدالرحیم (نویسنده و عضو جبهه ی دموکراتیک ایران )

۸- ناصر تقوایی (کارگردان ونویسنده )

۹- مرضیه وفامهر(کارگردان وفعال حقوق بشر )

۱۰- یوسف فلاح (فعال حقوق بشر در خراسان)

۱۱- شاهین سپنتا (نویسنده و فعال فرهنگی در اصفهان )

۱۲- سهراب صباغ پور( فعال حقوق بشر در کرج)

۱۳- آرش رحمانی (مسئول سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )

۱۴- فرزاد رمضانی (عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )

۱۵- بهرام بختیاری( عضو سازمان مهندسان جبهه ی ملی ایران )

۱۶- شرر نورتبریزی (عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران )

۱۷- پرتو نوری علا ( شاعر ، نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران )

۱۸- صدیقه جعفری ( مسئول نمایندگی کانون مدافعین حقوق بشر در ایران )

۱۹- سینا نخستین ( دانشجوی خارج از ایران )

۲۰- امیر حسین فتوحی ( فعال دانشجویی )

۲۱- سهراب صباغ پور( فعال سیاسی در کرج )

۲۲- یوسف فلاع ( فعال حقوق بشر در مشهد )

۲۳- دکتر محسن رهامی ( فعال سیاسی در سبزوار )

۲۴- فرزاد رمضانی ( فعال سیاسی در تهران )

۲۵- مهران بختیاری ( فعال سیاسی در تهران )

۲۶- شرر کتور تبریزی ( فعال سیاسی در تهران )

۲۷- آرش رحمانی ( فعال سیاسی در تهران )

۲۸- حسن زارع زاده ی اردشیر ( فعال حقوق بشر و فعال سیاسی )

۲۹- کیانوش سنجری ( فعال حقوق بشر و فعال سیاسی )

۳۰- کوروش صحتی ( فعال حقوق بشر )

۳۱- حمید علی زاده ( فعال حقوق بشر )

۳۲- مریم افشار ( فعال حقوق بشر )

۳۳- حسن ماسالی ( فعال حقوق بشر )

۳۴- امیر حسین فتوحی (سخنگوی کمیته ی دانشجویی دفاع ازحقوق زندانیان سیاسی )

‫۳۵- دکتر داریوش احمدی (فعال حقوق بشر و فعال سیاسی)

۳۶- دکتر بهروز آرمان : نویسنده و پژوهشگر

۳۷- دکتر هادی زمانی(اقتصاددان)

۳۸- علیرضا یعقوبی

۳۹-محمود جعفری (جبهه ملی ایران-اروپا)

۴۰-سیاوش پوریچیستا

۴۱-آرش اعلم (نویسنده و فعال سیاسی)

۴۲-سرهنگ محمد رضا آرین(موسس کانون همبستگی ملت ایران)

۴۳- معصومه رضائی

۴۴- سعید بیانی

۴۵- کمال ارس

۴۶- محمد حسن فلاحیه زاده

۴۷- ماندانا خاوری

۴۸- کامبیز شبانکاره

۴۹- دکتر محمد رضا صفائی

۵۰- محمد باصری

۵۱- رضا برومند (کنشگر حقوق بشر)

۵۲- محسن زمانی – هموند سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران

۵۳- حسین مشرف -حقوقدان

۵۴- میثم رودکی – شورای مرکزی حزب دموکرات ایران

۵۵- امید صالحی- اروزاکی (فعال سیاسی)

۵۶- ناهید فرهاد- سازمان دانش آموختگان جبهه ی ملی ایران-فعال سیاسی و حقوق بشر

۵۷- شلر حقانی فر : وبلاگ نویس

۵۸- مصطفی مرید 

 اسامی سازمان ها ، نهاد ها و شخصیتهای پشتیبانی کننده از بیانیه همبستگی در باره انتخابات (انتصابات )

 تلویزیون رهایی

کنگره ملی ایرانیان برای نجات ایران 

صبری حسن پور

رادیو فرهنگ 

سعید اوحدی 

عیسا بازیار 

 


تاریخ انتشار : ۱۹ آذر, ۱۳۹۴ ۱۱:۰۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

کمی پس از اینکه اسد به عنوان یک پیک تمام وقت تحویل غذا، در واشنگتن دی سی شروع به کار کرد، حین کار توسط یک ماشین مورد صدمه قرار گرفت. دوچرخه الکترونیکی که او برای کار تحویل غذا خریداری کرده بود، آسیب دیده ولی هنوز کار میکرد. وقتی اسد با شرکت ارسال کالا تماس گرفت تا آنها را از حادثه مطلع کند، شرکت از او خواست که به کارش ادامه داده و غذایی که حمل می کرد را تحویل مشتری بدهد …

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل»، «تبعید و انتقال اجباری» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات … دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاه‌ها علیه اعتراضات دانشگاهیان است.

افزایش ترک تحصیل در کشور

مدام بر تعداد کودکانی که یا پا به مدرسه نمی‌گذارند یا ترک تحصیل می‌کنند افزوده می‌شود. آنان نیز به جمع کثیر کودکان کار می‌پیوندند.

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

باری با همهٔ این دردها و آلام ما به این نوباوگان باهوش و مبتکر که سازندهٔ آیندهٔ زیبا و معطر ایران رنگارنگند، باورمندیم و بیش از حد امیدواریم‌ و مطمئن‌یم که با فداکاری و ایثار والدینی که با «دلی خونین، لبی خندان» و آغوشی گشاده در مقابل فرزندان‌شان دارند، روزهای بسیار شادابی را پیش رو داریم و هم‌چنین با پیوستگی و تمرکز بر خواست‌های بر حق، کودکان و نوجوانان میهن‌مان در جهان کاملاً متفاوت آینده نقش‌های مثبتی بر عهده خواهند گرفت.

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

شرایط کار پیک های تحویل غذا بسیار بد است!

یک سال پس از آغاز جنبش “زن، زندگی آزادی” − تلاشی برای تحلیل وضعیت

بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و فشار بر معلمان مدارس و استادان دانشگاه‌ها و دانشجویان!

افزایش ترک تحصیل در کشور

فرزندان ایران، این گل‌های خندان

بیانیهٔ مشترک جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکدگان هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به‌ مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید