چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۴

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۴

بە کجا خواهیم رفت

پس اگر ما در آیندە با ملغمەای از "برنامە ـ بی برنامەای" روبرو هستیم، باید گفت کە همین منطق بە سراپای جامعە هم منتقل می شود و در چنین شرایطی کشور بیشتر بە مسیر هرج و مرج گرایش خواهد داشت، هرج و مرجی کە بە تقویت منطق استفادە از نیروی نظامی و امنیتی منجر خواهد شد.

با نگاهی بە بافت افراد ثبت نام کردە در انتخابات پیش رو ریاست جمهوری، بە فرض تائید نامزدهای موجود و گذشتن عناصر اصلی از فیلتر شورای نگهبان، بطورکلی چهار گزینە محتمل است: یا یک اصولگرای میانەرو پیروز می شود، یک تندرو، یک نظامی و یا یک اصلاح طلب.

کاندیدای تندرو و نظامی با حداقل مشارکت مردم در انتخابات پیروز خواهد شد، و کاندیدای میانەرو و اصلاح طلب در صورت مشارکت بیشتر رای دهندگان. و این بدان معنی است کە بهرحال روند انتخابات پیش خواهد رفت و نظام فرد لازم را در پاستور خواهد یافت. کاملا واضح است کە با پیروزی هر کدام، فضای کشور بە تناسب فرد راە یافتە بە مقام ریاست جمهوری، بە نسبت متفاوت خواهد بود.

اما از طرف دیگر اگر سردی جو عمومی را نسبت بە انتخابات، کە طیف وسیعی از نیروهای درون و پیرامون حاکمیت بە آن اذعان دارند را در نظر بگیریم، و این سردی عملا بە تحریم گستردە صندوق رای منجر شود، کاملا عیان است کە حتی در صورت پیروزی یک کاندیدا با رای حداقلی، نظام در فردای پس از انتخابات با تعمیق بیشتر شکاف دولت ـ ملت روبرو خواهد بود کە پایە اساسی روند تحولات در آیندە را رقم خواهدزد. و بە نظر می رسد کە نظام بنوعی خود را برای چنین شرایطی هم آمادەکردە است.

گمانی در این نیست کە جامعە ما با عدم یک جنبش یکپارچە و از لحاظ برنامەای تعریف شدە، برای برون رفت از وضعیت بحرانی موجود روبروست؛ و شاید با توجە بە بیزاری ای کە مردم از وضعیت موجود دارند، انتخابات مثل همیشە فرصتی باشد برای ابراز ارادە عمومی، حداقل در نفی تداوم وضعیت موجود. نظام می داند کە نمی شود شرایط موجود را ادامە داد و برای آن برنامە و یا جواب مشخصی کە بتواند مستقیما بر زندگی مردم تاثیرگذار باشد را نداشتەباشد. اما از طرف دیگر می داند کە آلترناتیوی با توجە بە وضعیت نیروهای سیاسی مخالف وجود ندارد، و همین امکان تداوم آن را امکان پذیر می سازد.

بە بیانی دگر، نظام شاید برای بر سر کارآوردن یک رئیس جمهور حداقلی برنامە داشتە باشد، اما رئیس جمهور حداقلی برای حل مشکلات کشور برنامە نخواهد داشت، بنابراین علیرغم پیروزی چنین شخصی ما در بطن برنامە با بی برنامگی مواجە خواهیم بود.

پس اگر ما در آیندە با ملغمەای از “برنامە ـ بی برنامەای” روبرو هستیم، باید گفت کە همین منطق بە سراپای جامعە هم منتقل می شود و در چنین شرایطی کشور بیشتر بە مسیر هرج و مرج گرایش خواهد داشت، هرج و مرجی کە بە تقویت منطق استفادە از نیروی نظامی و امنیتی منجر خواهد شد.

اما آیا این بمنزلە پاکستانیزە کردن ایران نخواهد بود؟ می توان گفت در وجوهی آری، اما اگر پاکستانیزە شدن در کشوری مانند پاکستان می تواند دهەهای متمادی عامل وحدت کشور و ماندگاری اصل حاکمیت باشد، در ایران چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ آن هم بە این دلیل سادە کە مدل دمکراسی اسلامی ایران بسیار پائین تر از مدل پاکستانی در زمینە دمکراسی است، و این فارغ از آن ارتباط چند وجهی کە این کشور با جهان خارج از خود و قدرتهای جهانی دارد.

با توجە بە وضعیت موجود، انتخابات ریاست جمهوری امسال از اهمیت بزرگ و بی سابقەای برخوردار است. چگونگی منش و واکنش مردم بە آن، حال در هر جهتی، مسیر آیندە را، کە آیندەای بسیار نزدیک خواهدبود را تا حدود زیادی تعیین خواهد کرد.  

 

 

تاریخ انتشار : ۲ خرداد, ۱۴۰۰ ۲:۴۳ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

حملۀ تروریستی در مسکو را محکوم می‌کنیم!

روشن است که چنین حمله‌ای نیاز به تیمی حرفه‌ای و سازماندهی و تدارکی نسبتاً طولانی و گسترده دارد. در عین حال، زود است که بتوان تحلیل جامع و روشنی از ابعاد پشت پردۀ این جنایت و اهداف سازمان‌دهندگان آن ارائه داد. هدف از این یادداشت کوتاه نیز  در وهلۀ نخست مکثی است بر قربانیان این حمله و حملاتی از این دست. قربانیانی که تنها سهم‌شان از سازمان‌دهی و تدارک چنین جنایاتی و علل پشت پردۀ آن، هزینه‌ای است که با جان و سلامتی‌شان می‌پردازند.

مطالعه »
یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

پیش و پس موشک‌ها!

جمهوری اسلامی به دولت‌های عراق، عمان، عربستان و اردن خبر ‌داد که تصمیم به عملیات هوایی از خاک ایران به خاک اسرائیل دارد. عملیاتی که ناگزیر از آسمان کشورهای حد فاصل خواهد گذشت. با این کار، قدرت‌های جهان و کشورهای منطقه مرتبط با فضای جنگی و نیز مشخصاً دولت اسرائیل را از قبل نسبت به حمله، آگاهی سیاسی و نظامی داد.

در انتظار باران

دیروز از صبح،
در انتظار باران بودم،
می‌گفتند نمی‌آید،
ابرهای بارور را باد،
به آن سوی اقیانوس‌ها برده،
و چنین می‌پنداشتند، اما آمد …
چه روز زیبایی بود

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

گلها از این‌که روزی پژمرده شوند؛ نگران نیستند!
از نهایت جلوه‌گری دست نمی‌کشند!
زیبایی‌ها‌یشان، از عطر و بو و تا تجلی سحرانگیز را بدون هیچ کینه‌ای پیشکش می‌‌‌کنند.

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

اجازه است زمانی که از خانه بیرون می‌روم با احساس آرامش بیرون بروم، راه بروم سرک‌ها یا مسیر هدفم را طی کنم، بدون داشتن هراس، ترس، دلهره و وحشت از این ‌که مبادا طالبان مرا با خود ببرد، یا اینکه در انتحار و انفجار زخمی و یا شهید شوم، یا دزد راهم را بگیرد و تمام اموالم را غارت کند؟

یادداشت
تظاهرات آتش بس در آمریکا

شعبده بازی بایدن بر روی جنگ غزه

ممکن است به اشتباه کسی را با تیر زد یا جایی را تصادفی بمباران کرد ولی امکان ندارد که دو میلیون نفر را تصادفی با قحطی و گرسنگی بکشید.
قحطی در غزه قریب الوقوع است و پیامدهای آنی و بلندمدت سلامتی نسلی را به همراه خواهد داشت.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
پيام ها

از قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل و برقراری آتش‌بس فوری و پایدار در غزّه حمایت می‌کنیم!

ما فداییان خلق ایران از نخستین روز آغاز جنگ ضمن محکوم کردن و غیرقابل توجیه خواندن عملیات مسلحانه و نظامی علیه مردم بی‌دفاع غیرنظامی، همراه و هم‌صدا با آزادی‌خواهان جهان خواهان آتش‌بس فوری و تأمین حقوق حقّهٔ مردم فلسطین شدیم. با این رویکرد ما مهار مقاومت آمریکا و تصویب قطعنامهٔ شورای امنیت را یک پیروزی بزرگ برای مردم بی‌گناه غزّه و فلسطین و تمامی آزادی‌خواهان جهان می‌دانیم.

مطالعه »
بیانیه ها

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت) یک‌بار دیگر مخالفت اکید خود را با ماجراجویی‌های خطرناک پیش‌آمده از سوی اسرائیل و واکنش متقابل جمهوری اسلامی ایران و ادامۀ حملات نظامی  چه از سوی جمهوری اسلامی و چه از سوی اسرائیل، اعلام و قاطعانه از تلاش‌های دیپلماتیک برای رفع اختلافات منتج به این حوادث حمایت می‌کند. 

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

افزایش تشنج در منطقه و ادامۀ ماجراجویی‌های دولت‌های اسرائیل و ایران را محکوم می‌کنیم!

پیش و پس موشک‌ها!

در انتظار باران

همه‌ی چلچله‌‌ها برگشتند

اجازه است که خودم باشم، آزاد باشم؟

مثل یک باد