یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۸

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ - ۰۹:۰۸

جرایم سیا در آسیا

هفت هزار مأمور عملیاتی سازمان سیا و «تحریک طالبان پاکستان»، قویترین نیروی سیاسی و نظامی در پاکستان بشمار می روند. آنها، متاسفانه دگراندیشان را سرکوب می کنند، از نهادهای فاسد و ناسالم پشتیبانی می کنند، و سالهای طولانی دیگری نیز در تنظیم سیاستهای پاکستان مؤثر خواهند بود

تروریسم: واقعیتها و نیروهای محرکه آن
در بحبوحه تحقیق پیرامون مرگ دو زندانی در حین بازجویی، صرفنظر از اینکه مرگ صدها نفر از سوی وزارت دادگستری آمریکا بفراموشی سپرده شده، مسئله عملیات مخفی دیگر اداره اطلاعات مرکزی(سیا) در پاکستان افشاء شد. اما برای شروع، لازم به یادآوری است که گل رحمان در زندان مخفی سیا در کابل در نتیجه آن که او را به دیوار بتنی زنجیر کرده و کتک زدند، کشته شد. جنازه ماندل الجمادی با حلقه بر گردنش که بعد از ربودن در زندان بدنام «ابوغریب» مخفی کرده و به نرده زنجیر کرده بودند، پیدا شد. وزیر دفاع جدید آمریکا، لئون پانتا اعلام کرد که این فصل از پرونده سیاه سیا بسته شد. اما آیا واقعا اینطور است؟
در پاکستان هزاران مأمور عملیاتی سیا و کاروزان آنها به درون گروههای شورشی رخنه کرده اند. پیش بینی می شود که هدف گروه مخفی موسوم به «تحریک طالبان پاکستان»، ایجاد بی ثباتی در درون طالبانی ها، «القاعده» و دیگر گروههای شورشی پاکستان می باشد که فعالیت نیروهای مقاومت علیه اشغال نظامی خارجی را  همآهنگ می کنند. در یکی از اسناد پاکستان گفته می شود که اقدامات جدید سیا در جهت تضعیف پاکستان، شامل تطمیع مقامات رسمی پاکستان و اعمال فشار بر آنها به نفع سیاست آمریکا در منطقه خواهد بود. علاوه بر آن، بگفته همین منابع، سیا گروههای عملیاتی مسلح و سازمانیافته ای را در اختیار دارد که می توانند برعلیه مقامات نظامی و سیاسی پاکستان که یا «مشکلاتی ایجاد می کنند» و یا با جنگ جهانی واشینگتن با تروریسم مخالفند، مورد استفاده قرار گیرند.
بدیهی است مقامات امریکایی از نوع پانتا هر قدر می گویند که همه چیز تغییر می کند، اما همان وضعیت هر چه بیشتر تحکیم می یابد. «تحریک طالبن پاکستان»، که ازطرف سیا با تسلیحات بیولوژیک و شیمیایی و سلاحهای مدرن تجهیز شده، بیشتر «سازمان اطلاعات و امنیت کشور» یا ساواک ایران را یادآوری می کند. این سازمان یکی دیگر از شعبات سازمان سیا بود که از آن برای بی ثباتی و سرنگونی دولت ایران در سال ١٩۵٣ (کودتای ٢٨ مرداد سال ١٣٣٢. مترجم.) استفاده شد. تسلیح و تأمین مالی چنین مأموران مخفی در سال ١٩۵٣ در ایران، ببهانه ضرورت نجات کشور از خطر افتادن بدامن اتحاد شوروی و کمونیزم توجیه گردید. پس از آنکه سیا، ساواک و محمدرضا شاه پهلوی زیر حمایت آمریکا به قدرت رسیدند، رعب و شکنجه به یک امر عادی بدل شد.
زندگی در زیر حاکمیت سیا، ساواک و محمدرضا شاه پهلوی عبارت بود از فقر مفرط، سر به نیست کردن و ترور پلیسی. ساواک ایران بکمک تسلیحات و آموزش نظامی سیا، دگراندیشان را بسرعت سرکوب کرد. هزاران مخالف سیاسی ببهانه مبارزه با کمونیزم و تأمین امنیت آمریکا اعدام شدند. سیا که متدهای شکنجه را به ساواک آموزش داد، به یاری پلیس مخفی اسرائیل- موساد هم شتافت. زیر رهبری سیا، اسرائیل و ساواک به شکار و مجازات ایرانیان ناراضی و مخالفان سیاست خارجی آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دست زدند. سازمان دفاع از حقوق بشر «عفو بین الملل» در سال ١٩٧۶ اعلام کرد که شکنجه ها و اعدامهای ساواک از محدوده فکر و تصور فراتر رفته است.
زیر حاکمیت ساواک و شاه پهلوی، ایران در چنان فسادی فرو رفت که «به کرختی حتی ریشه دارترین ناظران سرقتهای خاورمیانه» منجر گردید. از سال ١٩٧۴ تا سال ١٩٧٨، آنها تقریبا بیست میلیارد دلار آمریکا بعنوان کمک نظامی از سیا دریافت کردند. در ضمن از ثروتهای سرشار نفت ایران جیبهای عده اندکی انباشته شد. بیکاری، بخصوص در میان جوانان، بحد بسیار بالایی رسید. در عین حال، بیست درصد جمعیت ایران در بیغوله های اطراف تهران، در مکانهای فاقد سیستم فاضل آب، برق، درمان و دیگر نیازمندیهای اولیه، سکنا گزیدند. بمنظور سرکوب جنبشهای اسلامی و کارگری، سیا و ساواک از شلاق، مشت، گیره های الکتریکی، آب جوش، آتش، شیشه، و همچنین شکنجه با آب استفاده کردند.
زمانیکه مدافعان حقوق انسان، ساواک و شاه پهلوی را به نقض حقوق مردم متهم ساختند، شاه و ساواک اعلام کردند که آنها هم از همان متدهای غیرمستقیمی استفاده می کنند که آمریکا و سیا به کار می برند و اضافه نمودند: «کدام کشور پلیس مخفی ندارد؟». سیا در ایران با دشمنانی رو در رو قرار گرفت که این دشمنان تقریبا همه مردم بودند. بمنظور حمایت از شاه پهلوی در مسئله کنترل بر ثروتهای ایران، سیا به مطمئن ترین ابزارهای خود- اسلحه و پول دست برد. طبق ارزیابی ها، سیا برای اعمال نفوذ بر روی برخی از سیاستمداران و رهبران مذهبی ایران که تسلیم سیاست خارجی آمریکا شدند، سالانه چهارصد میلیون دلار پرداخت کرد. دقیقا در چنین فضای آلوده و کثیفی انقلاب اسلامی سال ١٩٧٩ در ایران بوقوع پیوست.
در چهارچوب باصطلاح «جنگ جهانی با تروریسم»، از جمله در افغانستان و بعد در پاکستان، سیا در پاکستان نیز با دشمنانی که تقریبا همه مردم هستند، رو در رو قرار گرفته است. سیا کما فی السابق، بمثابه همآهنگ کننده بزرگترین کودتاها و بزرگترین مفتشان عقاید عمل می کند. متاسفانه، هر چه اوضاع «آنچنان که تصور می شود»، تغییر می یابد، بیش از آن همه چیز بجای خود باقی می ماند. فقط عناوین جدیدی که نوشته می شوند، میراث شکنجه های سیا در ایران و دهها کشور جهان را انعکاس می دهند- میراثی که در دوره فرمانروایی بوش- چئنی تولد دوباره یافت. مشکل فقط  محدوده بازجوهای غیرانسانی معترف به جرایم خود خلاصه نمی شود، بلکه، شامل فساد مقامات عالیرتبه سیا، وزارت دفاع و کاخ سفید نیز می باشد.
هفت هزار مأمور عملیاتی سازمان سیا و «تحریک طالبان پاکستان»، قویترین نیروی سیاسی و نظامی در پاکستان بشمار می روند. آنها، متاسفانه دگراندیشان را سرکوب می کنند، از نهادهای فاسد و ناسالم پشتیبانی می کنند، و سالهای طولانی دیگری نیز در تنظیم سیاستهای پاکستان مؤثر خواهند بود. در آنجا حمله هواپیماهای بی خلبان و کشتارها افزایش خواهد یافت، و جنگها هر چه پوشیده تر ادامه خواهد داشت، زیر رهبری سیا کودتاها بوقوع خواهد پیوست، وحقوق بشر نقض خواهد شد. فرمانده سابق تیپ پنجاب (مستعفی) آسلام هومان بهتر از هر کسی گفت: «من هنگام بازدید از آمریکا دانستم که سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد در حال تبانی با آژانس جاسوسی هندوستان راو (RAW) است و در این کار رهبری آنها را مستقیاًَ بدست سیا هدایت می کند، و هدف این توطئه، ایجاد بی ثبات پاکستان به هر قیمتی بود».
برای شهروندان آمریکا سیا یک میراث نفرت انگیز بحساب می آید- این میراث عبارت است از جمع آوری اطلاعات داخلی و انجام اقدامات غیرقانونی برای نصب وسایل شنود مکالمت تلفنی. این میراث، شامل جمع آوری فایلهای هزاران مخالف جنگ و ناراضی می باشد. این میراث، یعنی وارد شدن به کارزار انتخاباتی کنگره آمریکا، اعمال کنترل الکترونیکی و فیزیکی بر روزنامه ها، گزارشگران و خدمات اطلاع رسانی، حمایت مالی از صدها روزنامه نگار و پروفسور دانشگاهها، و «بخشیدن» میلیونها دلار آمریکا به شرکتهای خصوصی و رسانه های آنها با هدف شکل دادن به افکار عمومی جامعه. بدیهی است که از آمریکا تا ایران و پاکستان، سیا، ساواک و تحریک طالبان پاکستان از میراث خود، یعنی به شکنجه های روحی، روانی و جسمی ادامه خواهند داد.
  ۲٨ تیر ماه ۱٣۹۰

تاریخ انتشار : ۲۹ تیر, ۱۳۹۰ ۳:۳۷ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

آغاز جنگ و حماسه مقاومت خرمشهر:‌ مصاحبه نشریه کار با اکبر دوستدار

خبر حمله عراق را در واقع ما با مشاهده بمباران اهواز و آبادان دریافت کردیم. هواپیماهای عراقی در همان ساعات اول، بسیاری از شهرهای خوزستان و جمعاً ده شهر کشور را بمباران کردند. البته هدف مقدم و اصلی آنها تسخیر برق آسای خرمشهر توسط نیروی زمینی بود که در نزدیکی مرز عراق قرار داشت. از قرار و طبق نقشه جنگی صدام، آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اهداف بعدی آنان بودند. ۱۲ لشکر زرهی عراق با همه تجهیزات بسوی خرمشهر سرازیر شده بودند.

مطالعه »
یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
آخرین مطالب

جشن اومانیته در فرانسه ۹۳ ساله ‌شد!

روزنامه اومانیته و پایه‌گذار آن ژان ژورس نه تنها از مبارزات روزمره طبقه کارگر فرانسه برای دسترسی به مطالبات بحق شان همواره بدون تزلزل حمایت کرده‌اند بلکه به طور موازی ضمن دفاع از صلح جهانی به اعتلای تمام جوانب فرهنگی و هنری از جمله ادبیات، موسیقی،‌ رقص، تئاتر و سینما از دید زحمتکشان و طبقه کارگر  توجه کرده و در جهت پایه گرفتن و رشد دائمی انها با تمام وجود شرکت و مبارزه کرده‌ اند.

هزار بار خواهم گفت! هزار بار خواهم نوشت!

زمانی برای یک گفتگوی آغازین با نشستن رو در رو و تلاش برای نزدیک کردن نقطه نظرها جهت یافتن راه هائی برای یک اتحاد عمل که سال ها قبل باید صورت می گرفت. این است وظیفه بزرگی که امروز بر گردن تک تک ماست!

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سه روز برگزاری جشنواره، مسئولان سازمان دیدارها و گفت‌وگوهای متعددی با رفقای حزب توده‌ ایران و حزب چپ ایران، سازمان اتحاد فداییان خلق ایران و دیگر نیروهای چپ ایرانی مقیم پاریس داشتند. هم‌چنین رفقای ما دیدارهایی با رفقای چپ افغانستان و حزب کمونیست عراق داشتند.

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

جمعه خونین زاهدان همچون کشتار معترضان در جنبش های گذشته و جنبش ژینا مهسا در سراسر ایران حکایت از شکاف عمیق میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی دارد.

بازهم خاطره ها

پاهایم را، به مانند علف، می گذارم، بر روی زمین
/
می بینم خود را، چون درختی در تب و تاب
/
می پیچم درخود، از آن هراس، که نگاهم بود و فراز
/
سرزمینی نشناخته، اما در خیال
/
آن کعبه آمال، چون مسلمانی در انتظار بهشت …

یادداشت

جنبش زن زندگی آزادی، به مثابه جنبش علیه سلطه و استبداد

یک سال از روزهایی که زنان به اعتراض به قتل حکومتی مهسا “ژینا” روسری های خود را بعنوان نماد و  سمبل اقتدار جمهوری اسلامی به آتش کشیده و با شعار “زن، زندگی، آزادی” همبستگی عمیق جهانیان را بخود جلب کردند،  گذشت. جنبشی که در یک سال گذشته شاهدش بودیم، یکباره آغاز نشده و پیش زمینه های آن به سال های سال قبل به  خصوص بعد از انقلاب ۵۷ بر میگردد.

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
پيام ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
بیانیه ها

در سالگرد قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی: ایران به پیش از جنبش تنیده در جان مردم و میهن برنمی‌گردد!

جنبش «زن‌ زندگی، آزادی»، در بطن جامعه حضور دارد و مطالبات بنیادین آن در حال تکوین است. خواست استقرار جمهوری مبتنی بر جدایی دین از حکومت، بر پایهٔ ارزش‌های جهان‌شمول حقوق بشر و با تأکید ویژه بر آزادی، مردم‌سالاری (دموکراسی) و عدالت اجتماعی، به‌یمن مبارزهٔ مردم ایران تحقق خواهد یافت!

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

جشن اومانیته در فرانسه ۹۳ ساله ‌شد!

هزار بار خواهم گفت! هزار بار خواهم نوشت!

گزارش حضور سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در جشنوارهٔ جهانی اومانیته

در سالگرد جمعه خونین زاهدان یاد قربانیان جمعه خونین زاهدان و جنبش مهسا را گرامی میداریم!

بازهم خاطره ها

کارگران روزمزد و ناامنیِ حداقل‌ها