یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۹

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۱۹:۴۹

جنگ، و تحکیم احساس ملی

شاە از طریق برجستەکردن مدرنگرائی از مدرنیتە فرار می کرد، و جمهوری اسلامی هم از طریق جنگ و ادامە تعارض بی معنا با ایالات متحدە درست دارد همین فرار شاە را تکرار می کند. و او هم مانند شاە نمی فهمد کە نمی شود پروژە ملت سازی را بدون مدرنیتە بە سرمنزل مقصود رسانید. نە مدرن سازی بە تنهائی می تواند انسجام ملی ایجاد کند و نە جنگ و تعارض. خوب است حاکمان یک بار برای همیشە بە این نتیجە برسند کە انسجام ملی در احساس تعلقی وجود دارد کە ریشە در احساس داشتن حقوق از طرف آحاد مردم دارد.

سلسلە پادشاهی پهلوی با بنیاد کودتائی خود، علیرغم مدرن سازی ایران در ابعاد اقتصادی و اجتماعی (و نە الزاما سیاسی)، بعلت نداشتن ریشە ملی همیشە در معرض تهدید انقراض قرار داشت. بی جهت نبود شاە بشدت بە آمریکا نزدیک بود و ماندگاری خود را در تقویت نیروهای امنیتی و نظامی با اتکاء بە خارج می دید. مدرن سازی ناقص کشور نە تنها نیروی تودەای و مردمی برایش بە ارمغان نیاورد، بلکە نهایتا همین برنامە ناقص منجر بە تشدید تضادهای درونی جامعە گردیدە و بنیان رژیم پهلوی را در سال ۵٧ برچید.

برنامە مدرن سازی کشور کە می بایست بە تشدید پدیدەای بنام ملت بیانجامید، نە تنها بە این سو نرفت، بلکە در عدم وجود بنیان ملی پهلوی ها، کشور همیشە در زیر سایە فروپاشی قرار داشت. شاید یکی از علل سر برآوردن انقلاب بهمن از جملە همین تزلزل ملی در ساختار کشور بود. در واقع می بایست نیروئی بر سر کار بیاید کە می توانست بە بازسازی این نقیصە پرداختە تا با تکمیل کمبودهای آن دوران، ایران را انسجام بیشتری ببخشد.

جمهوری اسلامی با اطلاع از این نقیصە تاریخی سکان کشور را بدست گرفت، اما این نظام بە جای رفع کمبوهای نظام پیشین و ارتقاء کشور در مسیر مدرن سازی و وارد شدن بە مدرنیتە، وحدت ملی را در پروژە دشمن سازی در بیرون از مرزها یافت تا بە گمان خود با برجستەکردن یک موجود خارجی بە انسجام روحیە یکپارچە ملی بر اساس خوانس اسلامی دست یابد. در واقع نظام جدید بە جای استقرار آزادی و دمکراسی و تامین حقوق فرهنگی و سیاسی مردم، با واردکردن کشور بە روند بی ثمر دشمنی ها، بە امر انسجام ملی ضربات سختی وارد آورد.

هگل، فیلسوف آلمانی، جنگ رانە تنها نفی نمی کرد، بلکە آنرا عملی اخلاقی می دانست کە در آن احساسی بە انسان دست می دهد کە خود را برای کل فدا می کند. در نظر او جنگ عملی اخلاقیست کە انسانها در آن اوج پیوند خود را با کل نشان می دهند. در نظر او جنگ نه ارزش مطلق است و نه شر مطلق. گاهی باعث عدالت خواهی و گاهی بیهودگی می شود. هگل معتقد است که اگر از ملت‌ها دائما در صلح به سر برند، فاسد می‌شوند.

پس با جنگ می شود احسان تعلق فرد بە جمع را بشدت تقویت کردە و عقلانیت را در آحاد مردم قوی کرد. و در نظام جمهوری اسلامی اگرچە کشور مستقیما در جنگ قرار ندارد و این کار عمدتا توسط نیروهای نیابتی صورت می پذیرد، اما ظاهرا با احساسی کە تولید می کند می تواند حس وابستگی و تعلق فرد بە جمع را قوی تر کند و در او احساس هویت جمعی (خاصی) بوجود بیاورد.

در واقع جمهوری اسلامی در غیاب عناصر مدرنیتە، دارد از جنگ جهت ایجاد احساس جمعی برای ملت سازی استفادە می کند. امری کە پهلوی ها نتوانستند ایجاد کنند، قرار است کاملا در بستر جدیدی بە منصە ظهور برسد.

اما ظاهرا کل پروژە با شکست سنگینی روبرو شدەاست. زیرا بعلت تداوم جنگ و یا احساس جنگ، و تاثیرات بشدت منفی آن در داخل کشور کە شصت میلیون انسان را بە زیر خط فقر رسانیدە، تعلق فرد بە جمع با موانع عظیم روبرو گشتە و کل پروژە بە ضد خود تبدیل شدەاست. در واقع در غیاب همان مدرن سازی دوران پهلوی هم کە نتوانست در زمان خود بە امر مدرنیتە آغشتە شود، شروع شبە جنگ کلاسیکی جمهوری اسلامی هم درد نواقص وحدت ملی را چارە نکرد.

اگر ایدە هگل در مورد اینکە صلح دائمی منجر بە فساد می شود را مبنا قرار بدهیم، ما در زمان شاە در چنین مرحلەای قرار داشتیم و برای همین، جهت دوری از چنین پدیدەای، با انقلاب، خود را وارد یک دوران پر آشوب جنگ مستقیم و غیر مستقیم در داخل و در خارج کردیم تا بر فساد روحی و عقلانی خود غائب آئیم!

شاە از طریق برجستەکردن مدرنگرائی از مدرنیتە فرار می کرد، و جمهوری اسلامی هم از طریق جنگ و ادامە تعارض بی معنا با ایالات متحدە درست دارد همین فرار شاە را تکرار می کند. و او هم مانند شاە نمی فهمد کە نمی شود پروژە ملت سازی را بدون مدرنیتە بە سرمنزل مقصود رسانید. نە مدرن سازی بە تنهائی می تواند انسجام ملی ایجاد کند و نە جنگ و تعارض. خوب است حاکمان یک بار برای همیشە بە این نتیجە برسند کە انسجام ملی در احساس تعلقی وجود دارد کە ریشە در احساس داشتن حقوق از طرف آحاد مردم دارد.

بخش : سياست
تاریخ انتشار : ۱۴ تیر, ۱۴۰۰ ۲:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امروز نهادهای امنیتی مستقیما در دانشگاه ورود کرده‌اند و اعتراضات درون‌دانشگاهی سر از دادگاه‌های انقلاب درمی‌آورد و پرونده‌هایی که پنداشته می‌شود با تعلیق از تحصیل مواجه شود، به یک باره با مجازات حبس تعزیری روبه‌رو می‌شود.

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

با دانشگاه چه باید کرد؟ بررسی راهکار برون‌رفت از انسداد فعالیت سیاسی در دانشگاه

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس