پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۱

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۵:۵۱

جنبش سبز، مرزبندی خودی و غیر خودی را کمرنگ کرد!

جنبش سبز نشان داد که نه یک گرایش و نیروی سیاسی، بلکه از طیف گوناگون گرایش ها و نیروهای سیاسی که از حق رای مردم، حقوق شهروندی و از آزادی و دمکراسی دفاع می کنند، تشکیل شده و پلورالیسم سیاسی، تنوع و تعدد باورها و نگرش ها در جامعه را پذیرا است.

بیانیه ۲۰۰ فعال سیاسی خارج از کشور


پنج سال از حیات جنبش سبز می گذرد. جنبش سبز در سال ١٣٨٨ در اعتراض به تقلب در انتخابات، شکل گرفت. جریان حاکم در آن انتخابات دست به کودتای انتخاباتی زد، در آراء مردم دست برد و محمود احمدی نژاد را از صندوق های رای بیرون آورد. این جریان از مدت ها قبل از انتخابات، کودتای انتخاباتی را تدارک دیده و حکم دستگیری صدها تن از فعالین سیاسی و مدنی را صادر کرده بود.
 

حضور میلیونی مردم در روز ٢۵ خرداد در سطح خیابان ها و تداوم آن در روزهای بعد، جنبشی را پی افکند که خیایان ها را به میدان چالش سنگین با کودتاگران تبدیل نمود. این جنبش زمینه را برای گذار شکاف های اجتماعی به سطح کنش اجتماعی فراهم آورد. اما سرکوب گران اعتراضات را به خون کشیدند، ده ها تن از جوانان کشور را کشتند، هزاران تن از فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کرده، آن ها را در دادگاه های دربسته محاکمه و به احکام سنگین حبس محکوم نمودند. با این وجود جنبش سبز در مقابل سرکوب گران ایستاد و ماه ها در خیابان ها، شبکه های اجتماعی، رسانه ها، در داخل و خارج از کشور، مبارزه سنگینی را علیه کودتاگران پیش برد.

جنبش سبز در مبارزه تاریخی مردم ایران علیه استبداد و برای آزادی و دمکراسی، در جنبش اصلاح طلبی و به طور مشخص در مطالبات طبقه متوسط جدید که در دهه های گذشته رشد یافته بود، ریشه داشت و از این رو پایدار ماند و به حیات خود ادامه داد. جنبش سبز با شعار “رای من، کو؟” به خیابان ها آمد، اما گام به گام شعارها و مطالبات آن تعمیق پیدا کرد. 

جنبش سبز در روند رو به گسترش خود گروه های مختلف اجتماعی را دربرگرفت، مرزبندی “خودی” و “غیرخودی” را کم رنگ نمود، زمینه برای نزدیکی نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور را فراهم آورد، تابوها و خط قرمزهای حکومت را در هم شکست و برای افکار عمومی و جهانیان ابعاد سرکوب را روشن کرد. 

جنبش سبز نشان داد که نه یک گرایش و نیروی سیاسی، بلکه از طیف گوناگون گرایش ها و نیروهای سیاسی که از حق رای مردم، حقوق شهروندی و از آزادی و دمکراسی دفاع می کنند، تشکیل شده و پلورالیسم سیاسی، تنوع و تعدد باورها و نگرش ها در جامعه را پذیرا است.

جنبش سبز، جنبش تحول طلبی است که پای اصلی آن در جامعه و پای دیگر آن در درون حکومت قرار دارد. جنبش سبز علیرغم خشونت کودتاگران، برکاربست مبارزه مدنی و مسالمت آمیز در طول برآمد خیابانی، وفادار ماند و اجازه نداد که سرکوب گران خشونت را براین جنبش تحمیل نمایند. خواست برگزاری انتخابات آزاد با جنبش سبز پیوند خورد و در متن آن جا گرفت. امروز بعد از گذشت ۵ سال از حیات جنبش اعتراضی، شعار انتخابات آزاد بیش از پیش در صفوف آن رسوخ کرده است. انتخابات آزاد، شعار پیوند دهنده مطالبات جنبش سبز است و جنبش سبز برای تحقق آن مبارزه می کند. نقطه قوت جنبش سبز در این است که توانسته از یک حرکت اعتراضی به روند اجرای انتخابات، به یک جنبش ملی فراگیر تبدیل شود. 

بی تردید شکل گیری، گسترش و تداوم حیات جنبش سبز با رهبری آن پیوند خورده است. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی با پذیرش هزینه های سنگین در مقابل جریان حاکم ایستاده و در مقابل فشارها سرفرود نیآورده و از حقوق مردم در مقابل استبداد دفاع کردند. سرکوب جنبش سبز و حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صدور حکم های سنگین برای فعالین سیاسی و مدنی، نتوانست مقاومت آن ها را در هم شکند.

علیرغم اینکه در طول پنج سال گذشته، جریان حاکم بارها مدعی شده است که جنبش سبز زوال یافته، ولی همه تحرکات او، پیگردها و آزار مدام مبارزان نشان می دهد که آنان بخوبی می دانند که سرکوب حکومتی نتوانسته است به حیات جنبش سبز پایان دهد. جنبش سبز زنده است و در اشکال گوناگون مدنی زیست می کند و از همین رو به یک عامل حذف نشدنی در صحنه سیاست ایران تبدیل شده است.

هدف جنبش سبز طرد دیکتاتوری، تامین حقوق شهروندان، برگزاری انتخابات آزاد و استقرار دمکراسی در کشور است. فعالین این جنبش در طول پنج سال حیات آن، از هر فرصتی برای بیان این مطالبات استفاده کرده اند و مردم ما در این سال ها شاهد ایستادگی رهبران، همراهان و چهره های شاخص جنبش سبز بوده اند.

روی کار آمدن دولت آقای حسن روحانی هم بدون کمک گرفتن از نیروی اجتماعی جنبش ممکن نبود و شعارهای روحانی هم برگرفته از مطالبات همین نیرو است،بنابرین، آمدن روحانی به منزله کم رنگ شدن جنبش سبز نیست. مولفه های شکل دهنده جنبش سبز هم چنان پابرجا هستند و تامین آزادی های سیاسی و استقرار دمکراسی در کشور، مسئله مبرم جامعه ما است. تحقق این مطالبات در مسیری برگشت ناپذیر قرار گرفته است.

در پنجمین سالگرد جنبش سبز، یاد جانباختگان، آسیب دیدگان و زندانیان این جنبش را گرامی می داریم و ضمن اعلام حمایت خود از راهبردها و اهداف آنان، خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حصر خانگی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی هستیم.

امضا کنندگان:

مرتضی آرامیان

شاه آزاد

حمید آقائی

بابک امیرخسروی

کوهزاد اسماعیلی

مرتضی اصلاحچی

پیمان احمدی

گودرز اقتداری

شاهین انزلی

وهاب انصاری

پریسا احمدیان

حمید احمدزاده

مهدی امینی

امیر اعتدالی

محمد ارسی

جمشید اسدی

فرید اشکان

کامران امیری

مهدی امینی زاده

مریم اهری

سارا امانی

مصطفی احمدی

گلاله احمدی

عبدالعلی بازرگان

مهناز باقری

محمد برقعی

بهروز بیات

محمد بهبودی

خسرو بندری

محمد بهمنی

بابک بازرگان

بهمن برنا

نگین بانک

مریم بیگدلی

پروین بختیار نژاد

احمد پورمندی

کوروش پارسا

داریوش پارسا

بیژن پیرزاده

بیژن پوربهنام

علی پور نقوی

علی تقی ئور

فرشیده تهرانی

حسن جعفری

رضا جوشنی

فردوس جمشیدی رودباری

مهدی جامی

رضا چرندابى

رامین چنگیزی

رضا حاجی

بیژن حکمت

حمید حمیدی (برلین)

محسن حیدریان

امید حاج رضائی

مهدی خانبابا تهرانی

اسماعیل ختایی

بهروز خلیق

مصطفی خسروی

سید ضیا خلیلی

اصغر خرسند

نسرین حسین زاده

شیریندخت دقیقیان

مرتضی داور

اکبر دوستدار

هوتن رضایی

داود رمضانزاده

فرهاد روحی‌

کاظم رستمی

آزیتا رضوان

فرهنگ رضائی

امیر رشیدی

فرزانه روستائی

حمید زنگنه

اسماعیل زرگریان

حسن زهتاب

محمد زاهدی

سهند زمانی

هرمز زمانی

‫سیامک سلطانی

میرحمید سالک

هادی سبحانی

بهروز ستوده

جلال سرفراز

حمید شیرازی

علی‌شاکری

احمد شاکری

کاوه شاکری

کیوان شاکری

مسعود شب افروز

نگار شوره

صنم شمس

منصوره شجاعی

علی شریعتی

ناصر شجاعی صائبی

حسن صمدیان

میترا صفاری

محمد رضا صحبتی

محمد صادقی

بانو صابری

علی صمد

مرتضی صادقی

سحر صمیمی

بالی صداقت

محمد صابر

اشکبوس طالبی

علی طباطبایی اردکانی

فرزانه عظیمی

کاظم علمداری

بهرام عباسی

حسین علوی

میرحمید عمرانی

ضیا عابدی

علی عبدی

صابر عباسیان

محمد صادق علی اصغری

مناف عماری

مجید عبدالرحیم پور

رضا علیجانی

مهدی فتاپور

مسعود فتحی

فرهاد فرجاد

فیروزه فولادی

رضا فانی یزدی

شهرام فداکار

خسرو فهیمی

بهروز فدائی

علی فاتحی

حامد فهیم

علی فهیم

لیلا فهیم

حسن فرشتیان

فرشید فاریابی

علی فراهانی

کبرا قاسمی

یدی قربانی

سیاوش قائنی

جعفر قدیم خانی

رضا قاضی نوری

حسن کلانتری

ارسلان کهنمویی پور

بهزاد کریمی

رضا کریمی

عزیز کرملو

رضا کاویانی

محمد کریمی

فریبرز کوچکی

فرهاد کوچکی

علی کلایی

محمد کریمی

مرتضی کاظمیان

شیروان کیا

محسن کاملی

مزدک لیماکشی

علی مزروعی

امیر مُمبینی

مریم مقدم

پروین ملک

اکبر محبتی زاده

حنیف مزروعی

یاسر میردامادی

مرتضی ملک محمدی

پرویز مختاری

کیوان ملکی اسکی

منوچهر مقصودنیا

مهدی مصطفوی

عباس مشایخ

محمود میر مالک ثانی

هایده موسی پور

مهدی ممکن

ملیحه محمدی

فهیمه ملتی

یاسر معصومی

احمد مدادی

میثم معتمدنیا

الناز مولوی

مژده مفرح

مهدی مظفری

داود نوائیان

فرخ نعمت پور

مجتبی نجفی

شهریر نواختر

جمشید نعمتی

محمد نعمتی

حجت نارنجی

مهدی نوربخش

فرخ نگهدار

راضیه نشاط

احمد نوری

داریوش وثوقی

طهماسب وزیری

احمد هادوی

واهاک هاکوپیان

توران همتی

پروین همتی

حسن یوسفی اشکوری

مهدی یارمحمدی

تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد, ۱۳۹۳ ۱۱:۰۱ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

سخن روز

انتخابات! کدام انتخابات؟

با عنایت به این وضع و شرایط عملا موجود آنچه در ایران برگزار میشود فاقد حداقل شرایط برای شناخته شدن بعنوان یک انتخابات است. با تمام محدودیت ها و کنترل های نظام امنیتی و سیاسی انتخابی در کار نیست و دقیقا با استعاره از آقای خمینی « در این رژیم آزادی های فردی پایمال و انتخابات واقعی و مطبوعات و احزاب از میان برده شده اند.

مطالعه »
یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

در جمهوری اسلامی، یک شورای انتصابی حکومتی تحت نام «شورای نگهبان» لیست کاندیدا هایی از حواریون و عوامل مطیع و وابسته به حکومت را در مقابل مردم قرار می دهد و از آنان می خواهد که فقط به این افراد گزینش شده حکومتی رای بدهند. آیا به این صحنه سازی مضحک و پر فریب می توان «انتخابات» نام نهاد؟

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

کانون نویسندگان ایران ضمن گرامی‌داشت این روز، همان‌گونه که در بند سوم منشور خود آورده است: «رشد و شکوفایی زبان‌های متنوع کشور را از ارکان اعتلای فرهنگی و پیوند و تفاهم مردم ایران می‌داند…» و خواهان آزادی زبان‌های مادری در ظرفیت و ابعاد گوناگون آن‌ها به‌ویژه در «عرصه‌ی چاپ و نشر و پخش آثار» است. هم‌چنین خواستار رهایی تمام کنشگران عرصه‌ی زبان مادری از زندان و تبعید و دیگر آزارها و فشارهاست.

سرمایه داری و دموکراسی

۴۰ سال سرمایه داری نئولیبرالیستی׳ و اندیشه‌های ضد دموکراتیکِ آن جوامع را در یک بحران ژرف و جدی سیاسی ـ اقتصادی فرو برده’ و دموکراسی را با خطرات و تهدید های جدی مواجه کرده است. روشن است که دموکراسی نیازمند شرایط مساعد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. لازمه پدید آمدن این شرایط تنها در گرو مبارزات بی امان دموکراتیک احزاب و شخصیت های مترقی، سندیکاهای کارگری و جوامع مدنی می باشد.

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

رفیق سید فاخر شجری کادر مبارز و برجسته جنبش کارگری ایران و از یاران دیرین فدایی از میان ما رفت و خانواده، نزدیکان و رفقایش را به سوگ خود نشاند. پیش از هر سخنی، فقدان این یار وفادار زحمت‌کشان را به خانواده و بازماندگان او تسلیت می‌گوییم و یاد عزیزش را گرامی می‌داریم.

یادداشت

در مورد انقلاب بهمن ۵۷

اگر امروز شعار حق من کو، برقرار باد جمهوریت و همبستگی برای استقرار دموکراسی، از خواسته های مهم مردم شده که نشان از زنده بودن انقلاب ۵۷ و نیاز مبرم ترمیم آن توسط خود مردم دارد. اگر در این مبارزه زنان ایرانی در مبارزه علیه حجاب اجباری روسری خود را پرچم مبارزه قرار داده اند قبل از هر چیز بخاطر این است که در انقلاب تمامی زنان از هر قشری وارد صحنه شدند…..

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
پيام ها

باید یکی شویم و قلب‌مان را سرود و پرچم‌مان سازیم تا بهاران خجسته به ارمغان به میهن‌مان فراز آید!

کرامت و خسرو دو جوان روشنفکر انسان‌دوست چپ بودند و غم مردم فقرزدهٔ میهن و جهان به دل داشتند. آنان شیفتۀ جنبش فداییان خلق بودند. خسرو گلسرخی در وصیت‌نامه‌اش می‌نویسد: «من یک فدایی خلق ایران هستم و شناسنامه من جز  عشق به مردم چیز دیگری نیست … شما آقایان فاشیست‌ها که فرزندان خلق ایران را بدون هیج مدرکی به قتل‌گاه میفرستید، ایمان داشته باشید که خلق محروم ایران، انتقام خون فرزندان خود را خواهد گرفت». تاثیر ایستادگی جانانه آنان در برابر نظام حاکم و پشتیبانان جهانی آن موجی از شور و ایمان در جنبش فداییان پدید آورد

مطالعه »
بیانیه ها

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) با باور عمیق به مبانی حقوق بشر و قائم به ذات بودن این حقوق و با توجه به جایگاه تعیین‌کنندهٔ زبان مادری در هستی هر یک از آحاد بشر، تأمین و تضمین و تحقّق حق قانونی هر ایرانی در دست‌رسی و قوام ودوام بخشیدن به زبان مادری خود را از حقوق بنیادین بشر می‌داند و همۀ نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه کشور را به حمایت فعال از حق آموزش زبان مادری و حفظ و زنده‌داشت این میراث گران‌قدر ایرانی فرامی‌خواند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پاس‌داشت زبان مادری، غنابخش تنوع و تکثر زبانی و فرهنگی است!

ما در انتخابات غیر واقعی شرکت نمی کنیم

زبان مادری؛ بخشی از آزادی بیان

سرمایه داری و دموکراسی

رفیق سید فاخر شجری از میان ما رفت

انتخابات! کدام انتخابات؟