شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۷

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۲۲:۲۷

جهانی کە پیچیدەتر می شود

در شرایط فعلی آمریکا کماکان هم قدرت اقتصادی دارد و هم قدرت نظامی، چین قدرت اقتصادی دارد و روسیە قدرت نظامی. در این بازی سە وجهی، آمریکا کماکان موقعیت برتر دارد. اینکە از دل چنین موقعیتی چە بیرون می آید کاملا وابستە بە نوع نگاە و ارزیابی حاکمان از سیاست لحظە هم هست.

توازن دنیا بە هم خوردەاست. دیگر آمریکا آن قدرقدرت جهانی نیست کە بتواند نقشی بی چون و چرا در روند تحولات جهانی ایفاء کند. ما وارد دورانی چند وجهی شدەایم با ظهور قدرتهای جهانی و منطقەای در اقصاء نقاط جهان.

در چنین شرایطی، چین از لحاظ اقتصادی اسب پر قدرت خود را می تازاند، و روسیە هم اسب پر قدرت نظامی ـ تسلیحاتی خود را. آمریکا نیز کماکان با تسلط بر بازارها و کانالهای مالی دنیا و نقش ٢۵ درصدی خود در اقتصاد جهان، هنوز اصلی ترین قدرت جهان است البتە با تمایل اجباری بە کاهش آن!

مسائل متعددی بە کاهش نقش آمریکا در جهان کمک کردند، از جملە بحران مالی ٢٠٠٨، کاهش رشد اقتصادی در مقابل چین و تاثیرات راەاندازی جنگها و پیامدهای آن برای این کشور کە مهمترین نمونە آن عراق و افغانستان هستند.

اما آمریکا عقب ننشستە است. این کشور هنوز امید دارد کە بتواند از پیشرفت چین جلوگیری کردە و هژمونی خود را دوبارە بازیابد. آمریکا هنوز علیرغم توان نظامی روسیە، اما نسبت بە ضعف اقتصادی آن خوش بین است و بنابراین بە توقف ماشین جنگی آن امیدوار. در واقع هنوز چین بە قدرت اول دنیا فرانروئیدەاست تا ایالات متحدە خود را بە دست سرنوشت مقدر خود سپردەباشد. مهمترین ضعف کشورهای رقیب آن، عدم بازتولید مشروعیت ملی این دولتها از طریق بازی دمکراسی، انتخابات و آزادی ای است کە کشورهائی مانند چین و روسیە از نبود آن و یا ضعف های ساختاری از آن رنج می برند. در واقع کشورهای اتوریتەگرا و استبدادی از نبود انسجام ملی در رنجند و این بمنزلە پاشنە آشیل آنهاست.

یکی از فرصتهای ایالات متحدە برای بازیافتن هژمون خود، افتادن کشورهای رقیب آن در باتلاق جنگ است. تاریخ بە ما می گوید کە یکی از علل فروپاشی شوروی، لشکرکشی بە افغانستان و افتادن در جنگی طولانی با تلفات و هزینەهای زیادی بود کە نە تنها اتحاد شوروی از عهدە آن برنیامد، بلکە شکست در آن، اتوریتە و موقعیت این کشور را در سطح جهانی تضعیف کرد و شرایط فروپاشی آن را مهیا نمود. در واقع آمریکا با قضیە افغانستان از شوروی انتقام سخت شکست خود در ویتنام را گرفت، و پازل بحران نظم شرق را کامل نمود.

حالا هم ایالات متحدە در بحران اوکرائین بدنبال چنین مسئلەای است. تحریک روسیە و کشانیدن این کشور بە داخل اوکرائین از طریق تجاوز نظامی، می تواند روسیە درگیر گرفتاری های اقتصادی و کرونا را چنان در باتلاق جنگ و پیامدهای اقتصادی و مالی آن فرو ببرد کە منجر بە تضعیف بیشتر این کشور شود. در واقع بعد از پیشروی های روسیە در سوریە کە منجر بە بازگشت قدرت روسیە بە صحنە جهانی شد، دخالت نظامی مسکو در اوکرائین، در شرایطی کە دولت این کشور علیە روسیە است، می تواند فجایع بزرگی برای روسیە بە بار آورد.

روسیە در شرایط بسیار دشواری گیر کردەاست. از یک طرف عقب ننشستن اوکرائین از خواست خود مبنی بر عضویت در ناتو، و از طرف دیگر درگیرشدن در یک جنگ جدید، این کشور را با معضلات جدی روبرو می کند.

در شرایط فعلی آمریکا کماکان هم قدرت اقتصادی دارد و هم قدرت نظامی، چین قدرت اقتصادی دارد و روسیە قدرت نظامی. در این بازی سە وجهی، آمریکا کماکان موقعیت برتر دارد. اینکە از دل چنین موقعیتی چە بیرون می آید کاملا وابستە بە نوع نگاە و ارزیابی حاکمان از سیاست لحظە هم هست.

تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن, ۱۴۰۰ ۱:۵۹ ب٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

طی ماه‌های اخیر اعدام زندانیان در ایران شدت گرفته و از ابتدای شروع جنگ در غزه در تاریخ ۷ اکتبر، ۱۷۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند. همچنین شمار اعدام‌ها از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است…..

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

از ساعت ١٣ دسته دسته به حاضرین در مقابل دروازۀ تاریخی براندنبورگ در نزدیکی پارلمان  آلمان افزوده می‌شد. این تجمع با  اجرای چند سرود اعتراضی علیه جنگ آغاز گردید. از همان آغاز برنامه، حضور چندده‌هزار نفرۀ تظاهرکنندگان به چشم می‌خورد.

ثابتی در پی چیست؟

ثابتی با کارنامه‌ی فوق سیاهی که دارد اگر خود را فقط تیپ سیاسی ستادی معرفی نکند، چه باید بگوید؟ این را که مغز متفکر کشتار ۹ زندانی پشت تپه‌های اوین کسی غیر از او نبود چگونه به انکار برآید؟ چطور ننگ جنایت رسوای خود نسبت به محفل گلسرخی – دانشیان را بزداید که زندانیان سیاسی در همان زمان فهمیدند این خود ثابتی بوده که با به‌کارگیری خودفروخته‌ای به خدمت ساواک، چند محفل پراکنده هنری – سیاسی را شکل «گروه چریکی خطرناک» داد و آن را با باد کردن و دمیدن در بوق و کرنا وسیله‌ی قربانی کردن ده‌ها تن قرار داد و به شاه فروخت تا در دل اعلیحضرت بیشتر بنشیند!

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت ۲۵ نوامبر، ‌روز جهانی منع خشونت بر زنان

جنبش مقاومت و آزادی‌خواهی زنان که بی‌درنگ پس از استقرار حاکمیت اسلامی نخستین گام علنی خود را با اعتراض به «حجاب اجباری» در هفدهم اسفندماه ۵۷ برداشته بود، از آن پس بارها به‌ شکل‌های گوناگون قد علم کرد تا سرانجام در پی قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی شعله‌ور شد و در اندک‌زمانی به شکل جنبشی عمومی درآمد…..

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

اعدام کامران رضایی، از معترضان آبان ۹۸ در شیراز

رویکردی نوین به فمینیسم سوسیالیستی

اعدام یک زندانی سیاسی دهه شصت؛ شمار اعدام‌های امسال از مرز ۷۰۰ نفر گذشت

گزارشی از تظاهرات ضدجنگ در برلین

ثابتی در پی چیست؟

اعدام ایوب کریمی پس از ۱۴ سال در زندان قزل‌حصار کرج