سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۷

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۱۷

جلسه مطبوعاتی خانوادههای زندانیان سیاسی

روز سه شنبۀ گذشته در جلسه ای که توسط انجمن دفاع از حقوق زندانیان برگزار شد، برخی از خانوادههای زندانیان حوادث اخیر حضور داشتند و از وضع بستگانشان در زندانها سخن گفتند. در زیر گزارش مشروح این  جلسه را می خوانید

فخرالسادات محتشمیپور همسر مصطفی تاجزاده در جلسه سه شنبه صبح انجمن دفاع از حقوق زندانیان که با حضور برخی از خانوادههای زندانیان حوادث اخیر برگزار شد، گفت: بسیاری از کسانی که هماکنون در زندان هستند هیچ کاری نکردند جز نقد خیرخواهانه نظام و اقدام برای افزایش مشارکت سیاسی و مشروعیتبخشیدن به نظامی که به آن اعتقاد دارند و خونها به پای آن ریخته شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از شخصیتهای نظام که در زندان هستند در قبل از انقلاب نیز طعم زندان را چشیده بودند و در پیروزی انقلاب اسلامی نیز نقشهای مهمی بر عهده داشتند.
محتشمیپور با بیان این که برخی از دستگیرشدگان زندگی خود را برای پاسداری از مرزهای ایران گذاشتند ا ما هم اکنون در شرایط بدی در زندانها به سر میبرند، گفت: کارنامه فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی این افراد کاملاَ مشخص است و با رجوع به آنها میتوان به حقایقی در رابطه با شخصیت این افراد پی برد.
وی سپس به اقداماتی که تاکنون برای آزادی زندانیان حوادث اخیر انجام شده است پرداخت و گفت: حرکت اول دادخواهی از علما و اطلاعرسانی در مورد وقایع اخیر و درخواست اعلام موضع در مورد حوادث اخیر از علما بود.
همسر مصطفی تاجزاده گفت: قرار نبود در جمهوری اسلامی ما حقکشی شود و خون مظلوم ریخته شود قرار بود همه بتوانند حرف بزنند و از رای خود دفاع کنند اما با آنها شیانه برخورد شد و اکنون وظیفه علما است که در رابطه با اتفاقات اخیر مواضع خود را روشن کنند.
وی اقدام بعدی را مکاتبه با رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مقننه عنوان کرد وگفت: در این مکاتبات سعی داشته و داریم که ملاقات حضوری با این افراد داشته باشیم.
محتشمیپور مراجعه به مجلس و گفتوگو با فراکسیون خط امام از جمله گفتوگو با ابوترابی را از جمله دیگر اقدامات دانست و گفت: قول ملاقات با برخی از نمایندگان مجلس را گرفته بودیم اما متاسفانه به تعطیلی مجلس برخوردیم.
وی ادامه داد: نشست و گفتوگو با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان از دیگر اقدامات ما بود که در این جلسه هاشمیرفسنجانی نقطهنظرات خود را نسبت به حوادث اخیر ابراز کردند که میتوان گفت نقطهنظر ایشان همانهایی بود که در خطههای نماز جمعه بیان شد.
همسر مصطفی تاجزاده گفت: هدف ما این بوده و هست که با درد و دل با مسوولان نظام از درون نظام مشکلات به وجود آمده را برطرف کنیم.
وی سپس به انتقاد از عملکرد رسانه ملی پرداخت و گفت: رسانه ملی در حوادث اخیر دروغپردازیهای زیادی انجام داده و سعی در خدشهدار کردن حرکت اصیل مردمی داشته است.
وی با بیان این که هماکنون نیز مانند زمان شاه مردم اعتماد خود را نسبت به رسانه ملی از دست دادند، گفت: در زمان انقلاب مردم برای اینکه از وقایعی که در کشور خودشان اتفاق میافتد مطلع شوند از رادیوی بیبیسی استفاده میکردند برای اینکه رسانه ملی خبر ها را وارونه پوشش می داد و اکنون نیز چنین شده است.
محتشمیپور از رسانه ملی خواست امکان بیان نظرات به افراد معترض داده شود و ادامه داد: اگر رسانه ملی امکان ارائه نظرات را به طور زنده و مستقیم برای ما فراهم کند به شدت از آن استقبال خواهیم کرد و به نظام جمهوری اسلامی به خاطر انجام چنین اقدامی خواهیم گفت.
وی ادامه داد: در اوایل انقلاب رسانه ملی یک دانشگاه بود و همه صداها در تلویزیون پخش می شد و چه مهم بود کلام بود نه گوینده کلام.
وی گفت: در زندان بازداشتشدگان را از حوادث بیرون بیخبر نگه میدارند و مسائل را همدشان میخواهند به عنوان واقعیت به آنها القا میکنند.
وی ادامه داد: مسوولان مدام تکرار میکنند که بازداشتشدگان تحت شکنجه قرار ندارند و خود زندانیان هم در ملاقاتهای حضوری به شدت بر این موضوع اصرار دارند که تحت شکنجه قرار نگرفتند اما نکته در اینجاست که فقط شکنجه جسمی نیست.
شکنجههای روانی اثری بسیار بدتر از آنچه شکنجه جسمی میتواند و دستگیر شده داشته باشد باقی میگذارد و این افراد باید تحت درمان پزشک قرار گیرد تا روح و روان آنها به حالت عادی برگردد.
محتشمیپور تصریح کرد: بنابراین اعلام میکنیم به همین میزان وقت گذاشته شده تا این افراد به مرحلهای برسند که طوطیوار حرفهای بازپرسان خود را تکرار کنند همان مقدار زمان نیز لازم است تا روح و روان این افراد به حالت عادی برگردد و وقتی پزشک تائید کرد که این افراد در سلامت کامل به سر میبرد آنوقت ما حرفهای آنها را میپذیریم.
وی ادامه داد: بنابراین در حال حاضر یک کلام از آنها برای ما قابل پذیرش نیست.
وی در رابطه با جریان اعترافگیریهای اخیر گفت: در جریان این اعترافها سعی شده است برای چهرههای شاخص نظام پروندهٍسازی شود و این روند از نظر ما محکوم است.
وی ادامه داد: اگر سندی از چهرههای شاخص نظام داشتند چرا آنها را ۴۵ روز در سلول انفرادی نگه میداشتند چرا آنها را از اخبار بیرونی دور نگه میداشتند. چرا به خانهها حمله میبردند تا سندی بر علیه آنها پیدا کنند اگر اسناد و مدارک در کیفرخواست آنها وجود دارد پس دنبال چه میگردند و این بازیها چیست.
وی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که هماکنون دستگیر شدند به خاطر این است که حقوق شهروندی آنها رعایت نشده است، گفت: تنها جرم اینها شرکت در تجمعات آرام بود وقتی به شهروندان اجازه داده نمیشود که در تجمعات آرام شرکت کنند و به تجمعات مجوز داده نمیشود بسیاری از افراد بیگناه دستگیر خواهند شد.
وی افزود: مردم ایران هرگز اجازه نخواهند داد که کسی از دهان آنها حرف بزند و خود سکوت و خفقان اختیار کنند.
وی گفت: ملت ایران از طریق انتخابات حرفش را زد اگر امروز ملتهب است درباره صحت انتخابات شک دارد زیرا کمیته صیانت از آرای ستادهای انتخاباتی مسائلی مبنی بر تقلب در انتخابات را مطرح کردند.
وی افزود: دلسوزان و خیرخواهان نظام باید برای اصلاح امور اقدام کنند و زندانیان سیاسی را هر چه زودتر آزاد کرده و از خانوادههای آنها دلجویی شود.
همسر مصطفی تاج زاده ادامه داد: بر اساس قانون اساسی قوه قضائیه باید استقلال عمل داشته باشد اما گویا در حال حاضر قوه قضائیه بر خلاف قانون اساسی استقلال ندارد .
وی ادامه داد: هم اکنون قوه قضائیه و هاشمی شاهرودی خود را کاره ای نمی دانند و می گویند که رسیدگی به وضعیت بازداشت شدگان از دست انها خارج است اما ما منتظر جواب هستیم و عدم پاسخگویی نشان می دهد که نیروهای دیگری هستند که اختیار قوه قضائیه را در دست گرفته اند و تصمیم گیری می کنند.
محتشمی پور گفت: بالاخره ما خانواده های بازداشت شدگان باید بدانیم که عزیزان ما دست کدام جلاد هستند.
وی خطاب به خانواده های بازجویان و دستگیر کنندگان حوادث اخیر گفت: شما فکر می کنید نانی که به سر سفره خانه های شما می آید حلال است؟ اگر نه شما نیز به ما بپیوندید.
همسر زید آبادی در این جلسه با بیان این که همسرش ۲۳ خرداد ساعت ۱۰ شب همسرش از خانه ربوده شده است و ۵۰ روز است او را ندیده، گفت: احمد زید آبادی در تاریخ نهم تیر یک بار با او تماس داشته که روحیه اش بد نبوده اما نمی دانسته که در کدام بند زندان اوین نگداری می شود.
وی ادامه داد: تماس بعدی همسرم در حدود یک ماه پیش بود که هنگامی که تلفن کرد روحیه اش خراب بود، حالش بد بود و صدای عذاب کشیده ای داشت، بغض کرده بود و مشخص بود که فشار روحی شدیدی را تحمل می کند و این بار اصلا از موقعیت مکانی خود اطلاع نداشت.
همسر زید آبادی اخرین تماس تلفنی همسرش را مربوط به سه روز پیش عنوان و اظهار کرد: بار آخر نیز که تماس گرفت اندکی روحیه اش بهتر شده بود اما همچنان آثار درد و رنج در صدایش مشهود بود.
وی گفت: وقتی از او پرسیدم که کجا هستی، صدای بازپرس اش را شنیدم که گفت بگو یک جایی در تهران، یک جایی در اوین.
همسر زید ابادی افزود: اما شماره ای که بر روی تلفن افتاده بود مکانی در شرق تهران را نشان می داد.
همسر زید آبادی تصریح کرد: همسرش در ازن مکالمه تلفنی به او گفته است که زندانی که هم اکنون تجربه می کند بسیار شرایط بدی دارد و با زندانی که در سال ۷۹ تحمل کرده است بسیار وحشتناک تر است.
وی با انتقاد از مراجع قضایی و قانونی گفت: در مدتی که همسرم دستگیر شده است هیچ مرجع قضایی و قانونی به ما پاسخگو نیست .
وی ادامه داد: هر بار که به آقایان مرتضوی، حداد و دری نجف آبادی مراجعه کرده ام و خواستار رسیدگی به وضعیت همسرم شده ام، گفته اند که بازداشت ها دست قوه قضائیه نیست.
همسر زید آبادی با بیان این که معلوم نیست زید آبادی را چه کسی دستگیر کرده است، گفت: همسر من غیر قانونی دستگیر شده است و گویا دستگیر شدگان ربطی به سه قوه کشور ندارند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه می گوید من کاره ای نیستم و من نمی دانم شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضائیه پس چه کاره است.
وی با اظهار تعجب از تاکید همسرش برای این که با هیچ کس صحبت نکند و اقدامی انجام ندهد ، تصریح کرد: مگر می شود با کسی صحبت نکنم و پیگیر کار همسرم نباشم، همسر من را ۵۰ روز است که دستگیر کرده اند و انتظار دارند که صدا از هیچ کس بیرون بیاید.
وی افزود ۵۰ روز است که خواب و خوراک ندارم .
همسر زید آبادی گفت: اگر این روند ادامه پیدا کند و هیچ کس پاسخگوی خانواده زندانیاتن نباشد به شورای حقوق بشر سازمان ملل شکایت خواهیم کرد شاید آنها کاری برای ما انجام دهند.
همسر تاجرنیا نیز در این جلسه اظهار کرد: همه کسانی که بازداشت شده اند، از نظر جسمی و روحی اذیت های فراوانی می شوند.
وی میانگین تماس بیشتر دستگیر شدگان با خانواده هایشان را دو هفته یکبار عنوان کرد و گفت: تعجب بیشتر خانواده های زندانیان از اصرار بیش از حد بازداشت شدگان است که می خواهند به خانواده های خود بقبولانند که هیچ گونه آزاد و اذیتی نمی بیننند و شرایط بسیار مناسبی دارند .
وی ادامه داد: همه بازداشت شدگان از خانواده های خود م یخواهند که پیگیر کار آنها نباشند و به هیچ مرجع قضایی مراجعه نکنند و با هیچ رسانه ای مصاحبه نکنند.
همسر تاجرنیا با انتقاد از وضعیت بازداشت شدگان بیان کرد: این افراد هیچ گونه دسترسی به دنیای بیرون ندارند و نمی دانند که چه اتفاقاتی در بیرون از زندان می گذرد و حتی حق ملاقات با وکلای خود را نیز ندارند در حالی که از نظر قانونی داشتن وکیل حق این افراد است .
وی با انتقاد از نمایش اعتراف گیری ها در رسانه ملی گفت: اگر بازجویی ها تمام شده است، پس این ” شوی تلویزیونی که به مردم نشان می دهند چیست. چرا دستگیر شدگان رابدون این که وکیل شان در جریان باشد به دادگاه می برند و اجازه نمی دهند وکلا از موکلین خود دفاع کنند.
وی افزود: چرا هنوز به متهمان تفهیم اتهام نشده است؟
وی با انتقاد از نحوه حضور چهره های سیاسی در دادگاه روز شنبه نیز بیان داشت: بر اساس قانون، زندانی های سیاسی می توانند در دادگاه با لباس شخصی حاضر شوند در صورتی که در تلویزیون دیدیم افراد را با لباس زندانی به دادگاه آورده اند.
همسر تاجرنیا افزود: این افراد چهره های این نظام و افراد با آبرویی هستند، چرا این قدر با اعصاب مردم ایران بازی می کنند؟
همسر تاجرنیا با بیان این که ما به جریان دستگیری ها از ابتدا انتقاد داریم، گفت: حتی حکم دستگیری که برای بردن این افراد آورده می شود غیر قانونی است. این حکم ها به صورت دسته جمعی از سوی قاضی مرتضوی صادر شده و از اسامی افراد در ان یادی نشده است. و در این حکم ها نوشته شده است که در صورتی که در را باز نکردند می توانید در را بشکنید و وارد خانه شوید.
وی با انتقاد از چگونگی دستگیری زنان و دختران نیز گفت: آیا این درست است که ۷-۸ مرد، به خانه حمله کنند و زنی را که تنها در خانه است با خود ببرند؟
همسر تاجرنیا گفت: روز پنجشنبه قرار است یک دادگاه فرمایشی دیگر برگزار شود و شنیده شده قرار است عده دیگری را برای اعتراف به دادگاه بیاورند، از خانواده های دستگیر شدگان می خواهیم که در صورتی که اعلام کردند وکلا و خانواده ها می توانند به دادگاه بیایند از ورود به دادگاه خودداری کنید چون وقتی وکلا پرونده متهمان را مطالعه نکرده اند و نمی توانند از موکلین خود دفاع کنند حضور آنها در دادگاه چه فایده ای خواهد داشت.
هنگامه رضوی همسر بهزاد نبوی در جلسه کانون دفاع از حقوق زندانیان بیان کرد: همسر من ۵۰ روز است که دستگیر شده و تا ۴۵ روز از بازداشت او من هیچ اطلاعی از سرنوشت همسرم نداشتم .
وی ادامه داد: با توجه به این که همسر من مسن ترین زندانی سیاسی است و بیماری قلبی دارد و ۶۸ ساله است، در این مدت بسیار نگران سلامتی همسرم بودم .
هنگامه رضوی با بیان این که ۵ روز پیش با همسر خود تماس تلفنی داشته گفت: ۵ روز پیش کسی از زندان اوین با من تماس گرفت و برایم شرط گذاشت که در صورتی می توانم با همسرم صحبت کنم که هیچ گونه اطلاعی از اخبار سیاسی بیرون به او ندهم و من نیز به ناچار قبول کردم .
وی ادامه داد: وقتی با همسرم صحبت می کردم متوجه شدم که به او نیز تذکر داده شده است که فقط اجازه حال و احوال پرسی دارد و به او گفته اند اگر کوچکترین صحبتی در رابطه با مسائل دگی رصورت گیرد مکالمه تلفنی قطع می شود و دیگر به او اجازه نخواهند داد که تماسی با منزل داشته باشد.
همسر بهزاد نبوی افزود: همسر من در رابطه با این که در کجا نگهداری می شود هیچ گونه اطلاعی نداشت و جز احوال پرسی نیز صحبتی از خود نکرد و اکنون نیز بعد از گذشت ۵ روز دوباره هیچ گونه خبری از او ندارم.
وی با انتقاد از این که کسی در کشور در رابطه با وضعیت بازداشت شدگان پاسخگو نیست، گفت: ما نمی دانیم چه کسی دارد این بازداشت ها را اداره می کند در حالی که همه مراجع قانونی از چگونگی وضعیت همسران و فرزندان ما اظهار بی اطلاعی می کنند.
هنگامه رضوی در رابطه با دادگاه روز شنبه گفت: این دادگاه فرمایشی بود و بیشتر به یک ” شو تلویزیونی ” شباهت داشت.
وی با محکوم کردن اعتراف گیری ها افزود: گویا مسولان کشور نمی دانند که این روشها دیگر کهنه شده است و همه اقشار جامعه با این روشها آشنا هستند.
وی با انتقاد از عملکرد صدا و سیما گفت: صدا و سیما با بودجه مردم اداره می شود، با مالیاتی که از مردم می گیرند می چرخد آن وقت در این رسانه ملی بر علیه مردم حرف می زنند.
هنگامه رضوی در مورد همسرش گفت: نبوی در زمان شاه مبارز بود و بهترین سالهای جوانی اش را برای دفاع از این نظام در زندان انفرادی به سر برده است و هم اکنون نیز در زندان جمهوری اسلامی به سر می برد.
وی ادامه داد: همسر من سالها در این نظام زحمت کشیده است، در مجلس ششم بوده، همکار شهید رجایی بوده ، سخنگوی دولت بوده، چطور می خواهند بگویند که وابسته به خارج است؟
همسر بهزاد نبوی افزود: حتی در ذهن همسر من نمی تواند خطور کند که بخواهد به این نظام آسیب بزند.
وی افزود: کسانی که همسر من را دستگیر کرده اند در واقع دارند آبروی نظام را می برند و لطمه ای که دستگیر کنندگان حوادث اخیر به این نظام زدند هیچ کس نتوانسته بود به جمهوری اسلامی وارد کند.
همسر عبد الفتاح سلطانی نیز در این جلسه با بیان این که همسر من کا رحقوقی می کند و با کانون مدافعان حقوق بشر همکاری دارد، گفت: همسر من همیشه به قانون مداری اعتقاد داشته و معتقد است اگر قانن اجرا نشود سنگ روی سنگ بند نمی شود.
وی در رابطه با دستگیری همسرش گفت: عبد الفتاح سلطانی را ساعت ۵ بعد از ظهر روز ۲۶ خرداد در دفترش دستگیر کردند در حالی که حکمی که برای دستگیری او اورده بودند، نام همسرم در ان نبوده و به دستگیری های خیابانی مربوط می شده است و بازرسی دفتر کار نیز بدون مجوز صورت گرفته است
همسر عبد الفتاح سلطانی افزود: همسر من به خاطر این که غیرقانونی دستگیر شده است در زندان به هیچ سوالی جواب نداده است.
وی با بیان این که بی طرفی در دستگیری همسر من رعایت نشده است، تصریح کرد: قرار بازداشت همسر من از جانب کسی صادر شده که همسرم قبلا از او شکایت کرده است.
وی ادامه داد: همسر من از آقایان مرتضوی، حداد و راسخ شکایت کرده بود و کسی که قرار بازداشت همسر من را امضا کرده بود آقای راسخ بود.
همسر عبد الفتاح سلطانی خاطر نشان کرد: در زندان به همسر من گفته شده است که در صورتی که قبول کند با کانون مدافعان حقوق بشر هیچ گونه همکاری نداشته باشد ازاد خواهد شد و در غیر این صورت به ۱۰ سال زندان محکوم اش می کنند اما همسرمن نپذیرفته است که با این کانون همکاری نداشته باشد.
وی ادامه داد: مدعیان اسلامی از همسر من خواسته اند که مدافع حقوق بشر نباشد تا آزاد شود!
همسر عبد الفتاح سلطانی در رابطه با وضعیت همسرش گفت: همسر من ۲۶ روز هواخوری نداشته و تا دو هفته نیز اجازه حمام رفتن به او نداده بودند.
همسر صفایی فراهانی نیز در این جلسه با اشاره به سمت های دولتی که همسرش تا کنون داشته است گفت: همسرم ۴۵ روز است که در انفرادی به سر می برد و فقط دو بار اجازه تماس با منزل داشته است.
وی ادامه داد: همسرم زیر شکنجه است و از هرگونه حقوق شهروندی محروم شده است.
همسر صفایی فراهانی با مکوم کردن دادگاه روز شنبه گفت: این دادگاه بدون حضور وکلا و هیات منصفه و خانواده زندانیان برگزار شد و هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد.
وی ادامه داد: تنها هدف برگزار کنندگان این دادگاه منفعل کردن نیروهای سیاسی کشور و ترساندن مردم بود.
همسر صفایی فراهانی ادامه داد د: تنها چیزی که در این دادگاه مطرح شد و به روی ان پافشاری می شود این بود که در انتخابات تقلب نشده است.
وی با انتقاد از قوه قضائیه گفت: مردم دیگر از قوه قضائیه نا امید شده اند.
همسر صفایی فراهانی تصریح کرد: اگر گفته دری نجف آبادی صحت داشته باشد و از زندانیان بی خبر باشد باید به او گفت که اگر از آنچه در کشور می گذرد خبر نداری چرا نشسته ای و نظاره می کنی، استعفا بده!
مادر کاوه مظفری نیز در این جلسه خاطر نشان کرد که پسرش ۱۱ اردیبهشت ماه بازداشت شده بود و پس از ۵۴ روز در ۵ تیر آزاد می شود اما مجددا در روز ۱۸ تیر وقتی داشته مادرهمسرش را که بیمار بوده به بیمارستان می برده است در بین راه دستگیر می شود.
وی ادامه می دهد: منزل پسرم حوالی منطقه درگیری بوده و پسرم به جرم شناخته شدن مجددا دستگیر می شود.
مادر کاوه مظفری افزود: بعد از دستگیری مجدد فرزندم، هیچ مرجع قضایی به ما پاسخگو نیست و هرچه به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعه می کنیم می گویند برو و بعدا بیا.
مادر نظر آبادی نیز در جلسه کانون دفاع از حقوق زندانیان بیان کرد: ساعت دو بعد از ظهر روز ۲۴ خرداد ماه نیروهای لباس شخصی به منزل ما آمدند و بدون این که حکم قضایی داشته باشند بعد از یک ساعت و نیم جستجو در خانه هرچه دخترم داشت از جمله نوشته ها، سی دی ها و کامپیوتر دخترم را با خود بردند.
وی ادامه داد: آنها برای این که من را بترسانند به من گفتند که ما ادمهای ۴۰۰ کیلویی را با خود می بریم و ۴۰ کیلیو تحویل می دهیم .
وی افزود: در آن زمان دخترم در منزل نبود به همین جهت به محل کار او رفتند و او را دستگیر کردند و با خو.د بردند.
مادر نظر آبادی بیان کرد: وقتی دخترم با منزل تماس گرفت متوجه شدیم که ۳۳ روز در انفرادی بوده است.
وی افزود: اخرین تماسی که فرزندم با منزل داشت مربوط به ۱۴ روز پیش است که به من گفت دیگر به این زودی ها منتظر تماس تلفنی من نباشید.
مادر نظر آبادی گفت: در مراجعاتی که به دادگاه انقلاب و زندان اوین برای ازادی دخترم داشتم جز تحقیر و توهین هیچ چیزی از مسولان نشنیدم.
وی با بیان این که هم اکنون دختر من ممنوع الملاقات است، گفت: در پیگیری هایی که داشته ام به من گفته اند که دخترات نباید روزنامه نگار باشد، نباید وبلاگ بنویسد.
وی ادامه داد: دختر من در هیچ ستاد انتخاباتی فعالیت نداشته است و تنها کاری که انجام می دهد، کارهای حقوق بشری است.
مادر نظر آبادی افزود: دختر من در انجمن کودکان کار و خیابان فعالیت می کند و هفته ای چند بار بعد از کارش به بچه ها درس می دهد اما گویا این اقدامات حقوق بشری جرم است!
همسر سعید لیلاز نیز در این جلسه در رابطه با وضعیت همسرش گفت: همسر من ۵۰ روز است که در بازداشت به سر می برد و در این مدت هیچ گونه ملاقات حضوری ای با او نداشته ایم.
وی ادامه داد: همسر من یک روزنامه نگار مستقل است و هیچ اقدام غیر قانونی نیز انجام نداده و تمام فعالیتهای او د رچارچوب قانون صورت گرفته است و من نمی دانم در این ۵۰ روز چه چیزی را باید اعتراف می کرده است.
وی با بیان این که همسرش در این ۵۰ روز در زندان انفرادی به سر می برده است، گفت: ۵۰ روز انفرادی به منزله شکنجه روحی و جسمی به شمار می رود و همه می دانند که هر روز انفرادی معادل ۱۰ روز زندان عمومی به حساب می اید.
همسر سعید لیلاز افزود: این که همسر من زنگ بزند و بگوید حالش خوب است برای من کافی نیست باید امکان ملاقات حضوری فراهم شود تا خودم او را ببینم تا باور کنم که سالم است.
مادر ژیلا بنی یعقوب نیز در این جلسه گفت:دخترم و همسرش در حدود ۴۰ روز است که بازداشت شده اند و ما فقط یک بار امکان ملاقات حضوری با آنها را داشته ایم.
وی ادامه داد: آنچه ما را بسیار رنج می دهد این است که نمی دانیم بالاخره چه بر سر عزیزانمان خواهد امد و دخترم هم هر زمانی تماس می گیرد می گوید منتظر آزادی ما نباشید اصلا معلوم نیست که چه زمانی ما را ازاد کنند.
پدر حمزه غالبی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس و رئیس شاخه جوانان ستاد میر حسین موسوی در این جلسه گفت: فرزند من تنهااقدامی که انجام داده این است که در یکی از ستاد های رسمی انتخاباتی فعالیت کرده و برای این نظام رای جمع کرده است.
وی ادامه داد: کار فرزند من غیر قانونی نبوده و من نمی دانم به کدام اتهام فرزند من را دستگیر کرده اند.
وی گفت: فرزند من اولین تماس با منزل را یک ماه بعد از دستگیری اش داشت و گفت که حالش خوب است.
پدر حمزه غالبی در رابطه با پیگیری هایی که برای آزادی فرزندش انجام داده است، گفت: در مدت بازداشت پسرم تنها کاری که انجام می دهم این است که از صبح تا شب در دادسرا و زندان اوین دنبال ردی از پسرم هستم اما هیچ کس پاسخگو نیست.
وی با بیان این که نحوه برخوزد مسولان با مردم در این مدت باعث شده است که مردم نسبت به نظام بدبین شوند گفت: من نمی دانم چه کسی یا چه جریانی از بد نام کردن نظام سود می برد!
همسر عبدالله مومنی نیز در این جلسه گفت: همسر من ۴۶ روز است که در بازداشت به سر می برد و بعد از ۲۳ روز اولین تماس را با منزل داشت.
وی ادامه داد: همسرم تا کنون فقط سه بار با منزل تماس داشته که در این تماس ها هم از وضعیت اسفبار خود در زندان گفته است و این که زیر شکنجه قرار دارد و او را کتک می زنند.
برادر رمضان زاده نیز در این نشست به سوابق مبارزاتی و انقلابی برادرش در قبل از انقلاب اشاره کرد و گفت: برادر من ۵۰ روز است که در حبس به سر می برد و دلیل اصلی دستگیری او نیز این است که همیشه مواضع اش روشن بوده و صراحت لهجه داشته است چیزی که برای دستگیر کنندگان اش قابل تحمل نبود.
وی سپس با نحوه دستگیری برادر ش اشاره کرد و گفت: رمضان زاده را با ضرب و جرح دستگیر کردند زیرا او حاضر نبوده است که بدون حکم قضایی همراه باز داشت کنندگان اش برود.
برادر رمضان زاده گفت: اتومبیل برادرم بعد از دستگیری آغشته به خون بود و شیشه پشت اتومبیل هم شکسته شده بود.
وی ادامه داد: رمضان زاده هر بار که با منزل تماس می گیرد اصرار شدیدی دارد که حالش خوب است و هیچ مشکلی ندارد اما وقتی ما او را روز شنبه در دادگاه فرمایشی دیدیم بسیار لاغر شده بود.
همسر قوچانی نیز در این جلسه گفت: همسر من ۴۶ روز است که بازداشت شده و تنها اقدام او هم این است که وظیفه روزنامه نگاری خود را در زمان انتخابات انجام داده است.
وی با انتقاد از وضعیت بازداشت شدگان اخیر گفت: این افراد دچار شکنجه های روحی و روانی زیادی شده اند و ما نمی دانیم حالا که بازجویی تمام شده است چرا اقدام به آزادی این افراد نم یکنند یا چرا حتی اجازه نمی تدهند که با وکلای خود ملاقات داشته باشند.
مادر مهسا امر آبادی نیز در این جلسه خاطر نشان کرد: فرزند من ۵۰ روز است که در بازداشت به سر می برد و ما تاکنون موفق شده ایم یک بار با او ملاقات داشته باشیم و به طورکلی فقط سه بار هم تماس تلفنی با منزل داشته است.
وی با انتقاد از دستگاه قضایی کشور ادامه داد: وضع قوه قضائیه در کشور خراب است و هیچ کس پاسخگوی ما نیست ، هیچ کس به فکر این نیست که ما را از بلاتکلیفی خارج کند.
مادر مهسا امر آبادی افزود: دختر من فقط یک روزنامه نگار ساده بود که کار خبری اش را در چارچوب قانون انجام می داد اما او را دستگیر کرده اند در حالی که روزنامه ای که او در ان کار می کرد همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی ادامه داد: دختر من بی گناه دستگیر شده است و نمی دانم او را تحت فشار و بازجویی قرار داده اند تا به چه چیزی اعتراف کند.
مادر حسین اعزازی نیز در این جلسه با بیان این که فرزند من حدود ۵۰ روز است که دستگیر شده است گفت: من یک بچه سرطانی دارم و همسرم فوت کرده است و پسرم که نان اور خانه ام بود نیز بی گناه در زندان است.
وی ادامه داد: کار من شده است این که صبح تا شب بین زندان اوین و دادسرای انقلاب در رفت و آمد باشم تا خبری از بتوانم فرزندم را آزاد کنم اما در دادگاه من را خرابکار می خوانند و به من م یگویند اگر زیاد حرف بزنی تو را هم دستگیر می کنیم.
مادر حسام طهماسبی نیز در این جلسه در رابطه با فرزندش گفت: پسز من یک کارگر ساده و کمک خرج خانواده است اما نمی دانم به چه جرمی پلیس او را دستگیر کرده است.
وی ادامه داد: بعد از دستگیری پسرم ، همسرم سکته قلبی کرده و خانواده نیز بسیار نگران است.
مادر حسام طهماسبی با نگرانی از وضعیت فرزندش گفت: فرزند من ۱۸ روز بعد از دستگیری با منزل تماس گرفت و گفت که حالش خوب است اما نزدیک به ۱۵ روز است که دیگر تماسی با خانه نداشته است و تنها اطلاعی که هم اکنون از او داریم این است که می دانیم زنده است و در دادگاه روز شنبه تصویر او را از تلویزیون دیدیم.
وی ادامه داد: پسر من فقط ۲۰ سال دارد و وقتی تصویر او را در دادگاه دیدیم بسیار لاغر و نحیف شده بود.
مادر محمد جعفر نیز در این جلسه گفت: فرزندش ۴۸ روز است که دستگیر شده و فردای دستگیری با خانه تماس گرفته و گفته سه روز دیگر آزاد می شود اما هنوز نیز در زندان به سر می برد.
وی با بیان این که فرزندم نان آور خانه است گفت: ما در بلاتکلیفی به سر می بریم و نمی دانیم که بالاخره چه بر سر فرزندمان خواهد آمد.
مادر محمد رضا اسماعیل زاده نیز در این جلسه گفت: فرزند من ۳۰ خرداد دستگیر شده و از ان روز تا کنون فقط دو بار توانستم با او ملاقات داشته باشم.
وی ادامه داد: در حال حاضر نیز حدود ۱۵ روز است از او بی خبرم و هر چه به دادگاه انقلاب مراجعه م یکنم به من پاسخی نمی دهند .
وی افزود: رفتار ماموران دادسرا با ما بسیار بی ادبانه است و مدام به ما تذکر داده می شود که در صورتی که زیاد حرف بزنیم ما را هم دستگیر می کنند.
فریده غیرت نیز در این جلسه گفت: توقع ما از مسوولین این است که با بازداشتشدگان وقایع اخیر با قانون رفتار شود.
وی ادامه داد: حرف ما تکیه بر قانون است و ما میخواهیم قانون اعمال شود.
وی افزود: براساس قانون نمیشود کسی را به بدون دلیل بازداشت کرد. در صورت بازداشت باید ظرف ۲۴ ساعت مورد اتهام به فرد بازداشتشده تفهیم شود و حکم بازداشت نیز باید قانونی باشد. بازداشت در شب فقط برای مجرمانی است که امکان فرار آنها و امکان امحای آثار جرم وجود داشته باشد.
وی افزود: بنابراین وقتی متهمین ما به راحتی در اختیار هستند، در شب گرفتن، محل کار گرفتن و بدینگونه وحشیانهگرفتن خلاف قانون است.
وی ادامه داد: ماتابع قانون اساسی هستیم ومعتقد هستیم که قانون اساسی باید در کشور اجرا شود و به کسی که خلاف قانون اساسی عمل کند معترض خواهیم شد.
وی گفت: حکم بازداشت محکومان باید مشخص باشد محل نگهداری بازداشتشدگان باید مشخص باشد.
وی گفت: در خلال این مدت به دادگاه انقلاب و زندان اوین مراجعات زیادی داشتهایم اما پروندههای متهمان را به مانشان نمیدهند محل نگهداریشان رامشخص نمیکنند اتهامشان را مشخص نمیکنند و طول بازداشت را هم مشخص نمیکنند و همه اینها برخلاف قانون است. طبق قوانین بعد از تفهیم اتهام باید کیفرخواست صادر بشود. کیفرخواست باید به اطلاع وکلا برسد وکلا پروندهها مطالعه میکنند و در دادگاه باید از خودشان دفاع کنند. در دادگاه روز شنبه هم تعدادی از موکلین برخی از وکلای ما از جمله صالح نیکبخت در دادگاه حضور داشتند اما دادگاه مانع از ورود وکلای بازداشتشدگان به داخل دادگاه شد و این خلاف قانون است.
وی گفت: اخیراَ کلمه قانون و قانونمداری در این مملکت بسیار تکرار میشود اما امیدواریم علاوه برشعار، عمل هم به قانون صورت بگیرد.
وی گفت: در گذشته مردم برای شکایت از اینکه به آنها ظلمی روا شده به نیروی انتظامی و قوه قضائیه پناه میبردند اما اکنون از نیروی انتظامی باید به کجا پناه برد.
وی گفت: چرا قوه قضائیه از خود سلب مسولیت میکند و میگوید ما این افراد را دستگیر نکردهایم.
وی در خاتمه مجدداَ خاطر نشان کرد: ۵۰ تن از وکلا با همکاری کانون دفاع از حقوق اعلام آمادگی کرده اند که به پروندههای بازداشتشدگان اخیر رسیدگی کنند و از خانوادههای بازداشتشدگان ن خواست در صورت نیاز به وکیل به این کانون مراجعه کنند.

تاریخ انتشار : ۱۶ مرداد, ۱۳۸۸ ۰:۰۴ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…