جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۵

تاثیر دوگانە استراتژی چینی

چینیها بر خلاف آمریکائیها، چنانکە تجربە برخورد با دوبارە بە قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نشان می دهد،  کاملا درکی اقتصادی (اکونومیستی) از روابط با دیگر...

چینیها بر خلاف آمریکائیها، چنانکە تجربە برخورد با دوبارە بە قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نشان می دهد،  کاملا درکی اقتصادی (اکونومیستی) از روابط با دیگر کشورها دارند. آنان کمتر مایل اند موضوعاتی مانند حقوق بشر بە یکی از معیارهای ایجاد و یا گسترش روابط با دیگران تبدیل شود. شاید بیشتر بە این علت کە فعلا در مرحلە رشد اقتصادی صرف برای جلوزدن از ایالات متحدە قراردارند، و نیز بە این علت کە خود حکومتی استبدادی و توتالیتاراند کە اساسا میلی بە تفویض حقوق سیاسی و مدنی بە ملت ندارند.

اما نگاە استراتژیک و سیاسی چینیها بە چگونگی روابط با جهان با خود هم حامل نکات مثبت و هم منفی است. مثبت از این لحاظ کە می تواند منجر بە تنش زدائی میان کشورها شود، کە مهمترین نمونە آن احیای روابط ایران و عربستان بعد از ٧ سال قطع مناسبات بود. و منفی از این لحاظ کە حداقل در کوتاە مدت منجر بە تقویت نظم اتوریتەای در کشورهای مستبد و توتالیتار می شود، و تاثیر منفی بر مبارزات مردم باقی می گذارد.

عادی سازی روابط با کشورهای خارجی همیشە از خواستهای مهم مردم ایران و فعالان سیاسی صلح طلب بودەاست. یعنی در واقع سیاست خارجی متناسب و پایدار جزو عوامل ایجاد یک جامعە پیشرفتە و متعادل است. بنابراین بیهودە نیست کە جمهوری اسلامی برای احتراز از ایجاد روابط متعادل و پایدار در سیاست خارجی، بطور مداوم دست بە بحران سازی می زند تا با بە انحراف بردن مبارزات در داخل کشور، از پیشرفت و حضور لازم مردم در سیاست و ادارە کشور بکاهد.

از این منظر می توان گفت کە اکونومیسم چینی می تواند متعادل کنندە سیاست خارجی تنش آمیز جمهوری اسلامی باشد، و آنرا بنوعی کنترل کند، و از این جنبە بە برجستەکردن مسائل داخلی در ایران کمک کند. هر چند کە امر تنش با آمریکا بە جای خود باقی است، و بنابراین سران حاکمیت از این لحاظ مشکلی ندارند! درست است نگاە چینی میانەای با حقوق بشر ندارد، اما ثبات در مناسبات با خارج کشور منجر بە برجستەشدن امر تعارضات طبقاتی و سیاسی در داخل می شود. و در نهایت بحث بر سر این است کە تا چە اندازە مبارزین می توانند امر عادی سازی روابط را بە نفع خود مصادرە کنند.

متاسفانە گاهی در میان کشورهای غربی هم امر حقوق بشر بەجای اینکە منجر بە سیاست تنش زدائی و رفع خطر جنگ شود، بە عاملی برای ایجاد تنش و جنگ فرا می روید کە این نقض غرض است. حقوق بشر در گستردەترین معنای خود یک مفهوم انتقادی است و نە سلاح یا بهانەای برای لشکرکشی.

نهایتا اینکە باید گفت کە در رفتار قدرتهای بزرگ کمتر تعادل دیدە می شود: یکی آنقدر اکونومیست است کە بە حقوق انسانها توجهی نشان نمی دهد، و دیگری آنقدر هیومانیست می شود کە کشوری را بە آتش می کشد!

بخش : سخن روز
تاریخ انتشار : ۱۸ فروردین, ۱۴۰۲ ۹:۵۶ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

واقعیت هستی‌شناسانه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» به ما نشان داد که با ویژگی‌های نسل جدید آشنا نیستیم و حتی محمل‌های نوین جامعه‌ی مدنی را که از سوی آنها خلق می‌شود به رسمیت نمی‌شناسیم.

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

دفاع از آرمان‌های ظلم‌ستیز و رهایی‌بخش جنبش «زن، زندگی، آزادی» در هر زمان و مکانی قالب خودش را می‌یابد. تحقق این آرمان‌ها، نیازمند تعمیق مشفقانه‌ و سازمان‌یافته‌ی همبستگی‌ها و پیوندهای معطوف به کنش‌های جمعی است. این یعنی ظرفیت‌سازی برای ترسیم چشم‌اندازی بدیل در مبارزات رهایی‌بخش در ایران، خاورمیانه و بطور کلی جنوب‌جهانی.

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

از روزی که این ماراتن مرگ را آغاز کردید، مبارزه و مقاومت شما را در بند دنبال کرده ایم. این را درک می کنیم که وقتی همه راههای مبارزه و مقاومت را بر آدمی بستند و او جز جان و هستی  خود چیز دیگری نداشته باشد، ناگزیر است با همین وسیله ای که در اختیار دارد، به مقاومت ادامه دهد.

تعبیر گویای ویتگنشتاین

قصه‌ی مردی که هرگاه در خلوتِ قبرستان و «اهل قبور» می دیدمش؛ پرسش‌هایم را بی‌پاسخ نمی‌گذاشت…

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

جنبش مهسا، زمانه‌ی خستگی از خستگی‌ها

بیانیه‌ی جمعی در اولین سالگرد جنبش انقلابی «ژن، ژیان، ئازادی»

نامه ناصر زرافشان به زندانیان سیاسی منتقل شده به زندان قزل‌حصار که در اعتصاب غذا به سر می برند

تعبیر گویای ویتگنشتاین

بزرگ‌داشت سال‌روز جنبش «زن، زندگی، آزادی»: سلامی و کلامی بر آن آبی بیکرانه