یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۰

كار، ارگان سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت)

یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۲ - ۰۴:۰۰

حجاریان و صندوقی کە مردە

اصلاح طلبان، یا حداقل بخشی از آنان، امکان گرویدن بە فاز اصلاح طلبی جامعە محور را دارند و هم اکنون طیفی از آنان در این عرصە فعال اند. اما باید نشست و دید کە آنان در چە حدودی از توانائی پیشبرد کار در این زمینە برخوردارند. تحرکات اجتماعی مطالبە محور، از جملە می تواند یکی از شاخصهای پیشروی آنان باشد. در غیر این صورت آنان در بطن اجتماع هم بتدریج کم رنگ و کم رنگتر خواهند شد.

سعید حجاریان، اخیرا در توئیتی نوشتە کە “اصلاحات صندوق محور مرد!” در این جملە، حال تا چە اندازە با آن موافق باشیم یا نە، اما حقیقت تلخی نهفتە است کە حاکی از راندن قطعی کاندیداهای واقعی اصلاح طلبان از رقابتهای انتخاباتی چە در سطح ریاست جمهوری و چە در سطح مجلس است. روندی کە از جملە در جریان دولت دوازدهم، بە توسل بە کاندیدای اجارەای و پشتیبانی و رای دادن بە روحانی کە خود فردی اصولگرا بود، منجر شد. در روند انتخابات ریاست جمهوری دور سیزدهم هم فرد شاخصی از اصلاح طلبان امکان و فرصت حضور  نیافت، و کل روند چنان مهندسی شد کە سرانجام جلاد فرزندان مردم ایران، یعنی رئیسی، از صندوق رای بیرون آمد.

اما اگر “اصلاحات صندوق محور” مرد، چە چیزی می تواند جایگزین آن در چهارچوب همان گفتمان اصلاح طلبی باشد؟ البتە راندن اصلاح طلبان از حلقەهای اصلی قدرت و پاکسازی آنها از امکان دسترسی اشان بە نهادهای گوناگون حکمرانی، بە محو امکانات آنها برای حضور از طریق نهادها و ارگانهای خود، از جملە در زمینە رسانەای منجر نشدەاست و همین بە دامن زدن گفتمانی منجر شدە کە بازگشت بە جامعە، و یا بقولی زندەکردن گفتمان “اصلاحات جامعە محور” را مورد توجە قرار دادەاست. هرچند در میان طیفهای راست این جریان در این خصوص هشدار دادە می شود کە فراموش کردن صندوق، می تواند عملا بە معنای تقویت رادیکالیسم و بنابراین درافتادن با کل سیستم باشد.

سعید حجاریان لااقل تا این مرحلە یک موضوع واقعی را مطرح می کند. جو عمومی جامعە و نیز تمهیدات حاکمیت همە حاکی از آنند کە اصلاح طلبان با وجود ماندگاری در صحنە اجتماعی، اما از توان گفتمان سازی و موج سازی بمانند سابق بهرەمند نیستند و عملا کشور وارد فاز سیاسی دیگری شدەاست کە عمدتا زیر عنوان “گام دوم انقلاب” خامنەای توصیف می شود. و اگر، بنا بر انقلابی گری باشد، پس اصلاحات نمی تواند موضوع باشد و همین امر اصلاحات را کە از جملە یکی از پایەهایش امکان برخورداری از تمهیدات حاکمیتی است بە عقب راندە، و هر روز امکان دسترسی آن بە قدرت را کمتر و کمتر می کند.

در گستردەترین معنای خود، تنها جایگزین اصلاحات صندوق محور، کە بنوعی هم نگاە بە بالا و هم نگاە بە پایین را تجویز می کند، اصلاحات جامعە محور است. و اصلاحات جامعە محور یعنی علاوە بر روشنگری و کار گستردە سیاسی و فرهنگی، بە معنای سازماندهی طبقات و گروههای اجتماعی مردم جهت طرح مطالبەهایشان هم هست. و این یعنی ایجاد جنبش اجتماعی، البتە بدون بکارگیری رادیکالیسم، و برای تغییر در ساختارها. ساختارهائی کە عملا در طول زمان منجر بە بیرون راندن بیشتر تمام نیروهائی می شوند کە خلاف رهبر و اعوان و انصارش می اندیشند و سیاست تدوین می کنند.

با این حساب آن بخش از اصلاح طلبانی کە بە ایدە اصلاحات جامعە محور می رسند، اندک اندک با نیروهای اپوزیسیون مسالمت جو وجە اشتراک بیشتری پیدا می کنند و این منجر بە تقویت پایە اجتماعی گرایش تغییر (حداقل در زمینە ساختارها) در کشور می شود.

بی گمان حاکمیت هم تمامی این روندها را زیر کنترل دارد، و رصدشان می کند؛ اما فعلا گمان آن نمی رود بخواهد از طریق حذف قطعی اصلاح طلبان بە مصافشان برود. جمهوری اسلامی، کماکان اصلاح طلبان را تحمل می کند، زیرا کە هرگونە مهندسی اجتماعی آنان پیامدهای ناگواری برای کل سیستم خواهد داشت.

درست است کە جمهوری اسلامی از توان سرکوب بالائی برخوردار است، اما هرگونە تغییر رادیکال مناسبات مابین نیروهای اجتماعی و سیاسی در بطن جامعە، می تواند خیلی سریع آنان را با وضعیت غیر قابل پیش بینی مواجە کند.

اصلاح طلبان، یا حداقل بخشی از آنان، امکان گرویدن بە فاز اصلاح طلبی جامعە محور را دارند و هم اکنون طیفی از آنان در این عرصە فعال اند. اما باید نشست و دید کە آنان در چە حدودی از توانائی پیشبرد کار در این زمینە برخوردارند. تحرکات اجتماعی مطالبە محور، از جملە می تواند یکی از شاخصهای پیشروی آنان باشد. در غیر این صورت آنان در بطن اجتماع هم بتدریج کم رنگ و کم رنگتر خواهند شد.

تاریخ انتشار : ۱۳ شهریور, ۱۴۰۰ ۱۰:۳۱ ق٫ظ
لینک کوتاه
مطالب بیشتر

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سخن روز

چگونه رسانه های بریتانیا و ایالات متحده فلسطینیان را انسان زدایی می کنند؟

رسانه‌های بریتانیایی-آمریکایی مرگ فلسطینی‌ها را منفعلانه گزارش می‌کنند، گویی از طریق سوانح طبیعی مرده اند، اغلب مرگ‌ها را به زبانی بیان می‌کنند که نشان می‌دهد آنها عمدتاً حماس یا در مجاورت حماس هستند، یا حداقل به‌طور نامناسبی در مقابل موشک‌ها قرار گرفته اند.

مطالعه »
یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

روحیۀ صلح‌طلبانه در روسیه روبه افزایش است، مطابق آمار, بیش از سی درصد ساکنان جوان روسیه خواهان پایان دادن به جنگ می‌باشند.

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

روند دستگیری و شرایط حبس زینب جلالیان، تنها زن زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، نامه‌های او و هم‌سلولی‌های‌اش نمونه‌ای است از تداوم صدای آزادی‌خواهی و حق‌طلبی زنان علیرغم فشارهای متعددی که این فعالین سیاسی و مدنی دهه‌هاست با آن دست به گریبان‌اند.

هنری کیسینجر: یک سالوس

هنری کیسینجر که روز چهارشنبه ۲۹ نوامبر درگذشت، نمودار تضادی بود در روایتی که ابرقدرت آمریکا از یک سو به جهانیان ارائه می‌داد و از سویی خود به نحوی دیگر عمل می‌کرد.

یادداشت

گسترش دامنه جنگ ویرانگر بین اسراییل و فلسطین خطر بزرگی‌ست براى منطقه و جهان!

ریشهٔ این جنگ، نتیجه دو دهه سیاست تهاجمی اسراییل در قبال فلسطین و حمایت قدرت‌های غربی از آن است. امیدواریم جامعهٔ جهانی قادر باشد با درک این موضوع، برای برقراری آتش بس و بازگشت به دیپلماسی صلح از راه‌های مسالمت‌آمیز و متکی بر توافق اسلو برای حل مسئلهٔ فلسطین و جلوگیری از گسترش یک جنگ ویرانگر دیگر اقدام کند.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
پيام ها

پیام نرگس محمدی در مورد اعدام میلاد زهره وند، هشتمین معترض جنبش زن زندگی آزادی

حکومت دینی استبدادی، فریبکارانه و حیله‌گرانه قواعد کشتار بی‌رحمانه را به جای میدان جنگ در دالانهای دادگاه انقلاب و به جای فرماندهان، با قضات دست‌نشانده نهادهای امنیتی_نظامی پیش می‌برد. صحنه جنایت قتل و کشتار حکومتی هم با تشریفات مبتذل، “سکوی اجرای قانون” نامیده می‌شود.

مطالعه »
بیانیه ها

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

سازمان ما نه تنها امریکا را از این پس شریک جرم اسراییل در نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در غزه می‌داند، بلکه مسئول خطر گسترش جنگ و تهدید صلح جهانی می‌شمارد.

مطالعه »
برنامه و اساسنامه
برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
اساسنامه
اساسنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
بولتن کارگری
شبکه های اجتماعی سازمان
آخرین مطالب

امریکا با وتوی خود شریک جرم کشتار مردم فلسطین و مسئول تهدید صلح و امنیت جهانی است!

خشونت خانگی، دردی که درمان دارد

پیچیدگی انتخابات در روسیه!

زینب جلالیان: تنها زن زندانی سیاسی کرد ایرانی که به حبس ابد محکوم شده است!

هنری کیسینجر: یک سالوس

کسینجر برند مخوفِ جنایت علیه بشریت در صد سالگی مرد