چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۸:۴۷

جمهورى اسلامى مسئول مخاطراتى است که کشور ما را تهدید مى‌کند

براى رفع خطر تحريم‌هاى اقتصادى و گزينه نظامى عليه ايران بايد تمامى نيروهاى خواهان صلح، حقوق بشر و دموکراسى براى کشورمان متحدانه عليه سياست‌هاى خانمان‌برانداز جمهورى اسلامى بکوشند و با آگاهى دادن به مردم، و افشاى نيات واقعى مقامات جمهورى اسلامى از برنامه‌هاى هسته‌اى، مردم را به اعتراض عليه جمهورى اسلامى فراخوانند.

با پایان دومین مهلت داده شده توسط ۵ کشور عضو دائمى شوراى امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان به جمهورى اسلامى براى تعلیق غنى‌سازى اورانیوم و شکست مذاکرات در این زمینه بار دیگر شوراى امنیت سازمان ملل رسیدگى به پرونده ایران را در دستور خود دارد. شکست بسیارى از تلاش‌هاى دیپلماتیک و همزمانى این امر با اعلام آزمایش بمب اتمى توسط کره شمالى بر حدت و حساسیت موضوع افزوده است. با مطرح شدن قطعنامه‌هایى در مورد اعمال تحریم علیه جمهورى اسلامى و علیه کشور ما، کشمکش‌ها در مورد تلاش‌هاى هسته‌اى حکومت ایران وارد مرحله‌اى نوین، حاد و سرنوشت‌ساز خواهد شد و دورنماى روندهایى که مى‌تواند به نتایج فاجعه‌بارى براى کشور ما منجر شوند، از جمله احتمال گزینش یک گزینه نظامى را، روشن‌تر پیش چشم آورده است.
رهبران جمهورى اسلامى، بى‌توجه به منافع و مصالح ملى کشور، همچنان به ماجراجویى و اعمال سیاست‌هاى خودغرضانه ادامه مى‌دهند و تاکنون با عدم پذیرش حتى موقت تعلیق غنى‌سازى اورانیوم، به تلاش‌ها برای حل مناقشات هسته‌ای جواب منفی داده و مذاکرات را به بن‌بست کشانده‌اند. از این طریق راه تحریم‌هاى اقتصادى و گزینه نظامى علیه کشورمان که قربانیان اصلی آن مردم عادی کشور خواهند بود، هموار شده است. این امر همچنین مورد بهره‌بردارى جریان‌هاى افراطى در دستگاه دولتى ایالات متحده براى تحریک افکار عمومى علیه ایران و افزایش خطر عملیات نظامى قرار مى‌گیرد.
جمهورى اسلامى در داخل کشور و در عرصه بین‌المللى دو سیاست تبلیغى و دو موضع متفاوت را در پیش گرفته است.
حکومت اسلامى در عرصه داخلى و افکار عمومى، عوام‌فریبانه، کماکان مى‌کوشد غنى‌سازى اورانیوم را با حق داشتن فن‌آورى هسته‌اى و استفاده صلح‌آمیز از انرژى هسته‌اى یکى قلمداد کرده، با تاکید بر این حق، موجى از عواطف ناسیونالیستى برانگیزد و موقعیت را پرده ساترى کند براى پوشاندن همه ناتوانى‌هایش در اداره کشور و پاسخگویى به معضلات و بحران‌هاى همه‌جانبه موجود در ایران. در این راه حکومت مى‌کوشد با تمام توان و به اشکال گوناگون بر مخاطراتى که از این طریق سرنوشت کشور را تهدید مى‌کند، سرپوش گذارد. اعتراض به سیاست‌هاى بین‌المللى رژیم به‌ویژه در زمینه پرونده هسته‌اى با سانسور و سرکوب شدید و تهدید پاسخ داده مى‌شود. حتى براى مطبوعاتى که جانبدار نظام هستند، مباحث مربوط به بحران هسته‌اى حوزه ممنوعه است و هر روزنامه‌اى که فراتر از اطلاعات رسمى حکومتى مطلبى در این زمینه منتشر کند، بلافاصله توقیف مى‌‌شود.
متاسفانه علیرغم خطیربودن وضعیت کشور، از سوى بسیارى از اصلاح‌طلبان درون و پیرامون حکومت که با این سیاست‌ها مخالف بوده و از امکانات متنوع براى ابراز مخالفت خود برخوردارند، نداى اعتراضى نیرومندى شنیده نمى‌شود و آنان همچنان مصلحت‌گرایى حکومتى را بر مصالح ملى و منافع حیاتى کشور ترجیح مى‌دهند.
در مراودات و مذاکرات بین‌المللى، حکومت فقها، این وضعیت را فرصتى‌ مى‌بیند که از طریق آن تضمین امنیتى و فضاى حیاتى براى خود طلب کند. این رژیم به جاى اتکا به مردم کشور خود، و ایجاد مناسباتى مبتنى بر صلح و دوستى ملل در منطقه، بر اساس ارزیابى ماجراجویانه‌اى از تعادل قوا و تقابل منافع استراتژیک قدرت‌هاى جهانى مى‌کوشد به‌ویژه از دولت امریکا تضمین امنیت و بقا بگیرد و پذیرش خود و سیاست‌هایش در ایران و منطقه را وجه‌المصالحه سیاست‌هاى هسته‌ایش قرار دهد.

با تصویب اعمال تحریم علیه کره شمالى در شوراى امنیت سازمان ملل، همگان بیش از پیش می‌دانند در صورتى‌که جمهورى اسلامى بدون توجه به نگرانى‌هاى بین‌المللى و همچنین بدون اقداماتى که موجب جلب اعتماد جامعه جهانى شود، به برنامه‌هاى هسته‌اى خود ادامه دهد، با عکس‌العمل شوراى امنیت سازمان ملل به صورت تصمیماتى مبنى بر تنبیه ایران مواجه خواهد شد. هرچند شرایط کره شمالی و ایران از این نظر یکسان نیست و هنوز نگرانی دست‌یابی سریع جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای وجود ندارد و در مرحله نخست، تنبیهات خفیف‌تری مورد نظر شورای امنیت می‌باشد، اما این تنبیهات در تداوم خویش و با افزایش موارد آن، میتوانند. منشاء بروز مخاطرات جدى براى کشور ما باشند. مخاطراتى که مى‌توانند شالوده اقتصادی و اجتماعی کشور را از هم بگسلند و چه بسا در شرایطی ویژه، یکپارچگی کشور را تهدید کرده، حاصل تلاش نسل‌ها را به نابودى کشانند و ویرانى‌ها و خسارات انسانى هولناکى را به بار آورند.
اینک شوراى امنیت سازمان ملل در آستانه تصمیم‌گیرى در مورد پرونده فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران است و فعلاً بیشتر از گزینه تحریم که می‌تواند اشکال خفیف‌تر یا شدیدتری به خود بگیرد، سخن در میان است. باید توجه داشت که اتخاذ هرشکل و هر سطح از تحریم‌هاى بین‌المللى علیه ایران و حکومت آن، در عمل به معناى تثبیت و اعلام ایران به‌عنوان عاملى در تهدید صلح و امنیت بین‌المللى خواهد بود و این موقعیت جنگ‌افروزان و نیروهایى را که مخالف راه حل مسالمت آمیز هستند، تقویت مى‌کند.
اکنون که شوراى امنیت سازمان ملل در آستانه یک تصمیم‌گیرى خطیر در باره ایران قرار گرفته است، ما از اعضاى شوراى امنیت می‌خواهیم که حساب رژیم جمهورى اسلامى را از مردم ایران که در طول حیات این رژیم جزو قربانیان آن بوده‌اند، جدا کنند. ما معتقدیم که در منازعات جمهورى اسلامى با جامعه جهانى نباید مردم ایران قربانى شوند.
راه عقب نشاندن جمهورى اسلامى تحریم اقتصادى که دامن مردم ایران را بگیرد و یا بدتر از آن گزینه نظامى نیست. مردم ایران در طول حیات جمهورى اسلامى همواره براى حقوق بشر و استقرار دموکراسى تلاش کرده‌اند. حاصل تلاش‌هاى مردم ایران نیز در مقاطعى در برابر انظار جهانیان بوده است. جامعه جهانى باید این تلاش‌ها را ببیند و یارو یاور این تلاش‌ها باشد. جامعه جهانى با حمایت از تلاش‌هاى مردم ایران براى حفظ صلح، رعایت حقوق بشر و استقرار دموکراسى در کشور ما، میتوانند ایرانى آباد، آزاد و دموکراتیک را در کنار خود داشته باشد.

ما همانگونه که بارها اعلام کرده‌ایم جمهورى اسلامى را مسئول اصلى پیدایى این وضعیت و عواقب آن مى‌شناسیم و نسبت به جدى بودن مخاطرانى که سرنوشت کشور را تهدید مى‌کند هشدار مى‌دهیم. به نظر ما، پذیرش فورى توقف غنى‌سازى اورانیوم، پایان دادن به سیاست وقت‌کشى و از سرگیری دور جدیدی از مذاکرات، مبتنى بر حفظ منافع و مصالح ملى و رفع خطرات موجود از کشور می‌باشد.
دفاع از علنیت در مناسبات و مذاکرات دولت‌ها و مجامع بین‌المللى با جمهورى اسلامى و مخالفت با دیپلماسى پنهان از شروط تضمین‌کننده عدم سازش بر سر مصالح جنبش دمکراسى و حقوق بشر در ایران است.
در چارچوب اصولیت حل مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک مناقشه پیرامون فعالیت‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى، ما معتقدیم دادن تضمین در باره امنیت این نظام در معناى پذیرش چشم‌پوشى بر وضعیت حقوق بشر در ایران هیچ سنخیتى با امر دموکراسى و دفاع از حقوق بشر ندارد. حل مناقشه و کشمکش پیرامون فعالیت‌هاى هسته‌اى جمهورى اسلامى برمبناى تعلیق غنى‌سازى اورانیوم از طرق مسالمت‌آمیز و تلاش براى تمرکز تقابل جهانیان با رژیم جمهورى اسلامى حول وضعیت دموکراسى و حقوق بشر در ایران، را ستایى است که باید با تمام قوا در آن جهت کوشید.
براى رفع خطر تحریم‌هاى اقتصادى و گزینه نظامى علیه ایران باید تمامى نیروهاى خواهان صلح، حقوق بشر و دموکراسى براى کشورمان متحدانه علیه سیاست‌هاى خانمان‌برانداز جمهورى اسلامى بکوشند و با آگاهى دادن به مردم، و افشاى نیات واقعى مقامات جمهورى اسلامى از برنامه‌هاى هسته‌اى، مردم را به اعتراض علیه جمهورى اسلامى فراخوانند.

هیات سیاسى – اجرایى سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

۶ آبان ١٣٨۵
۲۸ اکتبر ٢٠٠۶

تاریخ انتشار : ۶ آبان, ۱۳۸۵ ۹:۱۰ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو خبرنگار بازداشت‌شده، باید علنی برگزار شود!

بازداشت وکیفر خواست علیه الهه محمدی و نیلوفر حامدی فاقد وجهه قانونی است. کیفر خواست مملو از اتهاماتی است که هیچگونه پیوند و ارتباطی با موضوع پوشش اعتراضات ندارد. اگرپوشش خبری این دو، حتی نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام بوده باشد، بازداشت نه ماهه آنان فاقد هرگونه دلیل حقوقی است، زیرا که قانونگذار برای این گونه جرائم، حداکثر یک ماه بازداشت موقت و قابل تمدید برای یک ماه دیگر درنظر گرفته است

مطالعه »
یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

دانشگاه حق داشتن نهاد شورای صنفی را از دانشجویان می‌گیرد و در مسیر تشکیل آن سنگ اندازی می‌کند. این سنگ اندازی‌ها از امروز شروع نشده. نزدیک به ۴ سال است که عدم همکاری و سنگ‌ اندازی مسئولین باعث تشکیل نشدنِ شورای صنفی در این دانشگاه شده است.

تکه ای پیتزا

دیشب مادرش به مناسبت تولدش برایش پیتزا درست کرده بود. یک تکه اش را با خود به مدرسه آورده بود و با هیجان به من نشان داد. همکلاسی هایش نیز دیدند. همه دورش جمع شده بودند و با لذت و هیجان، پیتزا خوردن دوست شان را تماشا می کردند.

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

شهریه‌ای که امسال مدارس به خانواده‌ها اعلام کرده‌اند برای مقطع دبستان حدودا ۷۰ میلیون تومان و برای مقاطع متوسطه این مبلغ بالای صد میلیون تومان اعلام شده. درصد قبولی کنکور در این مدارس، ویترین آنها برای رقابت در جذب مشتری‌هایی است که نگران آینده فرزندان‌شان هستند؛ و چون آموزش و پرورش از زیر بار آموزش با کیفیت شانه خالی کرده، والدین به این مدارس پناه می‌برند و جذب نام و رزومه معلم‌های مدارس می‌شوند. 

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

سخنان آقای سید حسین مرتضوی زنجانی رئیس زندان های اوین و گوهر دشت در برنامه “کلاب هاوس” درباره جنایت های رخ داده در دهه ۶۰ در زندان های جمهوری اسلامی ایران، موجی از اظهار نظرها را در بین خانواده های قربانیان دادگاه های مرگ، زندانیان سیاسی، احزاب، سازمان ها و فعالان سیاسی و همچنین طرفداران رژیم بدنبال داشته است.

یادداشت

از زندان به پارلمان؟ چرا در ایران امکان ندارد!

کان آتالای که اولین نامزد حزب کارگران ترکیه در منطقه زلزله زده هاتای بود به عنوان نماینده پارلمان انتخاب می شود و بر طبق قوانین ترکیه پس از نهایی شدن نتایج انتخابات از زندان آزاد خواهد شد تا به خدمت در پارلمان بپردازد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
پيام ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
بیانیه ها

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!

تاریخ جنبش مشترک ما و تجارب برگرفته از آن، ما را به این باور و عزم راسخ رسانده است که علیرغم تفاوت‌های نظری، رزم مشترک ما و نیروهای ترقی‌خواه میهن‌مان درمان درد مشترک دیرینۀ مردم را تسهیل و تسریع خواهد کرد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

از شیوه‌های جدید سرکوب تا سنگ ‌اندازی در مسیر تشکیل شورای صنفی در دانشگاه علم و صنعت

علیه فراموشی، با یاد کنشگران صادق صنفی فرهنگیانِ ایران

تکه ای پیتزا

دزدی مدارس انتفاعی معروف تهران از معلم ها و دانش‌آموزان

درباره اظهارات سید حسین مرتضوی زنجانی

برگزاری موفقیت‌آمیز کنگرهٔ سوم حزب چپ ایران (فداییان خلق) را آرزومندیم!