شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۵

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۰۲:۵۵

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با رفیق مهدی فتاپور یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱

تذکر ضرور: پخش میزگردها در این صفحه از نشریه کار لزوما به معنی تایید یا وابستگی این برنامه ها به سازمان ما نیست و صرفا به دلیل خدمت به جامعه دوستان و نزدیکان فکری به سازمان صورت می گیرد!

فایلهای صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی یکشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱ – ساعت ۲۱ به وقت ایران موضوع جلسه: ” نگاهی به شریط حاکم بر جهان و تاثیر آن بر ایران ” میهمان جلسه: ر. مهدی فتاپور در کانال تریبون سرزمین من و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان لینک زیر: https://t.me/+rC-StPOeVZ84N2Ix

سوالات مطرح شده در جلسه تلگرامی  با مهدی فتاپور  

 • ·      با درود و خوشامد به شما _ شما مناسبات کنونی جهان را با امپراتوری  سرمایه مالی ارزیابی می کنید  و در عین حال که به درستی میگویید جهان دوقطبی گذشته نیست و امریکا قدرت مسلط نیست و به عبارتی سرکردگی امپراتوری جهان را ندارد و کسی به حرفش گوش نمی کند  با این نظر اولا قدرت دلار را برمناسبات اقتصادی جهان سرمایه داری چگونه توضیح می دهید و دوم اینکه چطور می توانید تبعیت کشور های سرمایه داری از سیاست های امریکا علیه دیگران از جمله اعمال جنگ اقتصادی با حربه تحریم را توضیح دهید و در نهایت نقش امریکا در ناتو را  با اعمال نفوذ امریکا و سرکردگی آن در این پیمان چگونه ارزیابی می کنید ؟
 • ·      خسته نباشید لطفن فرق بین جهانی شدن و جهانی سازی را بفر مایید در ضمن بفر مایید که چرا نیروی کار و دستمزد جهانی نمی شود  سپاس
 • ·      تاثیر تورمی که الان بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی با آن روبرو هستند بر شرایط امروز ایران چیست؟
 • ·      سلام رفیق فتاپور شما اگر اشتباه نکنم بیشتر نگاهتون به جهان و تاثیرپذیری و الگو برداری از آن برای کشورهای نظیر ایران است آیا این نگاه باعث نمیشه تحلیل مشخص از شرایط مشخص در داخل نداشت و چون ذهنیت رو برعینیت می نشناید امکان برقراری ارتباط وسیع با مردم از چپ گرفته می شود؟آیا این نگاه باز امکان طرفداری ازیک گرایش مسلط جهانی رو به یک گرایش دیگر ترجیح نمیدهید  و خارج از منافع ملی به بک طرف نزدیک و از یک طرف دیگر دورمی شوید؟
 • ·      آیا دیدن به شکل قطب بندی باعث نمی شود فرصت به سرمایه بدیم که مردم رو در این قطب بندیها سرگرم و از تغییرات اساسی در کشورهای پیشرفته فاصله گرفته شود و به جای سوسیالیسم که به نظر من نتیجه رشد و پیشرفتگی سرمایه داری است و زمینه آن در کشورهای پیشرفته سرمایه داری ست به شکل شعاری در کشورهایی نظیر روسیه وبه شکلی که اقتصاد دولتی است و سوسیالیسم نیست شبه سوسیالیسم برقرارشه که نتیجه مطلوبی به همراه نداشته
 • ·      ایاشکل واقعی یک جهان با تضادهای بهینه شده در هر جامعه  نیست ودر هر کشوری سمت وسوی حرکت روبه رشدش متفاوت در جایی زمینه گرایش سوسیالیستی سمت و سوی آن ودر جای دیگر حرکت به سمت دمکراتیزه شدن سمت وسوی آن است؟
 • ·      درک دیالکتیکی از پدیده ها یعنی پذیرش تغییر مداوم آنها – اینکه حیطه های جغرافیای سرمایه تغییر کرده باشد که خوب قبل درک است و قابل پذیرش – ولی ماهیت سرمایه داری یا امپریالیسم که فرقی نکرده است . اینطور نیست ؟
 • ·      نوع ‌روابط ‌جدید ‌‌استثماری‌ نیست؟ آیا‌ ویژگیهای‌ امپریالیسم ‌تغییرکرده است ؟
 • ·      جهانی سازی چقدر با تعریف لنینی امپریالیسم که گسترش سر مایه مالی است،چقدر  هما هنگی می بینید در ضمن جهان را چند قطبی ارزیابی می کنید یا نه ؟ جای چین ویتنام کوبا و کره شمالی و…در کدام قسمت این جهان و چه اردوگاهی تعریف می شود و در جهانی سازی  این جبهه چه نقشی دارند؟
 • ·      با توجه به تشدید عملکرد نئولیبرالیسم در سطح  جهانی و از طرفی رشد نئو فاشیسم و ضرورت مبارزه جدی نیروهای چپ  بصورت متحدتر و منسجمتر آیا وقت آن نرسیده که نیروهای چپ از اختلاف بر سر نیاز به انقلاب و بحث بر سر وجود نبرد طبقاتی در جامعه دست بکشند و بصورت جدی مبارزه کنند؟
 • ·      اکنون در جهان شاهد هستیم که قدرت عظیم اقتصادی چین به سرمایه دارهای همه کشورها پیشنهاد روابطی برد-برد را داده که برای سرمایه داران کشورها جذاب بوده. در منطقه ما کشورهای خلیج فارس و پاکستان که متحدان دیرینه غرب بودند، تمایل خود را به چین دارند نشان می دهند. بنظر می رسد سرمایه داری ایران هم تمایل به چین پیدا کرده هرچند سرمایه داری دلال غرب در ایران بشدت مقاومت می کند. بنظر شما آیا این تمایل سرمایه داری ایران به چین می تواتد برای رشد صنعتی کشور مفید باشد و مورد جمایت مردم قرار گیرد؟
 • ·      آیا بعد از جنگ اوکراین همچنان معتقد هستید که قدرت نظامی اقتصادی آمریکا همچنان توان ضربه زدن به هر کشوری را که بخواهد دارد؟
 • ·      برلوسکونی گفت روسیه از غرب منزوی شد و غرب از کل جهان.  بنظر شما آیا این به آن معناست که غرب به سیاست خود در قبال روسیه و چین نمی تواند ادامه دهد؟
 • ·      بادرود وخسته نباشید موضع گیری احزاب کمونیست کارگری و چپ و دیگر نیروها در دو جبهه در جریان اوکراین چگونه ارزیابی می کنید؟
 • ·      نظام سرمایه داری هر گاه احساس کند، منافعش در خطر است با حفظ ماهیت، پوست اندازی می کند و در بهره کشی تغییر شکل می دهد. با دادن امتیاز خیلی کم به طبقه کارگر ،بقاءی خود را تداوم می بخشد. بنظر شما با پیروی از این سیاست، در چه فرایند ودر چه زمانی سرمایه داری به سوسیالیسم ارتقاء خواهد یافت؟
 • ·      با سلام ، شما معتقد هستید که عملکرد روسیه در ارتباط با اوکرایین ، باعث رشد نیروهای راست و از جمله ناتو شد. آیا فکر میکنید که اگر روسیه دست به این اقدام نمیزد ، نیروهای راست رشد نمیکردند و بر علیه منافع ملتها و کشورهای ضعیف عمل نمیکردند؟ لطفا با توجه به اینکه اکنون بیش از ۱۰۰ روز از جنگ اوکرایین میگذرد و خیلی مسائل مربوط به نیروهای راست و فاشیست و نقش ناتو و … مشخصتر شده ، توضیح بفرمایید که اگر روسیه این اقدام را نمیکرد ، نقش امپریالیسم و سرمایه‌ داری جهانی چگونه میبود . با تشکر .
 • ·      حوزه ی کنشگری راست افراطی را در دوران گلوبالیسم منطقا نمی توان به اقلیم خاصی منحصر کرد.
 • ·      به نظر شما عملکرد این جریان در روسیه و رابطه ی سیاست حاکم بر روسیه با جریانات راست افراطی چگونه است؟ آیا می توان ادعای روسیه مبنی بر عملیات ویژه برای نازی زدایی را باور کرد؟
 • ·      با درود حضورمهمان گرامی وادمین های عزیزوهمراهان محترم…رفیق فتاپور..همانطورکه میدانیم…در۶۰سال گذشته جهان دوقطبی بود..سرمایه داری وسوسیالیستی سپس راه رشدعیرسرمایه داری..وحضوراحزاب چپ دراین موضع.که این تزشکست خورد واردگاه سوسیالیسم هم درابعاداقتصادی نتوانست با موفقیت ورفاه پیش رود..وکشورهای..چین..و..البانی وفکارمختلف چپ…نتوانستندجایگاه مردمی بین مردم جامعه خودداشته باشندودرروشنفکری ماندند……باتوجه به این وضعیت اقتصادی سیاسی اجتماعی جهانی هنوزمیتوان جهانی شدن رامطرح نمود؟متاسفانه احزاب چپ درمیان اجتماع خود…درپشت مردم جامعه خودگام برمیدارند..ونطام جهانی سرمایه داری..همچون موریانه جهان رافراگرفته…..پس جهانی شدن چه هدفی برای پیشرفت طبقه کارگری حهانی چه برنامه ای دارد؟سپاس ازحضورتان
 • ·      درود شکل سیاسی یا محبوبیت مردم و یا نبود محبوبیت حاکمیت کشورها تحلیل ساختار اقتصادی و صورت بندی اقتصادی کشورها نیست، که در سخنان شما چند بار شنیده شد؛ لطفن دقیق بفر مایید که ویتنام کشور سر مایه داری است یا نه ؟   سپس ساختار اقتصادیش چیست؟ هم چنین، چین و کوبا؛ جای این کشورها در جهانی سازی نیولیبرالیسم کجاست ؟ ‌ سپاس
تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد, ۱۴۰۱ ۷:۱۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج