دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

دوشنبه ۲۰ آذر ۱۴۰۲ - ۰۶:۴۷

تهران، سائوپائولوی جمهوری اسلامی

سائوپائولوئیسم جمهوری اسلامی، شکل تطبیق نظام تئوکراتیک حاکم با الزامات جهانیست کە برای پیروزشدن در آن پول حرف اول را می زند، و بی گمان راهی را کە رژیم بازکردەاست بە شاهراههای گستردەتری رە خواهد برد کە وضعیت فاصلە طبقاتی در کشور را از آنی کە هست فاجعەبارتر خواهدکرد. جمهوری اسلامی با طبقاتی کردن بیشتر کشور، درصدد تقویت مقاومت خود در مقابل دشمنان خارجی است.

بعضی از اقتصاددانان کشور در مورد سائوپائولوئی شدن اقتصاد ایران هشدار می دهند. سائوپائولو بزرگترین شهر برزیل است کە نماد نابرابری شناختە می شود، شهری با دیوارهای بزرگ کە مانند دوران آپارتاید در آفریقای جنوبی، و اما این بار بر اساس معیار فقر و ثروت و نە رنگ پوست، محلات را در آن از هم جدا می کنند، با گروههای ممتاز دارای محافظان ویژە و شخصی و گیت های امنیتی، شهری کە ثروتمندان در آن با هلیکوپترهای شخصی از محل زندگی و کسب و کارشان در برجهایشان جابجا می شوند. و حال در ایران تحت سیطرە جمهوری اسلامی هم حکایت دارد بە همان مسیر پیش می رود.

الیگارشی قدرت در ایران از طریق اقتصاد رانتیری و انواع و اقسام امتیازاتی کە برای خود قائل است، و با شبکە گستردەای از بورژوازی مالی و بازرگانی کە بدور خود تنیدەاست و عمدتا ریشە در نهادهای امنیتی و ایدئولوژیکی نظام دارند، چنان ثروتی بە هم اندوختەاند کە دیگر نە تنها توان پنهان کردن آن را ندارند بلکە با فروپاشی هرچە بیشتر معیارهای اخلاقی و حتی عدم پایبندی ظاهریشان بە اصول بە اصطلاح انقلابی خود، با دریدگی خاصی شروع بە نمایش ثروت افسانەای خود نمودە و در اوج بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کە تاروپود جامعە را درهم نوردیدەاست، اکثریت قریب بە اتفاق جامعە ما را کە در تنگدستی و فقر و انواع و اقسام گرفتاری زندگی می کنند در بهت فروبردەاند. گوئی دیگر اسلحە، شکنجە و سرکوب کافی نیست و باید بنوعی دیگر و از طرق بمراتب نوین تر بە منکوب کردن جامعە دست زد. گستاخی این جماعت به حدی رسیده که حتی در مقابل افشاگری زندگی مرفه آنها به مردم معترض می توپند و می گویند، زندگی خصوصی ما به شما ربط ندارد.

اگر پدیدە سائوپائولوئی شدن جامعە ناشی از تشدید فوق العادە نابرابری های اقتصادی و طبقاتی است، جائی کە در آن سرمایە بە میل خود و بدون هیچگونە مانعی بال و پر می زند، در جمهوری اسلامی این پدیدە علت دیگری نیز دارد. و آن همانا نیاز نظام بە مصرف افسانەای پول و ثروتیست کە در دست عدە قلیلی جمع شدەاست جهت بە چرخە درآوردن هر چە بیشتر اقتصاد تحت محاصرە کشور. در شرایطی کە اکثریت مردم آهی در بساط ندارند کە با آن نالە کنند، و بیشتر از بیست و پنج درصد مردم کشور در زیر خط مطلق فقر زندگی می کنند، در شرایطی کە قشر بهرەمند از رانت قدرت، چنگ در درآمدهای میلیاردی پنهان و قاچاقی کشور دارد، تمام دستگاە حاکم طوری عمل می کند کە بتواند هر چە بیشتر مفر فراختری برای صرف این پولهای بادآوردە در بازار بیابد. قشر دست یافتە بە پول و ثروت ناشی از قدرت سیاسی، دیگر آنچنان از تثبیت موقعیت خود در قدرت اطمینان دارد کە هیچ دستگاە قضائی نمی تواند بە سراغش رفتە و از چگونگی کسب ثروتش بازخواست کند.

ابر و باد و مە و خورشید و فلک در کارند تا آنان برجی بدست آرند و بە غفلت بخورند!

واقعیت این است کە حاکمان از توجیە ایدئولوژیکی وضعیت موجود هم کم نمی آورند. اگر اسلام مورد ادعای آنان دین رافت و رحمت است، دین بردە داری هم هست. مگر همین چندی پیش نبود کە یکی از مجتهدین آنها در این مورد بە تاریخ اسلام مراجعە کرد و از بودن بردە در زمان محمد گفت! پس اگر بردە داری در نظام اسلامی مجاز است، چرا شهری مملو از بازرگانانی متمول مجاز نباشد کە محلات مجاور آنها محل سکونت همان بردەهای هزار و اندی سال پیش اند؟!

خلیفەهای پول و ثروت، امامان گنج و صندوق های لبریز از طلا و جواهرات کە اعتقاد بە خدا و توبە کلامی بەگاە تلاطمات احتمالی اخلاقی می توانند بە کمکشان بیایند، بی باک از آنچە کە می گذرد و با توجە بە اینکە ثروتشان نظام را در مقابل کفر جهانی حفظ می کند، از رضای خدا نسبت بە خود اطمینان کامل دارند! و جائی کە حفظ نظام اسلامی اوجب واجبات است، بالاخرە می توان هر پدیدە ضد بشری را توجیە کرد.

سائوپائولوئیسم جمهوری اسلامی، شکل تطبیق نظام تئوکراتیک حاکم با الزامات جهانیست کە برای پیروزشدن در آن پول حرف اول را می زند، و بی گمان راهی را کە رژیم بازکردەاست بە شاهراههای گستردەتری رە خواهد برد کە وضعیت فاصلە طبقاتی در کشور را از آنی کە هست فاجعەبارتر خواهدکرد. جمهوری اسلامی با طبقاتی کردن بیشتر کشور، درصدد تقویت مقاومت خود در مقابل دشمنان خارجی است.

 

تاریخ انتشار : ۱۶ بهمن, ۱۴۰۰ ۴:۵۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

باد پیچنده

خوی ویرانگر باران چو رها گشت به دشت؛
هر چه مزرع، ز کران تا به کران برد که برد؛

دست توده چو به هم وصل شد و جلوه نمود؛

این تغابن ز سراپای جهان برد که برد

فقر گفتمان و سلاح تخریب

گویا سریال پرویز ثابتی ادامه دار است. این بار شاهین نجفی و کسی که او را «شاعر و نویسنده و فلسفه دان» خوانده، مدعی هستند که ادعای شکنجه ساواک توسط جریان‌های چپ روایت سازی دروغ و غیرواقعی است و مطلقا چنین چیزی حداقل اثبات نشده است …

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

اختلاف نظر بین ما بر سر تفاوت های ماهوی میان حماس و فدایی نیست. اختلاف بر سر این است که آیا ۷ اکتبر یک نقطه چرخش حیاتی در مبارزه فلسطین علیه اشغالگران هست یا نیست؟

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پادکست تصویری: “چپ از نگاه امروز”، با حضور بهتویی و نیکفر

به مناسبت ۱۰ دسامبر، روز جهانی حقوق بشر

باد پیچنده

فقر گفتمان و سلاح تخریب

 ۱۹ بهمن و ۷ اکتبر: تفاوت ها و شباهت ها

حتی اگر دستمزد ها ۲۰۰ درصد افزایش بیابند، مستمری کارگران در سال ۱۴۰۳ هنوز به خط فقرِ امسال نمی‌رسد!