سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۱

سه شنبه ۱ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۱

جنبش سبز و انتخابات آزاد

رفیق فریدون احمدی ابتدا به هم وطنان حاضر در سالن، حضور در جشن سی و نهمین سالگرد بنیان گذاری جنبش فدایی راخوش آمد گفت و با اعلام یک دقیقه سکوت به یا د همه جانباختگان فدایی، به یاد همه آنانی که در راه آزادی و دموکراسی وعدالت و پیشرفت در ایران از دیرباز تاکنون جان وجوانی خود را نهادند، و با گرامی داشت جانباختگان جنبش جاری در کشور مراسم بزرگداشت و جلسه بحث و گفتگو را آغاز کرد

 

گزارش بزرگداشت سالگرد جنبش فدائیان خلق ایران در شهر بن آلمان

روز شنبه گذشته ۲۷ فوریه، سی و نهمین سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائیان خلق ایران توسط ستاد برگزاری جشن سازمان فدائیان خلق ایران اکثریت در شهر بن آلمان با حضور بیش از ٣۰۰ نفر از ایرانیان بشکلی باشکوه برگزار شد. در فراخوان وزینی که پیش تر ستاد برگزاری جشن خطاب به ایرانیان جهت دعوت برای شرکت در جشن فدائیان کرده بود به نشانه همبستگی با جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران و برای ایرانی آزاد و آباد خواسته بود که درجشن سالگرد جنبش فدائیان خلق ایران، شرکت کنند.

 

برنامه شامل دو بخش سیاسی و هنری بود. بخش سیاسی از ساعت پنج بعد از ظهر آعاز و تا ساعت هفت و سی دقیقه شب ادامه یافت. در بخش اول برنامه، گفتگوی سیاسی اختصاص به جنبش سبز و انتخابات آزاد داشت. در این گفتگو رفقا فواد تابان (مسئول سایت اخبار روز)، پرویز نویدی (از سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران)، فرخ نگهدار (عضو شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت) و بهروز خلیق (مسئول هیات سیاسی و اجرائیه سازمان فدائیان خلق ایران -اکثریت) شرکت داشتند. پیشبرد گفتگوی سیاسی توسط رفیق فریدون احمدی انجام گرفت. رفیق فریدون احمدی ابتدا به هم وطنان حاضر در سالن، حضور در جشن سی و نهمین سالگرد بنیان گذاری جنبش فدایی راخوش آمد گفت و با اعلام یک دقیقه سکوت به یا د همه جانباختگان فدایی، به یاد همه آنانی که در راه آزادی و دموکراسی وعدالت و پیشرفت در ایران از دیرباز تاکنون جان وجوانی خود را نهادند، و با گرامی داشت جانباختگان جنبش جاری در کشور مراسم بزرگداشت و جلسه بحث و گفتگو را آغاز کرد.

رفیق احمدی در ادامه به توصیف جنبش بزرگ مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و حقوق مدنی پرداخت وتاکید کرد این جنیش از حرکتی برای استقرار حدی از عقلانیت و تغیییر روش و منش حکومت و در تقابل با باند نظامی امنیتی حاکم در مقطع انتخابات شکل گرفت و به جنبشی عمیق و سراسری برای حقوق بشر، دموکراسی و حقوق مدنی فرارویید. با سرکوب گری و تقابل ددمنشانه ارگانهای نظام علیه خیزش مردم، جنبش رادیکالیزه شد و بخش بزرگی از آن اصل ولایت فقیه را هدف قرار داد و به طرح شعارهای ساختار شکنانه ای چون جمهوری ایرانی و … پرداخت. اینک پلورالیسم و و چندگانگی هدف نهایی بخش های مختلف جنبش نمی تواند توسط هیچ کس انکار شود. ما با دو رویکرد استراتژیک مواجه هستیم: رویکرد ساختار شکنانه ای که تدوین قانون اساسی جدید را مد نظر دارد و تحول درون نظام و اجرای “اصول مغفول قانون اساسی را مد نظر دارد. پرسش اساسی از شرکت کنندگان در جلسه بحث و گفتگو این است که هر یک از آنان کدام استرتژی سیاسی را پیشنهاد میکنند که بتواند در جنبش یگانگی در عمل را با چند گانگی اهداف تلفیق کند. ودیگر اینکه بازتاب پلورالیسم موجود در عرصه سازمانگری چه خواهد بود وچه وظایفی برعهده نیروهای سکولار دموکرات قرار دارد؟ در ضمن سخنرانان نوع نگاه خود را به شعار انتخابات آزاد و اینکه چه شرایطی برای آن قائل هستند بیان کنند.

 

گفتگوی سیاسی توسط رفیق پرویز نویدی آغاز شد. ایشان ضمن تبریک سالگرد بنیانگذاری جنبش فدائی به تحلیل جنبش سبز پرداخت و ضمن حمایت از حرکت های اعتراضی مردم متذکر شد که ما نباید فقط بازتاب دهنده حرکت های داخل کشور باشیم بلکه به عنوان سازمان های سیاسی نیز دارای حرف و نظر هستیم و باید نظرات خود را بطور مستقل بگوش مردم ایران برسانیم. جنبش سبز یک جنبش رنگین کمان و متنوع است و رنگ سبز جنبش رنگ یک بخش مهم جنبش است و این رنگ ما نیست. موسوی و سبزها رهبری این جنبش را ندارند اما از نقش هژمونیک در این جنبش برخوردار هستند. ایشان در سخنان خود از شعار انتخابات آزاد دفاع کردند و گفتند که انتخابات آزاد با وجود جمهوری اسلامی امکانپذیر نیست. و اینکه این شعار می بایست حتماً با نظارت بین المللی همراه شود.

در این بخش نوبت به رفیق فرخ نگهدار رسید و ایشان در خصوص انتخابات آزاد متذکر شدند که انتخابات آزاد خواست اساسی (بنیادین) جنبش اعتراضی مردم ایران است یعنی خواسته اصلی مردم معترض به نتایج انتخابات است. این خواسته باید با اتکا به جنبش مردمی پی گرفته شود. جنبش مردمی باید تمام توجه خود را به قانع کردن حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به این واقعیت معطوف سازد که راه برون رفت از بحران و دست یابی به ثبات سیاسی برگزاری انتخابات آزاد است. ایشان در سخنان خود تاکید کردند که به لحاظ نظری در انتخابات آزاد حدی برای آزادی وجود ندارد و همه حق مشارکت باید داشته باشند و با هر گونه حذفی باید بشدت مخالفت کرد. از نظر ایشان ضوابط برای همه باید یکسان باشد. در ضمن در صحنه مبارزه سیاسی باید دید که چه کسی پیروز می شود و چه کسی نمی شود و با توجه به آن تصمیم گرفت که چه کار کنیم.

در ادامه برنامه نوبت به رفیق ف. تابان رسید. ایشان در خصوص موضوع بحث متذکر شدند که انتخابات آزاد به معنای شرکت همه نیروهای سیاسی است و باید روی این تاکید داشت. از نظر ایشان انتخابات آزاد در مرحله فعلی می تواند شعار اصلی جنبش دمکراتیک باشد. این خواسته، راه تحول مسالمت آمیز را در کشور ما هموارمی کند. انتخابات آزاد ظرفی است که گرایش های مختلف جنبش را همراه می کند و در عین حال راه رقابت مسالمت آمیز این گرایش ها را نیز هموار می کند. از نظر ف. تابان انتخابات آزاد در حکومت فعلی انجام شدنی نیست. اما این موضوع اصلی نیست. نیروهای مختلف خود باید در جریان عمل به این نتیجه برسند. در شرایط فعلی هم توافق نیروهای مختلف جنبش بر این شعار و ایجاد حداکثر فشار به آقای خامنه ای در این جهت است.

در بخش آخرگفتگوی سیاسی نوبت به رفیق بهروز خلیق رسید. ایشان در مورد سوال مربوط به انتخابات آزاد تاکید کردند که شعار انتخابات آزاد را سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) از سال ۱٣۷۰ و از کنگره دوم خود به این سو مطرح کرده است. در واقع آن شعار در آن سالها که در رابطه با گذر از استبداد به دمکراسی مطرح بود، امروز به شعار مطالباتی جنبش اعتراضی تبدیل شده است. و این شعار توسط طیف های مختلف جنبش سبز طرح می شود. این

شعار پوشش دهنده نیروهای سیاسی و اجتماعی جنبش است. در واقع می توان گفت که این شعار هم ناظر بر وضعیت سیاسی امروز است و هم بر آیند تحولات سیاسی کشور. ایشان در ادامه سخنان خود تاکید ویژه کردند که کشور ما در معرض انواع تهدیدات قرار دارد. شعار انتخابات آزاد می تواند در کاهش تهدیدات و پایین آوردن هزینه تحول سیاسی در کشور و گذر به دمکراسی نقش موثری ایفا کند. طرح این شعار اکنون به نقطه مشترک بین نیروهای دین مدار دمکرات و نیروهای دمکرات سکولار تبدیل شده است.

پس از پایان صحبت ها، نوبت به مهمانانی که در جلسه گفتگو حضور داشتند رسید و بیش از ۱۴ نفر سوالاتی را در خصوص موضوع بحث مطرح کردند. و با توجه به وقت باقی مانده به بعضی از آنها پاسخ داده شد. برنامه گبتگوی سیاسی پس از دو ساعت و نیم به پایان رسید. در این بخش رفیق خلیل مومنی پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) را به مناسبت سالگرد جنبش فدائی قرائت کرد.

بعد از پایان بخش اول وقت استراحت داده شد و در سالن بحث های سیاسی ادامه یافت. موضوع جنبش سبز و چگونگی همراهی و همکاری در درون و بیرون آن از موضوعات اساسی بحث های انجام شده در میان ایرانیان در روز جشن سالگرد فدائیان بود. بخش دوم برنامه همچون سالهای گذشته به برنامه هنری احتصاص یافت. آقای رامتین خواننده نسل جوان به هنر نمایی پرداختند. در ادامه موزیک آذری توسط آقای رحمان خواننده معروف باکویی به اجرا در آمد و در بخش آخر موسیقی پاپ ایرانی با خواندن آهنگ های خوب و شاد پایان بخش برنامه بود. برنامه هنری چون همشیه در جشن فدائیان، شور و جدی خاص به برنامه داده بود و بدین طریق تا پاسی از شب جشن بزرگداشت جنبش فدائی ادامه یافت.

گزارشگر: علی صمد پوری

تاریخ انتشار : ۱۱ اسفند, ۱۳۸۸ ۹:۳۳ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

Comments are closed.

بیانیه‌های هیئت‌ سیاسی‌ـ‌اجرایی

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

ادامه »
سرمقاله

روز جهانی کارگر بر همۀ کارگران، مزد‌بگیران و زحمتکشان مبارک باد!

در یک سالی که گذشت شرایط سخت زندگی کارگران و مزدبگیران ایران سخت‌تر شد. علاوه بر پیامدهای موقتی کردن هر چه بیشتر مشاغل که منجر به فقر هر چه بیشتر طبقۀ کارگر شده، بالا رفتن نرخ تورم ارزش دستمزد کارگران و قدرت خرید آنان را بسیار ناچیز کرده است. در این شرایط، امنیت شغلی و ایمنی کارگران در محل‌های کارشان نیز در معرض خطر دائمی است. بر بستر چنین شرایطی نیروهای کار در سراسر کشور مرتب دست به تظاهرات و تجمع‌های اعتراضی می‌زنند. در چنین شرایطی اتحاد و همبستگی نیروهای کار با جامعۀ مدنی و دیگر زحمتکشان و تقویت تشکل های مستقل کارگری تنها راه رهایی مزدبگیران است …

مطالعه »
سخن روز و مرور اخبارهفته

انتخابات ۸ درصدی!

اخباردور دوم انتخابات مجلس: روز جمعه ۲۱ اردیبهشت سال جاری, نتیجه انتخابات دور دوم مجلس در تهران اعلام گردید نماینده اول کلان شهر تهران با کسب ۲۶۹/۴۳  رای از حدود ۸ میلیون نفر واجدین شرایط رای دادن, یعنی با رای فقط ۲ درصد از مردم تهران به مجلس راه یافت. البته با احتساب ۵ درصد آرا باطله, مشارکت مردم تهران کمتر از  ۳ درصد بوده است.

مطالعه »
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم با سقوط پرواز حامل رئیسی و مرگ او جمهوری اسلامی نیز سقوط خواهد کرد و ساده انگارانه تر آنکه تصور شود در چنین شرایطی رقبای جمهوری اسلامی حتی در منطقه و جهان نیز چنین انتظاری را خواهند داشت.

روز بعد از رئیسی…

سید ابراهیم رئیسی اگرچه به دلیل نقش تبهکارانه‌اش در اعدام‌های ۶۷ و  از تیغ گذراندن  چندین هزار زندانی سیاسی در مدت زمانی کوتاه همواره از سوی جامعه سیاسی ایران به عنوان چهره‌ای منفور قلمداد می‌شده، اما پس از برگمارده شدن در انتخاباتی بسیار محدود و گزینشی به عنوان رئیس جمهور نیز هیچگاه  بمثابه رئیس جمهوری محبوب ، کارآمد و تاثیرگذار از سوی کلیت جامعه مورد ارزش گذاری قرار نگرفت.

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

خانواده اندام از ترس دستگیری از بردن دخترشان به بیمارستان یا مراکز درمانی برای برداشتن گلوله ها اجتناب کردند. مادر دالیا تمام ۲۵ ساچمه را از بدن دخترش در خانه خارج کرد. خانواده اندام از ترس دستگیری دختر نوجوان خود، او را به خانه یکی از بستگان نزدیک خود منتقل کردند. بعد از حدود دو هفته که وضعیت جسمانی او بهتر شد، به خانه خودشان بازگشتند.

برتری طلبی برهنه هندو!

این زشت ترین انتخابات از زمان استقلال بوده است. برتری طلبی آشکار هندو حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (بی جی پی) ۱۷۰ میلیون شهروند مسلمان هند را علنا تحریم و از حق رای محروم کرده است. حزب در قدرت سال‌های اخیر را صرف سرکوب رسانه‌های منتقد و اپوزیسیون سیاسی کرده است تا یک پروژه اساساً ضد دموکراتیک و تبعیض گرایانه را پیش ببرد.

یادداشت

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

“من انها را نمی بخشم. چرا باید انها را ببخشم وقتی که هنوزهم نمی خواهند حقیقت را بگویند؟ و مشکل در انست که آنها حتی از ما بخشش هم نمیخواهند، از کسانیکه عزیزانشان را از دست داده اند. آنها بخشش را از دولت طلب میکنند، انها هیچ زخمی به دولت نزده اند، آنها چه کرده اند، ظلم به ما روا شده است.”

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
پيام ها

دانشجویان آمریکایی در اعتراض به ادامه نسل کشی فلسطینیان توسط اسرائیل دانشگاه ها را به تصرف خود در آوردند!

سازمان فداییان خلق ایران(اکثریت)-حوزه آمریکا ضمن اعلام حمایت کامل از مبارزه دانشجویان و استادان در تمامی دانشگاه های آمریکایی شرکت کننده در این جنبش، به مقاومت نسل نوین دانشجویی درود میفرستد و برای ایشان در شکستن فضای تاریک تحمیل شده و تا موفقیت نهایی پیروزی آرزو می‌کند.

مطالعه »
بیانیه ها

روز جهانی کارگر بر کارگران، زحمت‌کشان و پیکارگران راه سوسیالیسم خجسته و پیروز!

تدوام و استمرار مبارزۀ شما تکیه‌گاه و نقطه امید نیروهای چپ و عدالت‌خواه و دیگر نیروهای آزادی‌خواه برابری‌طلب ایران و جهان برای ساختن ایران و جهانی بهتر است؛ جهانی که در آن هیچ انسانی اسیر ولع سیری‌ناپذیر سرمایه و شرایط تحمیلی غول‌های بازار سرمایه نباشد، جهانی که  نظام غارتگر اقتصادی و اجتماعی و حاکمان مستبد دیگر قادر نباشند برای کسب سود و قدرت زندگی انسان‌ها را در جنگ و خونریزی بیهوده تباه کنند.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

پس از حادثه و مرگ رئیس جمهور!

روز بعد از رئیسی…

آیا مرگ رئیسی برای قربانیان فاجعه ملی یک بستار و ختم می‌آورد؟

چگونه زندانیان سیاسی ایران به سوی خودکشی سوق داده می شوند؟

برتری طلبی برهنه هندو!

گرگهایِ وال استریت رژیم…